Vrijheid van mening s uiting en het recht te mogen Demonstreren in de openbare ruimte van je eigen stad

Opinie, gepost door: Occupy Den Hagg op 24/03/2012 03:10:03

Vrijheid van mening s uiting en het recht te mogen Demonstreren in de openbare ruimte van je eigen stad

Demonstreren is een grondrecht.Het is een manier voor de burger om deel te nemen aan het democratisch proces.Beperking van de demonstratie vrijheid mag dan ook alleen wanneer dat noodzakelijk is in het kader van volks gezondheid,verkeer s veiligheid of openbare orde.Signalen dat er onder demonstranten onvrede bestaat en onduidelijkheid is over het optreden van Politie Haaglanden bij demonstraties,waren voor de Nationale ombudsman aanleiding om een onderzoek uit eigen beweging te starten naar de invulling van de demonstratie vrijheid in regio Haaglanden.Het onderzoek heeft geleid tot een demonstratie kaart waar op de spelregels op een rij zijn gezet voor demonstraties.Helderheid over rechten en plichten rond demonstraties kan volgens de Nationale ombudsman onnodige irritatie voorkomen bij politie en demonstrant.Zo kan nog beter recht worden gedaan aan de in de Grondwet verankerde demonstratie vrijheid.

hier is zo n voorbeeld wanneer er dingen fout gaan bij een demonstratie rapport nationale ombudsman :

www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/20110347__r_2010.12184__22...

Het ingrijpen in gevaar van volksgezondheid,verkeer s veiligheid of openbare orde

Politie kan alleen in grijpen op een grote groep of enkel man demonstratie wanneer volks gezondheid,verkeer s veiligheid of openbare orde in gevaar worden gebracht door de demonstranten.

Ander dan dat de agent niet bevoegd hierop te handelen dan alleen als de burgemeester een gerechtvaardigd punt heeft om de demonstratie te stoppen :

Demonstratie / betoging houden met een Grote groep In het kort Omschrijving :

Als enkel demonstrant / ad – hok demonstreren heeft u geen toestemming nodig van de Burgemeester,Politie of Gemeente in uw stad.Er bestaat tevens geen vergunning om te mogen demonstreren het zijn gemaakte afspraken tussen u de demonstrant en de burgemeester,politie,gemeente.Alleen de burgemeester kan restricties opleggen op een demonstratie of zelfs de demonstratie verbieden.politie zelf in niet bevoegd een demonstratie te beëindigen dan alleen met de toestemming van de burgemeester

Vraag altijd naar een schriftelijke bevestiging of onderbouwing van de burgemeester of politie > voor later bewijs in een rechtbank

Volks gezondheid verkeer s veiligheid en Openbare order :

Megafoon bij een demonstratie is gewoon toegestaan er bestaat geen vergunning voor megafoons.Het zelfde geld als u naar het strand gaat en neemt een grote radio met je mee en zet deze aan dat is immers ook voor versterkt met 2 grote speakers daar heb ook geen vergunning voor nodig.Wel bepaalt de politie de maximale volume van de megafoon of radio deze dient men als demonstrant op aanwijzing van de politie ten alle tijden op te volgen.

Indien u van plan bent een betoging / demonstratie te houden moet u dit minimaal 48 uur voordat de betoging / demonstratie gehouden wordt schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. Dit kan door het in vullen van het formulier “kennisgeving betogingen op openbare plaatsen”.

Kosten :

Het aan melden van een betoging / demonstratie zijn geen kosten verbonden.

Mee nemen > Paspoort of legitimatie

Bij het doen van de kennisgeving kan de gemeente informatie vragen over :

Naam en adres van degene die de betoging organiseert.

Het doel van de te houden betoging.

De datum waar op de betoging plaats vindt en het tijdstip van aanvang en van beëindiging.

De plaats en,voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging.

Voor zo ver van toepassing,de wijze van samenstelling van de betoging.

Maatregelen die de organisator van de betoging zal treffen om een goed verloop van de betoging te bevorderen.

U dient de betoging / demonstratie minimaal 48 uur voor de datum en tijdstip van de betoging gemeld te hebben bij de gemeente.

Los van vrijheid op openbare manifestaties,kan de burgemeester voorwaarden aan een betoging verbinden. Hij kan deze verbieden ter bescherming van de gezondheid,in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wan ordelijkheden.

De voorwaarden kunnen zijn :

u als organisator bent primair verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de betoging.

U zet daar toe een aantal mensen in als orde personeel.

Deze moeten herkenbaar zijn aan het dragen van een rode band om hun arm;

tijdens de betoging mogen spandoeken worden gebruikt,deze mogen niet zijn bevestigd aan stokken,palen of latten e.d.;

tijdens de demonstratie mag u gebruik maken van een auto met megafoons die voor de demonstranten uit rijdt;

alle aanwijzingen van de politie,toezicht en / of brandweer in het kader van de veiligheid dienen te worden opgevolgd.

Artikel 2:3 van de algemene plaatselijke verordening;

Grondwet en Wet openbare manifestaties.

Na het ontvangen van de kennisgeving wordt deze ter advisering naar de burgemeester en politie door gezonden.Indien de burgemeester van mening is dat door de betoging / demonstratie de openbare orde,de veiligheid,de volks gezondheid of de bescherming van het milieu in gevaar komt kan hij de betoging / demonstratie verbieden.

Na goedkeuring van de burgemeester ontvangt u ter bevestiging een brief met een aantal voorwaarden waar in u zich dient te houden.

Wetgeving : Wet openbare manifestaties

Wet openbare manifestaties :

wetten.overheid.nl/BWBR0004318/geldigheidsdatum_24-03-2012

Grondwet :

wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_24-03-2012

Lokale wetgeving Algemene Plaatselijke Verordening

Print versie :

decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Deventer/18498/18498_1.html

Zie meer informatie op demonstreren als grote Groep of als Enkel demonstrant hier onder aan gegeven.

www.voorschoten.nl/wonen_leven_en_werken/veiligheid/demonstraties_en_man...

Nationale ombudsman linken op het demonstreren

www.nationaleombudsman-nieuws.nl/dossier/dossier-demonstreren

Demonstratie kaart om mee te nemen naar een demonstratie voor de zekerheid

www.nationaleombudsman-nieuws.nl/sites/default/files/demonstratiekaart_0...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech