Voortgang in de tuchtprocedure inzake de schrapping van advocaat Meindert Stelling

Nieuws, gepost door: Comité Eerherstel Meindert Stelling op 20/02/2017 02:09:21

Wanneer: 20/02/2017 - 10:23

Beste ondersteuners en belangstellenden,
Het heeft even geduurd voordat je van ons hoorde. Dat komt omdat de rechtszaak rond de schrapping van Meindert Stelling een behoorlijke vertraging kreeg.
Het werd pas donderdag 2 februari definitief duidelijk dat de behandeling van het wrakingsverzoek op 6 februari zou doorgaan. Omdat het zo kort dag was, hebben we geen oproep uitgedaan om deze zitting bij te wonen.

Ter herinnering - bij de behandeling van het hoger beroep door het Hof van Discipline op 18 november vorig jaar, heeft Meindert het Hof gewraakt. De behandeling van deze wraking was eerst gepland in december, maar werd een dag ervoor afgezegd vanwege ziekte van de voorzitter van de wrakingskamer.
We hebben toen niet iedereen kunnen bereiken waardoor een paar mensen voor niets naar Utrecht waren gekomen. Dit wilden we niet herhalen, waardoor we geen oproep hebben gedaan, voordat het zeker was dat de behandeling doorging.

Tijdens de zitting op 6 februari hebben zowel Willem Jebbink als Meindert zelf het woord gevoerd.
Willem Jebbink is de advocaat die Meindert in deze zaak bijstaat.
Hun pleidooien kunt u binnenkort vinden op de website http://www.eerherstelmeindertstelling.nl/
Hieronder volgt van beide pleitnota’s een samenvatting.

Uitspraak over de wraking is 10 april.
Na deze uitspraak moet er een nieuwe datum gepland worden voor de voortzetting van het hoger beroep, zoals die gestart is op 18 november. Dat wordt met gemak niet eerder dan half mei. Met al of niet gewijzigde samenstelling van het Hof.
Als de uitspraak gedaan is en de datum voor het vervolg van het proces bekend is zullen we u opnieuw op de hoogte brengen.

Uit de pleitnota van advocaat Willem Jebbink.
De directe aanleiding tot de wraking was het niet mogen voeren van een preliminair verweer op 18 november. Behalve dat dit besluit links- of rechtsom onjuist tot stand is gekomen, is dankzij dit besluit ook niet inhoudelijk beslist op het preliminair verweer, dus ook geen positieve beslissing.
Het preliminair verweer (voorafgaand aan de behandeling van de zaak) had tot doel om de behandeling van de zaak te laten terug verwijzen naar de Raad van Discipline.
Dit verzoek had meerdere redenen:
In een eerder stadium heeft de Raad van Discipline twee wrakingsverzoeken procedureel onjuist afgehandeld.
Daarnaast heeft de Raad van Discipline ten onrechte niet de precieze feiten genoemd waaruit zou blijken dat Stelling zich niet gedragen heeft als een betamelijke advocaat hoort te doen (artikel 46 advocatenwet).
De Raad van Discipline heeft evenmin een reactie gegeven op de inbreng van Meindert inzake de vrijheid van meningsuiting. Er mogen geen wetten of regels gemaakt worden die afwijken van de grondwet, tenzij dit specifiek kenbaar wordt gemaakt. Artikel 46 advocatenwet mag dus ook niet afwijken van wat in de grondwet staat en mag dus geen beperking inhouden van artikel 7 van de grondwet, de vrijheid van meningsuiting.
Door het weigeren van het preliminair verweer konden Willem Jebbing en Meindert Stelling bovenstaande dus niet naar voren brengen. Daarom is gesteld dat het Hof vooringenomen was en daarom moet de wraking als terecht beschouwd worden.

Uit de pleitnota van Meindert Stelling.
Hij hield een betoog over de achtergrond van zijn juridische processen.
Het begin van uiteindelijk inmiddels jarenlange procedures ligt in de jaren ’80. Als officier in militaire dienst kon hij niet anders vinden dat mogelijk gebruik van kernwapens in strijd zou zijn met het oorlogsrecht. In plaats dat hij gelijk kreeg, kwamen er reacties en besluiten dwars tegen het oorlogsrecht in, waarmee Neurenberg en de Wet Oorlogsstrafrecht resoluut naar de prullenbak werden verwezen.
Rechters hebben stelselmatig geweigerd voorbereidingen voor een nucleaire oorlogvoering te toetsen aan de vigerende rechtsnormen, en hebben vervolgens de kritiek van Meindert hierop op onwettige wijze onderdrukt en afgestraft.
Door de teleurstellende opstelling van rechters inzake kernwapens werd Meindert genoodzaakt tot een tweede gevecht, te weten dat voor de vrijheid van meningsuiting en voor de handhaving van procedurele waarborgen.

Gonnus Doeven
Coördinator Comité Eerherstel Meindert Stelling


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech