Alternatieve economie in praktijk / Alternative economics in practice

Aankondiging, gepost door: Anarchistische Groep Nijmegen op 23/05/2017 05:01:41

Wanneer: 07/06/2017 - 20:00

Een infoavond over alternatieve economie in de praktijk gebracht in Catalonië.

An info-evening on aternative economics put into pratice in Catalunya.

[English below]

De AGN presenteerd een kameraad uit Catalonië. Hij zal spreken over de Libertaire Infrastructuur Bijeenkomsten, een netwerk dat nu twee jaar bestaat en verschillende constructieve libertaire projecten bij elkaar brengt; van vrije scholen, anarchistische drukkerije en piratenradio tot bezette tuinen, metaal- en houtwerkplaatsen en antikapitalistische klinieken. Het doel van het netwerk is om het fundament te leggen voor een gifteconomie en om het starten van vergelijkbare projecten an te moedigen, dergelijke projecten die al bestaan zichtbaar te maken en om te helpen om zulke projecten te behoeden voor isolatie, kapitalistische uitbuiting, staatsrepressie en burnout. Bijeenkomsten van het netwerk behandelen ook vragen als financiering vs. autonomie, gifteconomie vs. coöperatieven en alternatieve valuta, projectmatigheid en het overleven in tijden van crisis.

Er bestaan veel constructieve projecten vanuit de anarchistsche en antikapitalistische bewegingen. Maar vaak worden zij geconfronteerd met isolatie en moeten ze hun overleven zoeken in een kapitalistisch landschap. Zowel het netwerk als de lezing zijn een intitiatief om mensen aan te moedigen om anarchie en wederzijse hulp in het hier en nu in de praktijk te brengen.

Datum: 7 juni 2017, 20:00
Locatie: De Klinker, v. Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen
Voertaal: Engels, vertaling mogelijk
Toegang: gratis

Meer info over het project: infraestructures.alscarrers.org
www.anarchistischegroepnijmegen.nl

[English]

The Anarchistische Groep Nijmegen [resents a comrade living in Catalunya. He will talk about the Libertarian Infrastructures Gathering, a network that has existed for two years, bringing together different constructive projects from free schools, anarchist printshops, and pirate radios to occupied gardens, metal and carpentry workshops, and anti-capitalist clinics. The purpose of the network is to lay the foundations for a gift economy, to encourage the creation of new such projects and bring visibility to those that already exist, and to help existing projects overcome problems of isolation, capitalist exploitation, state repression, and burnout. Gatherings of the network have also dealt with questions ranging from funding vs. autonomy, gift economy vs. cooperatives and alternative currencies, projectuality and survival in times of crisis.

Many constructive projects arise from anarchist and anti-capitalist movements, but often they become isolated and forced to seek their survival within a capitalist landscape. Both the network and the talk itself are an initiative intended to encourage us to put anarchy and mutual aid in practice now.

Date: 7th june 2017, 20:00
Location: De Klinker, v. Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen
Language: English
Entrance: free

More info on the project: infraestructures.alscarrers.org
www.anarchistischegroepnijmegen.nl


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech