Censuur? Anti-semitische complottheorie aanbevolen en ontkend!

Hier kun je discussieren over Censuur? Anti-semitische complottheorie aanbevolen en ontkend!.
Maar dat is nog niet alles. Rob Vellekoop, beheerder van de website, is zonder overleg mijn bundel op zijn website gaan verkopen na er 'voor vrienden' aan aantal te hebben afgenomen. Daar zou ik geen problemen mee hebben, ware het niet dat in de zijlijn het boek 'De 13 Satanische bloedlijnen' van diezelfde Robin de Ruiter wordt verkocht.
Om deze redenen stuurde ik een mail naar Rob Vellekoop waarin ik hem verzocht het interview, de boekverkoop en andere artikelen van en over mij te verwijderen en publiceerde deze mail op facebook met als doel duidelijkheid te verschaffen over mijn stellingname hierin en om andere activisten te waarschuwen. Ik wil pertinent niet op dezelfde website gevonden worden als deze Robin de Ruiter. Als je ruimte biedt aan dit soort figuren is dat net zo kwalijk als wanneer je ruimte biedt aan lieden als Constant Kusters van de NVU, Edwin Wagensveld van Pegida, of Wilders (PVV) of Baudet (FvD). Zo normaliseer en legitimeer je hun gedachtengoed en daarvan wil ik dus geen deelgenoot zijn. Het is allemaal niet zo ingewikkeld: je gaat toch ook niet samen demonstreren met fascisten?

Mijn verzoek om verwijdering werd botweg geweigerd. Het is “geen anti-semitisme” en dat verzoek is “censuur”, luidde kort samengevat het antwoord. Na even aandringen werd alsnog het interview verwijderd, maar bleven recensie en boekverkoop staan want dat ook nog weghalen, dat is toch echt censuur. Ik reageerde nogmaals en even dacht ik een soort van dialoog per e-mail op gang te hebben gebracht en dat de man met wie ik alweer maanden geleden in een Utrechtse kroeg een interview zat te doen onder het genot van een glas verse muntthee, vatbaar zou zijn voor mijn bezwaren. Intussen namen Doorbraak en Krapuul mijn gepubliceerde brief aan Rob Vellekoop over. Deze reageerde nog eenmaal, nu om mij te zeggen dat ik star zou zijn en mijn ideeen in twijfel zou moeten trekken. Dat zegt dus degene die weigert op zijn minst om vraagtekens te zetten bij de anti-semitische complotonzin van Robin de Ruiter.

In een ultieme poging het gelijk te halen verscheen vandaag een artikel op De Lange Mars, met een foto van een man met ductape op zijn mond, getiteld: “Kaviaar beschuldigt De Lange Mars van anti-semitisme”. Die kop is zo ongeveer het enige juiste aan het artikel. Prettig. Zo kan er in elk geval geen misverstand over bestaan. Het pathos van de foto zou daarbij lachwekkend zijn als het niet over zulke serieuze zaken ging want hiermee is geenzins de kous af. Dat Vellekoop zelf mijn verwijt aan hem publiceert is natuurlijk mooi maar nog jaren na vandaag zullen mensen wanneer zij op deze website de recensie van mijn bundel lezen, of deze daar willen bestellen, direct ernaast reclame zien voor een anti-semitisch boek en dat is ronduit smeerlapperij. Zo word ik gebruikt voor de verkoop van dit soort vuil en daar pas ik voor.

Censuur heet dat dus, dat ik daarvoor pas. Het merkwaardige is dat Rob Vellekoop eigenlijk best wel weet wat echte censuur is, getuige het artikel “Justitie legt steeds vaker activisten het zwijgen op”. Censuur, dat is de staat die mensen oppakt en vervolgt. Dat is de staat die in december 2011 mijn website volledig offline haalde. Dat is de staat die me nog steeds dreigt twee maanden vast te zetten wegens 'opruiing' en me ook liet veroordelen wegens smaad omdat ik bouwbedrijf De Vries en Verburg ervan beschuldig een gezinsgevangenis te hebben gebouwd voor het deporteren van vluchtelingengezinnen.
Vellekoop noemt nog meer voorbeelden van censuur in het artikel. Allemaal zaken die volgens Vellekoop dus op een lijn te stellen zijn met mijn verzoek om niet in verband te worden gebracht met de anti-semiet Robin de Ruiter.

Ik citeer uit het klaagartikel waarin hij schrijft dat ik De Lange Mars zou willen censureren:
“De Lange Mars geeft een podium aan andersdenkenden, maar verschaft dit niet aan antisemieten. Het is een podium dat de kritische geest wil stimuleren in de richting van een vredelievende samenleving met gelijkwaardigheid.
Indien De Lange Mars het idee zou hebben dat Robin de Ruiters boek (13 Bloedlijnen) antisemitisch is dan zouden we het direct van onze site verwijderen.”

Ik zou hier uitvoerig in kunnen gaan op de (met 'ja' te beantwoorden) vraag of Robin de Ruiter een anti-semiet is, maar dat is naar mijn idee al zeer terzakekundig gedaan door Doorbraak, lees hier maar: “Christenfundamentalist gelooft in complot van Satan en joden".
Daaruit verklap ik vast dit citaat: “De Ruiter suggereert verder dat Hitler bij de Rothschilds zou hebben behoord, waardoor de joden dus uiteindelijk zelf medeverantwoordelijk zouden zijn aan de Tweede Wereldoorlog en de shoah. Voor zijn boeken raadpleegt De Ruiter ook het beruchte antisemitische verzinsel 'De protocollen van de wijzen van Zion'”.
Vellekoop heeft dit artikel intussen gelezen en broedt op een tegenartikel om dit alles nogmaals te ontkennen.

Vellekoop vervolgt zijn klaagzang met:
“Wij schrijven over allerlei mensen, niet alleen over Joke Kaviaar. Dat is ons recht, op die manier uiten wij onze vrije mening. Ook Joke kan ons niet beletten te schrijven over de onderwerpen die wij kiezen, ook niet als zij vindt dat dit conspiracy theorieën zouden zijn. Wij accepteren van niemand enige vorm van CENSUUR. Daarom hebben we ervoor gekozen het artikel over haar activisme op De Lange Mars te handhaven.”
Right. Dit komt dus neer op digitaal misbruik van mijn persoon, mijn gedachtengoed en mijn werk. Als je vindt dat dit je recht is, dan vind je het dus je recht de mening van een ander te bedoezelen. En zeer letterlijk: mijn poezie te misbruiken. Je kunt de tekst van 'Fascisten! Pas op!' in de recensie lezen en als je dan even naar de rechterkolom kijkt 'De 13 satanische bloedlijnen' “aanbevolen” zien.

Hoeveel absurder kan het? Het is mijn recht, op mijn beurt, om me daarvan met klem te kunnen distantieren. Alleen kan ik dat hier wel roepen, maar zolang Vellekoop niet voldoet aan mijn verzoek om op te houden met mij te misbruiken voor zulke propaganda, blijft dit tot in lengte der dagen zo staan. Het internet vergeet niets. En wie is de volgende die in de val trapt, misschien wel juist omdat er ook iets van mij op staat? Dat is nu precies het probleem met dit soort websites die je door de bomen het bos niet meer laten zien en daartussen geniepig dit soort propaganda verstoppen.

Het zou beter zijn indien De Lange Mars helemaal ophoudt met anti-semitisme te promoten, aangezien dit net als fascisme en racisme geen mening is maar een misdaad. Dat dient uitgevaagd, verwijderd en vernietigd te worden. Dat dient zeker niet met het excuus van vrijheid van meningsuiting te worden “aanbevolen” naast een recensie van mijn werk (voor de duidelijkheid, dit is wat hij noemt: 'artikel over haar activisme') of dat van een andere nietsvermoedende anti-fascist of anti-racist.
Vrijheid van meningsuiting? Zeg dat tegen groepen mensen die als zondebok worden aangewezen. Vellekoop weet toch ook hoe het met zes miljoen joden is afgelopen? Vrijheid van meningsuiting? Dat is dezelfde rotsmoes als die van eerder genoemde Kusters, Wagensveld, Wilders en Baudet.

Conspiricy theorieen. Er zijn er zoveel van. Ze zijn allemaal even grotesk en misleidend en die van Robin de Ruiter is ronduit schadelijk en gevaarlijk en het is bloedzonde dat mensen zich met fantasieen bezighouden in plaats van de werkelijke vernietiging door het kapitalisme onder ogen te zien. Niks geen joods complot, maar een stelsel van (neo-)koloniale fundamenteel racistische en nationalistische machtswellustelingen en geldwolven die er baat bij hebben om wereldwijd de bevolking te controleren en uit te buiten. Lieden die geld verdienen aan wapenhandel en grenscontrole, aan gevangenissen en milieuvernietiging en zo kan ik nog doorgaan. De broodnodige strijd hiertegen verdient al onze aandacht. Internationale solidariteit met oorspronkelijke bewoners van bezette grond en met vluchtelingen en migranten. Wie een website beheert die 'De Lange Mars' heet, zou zich moeten realiseren dat die mars vooral zo lang wordt doordat we voortdurend worden afgeleid van datgene waar we eigenlijk mee bezig willen zijn.

Rob Vellekoop, stop met die vuile propaganda en sluit je daadwerkelijk aan bij de (anti-fascistische) strijd in plaats van alleen maar valse lip-service te verlenen.

Joke Kaviaar, 13 juli 2017

Ps. voor de liefhebbers van mijn werk: je kunt de bundel ook via bol.com bestellen rechtstreeks bij uitgeverij Troje. Dan ben je inclusief verzendkosten ook nog anderhalf euro goedkoper uit dan bij Rob Vellekoops De Lange Mars. Maar belangrijker nog: zo verleen je geen goedkeuring aan het eveneens verkopen van de anti-semitische uitwerpselen van Robin de Ruiter.


Robin de Ruiter

“De Ruiter suggereert verder dat Hitler bij de Rothschilds zou hebben behoord, waardoor de joden dus uiteindelijk zelf medeverantwoordelijk zouden zijn aan de Tweede Wereldoorlog en de shoah" Tip voor Robin Misschien moet hij ook eens bij joop.nl gaan solliciteren. Beweert dus het zelfde als Joop auteur Peter Edel.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Troll time.

Antisemitisme versus anti semitisme/Reactie op ''NN''

OVER ANTISEMITISME VERSUS ANTI ZIONISME/REACTIE OP ''NN''

Beste heer/mevrouw NN,

U [je] ge secu MISbruikt de discussie over Joke's stuk ''Censuur? Anti semitische
complottheorie aanbevolen en ontkend'', om Peter Edel, schrijver van het
ANTIZIONISTISCHE [NIET antisemitische!] boek ''De Schaduw van de Ster'',
een trap na te geven.
U bent niet de eerste, maar staat, helaas, in een traditie.

Uw volkomen uit de lucht gegrepen commentaar [ogenschijnlijk
op Joke, maar feitelijk om Edel te ''pakken''] luidt:

''
Robin de Ruiter
“De Ruiter suggereert verder dat Hitler bij de Rothschilds zou hebben behoord, waardoor de joden dus uiteindelijk zelf medeverantwoordelijk zouden zijn aan de Tweede Wereldoorlog en de shoah" Tip voor Robin Misschien moet hij ook eens bij joop.nl gaan solliciteren. Beweert dus het zelfde als Joop auteur Peter Edel.

LINK

https://www.indymedia.nl/node/40857#comment-20988

EDEL IS GEEN ANTISEMIET, MAAR ANTI-ZIONIST!

Maar niet alleen dat, in zijn opmerkingen over

samenwerking tussen bepaalde zionistische organisaties

en nazi-organisaties uit de jaren Dertig schetst hij slechts

de historische werkelijkheid.

And thruth is often inconvenient....

En wie krijgt dan de schuld?

De Boodschapper.....

UW OPMERKING

Ten eerste is uw opmerking ''Off Topic'', want het gaat hier om Joke,

NIET om Peter Edel

Ten tweede is wat u beweert baarlijke nonsens en er blijkt alleen maar uit,

dat u noch Peter Edel's boek, ''De Schaduw van de Ster'', noch andere artikelen

van hem goed gelezen hebt.

NERGENS in de artikelen van Edel suggereert hij, dat de Joden ''zelf

verantwoordelijk geweest zijn voor de Tweede Wereldoorlog en de Shoa.

Door dat zo te stellen trekt u zaken uit zijn verband, maakt u

een ratjetoe van de artikelen van Edel en bent u kennelijk

niet in staat, hun strekking [waarmee u het eens hoeft te zijn

of niet, in hun juiste context te interpreteren.

ZIONISTISCHE ORGANISATIES EN NAZI-DUITSLAND

Wat Peter herhaaldelijk gezegd heeft, in de Schaduw van de Ster,

maar ook in andere stukken is, dat in de dertiger jaren, zionistische

organisaties in het toenmalige Palestina een tijdelijk samenwerkings

verband hebben gehad met de nazi's [of sommige nazi-organisaties]

Nu klinkt dat bizar en griezelig en dat was het toen [tegen het licht

van de Jodenvervolging in Nazi-Duitsland] natuurlijk ook wel,

maar zo ''onlogisch'' was het ook weer niet.

Aanvankelijk was het hoofddoel van de nazi-politiek niet zozeer

het genocideren van de Joden, maar stevenden zij af op

etnische zuivering.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust#Migratie

Bron

[pas op, griezelige foto's]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust

De zionisten in Palestina- ik doel vooral op de

Zionistische Wereld Organisatie [zie hieronder], wilde

ter doordrukking van een Joodse Staat in [toen nog]

Brits Mandaatgebied ''Palestina'', zoveel mogelijk

Joden [vooral jongere Joden, die goed konden werken

in de landbouw], naar Palestina krijgen.

De nazi's wilden de Joden uit Duitsland zien vertrekken

Dus:

Ontstond een monsterverbond tussen zionistische organisaties

[De groeperingen, waaruit later de Israelische

Arbeiderspartij uit voortkwamen, de ''revisionisten'' voorlopers

van Likoed waren om principiele redenen tegen]

en nazi-organisaties

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zionistische_Wereldorganisatie

Niet alleen Edel noemt deze samenwerking, ook andere bronnen

http://www.alexandrina.nl/?p=4507

Zie ook Edel's boek ''De Schaduw van de Ster'', waar een en

ander heel genuanceerd uit de doeken gedaan wordt

ZIEHIER EEN GOEDE RECENSIE VAN MILO ANSTADT OVER

DE SCHADUW VAN DE STER:

http://www.ravagedigitaal.org/archief2003/2003archief/0303ar12.htm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Milo_Anstadt

ZIONISME/ANTI-SEMITISME

EDEL IS ZIONIST, GEEN ANTI SEMIET

Ik maak gebruik van de gelegenheid, het fundamentele verschil

uit te leggen [hoeft niet lang] tussen zionisme en anti-semitisme

Antisemitisme is net als racisme, het zich op denigrerende

en generaliserende manier uitlaten over een bepaalde ''groep'',

daarbij al dan niet aan te zetten tot haat/discriminatie

Het kwalifieren van ''Joden'' als kwaadaardig, gierig, hebzuchtig,

sluw, strevend naar de wereldheerschappij en meer dan die

gevaarlijke nonsens, gaat daarmee hand in hand.

En dat doet Edel niet.

Wat hij WEL doet is fundamentele kritiek uiten op

het ZIONISME, wat ik met hem deel.

Het zionisme is een door de Oostenrijkse Joodse journalist

Theodor Herzl gestichte beweging met als doel: emigratie

van Joden naar Palestina en het stichten van een Joodse

Staat aldaar.

Klein probleem:

Palestina WAS al bewoond, eeuwenlang, door de vooroiders

van de huidige Palestijnen, onderdeel van het Ottomaanse Rijk en

na WO I [vanaf 1920] Brits Mandaatgebied.

Duidelijk zal zijn, dat na een onafhankelijkheid [het streven naar onafhankelijkheid

was al bezig, Arabisch en ander nationalisme kwam op], er een Palestijnse

Staat zou komen met als bestuurders de oorspronkelijke bevolking,

de Palestijnen.

De idee, in andermans land een Staat te stichten, was [en is] [neo]

kolonialistisch en onrechtmatig.

What about de Batavieren, die na 2000 jaar afwezigheid een deel van

Nederland opeisen.

Goed plan.....

JUIST JA

Heel vreemd was dat streven [van een Joodse Staat in anderman's land

in die tijd niet, omdat het zionisme ontstond eind 19e eeuw, toen er algemeen

''kolonialistisch'' werd gedacht en superioriteitstheorieen [de zionistisch-

Joodse ''pioniers'' zagen de ''Arabieren'' vaak als minderwaardig] algemeen

aanvaard werden.

BEHALVE NATUURLIJK DOOR DE ONDERDRUKTEN ZELF

To cut a long story short:

De Britten deden Lord Rotschild [geen grap, echt waar], voorzitter

van de Zionistische Federatie, beloften over het stichten van een

''Joods Nationaal Tehuis'' in Palestina

https://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration

Over de Balfour Declaration merkte de Britse schrijver en journalist

Arthur Koestler op:

''"One nation solemnly promised to a second nation the country of a third."

https://www.thenational.ae/opinion/instead-of-celebrating-the-balfour-de...

Het verloop van dit neo koloniale avontuur, resulterend in

de etnische zuiveringen van de Palestijnen [750 000] in 1948

en de stichting van de huidige bezettingsstaat Israel, is

in onderstaande te lezen

http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2024

EN DAT IS WAAR EDEL ZIJN PIJLEN OP RICHT, OP HET

NEO KOLONIALISTISCHE ZIONISME

Dat heeft NIETS met anti-semitisme te maken!

Er zijn genoeg anti zionistische Joden en zionistische

niet-Joden [vooral in christen-fundamentalistische

hoek]

EN antisemieten, die ''zionistich'' zijn om in Europa

''van de Joden af te komen'' [het scheen, dat

Balfour een antisemiet was en daarom zo gek

op het zionistische project....]

Waarom Edel te grazen genomen wordt is omdat hij

de pijnlijke realiteit laat zien over de zionistische

samenwerking met nazi-organisaties en hij [in andere

artikelen] refereert aan de collaborerende en verderfelijke

rol van Joodse Raden in WO II

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_Raad_voor_Amsterdam

Zegt hij daarmee dat Joden hebben meegewerkt aan de

ondergang van Joden?

JA

Net zoals slavenopstanden de mist in gegaan

zijn door verraad van medeslaven!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tula_(slavenleider)

Maar Edel's uitspraken over Joodse Raden zijn

niet anti-semitisch, maar waar!

Vandaar ook de woede tegen Edel, de boodschapper....

En natuurlijk begrijp ik het dilemma, maar fout is fout:

http://historiek.net/joodse-raad-tweede-wereldoorlog/67779/

Trouwens, toen de nazi's de Joodse Raad niet meer nodig hadden,

werden de voormannen ook op transport gesteld.....

https://nl.wikipedia.org/wiki/David_Cohen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Asscher_(1880-1950)

Meneer/mevrouw NN, ik ga dit stuk beeindigen.

U hebt nu genoeg om over na te denken

Ziehier nog een link waaruit blijkt, dat Edel helemaal

geen antisemiet is [door hemzelf geschreven]

https://www.indymedia.nl/nl/2006/08/38241.shtml

Ziehier Edel's commentaar over zijn artikel waarop u waarschijnlijk

uw peilen hebt gericht [Kanttekeningen bij een herdenking (1)

http://www.ravagedigitaal.org/archief_1999/9299ar07.htm

Zie nog een stuk van de onverbeterlijke Peter Edel

https://www.stelling.nl/kleintje/edities/kolom-3/1999/maart-330/9066-pet...

En van een Edel hater

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10882f56.htm

En voortaan beter nadenken voordat u zomaar wat roept he

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

www.astridessed.nl

-

Dus "Edel is zionist"? Jij hecht aan goede spelling enzo dus dat moeten we wel effe duidelijk hebben.

Was het niet de Palestijnse

Was het niet de Palestijnse grootmoefti van Jeruzalem die met de nazi's samenwerkte en pogroms tegen Joodse immigranten organiseerde?

Een soort van door de Koran

Een soort van door de Koran geïnspireerde Geert Wilders dus.

Het echte verhaal: Hitler en de moefti

"Het gedachtengoed van de grootmoefti, waarin traditioneel islamitisch antisemitisme wordt gecombineerd met nazisme, is van blijvende invloed geweest"
https://www.niw.nl/het-echte-verhaal-hitler-en-de-moefti-677/

Joke Kaviaar, de delicatesse van het linkse extremisme

De hetze tegen rechts, waaronder verstaan kan worden de mogelijke vervolging van twee deelnemers van Amsterdam Post, blijkt een zeer eenzijdig karakter te hebben als we afgaan op wat links zich allemaal permitteren kan. Zoals de vlagverbrandende en om geweld en moord smekende en dichtende Joke Kaviaar. Met als vaste fotograaf (even meelezen dames en heren van de VARA en JOOP), de antisemiet Peter Edel, kan ze zich kennelijk alles permitteren. En voor mocht er toch iets voor haar dreigen, dan staan GroenLinks en de SP klaar om deze extremist in de watten te leggen.
http://vanfrikschoten.nl/adam-post-archief/adam_posts/107-Joke-Kaviaar-d...

-

https://www.youtube.com/watch?v=-ogqdMeg4e8
"The anti semites shall be our best friends".
-Theodor Herzl

Helemaal niet erg dus als Peter Edel een anti semiet zou zijn. In elk geval niet voor zionisten.
Laat maar horen als er iets niet klopt aan het filmpje.

troll time?

Uit het Hamas handvest:"With their money, they took control of the world media, news agencies, the press, publishing houses, broadcasting stations, and others. With their money they stirred revolutions in various parts of the world with the purpose of achieving their interests and reaping the fruit therein. They were behind the French Revolution, the Communist revolution and most of the revolutions we heard and hear about, here and there. With their money, they formed secret societies, such as Freemason, Rotary Clubs, the Lions and others in different parts of the world for the purpose of sabotaging societies and achieving Zionist interests. With their money they were able to control imperialistic countries and instigate them to colonize many countries in order to enable them to exploit their resources and spread corruption there"

Pffft... Zeker troll

Pffft... Zeker troll time.

Typisch zielige poging om een beetje conflict te zaaien door net naast te quoten en natuurlijk het 'debat' proberen te sturen richting Godwin.

Anyway, voor hen die geneigd zijn om naief in te gaan op trollerij in de trend van 'links verdedigt Hamas: Hamas heeft een nieuwe handvest, ziehier:
http://www.middleeasteye.net/news/hamas-charter-1637794876
Dat weten die anonieme sukkels die hier de boel een beetje proberen te stangen natuurlijk wel, maar herhalen van oude koeien is toch oz zo veel efficiënter...

Afijn, JK = Essed = Hamas, sure. Zeg dan ook gelijk dat Troll = Wilders = Breivik , en post je shite op GeenStijl of Anarchiel en niet op Indymedia.

Pffft... rijkelijk naief

Dat Hamas een maand geleden met een nieuw handvest is gekomen maakt het toch niet opeens eeen progresieve organisstie.

-

Afgeven op die malle complotdenkers want dat klinkt wel verstandig. JK is er dus ook zo één.
Deze vind jij wel leuk https://www.youtube.com/watch?v=iBrwdoOhhCY
Ik hoop voor jou dat dit boekprobleem snel is opgelost!

Astrid

Misschien toch eens iets beter de geschiedenisboeken bestuderen.

Pffff, is er iemand die

Pffff, is er iemand die daadwerkelijk dit leest

Precies. Er is GELUKKIG

Precies. Er is GELUKKIG iemand die dit leest.

Want 99.99999% van de wereldbevolking WEET NIET hoe het circus in elkaar zit en 95% daarvan wil het niet eens weten.

Dat is ook het absurde aan de hele anarchistische/protestbeweging. Veel aan de oppervlakte, maar geen fundament.

Neem het voorbeeld: ECODORPEN. Een vehikel van de UN. Er is geen enkel ECODORP wat ANTI implementatie van AGENDA 21 door de UN is. STERKER NOG, vraag eens 10 ecodorpen of ze AGENDA 21 gelezen hebben, nee is het antwoord, terwijl dit document het fundament is voor de beweging die zij huisvesten

Gerard Reve, Briefen aan Simon C.

Het antisemitisme is weer erg in de mode. Dat heet nu heel zedig 'anti-zionisme'. Weet je wat Professor Jacques Presser vier en twintig jaar geleden tegen me zei: ‘Het nieuwe fascisme zal zichzelf “anti-fascisme” noemen.’ God behoede Israël!

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech