Veteranendag 2016/Het eren van bezetters en oorlogsmisdadigers/Brief aan Metro

Hier kun je discussieren over Veteranendag 2016/Het eren van bezetters en oorlogsmisdadigers/Brief aan Metro.
NEDERLANDSE VETERANENDAG 2016/HET EREN VAN BEZETTERS
EN OORLOGSMISDADIGERS/BRIEF AAN METRO

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/nederlandse-veteranendag-2016het-eren-van-beze...

ZIE VOOR NEDERLANDSE VETERANENDAG 2016

http://www.veteranendag.nl/editie/veteranendag-2016/

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2016/06/16/campagne-voor-nederlan...

AAN
REDACTIE METRO
Onderwerp: Uw commerciele bijlage over de Nederlandse Veteranendag
op zaterdag 25 juni 2016

Geachte Redactie

Schande over u!
Dat is in drie woorden samengevat mijn opinie over uw Commerciele
Bijlage in uw papieren krant van 22 juni 2016.
Die bevat de Nationale Happening ''De Nederlandse Veteranendag
2016'' [1]
Kort en krachtig gezegd maakt u propaganda voor en/of bagatelliseert u
Nederlandse ''militaire missies'', waaronder nota bene
de tussen 1947-1949 in Indonesie gevoerde koloniale oorlog, die de
geschiedenis is ingegaan als ''politionele acties'', waarbij ernstige tot zeer ernstige
oorlogsmisdaden zijn gepleegd. [2]
Die ''Veteranendag'' is immers opgezet om deze ''Indiegangers'' en de ''missie''
militairen na hen, te eren?
WAT EEN GOTSPE ZEG.
Je moet maar durven.

PROPAGANDA IN UW KRANT
NEDERLANDSE MILITAIRE ''MISSIES'' WERELDWIJD

Uw bijlage staat bol van de onsmakelijke propaganda.
Zo tref ik aan een wereldkaart, waarop de Nederlandse ''missies''
met de geografische locatie erbij, staan afgebeeld:
En wat lees ik [ik ga niet ook nog de jaartallen erbij doen]

Kosovo [1999-2000]
Mali [2014 heden]
Kosovo [1998-1999]
Angola [1991-1999]
Eritrea [2000-2003]
Libanon [1979-1985]
Korea [1950-1955]
Pakistan [2005-2006]
Nieuw Guinea [1950-1962]
Somalie [2009-heden]

AFGHANISTAN [2002-heden]
IRAK [2003-2005]
NEDERLANDS-INDIE [Ja, het staat er echt!] [1945-1949]

PROPAGANDA IN UW KRANT
''VETERANEN IN DIENST VAN DE VREDE''
U BEDOELT NATUURLIJK ''IN DIENST VAN OORLOG
EN BEZETTING''

U raadt het al, op die drie laatste ''missies'' kom ik terug!

Verder staat uw commerciele bijlage bol van nonsens als
''VETERANEN INGEZET IN DIENST VAN DE VREDE'', terwijl
het in een aantal gevallen, waarvan ik op de hoogte ben
[zoals in Korea, Indonesie, Kosovo, Irak,
Afghanistan] niets anders dan oorlogs of bezettings ''missies''
waren, waarbij hetzij oorlogvoerder/bezetter de Verenigde Staten werd
gesteund, hetzij Nederland zijn eigen koloniale nachtmerrie uitvoerde,
zoals in Indonesie, na de Tweede Wereldoorlog!

PROPAGANDA IN UW KRANT
''EEN FEESTELIJKE DAG''

Ook is mij een bol van chauvinisme staand propagandastukje
van de heer Boele Staal, voorzitter van het ''Nationaal Comite Veteranendag
in uw krant opgevallen.
Het is getiteld ''Een feestelijke dag en ik vermeld het onder P/S

Een zinsnede haal ik uit de brei van propaganda, omdat die
bijna lachwekkend is in zijn onzinnigheid.
Ik citeer hier Tweede Kamerlid Han Ten Broek[in het stukje genoemd],
voorzitter Vaste Kamercommissie van Defensie:
''Maar de militairen, die daar onder moeilijke omstandigheden hun
werk doen, mag je daar niet om veroordelen.
Zij vertegenwoordigen het beste van ons.''

''Het beste van ons'' moet dan zeker inhouden het assisteren
van bezettingsmacht of oorlogvoerder de VS, het voeren van eigen
koloniale strafexpedities, het plegen van oorlogsmisdaden?

En wie zijn die ''ons''
Wat Ten Broek verstaat onder ''het Nederlandse volk''?

Ik mag toch wel stellen, blij te zijn, dat de gemiddelde Nederlander
niet voor zijn ''beroep'' of op zogenaamd ''bevel'' ,loopt te
executeren, te folteren of huizen/gebieden waar hij/zij niets te
zoeken heeft, in naam van anderen inpikt?

En zouden wij militairen niet mogen veroordelen om hun aandeel in bombardementen en oorlogshandelingen?
Zij gaan er toch vrijwillig, als beroepsmilitair naar toe?
En het excuus, ''op bevel'' te hebben gehandeld, is al niet meer
valide sinds de processen van Neurenberg. [3]

''NEDERLANDS-INDIE''/DE POLITIONELE ACTIES

Dat de lieden van de Veteranendag gesneuvelde Nederlandse
militairen tijdens de koloniale oorlog tegen Indonesie herdenken,
is al kwalijk genoeg:
Dat u daarvoor propaganda maakt, in en in triest.

Zoals u natuurlijk heel goed weet, heeft Nederland langer dan driehonderd
jaar een koloniaal Rijk gehad in Indonesie, met de daarbijbehorende
bezetting, uitbuiting en tyrannie.
Toen de Onafhankelijkheidsbeweging na de Tweede Wereldoorlog
Indonesie's onafhankelijkheid uitriep, volgden twee zeer bloedige
militaire strafexpedities, de politionele acties, waarbij oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid werden begaan
Massamoorden, buitengerechtelijke executies, folteringen
Huiveringwekkend. [4]
Daarbij blijken ook nog de Nederlandse militairen, die
zich tijdens die politionele acties aan misdaden hebben schuldig
gemaakt, amnestie te hebben gekregen. [5]
Onbegrijpelijk.

Nu hebben niet al die Nederlandse militairen dergelijke misdaden
op hun geweten, maar ze hebben WEL deelgenomen aan een
koloniale oorlog en het is daarom zeer ongepast en ronduit
weerzinwekkend, hen als helden te eren.
Of daarvoor propaganda te maken, zoals u doet.

Waarom schrijft u niet over Foncke Princen, een moedige Nederlander,
die weigerde, nog deel te nemen aan de koloniale oorlog en
de kant koos van het Indonesische verzet? [6]
En maakt u voor hem propaganda?
Hij zou dat ruimschoots verdienen!

Overigens:
Ook die zogenaamde ''Nederlandse militaire missie''
in Nieuw Guinea was een koloniale onderneming, ook
al is het waar, dat het latere Indonesische Bestuur de
rechten van de inwoners van Papoea Nieuw Guinea
ernstig heeft geschonden. [7]

AFGHANISTAN [2002-heden]

In 2001 heeft Nederland zich, net als de andere NAVO landen, laten
meeslepen in de Amerikaanse aanval op Afghanistan, waarvan al
spoedig bleek, dat de VS zich schuldig maakten aan oorlogsmisdaden
door bombardementen met clusterbommen, waardoor vele Afghaanse
burgers het leven lieten. [8]
Later nam Nederland ook actief en militair deel aan die oorlog,
door er militairen naartoe te sturen.
Dat waren/zijn geen helden, maar verlengstukken van de Amerikaanse
bezettingsmacht in Afghanistan. [9]
Geen enkele reden dus, om ze te eren, alsof ze substituut ''weldoeners''
zijn/waren.
Ze kwamen in Afghanistan geen ''vrede'' en ''veiligheid'' brengen, maar
behartig[d]en de Amerikaans-Westerse belangen.
No more.
No less.

IRAK [2003-2005]

Voor Irak geldt eigenlijk hetzelfde verhaal als voor Afghanistan.
Nederland toonde zich ook hier weer een trouw bondgenoot van
de hegemoniale politiek van de VS, die de aanval op Irak
lanceerde, die bovendien in strijd was met het Internationaal Recht. [10]
Ook die oorlog werd gekenmerkt door Amerikaanse oorlogsmisdaden [11]
en in 2003 werd Nederland ook militair partij, door deel te nemen
aan de ''Irak missie'', die niets anders was dan het ondersteunen van
de Amerikaanse bezetting aldaar.
Waarbij Nederlandse soldaten ook mensenrechten schonden. [12]

TENSLOTTE

In deze brief heb ik u een aantal zaken uit de doeken
gedaan, die u zelf, als nieuwsmedium, hoorde te weten'
en volgens mij donders goed [excusez let mots] weet:

Namelijik, dat die hele Veteranendag a package of lies
is, misleiding, onwelriekende propaganda.
Recht praten wat krom is.

Want Nederlandse militairen, die deelnemen aan ''missies''
wereldwijd, dienen geen ''vrede en veiligheid''
Ze handhaven de status quo van de Westerse belangen
en laten zich met regelmaat op sleeptouw nemen door de hegemoniale
en oorlogszichtige belangen van de VS, die zich keer
op keer schuldig maken aan oorlogsmisdaden en bovendien
de bezetter uithangen.

Waarmee Nederlandse troepen natuurlijk ook bezettende
macht of op zijn minst, ondersteuners van de bezettende macht,
worden.

In het geval van Irak en Afghanistan is dat het duidelijkst.

Helemaal schandelijk is het eren van Nederlandse militairen,
die hebben deelgenomen aan de vuile koloniale
oorlog tegen Indonesie en dus een rol gespeeld
hebben in de politionele acties.

Hoe kunt u propaganda stukken van dergelijke lieden
plaatsen en er een Commerciele Bijlage van maken?

Omdat het u geld oplevert?

Bah, u doet aan geschiedvervalsing en dealt met
een onsmakelijke organisatie, die mensen met
bloed aan hun handen een heldenstatus geeft!

Ik vraag, nee EIS van u, dat u stopt met het faciliteren
van bezetting, koloniale oorlogen en oorlogsmisdaden.

Het moet de laatste keer zijn, dat u krantruimte
hebt besteed aan een neo koloniaal project als
de Nationale Veteranendag.

Trek lering uit wat ik geschreven heb en verleen geen
hand en spandiensten meer aan de Nationale Veteranendag
2017, die hopelijk niet eens plaatsvindt!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ARTIKEL IN UW COMMERCIELE BIJLAGE:

METRO
22 JUNI 2016
COMMERCIELE BIJLAGE

VETERANEN INGEZET IN DIENST VAN DE VREDE

Boele Staal: ''Deze dag is er om de veteraan te eren en om ons
respect te tonen''

''EEN FEESTELIJKE DAG''

''Schuchter begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot een nationaal
festijn.'' Boele Staal, voorzitter Nationaal Comite Ve-teranendag, is maar
wat trots op de groei die de Nederlandse Veteranendag heeft doorgemaakt.
''Een welverdiend feestelijke dag voor al die mannen en vrouwen, die
voor onze vrijheid staan.''

Staal noemt het evenement expres een festijn, geen herdenking.

''Deze dag is om de veteraan te eren en ons respect te tonen.
Los wat je denkt van de missie waar deze militairen zijn ingezet: mensen,
die door onze democratisch gekozen regering worden uitgezonden om
voor de goede zaak te vechten, stop je niet in een vergeethoekje.
Fijn, dat steeds meer mensen de militair van de missie kunnen scheiden.
Dat zien we althans terug in de groeiende bezoekersaantallen tijdens de
Nederlandse Veteranendag.
Ook neemt het aantal lokale veteranendagen toe.
Een goede ontwikkeling.

Han ten Broek, lid Tweede Kamer en voorzitter van de Vaste Kamercommissie
voor Defensie, deelt die vreugde.
''Of Nederland moet deelnemen aan een militaire missie, blijft open
voor discussie, zelfs nadat het politieke besluit is genomen.
Nederland was het vierde land, dat mee ging bombarderen.
Daar kun je van alles van vinden.
Dat het verkeerd is.
Of juist niet goed genoeg.
Maar de militairen, die daar onder moeilijke omstandigheden hun
werk doen, mag je daar niet om veroordelen.
Zij vertegenwoordigen het beste van ons.
Ik persoonlijk neem mijn pet diep voor hen af.''

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/nederlandse-veteranendag-2016het-eren-van-beze...

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2016/06/24/nederland...


Goed stuk, Astrid,

Goed stuk, Astrid, bedankt.
Nooit meer foute heren eren, toch!

HTB

Kalifaat

Astrid ziet liever dat haar vriendjes van Al Qaeda, Taliban en IS het overal op de wereld het voor het zeggen krijgen.

Onmacht

Dergelijk achterlijk geleuter toont de onmacht van rechts en extreem-rechts.

De bijdrage van Astrid is constructief.
Met Metronieuws zie je weer eens hoe ver de tentakels van de Telegraaf gaan.
De neiging bij rechts tot full control zegt iets over hun angst voor de gewone bevolking.

De uitspraak van drs. Han ten Broeke is ook goed om te vermelden.

HTB

Het beste van ons'' moet dan zeker inhouden het assisteren
van bezettingsmacht of oorlogvoerder de VS, het voeren van eigen
koloniale strafexpedities, het plegen van oorlogsmisdaden?

En wie zijn die ''ons''
Wat Ten Broek verstaat onder ''het Nederlandse volk''?

*****

" Het beste van ons."
Inderdaad. Dat vroeg ik me ook af.

Maar al te graag wordt ook de term WE gebruikt.
Alsof we een eenheidsworst zijn
In werkelijkheid is er sprake van een klassenstrijd
tussen kapitalistenklasse ne arbeidersklasse.
*****

Miltairen

"Maar de militairen, die daar onder moeilijke omstandigheden hun
werk doen, mag je daar niet om veroordelen."

Er zijn genoeg andere partijen, die veroordeeld kunnen worden:
1. Het Nederlands parlement.
2. NATO.
3. EU.
4. USA elite.
5. Wapenindustrie.
6. Europese elite.

Off topic o.k. maar ik wil de

Off topic o.k. maar ik wil de gelegenheid nemen om te pleiten voor een jaarlijkse dienstweigeraar dag in Nederland . Lijkt me waardevol om ook een defile van oud dienstweigeraars te houden. Kijken of Willem Alexander daar belangstelling voor zoui hebben. Niet waarschijnlijk. Er waren nooit veel dienstweigeraars in Nederland dus weigeraars militaire dienst en de meest recente weigeraars zijn onderhand ook al wat ouder. Die dienstweigeraars hoeven niet per se te worden geeerd. Er waren zeker onder de recente weigeraars nog al wat carriere weigeraars die als assistent n opleiding ( aan een universiteit ) op die manier verder konden werken aan hun carriere . Ik spreek daar geen oordeel over uit. iedere weigeraar was er een en altijd beter dan de keuze voor militaire dienst.
Er waren dus nooit veel weigeraars in Nederland dus zo 'n dag zou een internationaal karakter moeten hebben om het niet te laten verzanden in een klein clubje oudere mannen die bijv. elkaar vertellen en anderen wat het hun heeft gekost en verbanden leggen met nu militarisme en keuzes bijv.

Waarom zeg je dat er dus

Waarom zeg je dat er dus nooit veel weigeraars waren?
Wat een gebrekkige zin, niet alleen inhoudelijk en wat is veel/weinig?
Wat een hopeloos absurde gedachte om dat koninkje uit te nodigen?
Maar wat let je, organiseer het maar......

Astrid, toen ik je nog 'n

Astrid, toen ik je nog 'n keer las zag ik dat je Poncke Foncke noemde, erg goed dat je hem noemde!
Misschien ten overvloede: Poncke kreeg die bijnaam omdat hij, gevangen door de moffen in kamp Vught (1944), geregeld voorlas uit een streekroman
'Pastor Poncke'. Zijn ware voornaam was Jan.

-

Ik zal nooit meedoen aan een optocht of zoiets. In het buitenland zijn er weigeraars die het moeilijk hebben, daar zou je aandacht aan kunnen besteden. Als het aan mij ligt geen eer voor zo'n Poncke, die wel heel erg laat ging nadenken.

Cialis 5 Mg Preisvergleich LarWhilia

Keflex Kefzol Class Of Antibiotics Viagra Overseas buy levitra 10 mg Cheap Levitra No Prescription

Open grown-up galleries

Free porn galleries
http://playboy.net.erolove.in/?pictures-natasha
pakistani girls pictures nude miley cyrus erotic nun stories hindi sex stories of sister & brother

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech