Weiger Indië veteranen bij Veteranendag

Hier kun je discussieren over Weiger Indië veteranen bij Veteranendag.
Actiegroep De Grauwe Eeuw roept de initiatiefnemers van Nederlandse Veteranendag en met name generaal Scheffer, voorzitter van het veteranenplatform, op om Indië veteranen te weren tijdens deze dag. Nederlandse militairen hebben tijdens "politionele acties" zware oorlogsmisdrijven begaan en een deel van deze veteranen zijn daar medeplichtig aan of getuigen hiervan geweest. Het laten deelnemen van deze veteranen is daarom, volgens De Grauwe Eeuw, koloniale verheerlijking in de meest lelijke zin van de definitie. De Grauwe Eeuw strijdt landelijk tegen koloniale verheerlijking en daarom staat dit onderwerp hoog op hun lijst van prioriteiten. De Grauwe Eeuw zal zich bij een afwijzing van het verzoek dan ook niet neerleggen.

Nederland (en dus ook Comité Veteranendag) moet stoppen met het verheerlijken van kolonialisme en met het bagatelliseren van Nederlandse koloniale misdaden door bijvoorbeeld deze "zwarte bladzijden uit onze geschiedenis" te noemen. De misdaden die Nederland wereldwijd pleegde zijn talrijk en verspreiden zich over eeuwen. Ook zijn door die misdaden de machtsverhoudingen wereldwijd tussen Europa en haar koloniën (VS, Canada, Australië, Zuid Afrika, Nieuw Zeeland) en de rest van de wereld scheef. Dit stoppen met verheerlijken moet beginnen met per direct Nederlandse daders van invasies en van misdaden op burgers die tijdens bezetting gepleegd zijn en de getuigen van die misdaden te weren. Hiermee doelen doelt De Grauwe Eeuw specifiek op het weren van de Indië veteranen tijdens komende veteranendag, zaterdag 24 juni, en tijdens alle verteranendagen die hierna volgen. Ook zetten zij voor de toekomst de deur open voor andere misdaden die nog niet bekend en/of erkend zijn.

Veteranendag is een initiatief van het Veteranenplatform en het ministerie van Defensie, deze laten tot nu toe alle veteranen uit de koloniale oorlog 1945-50 te Nederlands-Indië toe. Ongeveer 1 op de 10 van de overlevende veteranen is volgens De Grauwe Eeuw echter zelf dader van grote oorlogsmisdrijven. Het gaat dan om 1.300 nog levende, nooit berechte ex-militairen. Er leven nog 13.000 Indië veteranen die meededen aan de oorlog in Nederlands-Indië, dat blijkt uit het pas verschenen jaarverslag de Veteranenombudsman van de Tweede Kamer. Volgens De Grauwe Eeuw zijn minstens de helft van deze 13.000 getuige geweest van 'zeer ernstige oorlogsmisdrijven'. De Grauwe Eeuw vindt dat de initiatiefnemers van de Veteranendag daarmee rekening moeten houden. Ook vindt de Grauwe Eeuw dat het aanwezig staatshoofd zich hiertegen zou moeten uitspreken. De koning mag zich eigenlijk niet uitlaten over politieke aangelegenheden maar met zijn aanwezigheid maakt hij al een politiek statement, namelijk het statement dat oorlogsmisdadigers vereerd worden met Koninklijke aanwezigheid. Dit is vooral erg zuur voor de nabestaanden van slachtoffers die de koning hebben aangeschreven maar niet eens op een reactie mochten rekenen.

De Grauwe Eeuw onderschrijft een publicatie van een maand geleden van de AFVN-BvA, met de conclusie over de aantallen daders en getuigen. Velen van de Indië veteranen zijn ouder dan 85 en in matige gezondheid. Oorlogsmisdrijven verjaren echter niet, stelt De Grauwe Eeuw, dit mag dan ook geen vrijbrief voor oorlogsmisdadigers zijn. Zo waren er voor enkele van deze misdrijven recentelijk nog gerechtelijke uitspraken tegen de Staat, waarin eisers van een schadevergoeding in het gelijk gesteld werden.

Deze kwestie raakte sinds oktober vorig jaar in een stroomversnelling toen een zeer uitvoerige wetenschappelijke studie van 1.100 pagina's over het Nederlandse massageweld in Nederlands-Indië verscheen. De titel is ´De brandende kampongs van Generaal Spoor´. Het boek is intussen aan zijn derde druk. De Zwitsers-Nederlandse historicus auteur dr Rémi Limpach heeft daarin alle Nederlandse gegevens over het gruwelijke en structurele geweld, vooral tegen burgers in Nederlands-Indië, bijeengebracht. In zijn studie noemt hij steeds de namen van de daders indien die bekend zijn, namen van de slachtoffers of hun aantallen, plaatsnamen en data. Voor zover nu bekend zijn er minstens 100.000 burgerdoden onder de oorspronkelijke bevolking van Nederlands-Indië. Aangezien Nederland officieel pas vanaf 27 december 1949 de souvereiniteit van Indonesië erkent zijn dit dus burgerdoden onder eigen onderdanen. De Nederlandse Staat en defensie doen er alles aan om dit laatste feit in de doofpot te stoppen.

Er vielen onder de 200.000 ingezette Nederlandse soldaten 6.000 doden. De reactie van veel veteranen en hun organisaties op dit alles is, volgens De grauwe Eeuw, voornamelijk ontkenning. Al in 2015 verscheen het boek 'Soldaat in Indië' onder redactie van prof dr Gert Oostindie van de Universiteit van Leiden. Hierin staan fragmenten uit dagboeken en brieven van soldaten waarin zeer vaak over het massageweld wordt gesproken. Ontkenning is met die publicatie dus reeds ontkracht.

Het boek van Limpach in deze vorm is als een dossier van de openbare aanklager. Volgens De Grauwe Eeuw kan deze studie uitstekend dienen om alsnog processen wegens oorlogsmisdaden tegen deze personen te gaan voeren. Dit vindt De Grauwe Eeuw noodzakelijk zodat nabestaanden van de slachtoffers ook dit hoofdstuk kunnen sluiten en zodat er een duidelijk signaal aan de Staat afgegeven wordt dat de onverschillige houding m.b.t. dit verleden, die zij steeds weer toont, onwenselijk is. De AFVN-Bond van Antifascisten en andere organisaties steunen ook acties voor rechtvaardigheid voor de slachtoffers.

De Grauwe Eeuw is geen tegenstanders van een veteranendag, maar pleit uitdrukkelijk voor meer gevoeligheid bij de organisatoren voor de actualiteit. Ook maakt De Grauwe Eeuw bezwaar tegen het opnemen van veteranen in de dodenherdenking van 4 mei op de Dam. Daarvoor geldt eveneens dat een aantal van de dode veteranen tevens daders zijn van zware oorlogsmisdaden, zoals generaal Spoor, die de leiding had over de koloniale oorlog in Nederlands-Indië.

De Grauwe Eeuw roept via dit bericht tevens alle belangenorganisaties, naties en individuën wereldwijd die slachtoffer zijn van Nederlandse invasies en daaruit voortkomende misdaden van 1492 tot nu op om zich bij hen aan te sluiten zodat ze dit protest breder kunnen trekken dan alleen de Indië veteranen tijdens Veteranendag en 4 mei.


Re: Weiger Indië veteranen bij Veteranendag

Maar de soldaten die deel nemen aan de neokoloniale plundertochten van de Nederlandse staat mogen dat wel vieren? Gelijke monikken, gelijke kappen! Soldaten volgen overigens orders, dus in plaats van op getraumatiseerde soldaten af te geven, zouden jullie je kritiek beter op de Nederlandse staat kunnen richten.

Ja daar komt nog bij dat er

Ja daar komt nog bij dat er ook nog eens honderden ex soldaten van de waffen ss in Nederlands-Indie hebben meegevochten als enige soldaten met frontervaring.
Het waren in die tijd geheime orders van Prins Bernhard om die ex SSers in te zetten in Indonesie.
Onder die voorwaarden kregen ze hun Nederlands paspoort terug.
Ze gingen hetzelfde doen als in Rusland met behulp van de jongere nieuwe soldaten.
Het is maar het beste als die hele generatie zo snel mogelijk dood is.

We zien ze liever eerst

We zien ze liever eerst vervolgd en veroordeeld zodat nabestaanden een gevoel van closure kunnen hebben. Niet dat we autoriteit verlenen aan een rechtbank, maar meer dat door de verslaggeving eromheen en de waarheid die boven komt. Dat is vaak al genoeg. Erna evt schade vergoeden maar dat moeten nabestaanden voor zichzelf beslissen.

Misschien moet je het even

Misschien moet je het even lezen alvorens je gaat whitesplainen. Er staat duidelijk dat wij dit breder willen trekken alleen moet er om actie tegen andere groepen veteranen (want het gaat nog altijd over veteranen en niet om mensen die nog altijd deelnemen) te voeren eerst onderzoek gedaan worden. Verder is dit geen aanklacht naar individuële veteranen maar juist een aanklacht naar de staat die oorlogsmisdadigers niet vervolgd waardoor zaken niet erkend waardoor er nu tussen goedbedoelende veteranen, die overigens net zo goed bezetters waren, oorlogscriminelen zitten. En wij maken ons liever druk om slachtoffers van massa executies dan om die veteranen die veelal zelf ook zwegen en geen actie ondernamen maar daar nu als trots lid van een bezettingsmacht veteranendag gaan vieren.

Dus misschien kun je jouw Eurocentrisch perspectief bewaren voor witte mensen. Jij die ons komt vertellen hoe wij met onze eigen koloniale erfenis moeten omgaan is een knap staaltje koloniaal denken.

En nee we zijn niet geïnteresseerd in een dialoog met je, dus bespaar je de moeite want wij gaan niet reageren op iemand die leed van soldaten (nota bene) boven volkerenmoord door die soldaten zet.

Das mooi, ik hoef ook geen

Das mooi, ik hoef ook geen dialoog met jullie, aangezien ik niet in witte erfzondes geloof, noch in identitaire dwaalsporen (of deze nu van rechts of 'links' komen). ;)

Dat is dan ook het privilege

Dat is dan ook het privilege wat je hebt dat je kan kiezen of je erin gelooft of niet. Wij worden door die "erfzondes" (wij noemen ze liever machtsstructuren aangezien onderdrukkung niet over individuën gaat.) dagelijks benadeeld dus voor ons is het altijd realiteit zelfs als we er niet in zouden geloven. Je 'links/rechts' argument is overigens ook erg wit Europees, voor de oorspronkelijke bewoners in kolonies buiten Europa waren beide zijden bezetter en massamoordenaar. Wij identificeren ons dan ook met geen van beiden.

Dat je gelijk al aanneemt dat

Dat je gelijk al aanneemt dat ik een witte Europeaan ben zegt al genoeg over jullie vooringenomenheid. Langs raciale lijnen denken is bij voorbaat gevaarlijk en bovenal misleidend. Witte mensen hebben geen monopolie op kolonialisme, expansionalisme, slavernij en allerhande andere vormen van onderdrukking, de gemeenschappelijke deler is praktisch altijd een kwestie van economie geweest. Onderdrukkers komen in alle kleuren. Het is dus geen kwestie van ras, maar van economische positie. Maar zoals ik al aangaf denk ik idd dat dialoog met jullie weinig uithaalt. Als je jou persoonlijke minderwaardigheidscomplex of falen in een politiek jasje wilt steken, be my guest. ;)

Je hele betoog en al je

Je hele betoog en al je antwoorden bevestigen dat je een witte linkse liberaal (lees racist) bent. Wij hebben nooit gezegd dat witte mensen daar een monopolie op hebben. Waar ze wel monopolie op hebben zijn de globale machtstructuren die uit die zaken zijn voortgevloeid en de enorme hoeveelhied slachtoffers het heeft gemaakt.

Jouw poging tot kleuren ontkenning is overigens ook een racistische tool.https://www.psychologytoday.com/blog/culturally-speaking/201112/colorblind-ideology-is-form-racism

Het spreekt voor zich dat racisme voortkomt uit kapitalisme net als alle systematische onderdrukkingen, deze onderdrukkingen zorgen ervoor dat alle macht en rijkdom terecht komt bij de witte man. Dat is gewoon basiskennis antiracisme.

Jouw eindzin is nog wel de meest racistische comment van ze allemaal, systematisch racisme terugbrengen naar een individueel "minderwaardigheidscomplex". Eij snappen het wel hoor dat niet witte mensen gedenigreerd moeten worden tot mensen die aan minderwaardigheidscomolex lijden. De waarheid is namelijk te confronterend; wij pikken uit zelfrespect deze bullshit niet meer en gaan massaal in opstand komen. Wat een einde betekent van al jullie privileges. Laat die opstand maar snel komen wij staan vooraan om met de linkse liberalen als eerste af te rekenen. Helemaal terecht dat je je zorgen maakt dus.

Een witte links liberale

Een witte links liberale racist met n kleurtje dan. Ik zal wel n bounty zijn. Dus jullie willen geen einde aan de onderdrukking maken, maar zelf onderdrukkers worden. Duidelijk.

Bounty? Het racisme in die

Bounty? Het racisme in die comment zal je vast ontgaan.

En gekleurd? Hebben witte mensen geen kleur dan? 'Gekleurd' geeft enorm goed weer hoe de Nederlander denkt in hiërarchie op huidskleur. Het hele antiracisme strijdt tegen het woord "blank" wat kleurloosheid, reinheid, doorzichtig betekent en jij gaat met je 'gekleurd' die koloniale term legitimeren.

Hoewel we nog steeds inzetten op een witte liberaal, adviseren we je om dringend te dekoloniseren mochten we ernaast zitten.

Maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we niet met een niet wit persoon te maken hebben wijzen we je op je gebruik van digitale black-/brown-/yellow-/arab-/redface. Google maar ff, leer je nog eens iets.

HET ECHTE KWAAD/DE VETERANENDAG

HET ECHTE KWAAD/DE VETERANENDAG

Het pleidooi van ''De Grauwe Eeuw'' om geen ''Indie
veteranen'''toe te laten bij Veteranendag vanwege de
grootschalige oorlogsmisdaden tijdens de politionele
acties is op zich goed en terecht, maar is in wezen ''symptoom
bestrijding''
De grote zwakte van dit initiatief schuilt hierin, dat het ''Veteranendag''
gebeuren als zodanig niet fundamenteel wordt bestreden.
Want, hoe terecht ook, het Kwaad schuilt niet in de aanwezigheid
van een of meer aan westerse superioriteitswaan lijdende
Indie Veteranen, van wie een deel regelrechte criminelen.
HET KWAAD SCHUILT IN DE VETERANENDAG ALS ZODANIG.
Want let's face it:
Die Veteranendag is een herdenking van en verheerlijking van,
[neo]koloniale strafexpedities, waarvan de politionele Indie
oorlog er maar een is.

What about al die latere imperialistische en neo koloniale
strafexpedities, zoals de oorlogen in Kosovo,
Afghanistan, Irak, etc, waar evenzeer oorlogsmisdaden
gepleegd zijn.
Zijn die oorlogsveteranen, van wie een aantal ook boter
op hun hoofd hebben, dan wel welkom?

Neen, protest moet worden aangetekend tegen het hele FENOMEEN
Veteranendag, zoals ik destijds gedaan heb in een brief aan de
Metro tegen een in de Metro
geplaatste big size propaganda advertentie voor de Veteranendag 2016,

Zie mijn brief, waarin onder andere verwijzingen naar de oorlogsmisdaden
tijdens de politionele acties

https://www.astridessed.nl/nederlandse-veteranendag-2016het-eren-van-bez...

En hier [zie ook in de brief] nog informatie over oorlogsmisdaden
in Afghanistan en in Irak

AFGHANISTAN

http://www.uitpers.be/BUP/archief/artikel_view.php?id=1943

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/afghanistan-no-justice-th...

IRAK

http://www.uitpers.be/BUP/archief/artikel_view.php?id=1707

DUS:

Protest de Grauwe Eeuw terecht, maar moet, naar mijn mening,
gericht zijn tegen de Veteranendag als zodanig

ZEG NEE TEGEN [NEO]KOLONIALISME EN BEZETTING
ZEG NEE TEGEN VETERANENDAG!

Astrid Essed

www.astridessed.nl

bijzonder

bijzonder

Och, het wordt dus zo'n dag

Och, het wordt dus zo'n dag dat niemand leest wat er staat en mensen maar voor je gaan invullen hoe en waartegen je actie moet voeren. Jottem. Schijnt helemaal je van het te zijn in de activistenscene.

Volgens ons staat er duidelijk in de persbrief en in het antwoord aan de whitesplainende eurocentrist dat wij dit veel breder willen aanpakken maar dat we daarvoor eerst onderzoek willen (laten) doen zodat we concrete cijfers hebben. Er staat ook in de brief dat wij vinden dat we ALLE Nederlandse invasies en volkerenmoorden op de agenda willen hebben. Dus ook die wat jij bedoelt. En als je het dan toch wilt doortrekken dan zouden we het we aan, heel defensie moeten richten aangezien dat de bron van al die zaken is en daar het plannen en whitewashen van misdaden plaatsvindt. Dat doen we nu allemaal niet en dat is niet voor niets. We kunnen je vanzelfsprekend niet hier vertellen waarom we een bepaalde strategie uitkiezen aangezien wij altijd op langere termijn plannen en hiermee dus nog lang niet klaar zijn.

Er stond een oproep dat mensen zich konden aansluiten maar dat vind je blijkbaar te lastig of je denkt dat wij die oproep niet serieus bedoelden. Jammer want zo had je namelijk veel meer kunnen betekenen dan hier op Indymedia waar je niet over de info beschikt die je wel zou moeten hebben voordat je aannames maakt en kritiek uit.

Anyway de toekomst zal het je vanzelf uitwijzen.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Wat een enorme armoede dat je

Wat een enorme armoede dat je het nut van een mens laat afhangen van "werken". En alsof activisme en werk niet gecombineerd kan... nogmaals; wat een armoede.

Gebrek aan linkse visie.

Wat doet een organisatie die pleit voor militarisme op Indymedia?

"De Grauwe Eeuw is geen tegenstanders van een veteranendag..." pleit ervoor dat militarisme vooral in stand gehouden moet worden namelijk. Niet de afschaffing van de veteranendag of het leger op zich wordt daar bepleit, erger het imago van het leger moet wit worden gewassen. Er wordt namelijk gigantisch voorbij gegaan aan het gegeven dat het leger bestaansrecht kent om de belangen en privileges van de rijken en machtigen te beschermen.

Maar goed.

't Is misschien beter dat dit "grauwe eeuw" bericht blijft staat op Indymedia. Daar die "grauwe eeuw" zo zelf duidelijk en onomwonden aangeeft een deel van het probleem te willen zijn en geen deel van onze strijd is. De strijd voor die samenleving dus zonder racisme, zonder kapitalisme en zonder patriarchaat.

Wederom iemand die niet

Wederom iemand die niet leest. Lijkt wel een sport te zijn hier op Indy media.

Wanneer je gelezen had, ipv voor niet witte mensen te willen bepalen hoe ze moeten strijden tegen racisme, dan had je gelezen in onze reactie dat wij juist wel tegen militarisme zijn. Tenzij het gebruikt wordt om witte suprematie. Echter, wij hebben geen intentie om de aandacht af te leiden van de Indië oorlogsmisdadigers zelf door het in deze fase over veteranendag zelf te laten gaan. Zoals al eerder aangegeven doen wij op lange termijn acties en bepalen wij, samen met andere groepen, zelf onze strategie.

Maar als je "links" moet zijn om op indymedia te mogen reageren dan horen we hier idd niet thuis. Wij weigeren ons te identificeren met een Europese politieke kant. Wanneer je je had verdiept in kolonisatie/dekolonisatie dan had je geweten dat zowel links als rechts zich schuldig maken aan racisme, kolonisatie en volkerenmoord. En wanneer jij denkt te bepalen voor niet witte mensen hoe te strijden tegen racisme heb jij jiet te spreken over "onze strijd". Want dan maak jij je schuldig aan witte suprematie. Vooral wanneer jouw "strijd" zich alleen uit in, vanachter je zolderkamertje in bijv. België, mensen die wel de straat op gaan en de instituten aanpakken te bekritiseren.

Altijd grappig hoe mensen claimen tegen racisme te zijn maar niet doorhebben hoe ze dat systeem van onderdrukking juist reproduceren in hun weigering hun Europese perspectief te dekoloniseren.

Te snel verzonden deze

Te snel verzonden deze reactie. Moet zijn: tenzij het is om witte suprematie te verslaan.

Wederom iemand die niet

Wederom iemand die niet leest. Lijkt wel een sport te zijn hier op Indy media.

Wanneer je gelezen had, ipv voor niet witte mensen te willen bepalen hoe ze moeten strijden tegen racisme, dan had je gelezen in onze reactie dat wij juist wel tegen militarisme zijn. Tenzij het gebruikt wordt om witte suprematie te verslaan. FEchter, wij hebben geen intentie om de aandacht af te leiden van de Indië oorlogsmisdadigers zelf door het in deze fase over veteranendag zelf te laten gaan. Zoals al eerder aangegeven doen wij op lange termijn acties en bepalen wij, samen met andere groepen, zelf onze strategie.

Maar als je "links" moet zijn om op indymedia te mogen reageren dan horen we hier idd niet thuis. Wij weigeren ons te identificeren met een Europese politieke kant. Wanneer je je had verdiept in kolonisatie/dekolonisatie dan had je geweten dat zowel links als rechts zich schuldig maken aan racisme, kolonisatie en volkerenmoord. En wanneer jij denkt te bepalen voor niet witte mensen hoe te strijden tegen racisme heb jij jiet te spreken over "onze strijd". Want dan maak jij je schuldig aan witte suprematie. Vooral wanneer jouw "strijd" zich alleen uit in, vanachter je zolderkamertje in bijv. België, mensen die wel de straat op gaan en de instituten aanpakken te bekritiseren.

Altijd grappig hoe mensen claimen tegen racisme te zijn maar niet doorhebben hoe ze dat systeem van onderdrukking juist reproduceren in hun weigering hun Europese perspectief te dekoloniseren.

Aangezien jouw stijl lijkt op

Aangezien jouw stijl lijkt op die van een notoire racistische social media trol die continu acties van niet witte antiracisme groepen probeert te ondermijnen en die niet witte activisten stalkt, bedreigt en seksistisch bejegent maar ook omdat wij niet op nog meer whitesplaining zitten wachten hebben we nog even een laatste opmerking voor je.

Wij vinden het ronduit autoritair en het riekt zelfs naar fascisme dat jij onze boodschap probeert te laten censureren en ons tracht uit te sluiten van een vrije media platform. Dat je daarbij een "gezamelijke" strijd tegen, kapitalisme, militarisme en patriarchaat voorwendt als voorwaarde om te mogen publiceren op deze site maakt het extra kwalijk. Je verzint erop los om antiracisme te saboteren of in elk geval om de reach van een antiracisme boodschap te verkleinen. Racist much.

Kijk je zelf even de regels na of geloof je zo ook wel dat Indymedia niks van wat jij als voorwaarde stelt in de regels heeft staan?

Of je nou die motoire trol bent of niet, jouw gedrag is een mooi voorbeeld van hoe veel activisten / activisme bubbels in Nederland opereren.

https://www.indymedia.nl/node/16

Met deze enorme arrogantie

Met deze enorme arrogantie zullen jullie vast veel draagvlak creeren. Sneue activistische proleten.

Lol, je denkt dat antiraciame

Lol, je denkt dat antiraciame activisme draagvlak moet creëren? Pffft want alleen met de witte mens hun steun bereiken we zeker iets? We hebben Utrecht zo ver dat ze de straten gaan dekoloniseren, een project wat we zelf initiëren. Allemaal dankzij onze "arrogantie" vervelend hè, zelfbewuste strijdbate niet witte mensen die niet doen wat jij ze opdraagt?

Vertel "Jan", waar had jij ergens iets bereikt in het activisme met jouw arrogantie?

Amoxicillin Adult Dosage LarWhilia

Comprar Cialis Generico Barato Brand Viagra Best Price Cialis Efectos Mujeres viagra Alesse Comprar Kamagra Jelly Zithromax For Sale Uk

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech