Krakers verlaten Kanaleneiland vrijwillig

Nieuws, gepost door: 250 mensen op staat om krakers te ontruimen op 04/10/2016 10:05:30

Wanneer: 04/10/2016 - 06:27

De krakers in Kanaleneiland hebben besloten hun woningen vrijwillig te verlaten. Om de leugens die Tomlow creëert om de krakers weg te krijgen geloofwaardig te maken, dreigen 250 anti-krakers op staat te worden gezet. “De 250 anti-krakers werden vanaf april geplaatst om verder kraakacties te voorkomen. Die positieve resultaten worden u weer te niet gedaan om de krakers weg te krijgen.” aldus een kraker.


Sinds april, toen 8 panden werden gekraakt in Kanaleneiland, voeren de krakers actie tegen de racistische stadsvernieling, waardoor alleen in dit gebied al bijna duizend voornamelijk niet witte mensen de stad zijn uitgejaagd. Om veder kraak te voorkomen werden toen 250 anti-krakers geplaatst. Ook werden bewakers ingezet en metalen platen geplaatst op panden die men leeg wilde houden. Dat is geen effectieve manier gebleken, totaal zijn er nog 5 panden gekraakt.

Terwijl vast staat dat de renovatie op zijn vroegst op 14 maart 2016 gaat beginne, zijn de eerste 8 panden ontruimd omdat de renovatie volgens de eerste rechter op 1 oktober en volgens de tweede op 1 november zou beginnen. Nu begint mr. Wezel van Tomlow advocaten een rechtszaak namens de eigenaar. En meer en meer wanhopig probeert hij de rechter van zijn leugen te overtuigen. Afgelopen maandag hebben alle anti-krakers de aanzegging gehad dat ze voor 1 november weg moeten. Een kraker: “We weten dat Tomlow over lijken gaat, maar dat hij 250 mensen op straat zet om een paar krakertjes te ontruimen gaat wel erg ver.”

Lieve VVD, jullie zijn huizen dieven - https://www.indymedia.nl/node/36073
Opnieuw twee panden bezet in Kanaleneiland - https://www.indymedia.nl/node/35850
Krakers Kanaleneiland verliezen rechtszaak - https://www.indymedia.nl/node/35810
Acht woningen gekraakt in Kanaleneiland Utrecht- https://www.indymedia.nl/node/32980
Krakers protesteren tegen armenbestrijding - Squatters protest against gentrification - https://www.indymedia.nl/node/34489
Nieuw kraakpand kanaleneiland - https://www.indymedia.nl/node/34492
Krakers verliezen rechtszaak Kanaleneiland - https://www.indymedia.nl/node/34683
Opnieuw rechtszaak krakers Kanaleneiland - https://www.indymedia.nl/node/35538Wie: 
nn

zie ook:
Opnieuw twee panden bezet in Kanaleneiland
https://www.indymedia.nl/node/35850Wie: 
Tomlow wil alvast alles altijd kunnen ontruimen

Ondanks vrijwillig vertrek toch rechtszaak Kanaleneiland
Tomlow wil voor de zekerheid alvast alles altijd kunnen ontruimen

Vandaag dient de rechtszaak die Tomlow had aangespannen tegen de Krakers aan de Monnetlaan. Die krakers echter zijn al vertrokken en hebben de laatste 4 bezette panden opgeleverd aan de eigenaar. Toch zet Tomlow zijn rechtszaak door, omdat hij een soort generiek ontruiming bevel wil hebben voor altijd, voor alle panden. Een kraker: “Hiermee gaat hij op 1 november de anti-krakers ontruimen, als die dan nog niet vertrokken zijn.”

Een bizarre situatie, op zijn zachts gezegd. Maar het ergste is nog wel dat er nu eigenlijk niemand is die er tegen in verweer kan komen. De mensen die gedagvaard zijn, zijn vertrokken. Die hebben daardoor geen ‘juridisch belang’ meer. De mensen die straks op basis van deze vordering ontruimt worden, zijn niet gedagvaard en kunnen dus ook niet mee doen. “Omdat ik bij naam gedagvaard ben, moet ik wel naar die rechtszaak toe, maar of ik ook iets tegen dat generieke ontruimingsbevel mag inbrengen is nog helemaal de vraag.” aldus een kraker.Wie: 
ouwesiem

Krakers staken spel van kat en muis met flateigenaar in Kanaleneiland

door Nils de Kruijff

Utrecht - De krakers van de acht flatwoningen aan de Monnetlaan in Kanaleneiland hebben gisteren vrijwillig de woningen verlaten.

Zij zijn vertrokken, omdat ze bang zijn dat hoor hun kraakactie circa 250 bewoners van antikraakpanden in dezelfde flat de dupe dreigen te worden en op straat worden gezet.

De rechtszaak vandaag bij de civiele rechter, aangespannen door flateigenaar GEM, gaat vooralsnog gewoon door. Advocaat Marcel van Wezel van Tomlow advocaten, die de zaken behartigt van GEM, wil toch een uitspraak van de rechter hebben om sterker te staan als de krakers onverhoopt toch weer elders in de flat opduiken.

In april werden de eerste flatwoningen gekraakt. Volgens kraker Rogier een statement tegen 'racistische stadsvernieuwing' in Kanaleneiland, waar 1200 niet witte gezinnen uit sociale huurwoningen wegtrekken om plaats te maken voor 'witte gezinnen'.

Eigenaar GEM, waarin corporaties, bouwbedrijf Heijmans en de gemeente Utrecht zijn verenigd, voerde al een paar rechtzaken tegen de krakers om de flat te ontruimen.

Maar de krakers spelen met succes een spel van kat en muis: telkens als de rechter ontruiming toewees schoven krakers een deurtje op en namen ze hun intrek in een andere lege flat. De krakers betwisten dat GEM de woningen op 1 november leeg moet hebben voor renovatie. Volgens de krakers begint dat werk niet eerder dan 1 maart 2017.

Volgens advocaat Van Wezel hebben ook de antikraakbewoners een brief gekregen waarin staat dat ze voor 1 november de flat moeten verlaten, omdat dan de werkzaamheden beginnen. De krakers willen niet zeggen waar ze na vandaag intrekken.

AD/Utrechts Nieuwsblad . . . . 05-10-2016

VIEW ORIGINAL PAGE: pagina 7Wie: 
nn

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Utrecht 2016

Conclusies:

• De voorraad woningen is de afgelopen negen jaar met een kwart afgenomen.

• Een afname van het aantal verhuurde sociale huurwoningen in 2016 laat zien dat de druk op de sociale huurmarkt toeneemt. Ieder jaar worden ruim 2.500 sociale huurwoningen verhuurd, in 2015 daalde het aantal toewijzingen naar 2.415 woningen. Met uitzondering van het derde kwartaal 2013 is er vrijwel geen nieuwbouw geweest die het aantal verhuringen heeft doen toenemen. Het aantal verhuringen in de gemeente Utrecht vindt dus vrijwel alleen plaats op basis van de bestaande voorraad.

• De toenemende verdringing van de woningzoekende zorgt ervoor dat de druk op de woningmarkt voor deze groep blijft toenemen.

• Nog altijd neemt het aantal verhuringen af. Tegelijkertijd neemt het aandeel niet-reguliere verhuringen toe, met als gevolg verdringing ten koste van de regulier woningzoekende. Voor de woningzoekende wordt het steeds moelijker om een woning op de Utrechtse woningmarkt te vinden.

• De gemiddelde wachttijd loopt op. Er worden steeds minder woningen toegewezen aan woningzoekenden met een lage wachttijd.

http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e...Wie: 
nn

Medio 2016 bedraagt de gemiddelde wachttijd 10,2 jaar, een absoluut record. Als de wachttijd van lotingwoningen wordt meegenomen in de berekening van de gemiddelde wachttijd, bedraagt deze medio 2016 9,1 jaar.

Geen bazen geen huren


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech