Razzia's en deportaties: het fascisme is al hier

Hier kun je discussieren over Razzia's en deportaties: het fascisme is al hier.
Grenzen dicht en alle zondebokken eruit is al lang praktijk. Institutioneel racisme is allang praktijk. Dat heeft het door Baudet gehate 'partijkartel' allang op Europees niveau bekokstoofd. Daarvoor is Fort Europa opgebouwd, compleet met een Turkijedeal om mensen tegen te houden. Met grenshekken die onder stroom staan en detentiecentra waar de omstandigheden als concentratiekampen zijn. Compleet met verbod om mensen op de Middellandse Zee te redden, met inreisverboden, razzia's en deportaties. Compleet met armoedige en mensonterende vluchtelingenkampen, zeg maar gerust krottenwijken, waarin vluchtelingen hopen op een kans om verder te kunnen gaan met hun leven. Compleet met...

Misschien kan ik beter zeggen: wat is er nog niet?

Vraag het Klaas Dijkhoff en hij kan vast nog wel wat plannen noemen die hij graag zou doorvoeren of verder uitwerken. Nog meer bevoegdheden voor de Dienst Terreur en Verrek en racistische politie bijvoorbeeld. Zijn deportatiemachine wordt dezer dagen optimaal benut voor mensen die gevlucht zijn uit het onveilige Afghanistan. Een land waar voor mensen als wij, die een paspoort van dit Neederland hebben, een negatief reisadvies geldt: veel te gevaarlijk, niet heen gaan! Dat is in een woord: ons privilege. De keuze om geen risico te nemen. Ook met dat onveilige Afghanistan is een deal gemaakt, namelijk om gedeporteerden terug te nemen. En het maakt Neederland of enig andere Europese terreurstaat geen ene moer uit of daarbij jonge kinderen zijn, peuters, kleuters, baby's. Als het op een vliegtuig gezet kan worden, gebeurt het.

In de 'gezinslocatie' in Burgum verzetten afgelopen week vluchtelingen zich hevig toen een gezin daar tijdens een razzia in de vroege morgen van hun bed werd gelicht om hen in een gereedstaande bus naar gezinsgevangenis Kamp Zeist te laden. Doel: deportatie. Zo geniepig werkt de Neederlandse staat: zonder aankondiging komen ze mensen halen uit centra die zo afgelegen zijn dat we daar nooit op tijd bij kunnen zijn. Die vluchtelingen staan er alleen voor. Elke keer weer.
De wanhoopskreten die te horen zijn in video's die van deze gebeurtenis zijn verspreid gaan me door merg en been en voor de zoveelste keer vraag ik me af: wat kunnen we hieraan doen? Waar kunnen we effectief toeslaan om deze smerige praktijken gepleegd door deze natiestaat - of beter gezegd: nazistaat - te voorkomen? We weten niet wanneer het gaat gebeuren. We weten ook niet waar, behalve: in een van de zeven 'gezinslocaties', de intimidatiekampen voor ongewenst verklaarde gezinnen met kinderen. Of bij mensen thuis en dat kan overal zijn. Dat betekent dat we steeds achter de feiten aanhollen. We kunnen protesteren na afloop. Maar dat verandert niets.

Het wordt tijd dat we onze pijlen meer en harder richten op dit 'beleid', verder te noemen: deze misdaad. Ja, fascisme is in opmars en daartegen moeten we in actie komen. Maar de fascistische praktijk is ook al dagelijks effectief in uitvoering door de gezamelijke Europese regeringen die spreken in termen van hekken en pantservoertuigen, schepen en vliegtuigen, wetten, wapens en ' illegaliteit'. Zij voeren een verborgen terreurcampagne tegen alle migranten, al jarenlang. Zij voeren al uit wat de fascisten Wilders en Baudet roepen maar dan zonder onverbloemd te zeggen dat zij een “dominant blank” Europa willen. Anders dan “eigen volk eerst” is het niet, maar dan met het masker van het fatsoen op. En de fascisten, die noemen zichzelf 'alt-right' of 'populisten'. Fascisme? Nee hoor. Niks aan het handje allemaal. Uiteindelijk zijn het allemaal keurige politici met een mening.

De leugens zitten in de taal verborgen. Een taal die haat en angst zaait en verhult wat er gebeurt en hoe. Met de leugens komt de onderdrukking. De onzichtbare onderdrukking. We moeten daarom de leugens en de onderdrukking en de leugenaars en de onderdrukkers zichtbaar maken en aanvallen. De tijd dat we hen met rust laten kan niet anders dan voorbij zijn als we een einde aan deze misdaad willen. Nee, we weten niet wanneer de politie komt. Maar we weten wel waar de politie zit. We weten ook wie de verantwoordelijken zijn, de politici en hun ambtenaren. Hun ministeries, hun kantoren, hun partijen, we weten ze te vinden. We weten ook wie er voor hen werken, wie er bouwen en bedenken, wie er beveiligen en bewaken. En we weten ook wie er handelen in wapens en technologie en wie er profiteren van oorlog om vervolgens de oorlogsslachtoffers als criminelen te behandelen.

Laten we enerzijds blijven strijden tegen fascisten als Wilders en Baudet omdat hun invloed gevaarlijk is. Maar laten we ons daarop niet blind staren. Laten we vooral ook strijden tegen de huidige machthebbers die hen in de uitvoering van hun plannen al ver vooruit zijn. Het gebeurt allemaal terwijl er coalitiebesprekingen gaande zijn voor een nieuwe regering. Het gebeurt terwijl de gevestigde partijen bedenken hoe zij de 'vluchtelingenstroom' kunnen indammen nog voor de moed der wanhoop de kusten van Europa kan bereiken. Het gebeurt terwijl zij het erover eens proberen te worden over met wie ze nu weer eens een deal zullen sluiten.

Fort Europa is een feit. Verkiezingen veranderen daar niets aan en het heeft geen zin met de bouwers en verdedigers van het Fort daarover te discussieren. Telkens wanneer racistisch en fascistisch gedachtengoed als bakken stront over ons worden uitgestort, wordt dat gedaan met verwijzing naar de 'vrijheid van meningsuiting' die vervolgens vol verve wordt verdedigd. Maar de vrijheid van meningsuiting is er voor de onderdrukten, niet voor de onderdrukkers die zich systematisch aan misdaden schuldig maken. Misdaden waarvoor betaald wordt met levens. We kunnen dan ook niet anders dan in strijd met de wetten van de nazistaten van Fort Europa de uitvoering van hun misdaden zoveel mogelijk saboteren. Alles beter dan toezien hoe razzia's, deportaties en fascistisch geweld in aantallen en intensiteit toenemen.

Joke Kaviaar, 6 juli 2017


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

En Hamburg nu dan?

En nu in Hamburg dan:
pic.twitter.com/zCG3elNlT4

Hoe liepen de bruinhemden ook al weer rond tijdens de kristallnacht?
En dat zijn dan linkse vredesactivisten?

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Vaag gescheld.

Complimenten aan Joke Kaviaar/NN, verdraai de feiten niet

COMPLIMENTEN AAN JOKE KAVIAAR/NN, VERDRAAI DE FEITEN NIET

Dit is een reactie op

A

het stuk van Joke Kaviaar ''RAZZIA'S EN
DEPORTATIES'', HET FASCISME IS AL HIER

https://www.indymedia.nl/node/40789

B

De reactie van ene NN, die schrijft

''Kaviaar,
Jij zei eerder dat rascisme bij witten in het bloed zit. Ben jij ook voor (opgelegde) race mixing, waar die Nicolas Sarkozy al eens openlijk voor heeft gepleit? Zonder witten geen rascisme dan toch? Of mogen witten van jou nog wel bestaan?
Europa wordt met de dag minder wit. Kan best wat vrolijker hè.''

Ik neem maar even de vrijheid onder B VOOR Joke te spreken
en haar [vooral] tegen deze aantijgingen te verdedigen

PRIMO/COMPLIMENTEN VOOR JOKE KAVIAAR

Reactie op Joke's stuk

Complimenten aan Joke, voor haar niet aflatende inzet
en weer een hecht doortimmerd stuk, waarin ze niet alleen terecht de vloer aanveegt met
het fascisme van Thierry Baudet en G Wilders, maar, met feiten onderbouwd, aantoont, dat institutioneel racisme en [crypto] fascisme allang
de maatschappij ingeslopen is door het steeds inhumaner wordende
''vluchtelingen'' beleid, maar ook door zaken [en die noem ik er
voor het gemak maar even bij, heeft Joke ook regelmatig
vermeld] als etnische profilering, discriminatie
op de arbeidsmarkt en ''ludiek'' racisme [maar niettemin racisme]
zoals ''Zwarte Piet''

Zie ook voor het ''chique'' fascisme van Thierry Baudet

https://www.astridessed.nl/actiegroep-utrecht-voor-iedereen-demonstreert...

Zie voor Wilders fascisme [en de adaptatie van het Wilders
racisme door de ''reguliere'' politieke partijen

https://www.astridessed.nl/wilders-voor-de-vierde-keer-politicus-van-het...

SECUNDO/VERBALE NEERSABELING VAN NN

Deze complimenten kan ik helaas niet doortrekken
naar de reactie van ene NN, die schrijft als
reactie op Joke's stuk

Kaviaar,
Jij zei eerder dat rascisme bij witten in het bloed zit. Ben jij ook voor (opgelegde) race mixing, waar die Nicolas Sarkozy al eens openlijk voor heeft gepleit? Zonder witten geen rascisme dan toch? Of mogen witten van jou nog wel bestaan?
Europa wordt met de dag minder wit. Kan best wat vrolijker hè.

RACISME ZIT WITTEN ''NIET IN HET BLOED''/OVER EEUWENLANGE
ONTSTANE NEGATIEVE STEREOTYPEN
SLAVERNIJ/SLAVENHANDEL'[NEO] KOLONIALISME

Deze reactie, Geachte heer/mevrouw NN, is een schoorvoorbeeld
van demagogie en nog van het slechte soort ook:

Want nergens heeft Joke Kaviaar beweerd, dat racisme ''bij witten
in het bloed zit"
ONZIN
Wat Joke Kaviaar WEL beweert [en haar mening/standpunt deel ik]
is, dat door de meer dan 300 jarige geschiedenis van Nederlandse
slavernij, slavenhandel en [neo] kolonialisme, het beeld van de inferioriteit
van zwarte mensen/mensen van kleur, zo is ingehamerd, dat vele
[en ik zeg NIET alle, zegt Joke ook niet] witte mensen daar in
meerdere of mindere mate door zijn beinvloed.

Het racistische gif is ingeslopen middels verdraaiingen in de
geschiedenisboeken [of juist het weglaten van slavernij en
kolonialistische ellende, al begint daar nu wel meer aandacht
voor te komen], door jeugd en ''volwassenen''boeken, door
bepaald taalgebruik [negeren, met de nadruk op de eerste e,
was bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden een woord met
de betekenis van ''iemand slecht of denigrerend behandelen],
door zogenaamd ''ludieke'' sprookjesfiguren als ''Zwarte Piet''

Als je op deze wijze, decennialang en eeuwenlang, zwarte mensen
neerzet, nog gestoeld door hun ondergeschikte positie als
slaaf of inwoner van een kolonie, ontstaat er bij witte mensen,
bewust of onbewust, een negatief beeld over hen.
Men zal zich dat vaak niet realiseren [dergelijke
processen gaan sluipene en onbewust] en ook vaak
niet bewust kwaadwillend zijn, maar dat laat onverlet,
dat die stereotypen er zijn en hun giftige werking
hebben.

Zie over de misdaad van de slavernij

https://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverlede...

Zie over de racistische karikatuur Zwarte Piet

https://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-a...

ZONDER WITTEN GEEN RACISME TOCH?/DEMAGOGIE
EN FEITELIJK ONZIN

Geachte heer/mevrouw NN

U schrijft

''Zonder witten geen rascisme [verkeerde speklling:
racisme is het woord] dan toch?''

Ja, ik weet niet, waar u die ''wijsheid'' vandaan haalt, maar het
is [excusez let mots] feitelijk onzin.
Racisme heeft niet per se met witte discriminatie te maken.
Het is een negatieve stereotypering [en behandeling] van
mensen op grond van hun afkomst en etniciteit.

Daar valt onder racisme tegen zwarte mensen.
Maar ook racisme tegen WITTE mensen is racistisch.

Ook zijn er niet zwarte mensen van kleur [ bijvoorbeeld
Noord Afrikanen] die zwarte mensen discrimineren en soms
ook witte mensen.

Of in Suriname, creolen [afstammelingen van de voormalige
slaven], die Hindoestanen [afstammelingen van de uit India gehaalde
contractarbeiders, geen ''zwarte mensen'', maar mensen van kleur] discrimineren en vice versa.

Ja, NN, de wereld is gecompliceerder dan u wel niet denkt.

OPGELEGDE RACE-MIXING/WAT EEN [MET VERLOF GESPROKEN]
GEBAZEL/EUROPA MET DE DAG MINDER WIT?
WAT ZEGT DAT OVER U, NN?

U schrijft, meneer/mevrouw NN

''Ben jij ook voor (opgelegde) race mixing, waar die Nicolas Sarkozy al eens openlijk voor heeft gepleit? Zonder witten geen rascisme dan toch? Of mogen witten van jou nog wel bestaan?

Leest u het eens over:
Beseft u wel, hoe onzinnig dit klinkt?

Nergens heeft Joke beweerd voor ''(opgelegde) race mixing'' te zijn.
Wat een onzin!
Joke vindt, als iedere zinnige anti-racist, dat mensen vrij mogen/
moeten zijn te houden van wie ze willen en moeten kunnen trouwen/
samenzijn met wie ze willen
Ongeacht ''ras'' [trouwens by the way NN, ''rassen'' bestaan niet,
een achterlijke benaming uit de achterlijke 19e eeuw], etniciteit,
geslacht en wat dies meer zij.

Trouwens, met uw opmerking over ''(opgelegde) race mixing''
laat u de verdenking op zich, ZELF bezwaren tegen ''race'' mixing
te hebben.
Wat zegt dat over UW gedachtegoed?
JUIST, JA..........

Op zijn vriendelijkst gezegd, nogal racistisch
Op zijn NIET vriendelijkst gezegd.....

Vul maar zelf in.

En ja

'' Of mogen witten van jou nog wel bestaan?

Is Joke, zijn andere oprechte witte anti-racisten, tegen hujn
eigen bestaan?

Be sensible man [woman], wat u zegt, slaat nergens op!

U schrijft

''Europa wordt met de dag minder wit.''

Het spijt mij te moeten zeggen, maar dat riekt naar onversneden
racisme, of nog erger......

EPILOOG

Waarom heb ik de moeite genomen op uw verdraaid demagogische
stuk te reageren?
Omdat ik

A

Rassenwaan, waaraan u, gezien uw opmerkingen, lijdt,
te allen tijde en overal tracht te bestrijden.

B

Omdat ik niet accepteer, dat iemand als Joke Kaviaar, die
zich jaar en dag inzet in de strijd tegen vluchtelingenhaat,
racisme, politiegeweld en ander onrecht en daarvoor
de prijs van rechtszaken en veroordelingen moet betalen, op deze
minderwaardige manier wordt ''gepakt'' en haar woorden
verdraaid.

JA
Ik heb de vrijheid genomen om namens Joke Kaviaar
te spreken en namens haar te antwoorden en hoop
toch, dat u [en andere Joke Kaviaar haters] dit ter harte nemen.

Joke verdient dit niet.

Ik en vele, vele anderen, hebben grote bewondering voor
Joke Kaviaar's inzet en zijn trots op haar als onvoorwaardelijke
medestrijdster

De laatste zin kan Malcolm X beter verwoorden dan ik en
daarmee sluit ik af

''
“We declare our right on this earth...to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.”

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

www.astridessed.nl

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech