UTRECHT TEGEN THIERRY BAUDET: TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!

Hier kun je discussieren over UTRECHT TEGEN THIERRY BAUDET: TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!.
UTRECHT TEGEN THIERRY BAUDET: TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!

Op maandag 19 juni stonden er ongeveer 70 Utrechters op de Neude, in het centrum van Utrecht, om zich uit te spreken tegen Thierry Baudet en Forum voor Democratie. Wij stonden hier om ons sterk te maken voor een solidaire beweging waarin geen ruimte is voor zondebokpolitiek, seksisme en fascistische uitingen.

Terwijl Thierry Baudet en zijn extreemrechtse partij Forum voor Democratie een onderonsje hadden met o.a. leden van de nationalistische Nederlandse Volks-Unie en andere FvD-stemmers, hadden wij een krachtige bijeenkomst waarin geen plaats was voor alt-right geneuzel en extreemrechtse sympathieën. In onze manifestatie voerde juist acceptatie en strijdlustigheid de hoofdtoon. Zo'n 70 mensen waren ingegaan op de uitnodiging om deze manifestatie bij te wonen. Met krachtige speeches en een vurig hiphop-optreden was het een mooie en inspirerende avond, waarin we duidelijk hebben laten zien dat we samen strijden tegen racisme, seksisme en fascisme.

In Nieuwegein werd de bijeenkomst van Forum voor Democratie gefaciliteerd door het NBC Congrescentrum. Zij waren er duidelijk niet op voorbereid dat enkele antifascisten ook hier een duidelijk tegengeluid lieten horen. Een banner “ONTMASKER DE FASCISTEN” werd op een van de balkons gehangen, flyers over deze actie kwamen uit de lucht vallen, lawaai werd gemaakt door op fluitjes te blazen en een verzameling bizar racistische en xenophobe quotes werd op de trap van het NBC Congrescentrum geinstalleerd. Uiteraard werden de nodige leuzen geroepen, als: “Say it loud, say it clear: refugees are welcome here!”, “Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!” en “A-Anti-Anticapitalista!” De protestgroep trok veel bekijks van zowel FvD-aangangers, FvD-beveiliging en lokale en nationale journalisten. Enkele aanwezigen begonnen met applaudisseren en deden zelfs een dansje op de maat van de leuzen. Toen de politie de antifascisten kwam verwijderen, gingen zij – hard blazend op hun fluitjes – naar buiten. Hun doel was bereikt: het verstoren van de bijeenkomst van FvD in de regio Utrecht.

Wij zijn dankbaar dat zo veel mensen solidair waren en naar de manifestatie op de Neude zijn gekomen en wij zijn strijdbaarder geworden door de verstoring van de bijeenkomst van FvD. Wij zullen ons altijd blijven uitspreken en blijven protesteren tegen extreemrechts gedachtegoed.

Nee tegen zondebokpolitiek!
Vluchtelingen welkom!
NO means NO!

http://www.ad.nl/utrecht/baudet-en-hiddema-bedanken-kiezers-in-nieuwegei...
http://www.ad.nl/utrecht/demonstraties-op-neude-en-in-nieuwegein-tegen-f...
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1629686/actiegroep-demonstreert-tegen-b...

Media over verstoring bijeenkomst FvD in NBC Congrescentrum:
https://www.youtube.com/watch?v=4vhv4bkwRfA
https://www.youtube.com/watch?v=QSViJdpc2bA
https://www.youtube.com/watch?v=sMnD0-szVnw


godwin's law?

Kan iemand me uitleggen wat je ermee opschiet FvD "fascistisch" te noemen?

FvD is voor bindende referenda, maar fascisten geloven in hierarchie en "natuurlijke leiders" die instinctief de juiste beslissingen nemen. Dat staat nogal haaks op elkaar, toch?

FvD

Las zelfs dat volgens deskundige Willem Wagenaar van de Anne-Frank stiching je deze partij geen eens extreem-rechts kan noemen.

FVD is wel fascistisch

In de rest van de wereld, was FVD allang als fascistisch gezien. Wij moeten ons realiseren dat fascisme niet slechts een scheldwoord is, het is ook een ideologie, geworteld in Italië.

Baudet, heeft nauwe banden met de NVU, een openlijk fascistische, zelfs nazistische beweging !. Baudet sprak op de ijzerwake, een manifestatie van neonazi's, waar SS'ers vereerd worden. Althans, Belgen die aan de kant van de Duitsers vochten, vrijwillig, worden daar herdacht.

Verder is alle retoriek van het FVD en al de inhoud, puur fascistisch. Dat het niet zo heet, wilt nog niet zeggen dat het niet hetzelfde is. Men spreekt over 'het eigen ras' etc, zodra men dit soort ideeën heeft, dan moet er toch wel een belletje gaan rinkelen.

Het is als, wanneer ik contacten met Marxisten onderhoud, mijn hele beweging gebaseerd is op het omverwerpen van het kapitalisme via een revolutie en ik spreek op Marxistische manifestaties, maar ik ben geen communist. Natuurlijk ben ik dan een communist.

Het is gewoon lafheid van de FVD en opportunisme btw, dat men dit niet gewoon erkent.

Brusselmans doet een

Brusselmans doet een reve'tje. Hopelijk doen de sigaretten hun werk... Wat een loezer...

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. off topic.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. off topic.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Goede actie!/Forum voor Democratie wel degelijk fascistisch!

GOEDE ACTIE!/FVD WEL DEGELIJK FASCISTISCH

De partij van Thierry Baudet, Forum voor Democratie, is
wel degelijk fascistisch!

A

HOMEOPATHISCH VERDUNNEN VAN DE NEDERLANDSE
BEVOLKING
IJZERWAKES

Ik praat hier over een politieke voorman, die het heeft over het
''homeopathisch verdunnen van de Nederlandse bevolking''
[Zie overeenkomsten met de Blut und Bodem theorie] [1]
Een politicus, die op Ijzerwakes toerspraken houdt [2]

B

OIKOFOBIE

Zijn obsessie met ''Oikofobie'' [Letterlijkj: angst voor het huis/
meer figuurlijk: zelfhaat], waarmee ''autochtonen'' worden
bedoeld, die zich keren tegen racisme, Zwarte Piet, [neo] kolonialisme
Begrippen, waarvan Baudet kennelijk vindt, dat ze bij Nederland horen.

Die ''oikofobie'' opvatting is bovendien pure haatzaaierij tegen de ''anderen'
hier de ''vluchtelingen''
Ik citeer uit een schrijfsel van Baudet
''Maar dit herkenbare thuis van ons, dit Nederland – hoe lang zal dat er nog zijn? De Oikos wordt stukgemaakt door
verschillende fenomenen. Door het multiculturalisme en de open grenzen, waardoor elk jaar weer tienduizenden immigranten ons land binnenkomen en elk jaar de sociale samenhang verder onder druk komt te staan.'' [3]

C

HAATZAAIERIJ/WET NEDERLANDSE WAARDEN/
ZONDEBOKTHEORIE

Verdere haatzaaierij:
Baudet's entamering van de ''Wet Nederlandse Waarden''
Lees zelf maar, wat hij hiermee beoogt, maar even een excerpt:
''Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.'' [4]
Weer die haatzaaierij en zondeboktheorie

D

VERHEERLIJKING VAN [NEO]KOLONIALISME
EN SLAVERNIJ [SLAVENHANDEL]

EN LEES EENS HIER, HOE BAUDET [NEO]KOLONIALISME
EN SLAVENHANDEL [SLAVERNIJ] BAGATELLISEERT DOOR
TE SPREKEN OVER WESTERSE ''NIEUWSGIERIGHEID''
TE ZEILEN NAAR ONBEKENDE LANDEN EN TERUG TE KOMEN
MET SPECERIJEN! [5]
DAT NOEMT HIJ EEN ''OPEN EN PLURIFORME CULTUUR''

E

ONDERGANG VAN HET ROMEINSE RIJK DOOR
''ONGEREMDE MIGRATIE'' EN DE MYTHE
VAN DE ''ETNISCHE ROMEIN]

Hij maakt onzinnige en a-historische opmerkingen
over het vermeende ''Noord-Europese'' uiterlijk
van de Romeinen en de ondergang van het Romeinse'
Rijk door ongeremde migratie vanuit de periferie naar
het hart. [6]
Baudet merkte zelfs op
''‘Er was op een gegeven moment geen etnische Romein meer over.’ [7]
En IK maar denken, dat de oorzaken van de
ondergang van het Romeinse Rijkcomplex waren:
Ziekten, financiele malaise, interne machtsstrijd. [8]
En dat de DIRECTE VAL te wijten was aan invallen
door Oost Germaanse
volkeren [door de Romeinen als barbaren beschouwd...],
de Visigothen....[9]

F

WESTERSE CULTUUR?/GEGRONDVEST OP
DE ARABISCH-MOORSE CULTUUR!

Wat mij nog byzonder ergert is zijn verheerlijking/
monopolisering van de ''superieure'' Westerse cultuur..
Voor Baudet [en een aantal mensen, die dit lezen en nog
in ontkenning zijn over zijn fascisme] heb ik nieuws:

Die ''Westerse cultuur'' is regelrecht beinvloed door, en gevoed
door de Moors-Arabische cultuur [die dan weer door India/Perzie
is beinvloed], die naar Europa kwam met de Moorse
verovering van Spanje [711, toen het door de Visigoten
geregeerde Spanje was gedesintegreerd, na de chaos van de
Volksverhuizingen, na de val van Rome]

Zij hebben in Europa een ongekende beschaving neergezet,
waren de vertalers van de oude Griiekse geschriften, brachten
astronomie, wiskunde, architectuur en geavanceerde medische
kennis mee.

Toen in Europa nog grotendeels sprake was van houten behuizingen [alleen de kerken en forten waren steen, ook
veel paleizen waren nog van hout], had de stad Cordoba
al straatverlichting en stenen huizen.

En dan spreek ik van de elfde eeuw!

Zonder de Moorse beschaving/heerschappij in
Spanje is het de vraag, of er uberhaupt een Renaissance
in Europa was gekomen! [10]
en forten

G

VERDEDIGING VAN AANRANDINGSGOEROE

Baudet heeft ook aanrandingsgoeroe Julian Blanc verdedigd [11]

Ik denk, dat ik met bovenstaande punten wel duidelijk
gemaakt heb, dat Baudet niet alleen aanzet tot racisme
en zondebokideologie, maar dat zijn opvattingen
de ingredienten van fascisme in zich dragen.

Hij zegt het chiquer dan Wilders, presenteert zich
''eleganter'', maar de boodschap is het zelfde

Mogelijk nog gevaarlijker..... [12]

Vriendelijke groeten/Astrid Essed

www.astridessed.nl

[1]

https://joop.vara.nl/opinies/dit-is-het-slecht-verhulde-nazi-gedachtegoe...

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blut_und_Boden

[2]

IKJE ERGENS
IS THIERRY BAUDET GEEN FASCIST? ECHT NIET?

http://ikje.blogspot.nl/2016/02/is-thierry-baudet-geen-neofascist-20.html

YOUTUBE.COM
IJZERWAKE 2014: GASTSPREKER THIERRY BAUDET

https://www.youtube.com/watch?v=p7oQuTixaCE

http://kafka.nl/zwevend-naar-tweede-kamerverkiezingen/

[3]

http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/de-angst-voor-het-eigene

[4]

https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/wet-bnw

[5]

LEES REDEVOERING
FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOT

https://forumvoordemocratie.nl/actueel/toespraak-thierry-baudet-fvd-alv-...

[6]

https://www.groene.nl/artikel/ondergang-van-het-avondlandje

[7]

https://www.groene.nl/artikel/ondergang-van-het-avondlandje

[8]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Val_van_het_West-Romeinse_Rijk

[9]

''Met de val van het West-Romeinse Rijk doelt men op de officiële afzetting van de laatste West-Romeinse keizer Romulus Augustulus op 4 september 476 door Odoaker. Dit werd voorafgegaan door een hele reeks plunderingen, waaronder de bekendste de Plundering van Rome (410) door de Visigoten.''

https://nl.wikipedia.org/wiki/Val_van_het_West-Romeinse_Rijk

VISIGOTHEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Visigoten

[10]

https://www.astridessed.nl/the-moorish-rule-in-medieval-spainhow-the-moo...

[11]

http://cult.tpo.nl/2017/03/17/julien-blanc-heeft-volkomen-gelijk/

[12]

https://www.ravotr.nl/2017/04/11/gevaarlijke-situatie-fascistische-dreig...

https://www.ravotr.nl/2017/06/21/beetje-bemoedigende-antifa-gebeurtenissen/

Meisjes en jongens, zodra

Meisjes en jongens, zodra jullie zelf ook zoiets denken als 'waar zijn we nou mee bezig' denk dan ook eens aan DENK, de lange islamistische arm van Erdogan in dit land. Da's pas echt fascisme met twee zetels in de Kamer. Niet vergeten hoor!

fascisme

Denk ook aan door Saoedi-Arabië, Marokkko en Turkije aangestuurde moskeeën.

islamitische, imperialistische, veroveringsoorlog.

"Die ''Westerse cultuur'' is regelrecht beinvloed door, en gevoed
door de Moors-Arabische cultuur [die dan weer door India/Perzie
is beinvloed], die naar Europa kwam met de Moorse
verovering van Spanje"
Zoals wij in de Gouden Eeuw overal onze beschaving brachten.

dangerous.

Goed samengevat, Astrid.

Aangezien Baudet intelligent is en zich heel scherp kan verwoorden, ziet men niet direct wat hieronder zit. Het idee dat wij van fascisme hebben, is de gouden dageraad, de schreeuwende hooligans, met de kale koppen, dingen vernielend. Dat fascisme is niet echt gevaarlijk.

Fascisme dat zich maskeert en vervolgens duizenden en duizenden mensen aan zich bind, dat is gevaarlijk.

Dus het is dus zo, de verwoording van Baudet is genuanceerd en komt congruent over, congruenter dan vele sullige opportunisten in de kamer, die niets meer zijn dan veredelde ambtenaren.

Het volk in Nederland voelt dit, het volk voelt en ruikt, wanneer iemand niet helemaal eerlijk is, niet ergens zit wegens overtuiging.

Baudet's overtuigingen zijn fout, maar het zijn wel echt zijn overtuigingen en men voelt dit. Dat is waarom men ervoor valt.

Alhoewel de verwoordingen genuanceerd zijn, als je alles decodeert kom je wel degelijk op een uiterst schimmig en fascistisch verhaal uit, dat echt niet zo stevig staat als het zich voor doet. De mensen in de kamer ( op Renske Lijte na) weten dit verhaal nog niet echt goed te counteren. Het stapt namelijk buiten hun hele starre referentiekader van orde, recht en metingen.

Kortom, een begrijpelijke, maar gevaarlijke ontwikkeling dit !

zucht...

Welk onderdeel van "Godwin's law" verstaan jullie niet?

"hoe langer een discussie duurt, hoe groter de kans dat 1 van de partijen de andere partij met nazi's vergelijkt - EN DAARMEE ERKENT DAT DE ANDERE PARTIJ GELIJK HEEFT"

FvD heeft 2 zetels. Hoe zorgen we ervoor dat die 120.000 stemmen bij de volgende 2e-kamer-verkiezingen naar mensen/partijen met echte oplossingen gaan?
Hoe zorgen we ervoor dat mensen snappen dat "extreem links" een stuk gezonder is dan nepdemokraten als TB? Niet door hem nog bekender te maken volgens mij

Gerard Reve

Schopenhauer zag van elke religie bepaalde tekortkomingen, maar toch ook de kwailteiten,’ verklaarde Reve. ‘Hij betreurde het dat er in het joodse geloof geen verlosser was. Hij waardeerde het christendom om de eisen van vergiffenis en medemenselijkheid. Maar over de koran zei Schopenhauer: ik heb alle vertalingen gelezen waarop ik kon vertrouwen, maar in dat hele boek niets van enige waarde gevonden. Hij zag toen al het zinloze van die hele zaak in. Ook het fatalisme, dat alles geschiedt door Gods wil. Als er geen menselijke verantwoordelijkheid meer is, mag je gewoon maar een heel volk afslachten. Dan kan je vrouwen en kinderen in stukken hakken, zoals in Algerije gebeurt. ‘t Is helemaal geen religie. ‘t Is eigenlijk voornamelijk massamoord. En ‘t kent ook geen kunst. Geen beeldende kunst, niets. En dan te bedenken dat die waanzin pas 500, 600 jaar na Christus opeens begonnen is.

verlichting

"De Verlichting was een cultureel-filosofische en intellectuele stroming in Europa die ruwweg samenviel met de 18e eeuw. Het was een reaktie op het dogmatische autoriteitsgeloof".

De Moren kwamen helaas nooit verder dan wat straatverlichting in Cordoba. Heel lang geleden was dat, in de elfde eeuw.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech