Power to the people.

Hier kun je discussieren over Power to the people..
In tegenstelling tot de groeiende groep politici die zegt dat het land 'onbestuurbaar' dreigt te worden, vindt hoogleraar politicologie Tom van der Meer juist dat de democratie uitstekend draait, getuige het pamflet 'Niet de kiezer is gek' dat hij op 18 januari heeft gepresenteerd in De Balie in Amsterdam. Zowel de groeiende groep politici als de hoogleraar vergissen zich, omdat van 'onbestuurbaarheid' noch van 'uitstekend draaien' gesproken kan worden. Tegengestelde meningen die het publieke debat over de staat van onze democratie beheersen, maar niet verhelderen.
Integendeel, het ultieme democratische doel van 'power to the people' wordt door die debatten juist onophoudelijk verduisterd. Gelukkig is deze verduistering te doorbreken omdat aan het alomvattende democratische doel van 'power to the people', een democratiseringsproces ten grondslag ligt dat nog(!) steeds niet is afgerond. En datzelfde voor het proces van menswording, dat daar gelijke tred mee houdt. Dit impliceert dat er pas gesproken kan worden van een volwassen democratie op het moment dat de mens tot volle wasdom is gekomen en omgekeerd. Verstrengelde evolutionaire processen die het vertrouwen of geloof in een betere wereld rechtvaardigen, omdat tegen de gang van de evolutie nu eenmaal geen kruid gewassen is.


Power to Wouter the pipo.

Power to Wouter the pipo.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. spam.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech