[25/11] Code Rood Actieconferentie: Stop Fossiel. Bescherm het Klimaat!

Nieuws, gepost door: nn op 16/11/2017 11:09:28

Wanneer: 16/11/2017 - 20:54

[ENGLISH BELOW] Op 24 juni hebben we geschiedenis geschreven met de grootste burgerlijke ongehoorzame actie voor het klimaat in Nederland. Maar de strijd tegen olie, kolen en gas gaat door. Op zaterdag 25 november komen we daarom bijeen in De Samenscholing in Den Haag om een actieplan te kiezen voor volgend jaar. Samen beschermen wij het klimaat!


Bij onze vorige actieconferentie op 21 oktober hebben we nieuwe actie ideeën bedacht voor 2018. Hoe kunnen we komend jaar met zo veel mogelijk mensen de fossiele industrie dwarsbomen met een openlijk aangekondigde burgerlijke ongehoorzaamheidsactie? Na een dag vol creative ideeën en tactische afwegingen kwamen de volgende actieplannen naar voren:
• LUCHTVAART: gaan we de onderbelichtte impact van luchtvaart op het klimaat op de kaart zetten? Een landingsbaan op Schiphol bezetten?
• AMSTERDAMSE HAVEN: keren we terug naar de Amsterdamse haven om te zorgen om de druk op kolen en benzine groot blijft? Dit keer nog groter en langer?
• GRONINGEN: gaat Code Rood Groningen steunen in de strijd tegen de gaswinning? Het hoofdkantoor van de NAM bezetten?
• ROTTERDAMSE HAVEN: gaan we er voor zorgen dat de Rotterdamse haven geen fossiele brandstoffen meer binnen laat? De grootste kolenhaven van Europa bezetten?
• GIRO DE BLOCKADIA: gaat Code Rood op de fiets het land door? Met om de dag steeds verder escalerende acties?

Deze actie ideeën worden nu door ontwerp groepen verder uitgedacht. En op zaterdag 25 november kiezen we een plan dat we samen gaan uitvoeren in het komend jaar. We zullen aan de hand van de ‘tactic star’ kijken welk plan het effectiefst is om de fossiele industrie te stoppen en zo het klimaat te beschermen. Wanneer kan de actie het best plaats vinden? Wat zijn de risico’s? Hebben we voldoende capaciteit om de actie een succes te maken? Hier zullen we het op 25 november over hebben, en uiteindelijk een keuze maken zodat we aan de slag kunnen!

Het maakt niet uit of je bij de eerste actie was: iedereen is welkom om zich aan te sluiten, input te geven en je visie voor toekomstige acties te delen. Ook kan je je aansluiten bij een werkgroep, en meehelpen om de volgende actie een succes te maken!

Hier een link om je vrienden via Facebook uit te nodigen.

De locatie en exacte tijden worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Lunch en dinner wordt verzorgd. Vergeet je niet vóór 22 november aan te melden op de website (zodat we bijvoorbeeld weten voor hoeveel mensen we moeten koken): https://code-rood.org/index.php/nl/actieconferentie-2-25-november/

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

On the 24th of June we wrote history by doing the largest civil disobedience action for the climate in the Netherlands. But the fight against oil, coal and gas continues. Together we protect the climate!

At our first action conference on the 21st of October we came up with new action ideas. How can we block the fossil fuel industry with as many as possible and a publicly announced civil disobedience action in the coming year? After a day full of creative ideas and tactical considerations, the following plans emerged:
• AVIATION: is Code Rood going to put the forgotten impact of air traffic on climate on the agenda? Occupying an air strip in Schiphol?
• PORT OF AMSTERDAM: is Code Rood coming back to the port of Amsterdam to ensure that the harbour closes for fossil fuels? This time larger and longer?
• GRONINGEN: is Code Rood going to support Groningen in the struggle against gas extraction? Occupying the NAM headquarters?
• PORT OF ROTTERDAM: is Code Rood going to ensure that no more fossil fuels enter the port of Rotterdam? Occupying the largest coal terminal of Europe?
• GIRO DE BLOCKADIA: is Code Rood going to cycle through the Netherlands? With escalating actions every other day?

These action ideas are now being developed in groups. On Saturday 25 November we will choose the plan that we will execute together the coming year. We will use the ‘tactic star’ to evaluate which idea is most effective in stopping the fossil fuel industry and protecting the climate. When would be the best moment for the action? What are the risks? Do we have enough capacity to make the action a succes? These questions will be discussed on the 25th of November, and we will make a choice so that we can start!

It does not matter whether you have been to the first Code Rood action: everyone is welcome to join, give input and share your vision for future actions. You can also join a working group and help to make our next action a succes!

Invite your friends on Facebook.

The location and exact times will be announced soon. The main languague during the day is Dutch, but translation will be arranged. Lunch and Dinner will be provided. Sign up on our website before the 22nd of November (so we know how many people to cook for): https://code-rood.org/index.php/en/action-conference-november-25/


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech