Oproep voor inzendingen anarchistische zine (NL + EN)

Nieuws, gepost door: nn op 09/05/2017 05:12:54

Wanneer: 09/05/2017 - 13:29

[English below]
The point of no return is een zine die wij per ongeluk zijn tegen gekomen op het internet (https://www.sproutdistro.com/catalog/zines/organizing/point-return/). In de tekst staan persoonlijke verhalen van mensen en hoe zij anarchist zijn geworden. Wij vonden dit een goed idee en wilden dit idee stelen. Daarom maken we er zelf nu ook één. De originele zine heeft voornamelijk verhalen van verschillende activisten uit Noord-Amerika. Wij komen uit een andere context, een andere regio en kennen weer andere verhalen: deze willen we ook graag verspreid zien.

Het is belangrijk om verhalen met elkaar te delen, we zitten niet genoeg rond een kampvuur om dat louter daar te doen. Daarom moeten we meer ruimte creëren in de anarchistische gemeenschap om onze alledaagse ervaringen te politiseren en vanuit een politieke context te zien. Politiek doe je niet alleen in het weekend als je naar een demo gaat. Anarchist ben je immers elk moment van de week.

Anarchisme is een transnationale beweging. Daarom willen we dit gebruik niet alleen in de lokale sfeer houden, maar zullen wij deze call-out ook naar kameraden in andere plekken sturen. Het idee is om een Engelse en een Nederlandse versie te maken van deze publicatie, zodat het geschikt is voor meer mensen. Daarnaast zouden we het leuk vinden als er na deze enkele zine nog meer gemaakt worden door kameraden in andere locaties.
De bedoeling:
Schrijf een persoonlijk verhaal over het moment waarop je besefte dat je een anarchist was geworden. Dat kan één precies moment zijn, een lange aanloop van gebeurtenissen of een sluimerend gevoel dat je altijd al hebt gehad. Om een impressie te krijgen van wat we bedoelen zou je ook de eerste ‘Point of no return’-zine kunnen lezen die we hier bij hebben gevoegd. We zouden het op prijs stellen als de tekst niet langer is dan 1 a4tje (500 woorden), zodat we zoveel mogelijk mensen de ruimte kunnen geven om hun verhalen te delen. De deadline is 11 september 2017. En maak je geen zorgen als je denkt dat je niet kan schrijven of niet interessant genoeg bent. Dat kan en ben je wel! We zijn op zoek naar veel verscheidenheid in zowel inhoud, lengte als ervaringen.
Nog een laatste puntje: ben je bewust dat wat je zegt ook door anderen gelezen kan worden. Je mag zelf bepalen hoeveel informatie je erbij zet, denk aan naam, bijnamen etc. Maar ook referenties naar concrete momenten, plaatsen en mensen geven informatie aan iedereen die dit leest (dus ook de vijand). Bijvoorbeeld als je in de zine uitlegt hoe je bezig bent met gewapende strijd is dat gevaarlijk. Maar ook als je te duidelijke en/of specifieke informatie geeft over je woonomgeving en sociale netwerken, bijvoorbeeld “Eén van mijn eerste radicaliseringsmomenten was uiteraard samen met Barry in Café De Bultsheuvel in Goert, West-Nederland”

Je kunt de inzendingen tot 11 september 2017 naar pointofnoreturn2@riseup.net sturen.

We hopen dit project tot een succes te maken en je vind de zine vanzelf wel verschijnen op de zinetafels!

-----------------------------------

English translation

Hello,

The point of no Return is a zine that we accidentally found on the internet (https://www.sproutdistro.com/catalog/zines/organizing/point-return/). The text includes personal stories of how people became anarchists. We thought this is a great idea and so decided to steal it. This is why we’re making our own version. The original zine consists mostly of different stories of people from North-America. We are from a different context, a different region and therefore know of different stories: we would like to spread those.
It is really important to share our stories with each other and we don’t spend nearly enough time around campfires to just limit the sharing of stories to these moments in our lives. We have to create more space in the anarchist community to politicize our everyday experiences and to look at these from a political point of view. Politics is not something you only do in the weekend, when you’re going to a demo. An anarchist is something you are throughout the week.
Anarchism is a transnational movement. This is why we don’t want to confine the use of the sharing of stories to our locality. We will also send this call-out to comrades in other places. In the end we will create a Dutch and an English version of this text, so it is more accessible to a wider audience. We would also appreciate it when we have fininished making our version of the zine, other people will take up the iniative to recreate similar projects in their social circles and localities.

Guidelines for submissions:
Write a personal story about the moment you became aware you had become an anarchist. This can be one precise moment, a long run of events or a vague feeling you sort of always have had. To get a first impression of what we want to create you can also have a look at the first edition of The Point of no Return, which we have included here. We would greatly appreciate it if submissions are no longer than about 1 a4 (500 words), so we can include as many people’s stories as possible. The deadline is september 11th 2017. Don’t worry about your writing skills or whether your story is interesting enough. You can and you are! We are looking for as much diversity in content, length and experience as we can find.
A final remark: be aware that everything you write can be read by anyone. You can decide for yourself how much information you want to include, like names, nicknames, etc. But also remember that referring to concrete moments, places and people gives information about this to whomever reads this (also to the enemy). If you explain your participation in armed struggle for example, that might be considered dangerous information. As well if you give clear or specific information about your living environment and social networks. For example ‘One of my first moments in the proces of radicalisation was of course together with Barry in the local cafe in Goert, in the Netherlands’

You can send your submissions until september 11th 2017 to pointofnoreturn2@riseup.net.

We hope to make this project into a succes and inspire people with these stories. Thanks for participating!

-----------------------------


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech