Voortgang in de tuchtprocedure inzake de schrapping van advocaat Meindert Stelling

Nieuws, gepost door: Comité Eerherstel Meindert Stelling op 24/11/2016 11:04:54

Wanneer: 24/11/2016 - 17:16

Afgelopen vrijdag 18 november begon het Hof van Discipline met de behandeling van het hoger beroep van Meindert Stelling tegen zijn schrapping als advocaat van het tableau. Een schrapping waartoe de Raad van Discipline te Den Haag op 21 maart jongstleden besloot. Wijst het Hof het hoger beroep af, dan zijn de mogelijkheden om daartegen op te komen uitgeput. Dan is Stelling geen advocaat meer.


Door het Comité Eerherstel Meindert Stelling was in verband de zitting van het Hof van Discipline voor het gerechtsgebouw in Utrecht een manifestatie georganiseerd. De manifestatie trok ruim zestig mensen en verliep in goede sfeer. En, niet onbelangrijk, ook het weer werkte mee. Sprekers waren Gerard van Vliet, Marcel Schuckink Kool, Barbara Smedema, Rob Boogert en Selma van Oostwaard1). Tussendoor werden vredesliedjes van vroeger ten gehore gebracht.

De zitting stond in schril contrast met de manifestatie en liep uit op een teleurstelling. Het begon er al mee dat niet alle belangstellenden de zitting konden bijwonen. In de zittingszaal waren slechts 25 zitplaatsen beschikbaar. Een poging om te bewerkstelligen dat de behandeling van de zaak in een grotere zaal zou plaatsvinden, had niet het gewenste resultaat. Ook het verzoek van Willem Jebbink, de advocaat van Meindert Stelling, om mensen de zitting staande te laten bijwonen, werd afgewezen.

Jebbink wilde beginnen met een zogenaamd preliminair verweer, dat wil zeggen een verweer dat de zaak niet inhoudelijk kon worden behandeld door het Hof. Dit omdat de Raad van Discipline ernstige procedurele fouten had gemaakt bij de behandeling van de zaak, zodat de beslissing van 21 maart niet rechtsgeldig was. De Raad zou de behandeling overnieuw moeten doen. Maar het Hof wilde Jebbink niet de gelegenheid bieden voor een uiteenzetting van dat verweer. De voorzitter maakte duidelijk dat het Hof het hoger beroep ook inhoudelijk wilde behandelen.

Dit laatste hield in dat het preliminair verweer bij voorbaat door het Hof werd afgewezen. Dit zonder dat Willem Jebbink een nadere toelichting had kunnen geven. Een duidelijker blijk van vooringenomenheid van het Hof van Discipline leek nauwelijks denkbaar. Meindert Stelling deed desondanks nog een poging om het Hof er toe te brengen om eerst een afzonderlijke beslissing te nemen over het preliminair verweer. Toen dat niet lukte, wraakte Stelling het Hof, zodat de behandeling van de zaak abrupt werd afgekapt.

Hoe nu verder? Er komt nu eerst een behandeling van het wrakingsverzoek. Dat is gepland op vrijdag 16 december te 14:00 uur. Ook deze zitting is openbaar.

Daarna volgt de voortzetting van het hoger beroep, op een nog nader te bepalen datum.
Wij roepen op om Stelling te blijven steunen door aanwezig te zijn bij de zittingen.
Om te voorkomen dat er weer een te kleine zaal ter beschikking is, is het goed om te laten weten of je van plan bent te komen. Dan kunnen we indien nodig van te voren proberen om een grotere zaal te regelen.
Voor vragen en opmerkingen kunt je mailen naar info@eerherstelmeindertstelling.nl.
Zolang het hoger beroep nog niet is afgerond kan er ook nog altijd getekend worden als steunbetuiging op http://www.eerherstelmeindertstelling.nl/.

Gonnus

1) Marcel Schuckink Kool is advocaat in Den Haag en staat Stelling bij in cassatiezaken.
Gerard van Vliet is jurist. Hij is lid van Comité Eerherstel Meindert Stelling en van de Liga voor de rechten van de mens.
Selma van Oostwaard is medewerkster van Pax. Zij heeft verteld over de actuele stand van zaken rond een verbod op kernwapens.
Rob Boogert is cliënt van Meindert Stelling. Onder andere in zijn zaak is Meindert de mond gesnoerd.
Barbara Smedema is anti-kernwapenaktiviste. Zij was jarenlang “kind aan huis” op de vliegbasis bij Volkel.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech