Fascisme, Wilders, PVV, Pegida, Politiek / Het Nederlandse Kromme Huis

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 26/04/2016 04:06:15

Kromme mensen, kromme gedachten en kromme huizen. Het is er allemaal
en neemt steeds dreigendere vormen aan. Het fascisme in Nederland.
In het parlement gesponsored door Wilders en zijn PVV. Op straat uitgedragen
door neo nazi club Pegida en gedoogd door de politiek, die steeds meer kromme
standpunten overneemt. Wanneer gaan we nu eens massaal protesteren? Voordat
protest niet meer mogelijk is? Het gevaar is dichterbij dan je denkt!

FASCISME/WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME HUIS

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kro...

ZIE OOK OP WEBSITE AFA FRYSLAN

https://www.afafryslan.nl/2016/04/24/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nede...

''Een kromme, kleine man
Vond wandl'end- ja 't is gek
Een kwartje, krom en oud
Bij een krom houten hek.
Hij kocht een kromme kat,
Die ving een kromme muis.
Zij leefden met elkaar
In een krom, bouwvallig huis''

Engels Bakerrijmpje

https://en.wikipedia.org/wiki/There_Was_a_Crooked_Man

Wanneer er geen massaal protest loskomt, gaat er zich in Nederland
een huiveringwekkend drama vervullen.
Een kromgegroeide samenleving, met kromme mensen en
kromme gedachten, dat de ene mens superieur is boven de andere,
dat de ene beschaving meer waard is dan de andere en dat de ene godsdienst
wel recht van bestaan heeft, en de andere niet.
Dat het onderdrukken en stigmatiseren van bevolkingsgroepen een goed en
geldig recht is.
Wanneer kromme mensen, kromme huizen en kromme gedachten overheersen
floreert het fascisme.
Dat steeds dichterbij komt.

Een fabeltje?
Was het maar waar:
De werkelijkheid in Nederland, en in de rest van Europa, wijst wel anders uit:

DE KROMME MAN EN ZIJN KROMME PARTIJ/
WILDERS EN DE PVV

Vanaf haar oprichting af hebben Wilders en zijn partij een hetze
gevoerd tegen moslims, niet-westerse allochtonen en
vluchtelingen [1], die steeds bizardere vormen aannam.
Een voorbeeld was het haatgeschrift ''Genoeg is genoeg. Verbied
de Koran. [2]
Een ander voorbeeld was het door PVV coryfee Joram van Klaveren
aangezwengelde ''Marokkanendebat'', waarbij een hele bevolkingsgroep
als crimineel werd weggezet. [3]
Het is een schande van de reguliere politiek, dat niet openlijk
werd geprotesteerd tegen het Marokkanendebat als zodanig.
Dat zoiets werd gedoogd. [4]
Er kunnen nog legio voorbeelden gegeven worden, zoals
het ''minder minder'' schandaal [5], waartegen flink werd geprotesteerd
met resultaat opnieuw vervolging van Wilders [6],die hopelijk
niet in vrijspraak eindigt, zoals de vorige keer. [7]

Maar goed:
Zaak is, dat de PVV hetze steeds heviger wordt, waarbij met helaas
door de jaren heen een stevige electorale beloning,
zodanig zelfs, dat zij nu, als er nu
verkiezingen zouden zijn, zomaar de grootste partij in Nederland zou
kunnen worden.
Ik ga nu uit van de Peilingwijzer op 17 april 2016 [Maurice
de Hond], waarbij de
PVV koploper is met 38 zetels [8]
Dit komt vrijwel overeen met het ''verkiezingssucces'', dat de PVV
volgens de Peilingwijzer in januari 2016 zou hebben behaald. [9]

Gevaarlijk dus:

Wilders [PVV] spint bij zijn anti Islamhetze recentelijk vooral garen bij gepleegde
aanslagen, om de moslims in Nederland te criminaliseren, door hen voor te stellen als een zogenaamde ''Vijfde Colonne'' [10], die geen afstand zou nemen
van de aanslagen [11].
Dat is niet alleen niet waar [12], maar bovendien hebben moslims,
net als wie dan ook, de vrijheid, achter aanslagen als strijdmiddel te
staan, mits ze er zelf geen rol bij spelen [13]
Vrijheid van meningsuiting, daar hebben Wilders en zijn pajongwajers als
Geen Stijl etc toch zo de mond van vol.

Waarop Wilders zich ook met veel verve gestort heeft, is de
anti vluchtelingenhetze.
Dit begon met zijn ''oproep tot verzet'' tegen de ''toestroom''
van vluchtelingen, vooral uit Islamitische landen, zoals oorlogsgebied
Syrie.
Wilders zei daarover in de Tweede Kamer
''‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’ [14]
Dat is natuurlijk al een vorm van haatzaaierij en opstokerij, maar
aan die zogenaamde ''geweldloosheid'' van Wilders zit een luchtje, omdat
er teveel gewelddadige anti vluchtelingenincidenten zijn, waarin de
PVV op de een of andere manier, de ene keer bedekter dan de
andere, een rol speelt. [15]
Er zijn voorbeelden te over:
Enkele eruit gelicht, waarbij zowel van directe PVV betrokkenheid
sprake is als racistisch geweld, door PVV' aanhangers of waar een verband wordt gelegd met de PVV:

Zo was er op 9 october 2015 een bestorming van een noodopvang voor vluchtelingen in Woerden, waarbij
lieden met bivakmutsen vuurwerkbommen naar binnen gooiden. [16]
Alsof dat nog niet erg genoeg was, bleek er een PVV kandidaat bij betrokken te zijn. [17]
De PVV man zou de bivakmutsers, behorend tot een kromme groep
''Ons Montfoort Vluchtelingenvrij'', ''geadviseerd'' hebben. [18]

Op 10 october 2015, de dag daarna dus, wordt een woning in Oss beklad
met leuzen ''PVV, PVV, PVV Geen Vluchtelingen. Eigen Volk Eerst. [19]
Het huis staat dan nog leeg, maar er komt, naar verluidt, een vluchtelingengezin wonen. [20]
Tekenend vind ik dan weer, dat Omroep Brabant over ''vandalen''
spreekt [21], terwijl het keihard, extreem-rechts gedrag is.
Het zoveelste voorbeeld waarbij de pers xenofobie bagatelliseert.

Begin januari 2015 staat de Facebookpagina “Steun de PVV” vol met oproepen om moskeeën in Nederland in brand te steken. Het Openbaar Ministerie neemt de zaak serieus en vervolgt acht personen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt. [22]

Ook krijgt in januari 2015 een moslim in Den Haag een dreigbrief in zijn brievenbus waarin zijn gezin met de dood wordt bedreigd. Hij moet oprotten uit Nederland. In de brief staat de kreet “De PVV zal overwinnen”. [23]

En dan nog een voorbeeld:
Half december roept Geert Wilders op twitter op om in Geldermalsen in verzet te komen tegen een AZC. Het is onduidelijk of de relschoppers in Geldermalsen deze oproep meegekregen hebben, maar de rel rond het gemeentehuis die op 16 december uitbreekt haalt alle kranten. Er wordt met hekken en zwaar vuurwerk gegooid. Verschillende politie-agenten raken bij gevechten gewond. Als de ramen van het gemeentehuis met stenen worden ingegooid wordt de raadszaal ontruimd. [24]
Uiteindelijk zet de gemeente Geldermalsen het plan voor een AZC in de ijskast. [25]
Met dank aan de intimidatie door de PVV en aanverwanten.

Maar de hetzerij van de PVV kennen we zo langzamerhand.
Schokkender wellicht nog is, dat zij daarbij wordt geholpen
door een andere kromme organisatie, International Organization
for Migration [een uitzetpartner in de asielketen] [26], dat een
stripboek heeft uitgebracht, waarin aan uit te zetten kinderen wordt
voorgespiegeld, hoe sprookjesachtig en idyllisch de herkomstlanden
toch zijn, waarnaartoe wordt uitgezet. [27]
Oorlog en vervolging?
Nooit van gehoord.
Slechts zonneschijn en woestijnromantiek. [28]

Kromme praat ter verdediging van een krom beleid......

PEGIDA, DE STOOTTROEPEN VAN DE KROMME MAN:
WILDERS EN PEGIDA, VIJANDEN VAN ALLOCHTONEN,
MOSLIMS EN VLUCHTELINGEN/TURKIJE EU DEAL

Pegida, huizend in het Avondland
Loopt met de kromme man
al hand in hand.......

https://en.wikipedia.org/wiki/Pegida

In denken en streven (anti allochtoon, anti moslim, anti
vluchtelingen) zijn Wilders en Pegida one of a kind.
Hun kracht schuilt in hun taakverdeling EN aanvulling.
Want wat Wilders in het parlement doet, doet Pegida op straat.
Zo heeft Wilders zijn straat stoottroepen en Pegida
zijn basis in het parlement, waar wetten worden gemaakt, beleidsmaatregelen
worden genomen en een giftig staatsnet zich langzamerhand sluit rond moslims,
allochtonen en vluchtelingen.

Neem nou bijvoorbeeld de vluchtelingenvijandige EU Turkije deal.
Daarin staat, dat alle vluchtelingen, die ''illegaal'' vluchten naar Griekenland, worden
teruggestuurd naar Turkije en dat voor iedere teruggestuurde Syrier een uit Turkije
afkomstige erkende vluchteling door de EU wordt opgenomen. [29]

Officieel heet het, dat dat de voor vluchtelingen gevaarlijke oversteek
naar Griekenland voorkomt, de facto komt dat neer op het schenden van
het recht op asiel, zoals Amnesty International en Human Rights Watch
terecht opmerken. [30]
Daarbij is Turkije geen ''veilig Derde Land'', zoals vereist bij terugsturing, maar
zet Turkije vluchtelingen uit naar onveilige gebieden. [31]
En in herinnering:
Deze regeling [opname van erkende vluchtelingen in ruil voor
teruggestuurde vluchtelingen] geldt alleen voor Syrische vluchtelingen.
Afghanen, Irakezen en anderen vallen niet onder die deal.

Deze deal, die sinds 20 maart van kracht is gegaan [32] [vanaf die datum
worden in Griekenland aangekomen vluchtelingen gedeporteerd naar Turkije],
moet als muziek in de oren van Wilders/Pegida klinken, hoewel zij
het liefst de grenzen voor vluchtelingen helemaal hadden dichtgegooid.

MAAR TOCH IS AAN DEZE SCHAAMTELOZE TURKIJE DEAL HET JARENLANGE EXTREEM-RECHTSE PVV GESTOOK TE HERKENNEN.

MEER OVER PEGIDA EN DE VERBONDENHEID MET WILDERS

Het in Duitsland opgerichte Pegida [33].
presenteert zich als een club van ”bezorgde burgers”, maar is
in werkelijkheid een griezelige vergaarbak van neo nazi’s, Islamofoben en
racisten [34], met PVV leider Wilders in hun kielzog,
die op 25 januari 2015 een steunbetuiging op een Pegida demonstratie in
Duitsland heeft voorlezen:
Uit die solidariteitsverklaring:
''Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.
Want wij willen wat jullie willen: een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.
Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.'' [35]
Hetgeen duidelijk de verbondenheid aangeeft tussen de Kromme man, PVV leider Wilders en Pegida, zijn kromme stoottroepen.
Voorlezer van deze boodschap was niemand minder dan Edwin Wagensveld,
een Nederlandse getrouwe van Pegida Duitsland van het eerste uur,
drijvende kracht achter Pegida Nederland, wapenhandelaar en nazi vriend. [36]
Andere verbindingen tussen Pegida en extreem-rechtse geestverwanten
zijn die met duistere figuren als Raffie Chohan [extreem-rechtse Dutch
Defence League], de neo nazi club NVU, Tommy Robinson [voormalig
voorman van de extreem-rechtse English Defence League] en andere neo
nazi organisaties en individuen. [37]
Deze Tommy Robinson heeft by the way, recentelijk
Pegida Groot Britannie opgericht. [38]
Nadrukkelijk moet in dit rijtje nog genoemd worden Lutz Bachmann,
oprichter Pegida Duitsland, een figuur, die fascistische uitlatingen
gedaan heeft tegen vluchtelingen, die hij ”ongedierte” noemde. [39],
waarvoor hij door het Duitse OM is aangeklaagd wegens aanzetten tot
haat. [40]
Bachmann had zich tijdelijk teruggetrokken vanwege een identificatie met
Hitler, maar is weer volop in de running. (41)
Zo zijn de Pegida manieren.
Club van ´´verontruste burgers´´.
Vergeet het maar!

EEN KROMME BEWEGING IN ACTIE/OVER VOLHARDING
EN POLITIESTEUN

Een gevaarlijke beweging, Pegida, juist door hun vastberadenheid.
Ondanks ostentatief gebrek aan numerieke aanhang, hebben ze nu al
meer demonstraties in Nederland gehouden, dan bij te houden is.

Ik noem er een paar, op gevaar af niet volledig te zijn:

Twee keer in Rotterdam [42] , twee keer in Utrecht [43], op 17 januari in Apeldoorn [44] , op zaterdag 6 februari in Amsterdam [45] en op zaterdag 20 februari in Ede, [46] op zondag 10 april in Den Haag [47] en naar aangekondigd, op 7 mei in Almere. [48]
Maar gelukkig is er constant en bij al die kromme haat-demonstraties, verzet
geweest, waarvan ''Laat Ze Niet Lopen'' voortrekker is. [49]
Over dat verzet en die tegendemonstraties wil ik wat zeggen, namelijk
die in Den Haag op 10 april.
Daar heeft namelijk de politie, als lange arm van de Nederlandse Staat,
getoond, hoe solidair zij is.
Niet met de tegenbeweging, maar met Pegida.
Wat er gebeurd is?

Pegida hield dus een mars door Den Haag.
Op zich al een schande, dat een kromme beweging als
Pegida [50] zo de kans krijgt, het gif van haar haatzaaierij te
verspreiden, maar dat is een ding.
Het tweede ding, welhaast nog erger, is de beknotting van het
recht van antifascisten, een tegengeluid te laten horen, wat in
Den Haag de kroon spande.
Volgens de reguliere media [hier Nu.nl] werden 54 arrestanten
opgepakt vanwege ''dreigende ordeverstoring''
Ook zou een aantal ''illegaal vuurwerk'' bij zich hebben. [51]
Duidelijk wordt uit dit bericht niet, hoeveel mensen dan
dat illegale vuurwerk bij zich hadden en wat die ''dreigende
ordeverstoring'', wat wel erg vaag klinkt, dan wel was.

Wat er in werkelijkheid is gebeurd is, dat mensen preventief
werden gearresteerd [dus zonder dat er strafbare feiten
waren gepleegd] [52], waarmee dus hun demonstratierecht werd
beknot:
Zo vond bij het artikel 1 monument in Den Haag een spontane
anti-Pegida demonstratie plaats, waarvan de deelnemers werden
gearresteerd, zonder dat ze enige bedreiging vormden voor
de openbare orde. [53]
Ook werden volgens de berichtgeving op Indymedia.nl, zo'n 35 antifascisten die in een restaurant zaten langs de route binnen ingesloten door de ME. Ze werden gevorderd het pand waar ze zich in bevonden te verlaten, en werden vervolgens nog in het pand opgepakt voor het zogenaamd overtreden van de plaatselijke APV die het verbied samen te scholen. [54]
Een hele rare gang van zaken.

Ondertussen konden de Pegida extremisten naar hartelust marcheren en
hun gang gaan:
Bekende aanwezige neo nazi's:
Neonazi en NVU-lid Owen Koenekoop, gekleed in een trainingspak met white-power symboliek, Voorpost-activist Florens van der Kooi verzorgde de ordedienst. Diens broer, Breivik aanhanger Ben van der Kooi, liep uiteraard mee, en neonazi Dennis de Vries maakte foto's. [55]
Sprekers op de Pegida demonstratie waren onder andere de extreem-rechtse Duitse politica Tatjana Festerling, ex NVU lid Hugo Kuiper en wapenhandelaar en Pegida Nederland voorman Edwin Wagenveld, de zogenaamde ''Ed aus
Holland'', die de solidariteitsboodschap van PVV leider Wilders had voorgelezen
op een Duitse Pegida demonstratie in januari 2015. [56]

Politiehulp aan een extreem-rechtse mars dus.
Terecht zijn over de gang van zaken rond die preventieve arrestaties
Gemeenteraadsvragen gesteld door de Haagse Stadspartij, samen met
Groen-Links, Islam Democraten en de Partij van de Eenheid. [57]

DE KROMME MAN, ZIJN KROMME IDEEEN EN DE GEDOGING DOOR
DE POLITIEK

Die houding van de politie, op die Pegida demonstratie op 10 april in Den Haag, geeft nou
precies aan wat er mis is in dit land.
De impliciete gedoging door de Nederlandse politiek
van het aanstormende PVV fascisme.
De man, die sinds de oprichting van zijn partij systematisch haat zaait
tegen moslims, allochtonen en vluchtelingen [58], die zich solidariseert
met een extreem-rechtse beweging als Pegida [59], die banden
onderhoudt met extreem-rechtse politici als Vlaams Belang leider
Filip de Winter en Front National leider Marine Le Pen [60], wordt
standaard de hand boven het hoofd gehouden door media en
politiek.

Want wat hij ook doet:
Of hij nu oproept, de Koran te verbieden [61], administratieve detentie in
te stellen tegen terreurverdachten [62], een ''Marokkanendebat'' [63], het aanwakkeren van verzet tegen
de komst van oorlogsvluchtelngen [64], of het preventief opsluiten
van mannelijke asielzoekers [zonder dat zij strafbare feiten begaan
hebben dus] in AZC's [65], de Politici reageren als slappe was.
Zelfs de aanvankelijke verontwaardiging over zijn hatespeech ''minder
minder'' [66] is al grotendeels weer weggeebt.

Al wat de heren Politici doen is wat tegensputteren, even ''in rep en
roer zijn'' en daarna wachten op de volgende misdadige chicane
van deze Rattenvanger van Hamelen [67], die er toch maar in slaagt,
zijn populariteit steeds maar weer te vergroten. [68]

Tegen zo''n Marokkanendebat had een principieel protest van
alle niet PVV politici moeten komen, omdat het openlijk racistisch is.
''Minder, minder'' had moeten leiden tot een eenduidig cordon sannitaire,
in plaats van tijdelijke verontwaardiging en morele lippendienst aan
non discriminatie.

Maar ja, als je ziet, dat de politie anti Pegida demonstranten preventief
arresteert [69], de Gemeente Amsterdam ''linkse activisten'' waarschuwt,
een demonstratie van de extreem-rechtse NVU geen strobreed in de
weg te leggen [70] en meer van dat triests, moet de houding van
de ''bazen'' van de politie en het boven Gemeentes geplaatste
Gezag, de Staatsdienaren, geen verbazing wekken.

Maar het is meer dan slapheid en gedoging.
Het is ook steeds meer meegaan met de Boodschap van Uitsluiting
van die kromme man, Wilders:

Ik noemde al de door Rutte en Samsom geinstigeerde EU ''Turkije deal'' [71]
, waarbij het recht op asiel is platgebombardeerd.[72]
Maar ook discriminerende voorstellen van de niet PVV partijen:
Zoals dat uit PvdA koker, waarbij mensen
van Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfde
premies hebben betaald, een lager niveau aan
kinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]
zouden ontvangen in hun land van herkomst of in
het geheel niet, met een
naar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [73]
Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premier
Asscher.
En dan was er nog uit de koker van de VVD een
initiatiefwetsvoorstel, de ”Antillianenwet”, waarbij aan de
komst van ”Nederlanders van Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten” aan hun komst naar Nederland voorwaarden
zouden worden gesteld. [74]
Terwijl zij als deel van het Koninkrijk
der Nederlanden dezelfde rechten hebben als andere
Nederlanders.
Maar dat lijkt slechts op papier.

HET KROMME HUIS

Nederland is zo langzamerhand een krom huis geworden,
bewoond door een kromme man, die het steeds meer voor het
zeggen lijkt te krijgen en met zijn kromme gedachten de samenleving
vergiftigt.

Dit in te zien, het benoemen voor wat het is, racistische ophitserij
ontaard in openlijk fascisme [75], dat is het begin van de strijd.
Maar hoe nu verder?

EPILOOG

Duidelijk is, dat we op de reguliere politiek, die zelf
anti vluchtelingenvoorstellen de wereld in slingert [76] en
meewerkt aan de Wilders' hetze [77] of deze op zijn zachtst gezegd
gedoogt, niet hoeven rekenen.[78]
Die strijd tegen fascisme en zijn naaste familielid, repressieve
dictatuur, zullen we zelf moeten voeren met krachten, die niet alleen
principieel NEE zeggen tegen racisme, maar ook bereid zijn,
dat daadwerkelijk in woord, demonstratie of daad [fysiek blokkeren
van Pegida fascisten], in gang te zetten.

Velen zeggen, dat in het dagelijks leven van dat fascisme nog niet
veel te merken is.
Ik zeg:
Laten we niet wachten, tot het zover is, maar nu strijden.

Want de geschiedenis kan WEL herhaald worden en er staat veel
op het spel.

Niet alleen de VRIJHEID
Maar HET LIEVE LEVEN ZELF.

Zodat het kromme huis kan worden afgebroken en
daarvoor in de plaats huizen met ruimte voor iedereen.

Want is niet de wereld van iedereen?

TEN STRIJDE!
Voor het te laat is.

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kro...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech