KLM medeplichtigheid aan uitzetting van een vluchteling naar onveilig Soedan/Brief aan KLM

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 15/05/2017 05:11:26

De KLM is weer met dirty games bezig. Deze keer medewerking/medeplichtigheid aan
de deportatie van een Soedanese vluchteling op dinsdag 16 mei, naar Soedan. Niet alleen
is Soedan een land met groffe mensenrechtenschendingen, deze vluchteling loopt direct
gevaar, omdat hij tot het Nuba volk behoort, dat dagelijks wordt gebombardeerd en
geterroriseerd door het Soedanese leger. Tijd voor een brief aan medeplichtige KLM

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING
VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOEDAN/BRIEF
AAN KLM

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-de-uitzetting-van-ee...

EEN BRIEF VAN GELIJKE STREKKING IS OOK VERSTUURD NAAR KENYA
AIRWAYS, DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ, DIE HET LAATSTE STADIUM VAN DE DEPORTATIE
[NAAR KARTHOEM/SOEDAN] VERRICHT

https://www.astridessed.nl/kenya-airways-complicity-with-the-deportation...

ZIE ONDER BRIEF INFORMATIE OVER DE ACTIE

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN DE UIT SOEDAN [HET NUBA-GEBERGTE] AFKOMSTIGE
VLUCHTELING NAAR ONVEILIG EN GEVAARLIJK SOEDAN

TIJDSTIP EN DATUM UITZETTING
DINSDAG 16 MEI OM 12.50

Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

U bent voornemens, mee te werken aan de uitzetting van een
uit het Nuba-Gebergte in Soedan afkomstige vluchteling.

Tijdstip en datum :
Dinsdag 16 mei, om 12.50
Vluchtnummer: KL0565

Hieraan mag u onder geen beding meewerken, vanwege de
extreem slechte mensenrechtensituatie in Soedan in het
algemeen en de extra risico's voor deze jongeman in het byzonder.

MENSENRECHTENSITUATIE SOEDAN/IN HET ALGEMEEN

De mensenrechtensituatie in Soedan is niet alleen decennialang
in verbijsterend slecht:
Oneerlijke processen
Folteringen
Buitengerechtelijke ecexuties
Onderdrukking vrijheid van meningsuiting [1]

Het jarenlange conflict in Darfur, waarin oorlogsmisdaden,
massaverkrachtingen en etnische zuiveringen aan de orde
van de dag waren [2] en nog steeds zijn [3], heeft er zelfs toe geleid, dat het Internationaal
Strafhof in Den Haag, tegen president en dictator Omar Bashir
een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd met als aanklachten
oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid
en genocide! [4]
Deze president is tot nu toe nog steeds niet uitgeleverd [5]
en gaat vrolijk door op de ingeslagen weg! [6]

Geen land dus waar een vluchteling naartoe moet worden
uitgezet, dat mag duidelijk zijn.

MENSENRECHTENSITUATIE UIT TE ZETTEN
VLUCHTELING/UW INZET

Nog los van de algemene gevaarlijke situatie, is
de specifieke mensenrechtensituatie van de uit te
zetten vluchteling zeer gevaarlijk:
Hij is namelijk afkomstig uit het Nuba Gebergte en
behoort tot het Nuba volk.
Het Nuba Gebergte ligt in Zuid-Kordofan.
Deze mensen waren en zijn nog steeds doelwit van
bombardementen door het Soedanese leger, wat
reeds vele slachtoffers heeft geeist en nog steeds doet. [7]

Ik hoef u, hopelijk, niet te vertellen, dat het bombarderen van
burgers en/of burgerdoelen, verboden is
en oorlogsmisdaden zijn. [8]

Dit alles [en zie de noten!] moet voor u al reden genoeg zijn, niet mee
te werken aan de uitzetting van deze vluchteling naar Soedan.
Bovendien:
Ook het reisadvies van de Nederlandse Overheid naar
Soedan, en vooral het gebied waar de vluchteling
vandaan komt, is in een woord negatief:

Ik citeer

''
Niet reizen

Reis niet naar:
Darfur;
Abyei;
Zuid-Kordofan;
Blue Nile;
(delen van) White Nile en Noord-Kordofan;
Het grensgebied met Libië.'' [9]
Weet u het nog?
Het Nuba volk woont grotendeels in
Zuid-Kordofan.........

Welnu, als het reizen voor reizigers aldaar zo gevaarlijk is, dat het dringend wordt afgeraden, mag
duidelijk zijn, hoe groot het veiligheidsrisico is
voor een vluchteling, afkomstig uit het gebied,
waar men dagelijks blootstaat aan
bombardementen!

Ik vraag, nee EIS van u, dat u niet meewerkt
aan de uitzetting van deze vluchteling.
Anders bent u medeverantwoordelijk, ja, medeplichtig aan de eventuele mensenrechten
schendingen waaraan hij blootstaat!

UW VERANTWOORDELIJKHEID

In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [10] hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [11]

Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”

Met alle respect:

Klinkklare onzin.
U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [12]

Sterker nog:
Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling [13] door de KLM zijn uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.

Kunt u daarmee leven?

EPILOOG

Ik heb u gewezen op de deplorabele mensenrechten
situatie in Soedan, zoals bevestigd door geren
nommeerde mensenrechtenorganisaties als
Amnesty International en Human Rights Watch. [14]
Dat de president, tegen wie door het Internationaal
Strafhof in Den Haag een arrestatiebevel is uitgevaardigd,
nog steeds in functie is en vrolijk doorgaat op de
ingeslagen weg, bewijst eens te meer de gevaarlijke
situatie.

Het is daarom uw morele plicht, NIET mee te werken aan de uitzetting van iedere vluchteling,
die naar Soedan, maar ook andere gevaarlijke landen
als Afghanistan, Irak, Syrie etc [er zijn er natuurlijk
meer] wordt uitgezet.

Doet u dat toch, dan bent u moreel en politiek
medeverantwoordelijk aan het onrecht, dat hen daar
overkomt.

Daar kunt u zich niet uitpraten, want u hebt EN
houdt uw eigen verantwoordelijkheid.

Ik reken op uw medewerking!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-de-uitzetting-van-ee...

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/05/15/klm-medep...

Benader KLM en Kenya Airways.
Bel - Mail - Twitter - Fb - Doe mee !

Help de uitzetting van een Nuba vluchteling naar Soedan voorkomen. Dit is wat je kunt doen tot dinsdagavond, 16 mei 2017 22:00 uur.

Dinsdag 16 mei om 12:50 uur wil de Nederlandse regering een Soedanese Nuba vluchteling deporteren. Zijn leven is in groot gevaar. We zijn bang dat hij gevangen zal worden genomen en gemarteld. Daarom
vraagt het vluchtelingencollectief 'Wij Zijn Hier', samen met Nuba Mountains Solidarity Abroad en Darfur Union, om solidariteit.

We roepen mensen op te mailen, te bellen, een facebook bericht achter te laten en te twitteren, om deze vliegmaatschappijen te laten weten dat zij dit kunnen stoppen.
De vluchtgegevens van de aanstaande uitzetting zijn :
Vlucht KL0565 door KLM van Schiphol naar Nairobi, deze vlucht vertrekt op 16 mei om 12:50 uur.
Vlucht KL4202 door Kenya Airways van Nairobi naar Khartoum, deze vlucht vertrekt op 16 mei om 23:10 uur (22:10 uur Nederlandse tijd).

De man is afkomstig uit het Nuba gebergte. De Nuba hebben te maken met ernstige onderdrukking in Soedan. Het is algemeen bekend dat de geheime dienst en luchthavenpolitie van het vliegveld in Khartoum vluchtelingen die asiel hebben gezocht in een ander land als landverraders zien. De mensen die met een nood-reisdocument Soedan inreizen en die lange tijd niet in het land zijn geweest, worden bij voorbaat als verdacht gezien. Het is tevens bekend dat deze mensen dikwijls gevangen worden genomen, gemarteld en vermoord.

We hebben jouw steun nodig om deze misdadige deportatie te voorkomen!

Het is voor het eerst in 3 jaar dat er vanuit Nederland naar Soedan wordt uitgezet. Laat de vliegmaatschappijen weten dat het onverantwoord is om mensen met geweld uit te zetten naar een plek waar ze niet veilig zijn.

Twitter:
#StopDeportationFlightKL0565 @KLM
#StopDeportationFlightKL4202 @KenyaAirways
Mail:
mediarelations@klm.com
customer.relations@kenya-airways.com

Bel:
KLM: 020-545 97 80 en 020-474 77 47
Kenya Airways: 020-474 77 47 en +254 20 642 2000 en +254 (0) 20 3274747

Facebook:
KLM:facebook.com/KLM
Kenya Airways: facebook.com/PrideofAfrica

Voor updates check: https://nl-nl.facebook.com/WijZijnHier en https://tinyurl.com/kvotnhf (fb event)
Hartelijk dank dat je je stem laat horen!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech