[brussels] Court decides on charges against 11 anarchists and anti-authoritarians

Nieuws, gepost door: nn op 02/08/2017 08:08:29

Wanneer: 02/08/2017 - 19:03

The Chambre du conseil of Brussels decided which accusations will go to criminal court, in the case against 11 anarchists and anti-authoritarians

On 1/08/2017, the Council Chamber of Brussels delivered its decision about which charges will be prosecuted in criminal court against 11 anarchists. Before a judgment was issued, a press release from the justice department was already circulating. The articles which followed in the mainstream media only contained mistakes, mixing this investigation with the later one centred around the struggle against the maxi-prison*, referring to facts that occurred outside the period concerned by this investigation and were ultimately totally mistaken about the charges which finally stuck in the Council Chamber.

First of all, the Chamber abolished in all instances the accusation of terrorism. Both as an aggravating factor, where the Federal Prosecutor's Office had attached it to a specific offense, and as the charge of participation in a terrorist group. The Chamber then abolished a number of charges which it considered to not be supported by enough evidence to justify their referral to the criminal court, including the charges of the attack on the police station in the Marolles, the burning of several cars of prison guards in the parking lot of Ittre prison, the manufacturing of false pay slips, shoplifting in supermarkets, incitation to commit terrorist offenses (re-qualified firstly as "incitation to crimes and misdemeanors", but then thrown out because of its prescription).

On the other hand, the Council Chamber reclassified "participation to a terrorist group" into “association formed for the purpose of attacking persons or property through the perpetration of crimes or offenses" (9 people accused) . This transformed the charge of "leader of a terrorist group" into "provocateurs or band leaders of an association formed for the purpose of attacking persons or property through the perpetuation of crimes or offenses" (3 people accused) . Other charges are:

- "Attempted arson to a inhabited building" during the wild demonstration in front of the closed center for illegal people Steenokkerzeel 21/01/2009. (8 people accused)

- "Attacking and resisting with violence or threats" against cops during the demonstration in Steenokkerzeel on 21/01/2009). (8 people accused)

- "Degradation" of a limousine on 16/11/2011, aggravated by the fact that the offense is inspired “by hatred, contempt, hostility because of the fortune of the victims". (3 people accused)

- "Hits and injuries" to the driver of the limousine (3 people accused)

- "Attacking or resisting" the cops during a wild demonstration in Anderlecht on 12/11/2010. (2 people accused)

- "Hits and injuries" to an cop on 1/10/2010 (1 person)

- "Having manufactured prohibited weapons", 1/10/2010 for road spikes (2 people), 12/11/2010 for iron bars (2 people).

- "Threat of attack" against a person living next to the prison of Forest, awakened by fireworks at the beginning of October 2010 and complaining about the noise (3 people).

- "Graffiti" with the aggravation of being "inspired by hatred" (8 people).

- "Obstruction to river traffic" during a wild demonstration in Anderlecht (2 people).

- "Injuries" against European officials (3 people).

- "Pretending to have the title of lawyer" (2 people).

The Prosecution has 15 days to appeal the decision of the council Chamber In total, there are 12 comrades who are prosecuted.

The Belgian justice therefore seems to want to reconnect with an old tradition in the repression of anarchists by pursuing them for "criminal association". We'll get back to that.

We take this opportunity to salute the anarchists and revolutionaries in the prisons of states all over the world, as well as those who are fighting for the destruction of authority.

La Lime

Brussels, 2/08/2017

https://lalime.noblogs.org/Wie: 
nn

Nederlandse vertaling:

Antwoord vanuit La Lime: Uitspraak van de Raadkamer

Op 1 augustus 2017 deed de Raadkamer van Brussel uitspraak over de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank en over de aanklachten. Nog voor we kennis konden nemen van het vonnis stuurde Justitie al een persbericht de wereld in. Dat werd overgenomen door journalisten allerhande, en de artikels die verschenen bevatten alleen maar foutieve informatie, bijvoorbeeld door dit komende proces op één hoop te gooien met het onderzoek dat meer toegespitst is op de strijd tegen de maxi-gevangenis, door te verwijzen naar feiten die plaatsvonden buiten de periode waarover dit proces gaat en tenslotte door zelfs de werkelijke aanklachten niet juist weer te geven.

De Raadkamer schrapte de verzwarende omstandigheid van “terrorisme” overal waar het Federaal Parket die op een specifiek misdrijf geplakt had. Tegelijkertijd werd ook de aanklacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep geschrapt. Vervolgens schrapte de Raadkamer ook een reeks aanklachten waarvoor ze te weinig elementen in het dossier ziet, in het bijzonder de aanklachten over de aanval tegen het politiecommissariaat in de Marollen, de brandstichting tegen wagens van cipiers op de parking van de gevangenis van Ittre, de vervaardiging van valse loonfiches, enkele diefstallen in supermarkten, aanzetten tot terroristische misdrijven (eerst geherkwalificeerd als “aanzetten tot misdrijven en misdaden”, maar vervolgens geschrapt wegens verjaard).

De Raadkamer herkwalificeerde de “deelname aan de activiteiten van een terroristische groep” in deelname “aan een vereniging gevormd met het oog op het schaden van mensen of eigendommen door het begaan van misdaden of misdrijven” (9 beklaagden). “Leiders van een terroristische groep” werd aldus omgevormd tot “provocateurs of bendeleiders van een vereniging gevormd met het oog op het schaden van mensen of eigendommen door het begaan van misdaden of misdrijven” (3 beklaagden). De andere aanklachten die doorwezen werden naar de correctionele rechtbank zijn:

– “Poging tot brandstichting in een bewoond gebouw” tijdens de betoging voor het gesloten centrum in Steenokkerzeel op 21/1/2009 (8 beklaagden)

– Flikken te hebben “aangevallen, weerstand geboden met geweld of bedreigingen” tijdens diezelfde betoging (8 beklaagden)

– “Beschadigingen” van een limousine op 16/11/2011, verzwaard met het feit dat het misdrijf ingegeven is door “haat, misprijzen, vijandigheid omwille van de rijkdom van de slachtoffers” (3 beklaagden)

– “Slagen en verwondingen” aan de chauffeur van de limousine (3 beklaagden)

– Flikken te hebben “aangevallen of weerstand te hebben geboden” tijdens een betoging in Anderlecht op 12/11/2010 (2 beklaagden)

– “Slagen en verwondingen” aan een agent op 1/10/2010 (1 beklaagde)

– “Vervaardiging van verboden wapens“, op 1/10/2010 voor kraaienpoten (2 beklaagden) en op 12/11/2010 voor metalen staven (2 beklaagden).

– “Dreiging met aanslag” tegen een persoon die naast de gevangenis van Vorst woont, begin oktober 2010 ‘s nachts wakker wordt van vuurwerk en niet blij was met al dat kabaal (3 beklaagden).

– “Graffitis” met de verzwarende omstandigheid van “ingegeven door haat” (8 beklaagden)

– “Opzettelijke belemmering van verkeer op waterwegen” tijdens een betoging in Anderlecht (2 beklaagden).

– “Beledigingen” tegen eurocraten (3 beklaagden).

– “Toe-eigening van de titel van advocaat” (2 beklaagden).

Het Parket heeft 15 dagen de tijd om eventueel beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. In het totaal worden dus 12 kameraden vervolgd.

De Belgische magistratuur lijkt dus de oude draad weer te willen opnemen in de repressie tegen anarchisten door hen te vervolgen voor “vereniging van misdadigers”. Daar komen we nog op terug.

We maken gebruik van de gelegenheid om groetjes te sturen naar de anarchisten en revolutionairen die in de cellen van de staten zitten overal ter wereld, en naar allen die vechten voor de vernietiging van alle autoriteit.

La Lime

Brussel, 2/08/2017


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech