Waar is de solidariteit uit Friesland gebleven?

Hier kun je discussieren over Waar is de solidariteit uit Friesland gebleven?.
Uit Doorbraak.eu:

Vandaag kregen we dit artikel opgestuurd door een Friese auteur die gezien alle ophef in die provincie rond het protest tegen Zwarte Piet in Dokkum liever anoniem blijft. “Vooral na het filmpje van mevrouw Doedens zou ik heel graag willen dat jullie dit stuk zouden kunnen plaatsen. Dit om een ander Fries geluid te laten horen. Juist wij Friezen zouden historisch gezien achter de anti-racismebeweging moeten staan”, schrijft hij. Daar zijn we het helemaal mee eens.

Komende zaterdag vindt in Dokkum de nationale intocht van Sinterklaas plaats. Dit is voor Friezen een historisch beladen plaats. Nabij Dokkum werd op 5 juni 754 de katholieke bisschop Bonifatius gedood toen hij heidense Friezen probeerde te bekeren. De Friezen werden alsnog bekeerd, kloosters werden gesticht en Bonifatius werd heilig verklaard. Een onomkeerbaar proces, Geert Wilders beroept zich graag op de joods-christelijke traditie, in Friesland was echter al een rijke traditie met schrift en cultuur lang voor de eerste christelijke missionaris kwam.

Wat echter ook vaak vergeten wordt, is dat Bonifatius de mensen bekeerde met het zwaard op de keel. Ook in 754 kwam hij met een flink gewapend gezelschap. Op zijn tocht verwoestte hij tempels en beelden. Hij was er niet alleen om de Friezen te bekeren, maar ook om de invloedssfeer van de kerk in Rome uit te breiden. En om de politieke en economische macht van zijn beschermers, de Franken, uit te breiden. In zekere zin was hij een imperialist avant la lettre.

Mede onder het excuus van het bekeren van heidenen werden tijdens de koloniale expansie door West-Europese landen miljoenen mensen overal in Amerika, Afrika en Azië onderdrukt, afgeslacht en tot slaaf gemaakt. Bestaande beschavingen werden verwoest en mensen werden gedwongen zich te bekeren. En vooral in Afrika werden miljoenen mensen tot slaaf gemaakt en ontheemd.

Nu 1263 jaar na de dood van Bonifatius komt er weer een “bisschop” naar Dokkum. Sint-Nicolaas komt het land in met zijn knechten met waarschijnlijke zwarte en bonte kleuren. Een overduidelijke racistische karikatuur uit een prentenboekje uit een tijd dat in de overzeese gebieden van Nederland nog duizenden zwarte mensen als slaven zwoegden. Voor veel zwarte kinderen of kinderen van kleur, nakomelingen van deze slaven, die net zo goed als Friezen ook Nederlanders zijn, is dit racistisch stereotype kwetsend. Enfin, hier is genoeg over gediscussieerd.

Toen in Suriname de slaven hun ketenen afwierpen, zwoegden onder het juk van hetzelfde kapitaal duizenden Friezen als landarbeider of in het veen. Vanuit het verzet hiervan is de Nederlandse anarchistische en socialistische beweging ontstaan met Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra als voornaamste aanvoerders. Hun erfenis mag dan in Den Haag de laatste jaren zijn verkwanseld, onze solidariteit zou moeten liggen bij de mensen voor wie Zwarte Piet vervelend is.

Tevens heeft Friesland al tientallen jaren culturele uitwisselingsverbanden met landen en regio’s als Bretagne, Baskenland, Ierland, Macedonië en Wales. Plaatsen waar cultuur en taal jarenlang onderdrukt zijn door de dominante macht of waar dit nog steeds gebeurt. Ook de Friese taal en cultuur zijn na de komst van Bonifatius eeuwenlang onderdrukt en gedecimeerd tot wat het ooit was. Er is voor zover ik weet nooit de directe link geweest met de anti-apartheids- en anti-racismebeweging, zoals dat in Noord-Ierland of Baskenland wel het geval is. Toch zou voor ons Friezen de symphathie moeten liggen bij de onderdrukte cultuur en bij de anti-racismebeweging. En hoewel het Sinterklaas“feest” oude heidense elementen bevat, heeft het in de huidige vorm daar weinig mee te maken.

Sybrand Buma en Halbe Zijlstra zitten voor tv waarschijnlijk te glunderen van trots bij de intocht van de Sint in Dokkum, maar om Domela te citeren: hier liggen de doden en liegen de levenden. “leaver dea as sleaf” is een bekende Friese uitdrukking. Friezen met enig historisch besef staan komende zaterdag dan ook solidair met onze broeders en zusters die strijden voor de afschaffing van Zwarte Piet. Hopelijk bereidt de aanpassing van Piet in de grote steden zich de komende jaar uit tot Friesland. Friesland heeft een lange rijke culturele traditie en als de Hollandse Zwarte Piet een ander kleurtje krijgt, dan zou ons dat niet zoveel moeten uitmaken.

==================================================

Uit NRC:

Vóór Zwarte Piet? Zo kennen we de eens zo progressieve Dokkumers niet

„Laten ze met dat gesodemieter in Amsterdam blijven”, verkondigde een Fries toen hij hoorde over een protest tegen Zwarte Piet. In de jaren vijftig konden Surinamers juist op symphatie rekenen in Friesland, schrijven Mitchell Esajas en Nienke Venema.
17 november 2017 om 16:32

De afgelopen dagen komen regelmatig berichten voorbij waarin Friezen hun weerstand uiten tegen het geplande protest tegen het racistische karakter van Zwarte Piet in Dokkum aanstaande zaterdag. De Facebookpagina van ‘Project P’ bijvoorbeeld roept elke ‘oprechte Fries’ op om de bussen met demonstranten met wapperende vlaggen tegen te houden. „Laten ze met dat gesodemieter in Amsterdam blijven”, verkondigt een van de initiatiefneemsters, die zich identificeert als opstandige Fries.

Wellicht kent u Dokkum van de moord op missionaris Bonifatius in 754. Hij haalde zich de woede van de inwoners op de hals toen hij hen tevergeefs probeerde te bekeren tot het christendom. Maar wie denkt dat stugge vijandigheid dit stadje nu eenmaal eigen is, heeft het mis. Want hoe vooruitstrevend klonk Dokkum in 1952, toen vooraanstaande dichters en schrijvers een uitgave van het daar gedrukte literaire tijdschrift De Tsjerne geheel wijdden aan Surinaamse vakgenoten. Gemotiveerd door herkenning in de strijd van de jonge Surinamers, die ze naar eigen zeggen met groot genoegen volgden, werd tal van poëzie en proza van Sranantongo vertaald naar het Fries.

Het initiatief voor deze bijzondere, ideologische uitgave kwam van linguïst Jan Voorhoeve en werd samengesteld onder de bezielende leiding van dichter Fedde Schurer en schrijver Anne Wadman in samenwerking met Eddy Bruma. Bruma was leider van de culturele vereniging ‘Wie Eegie Sani’ (Ons Eigen Ding), die ernaar streefde de Surinaamse taal en cultuur te herwaarderen. Door het koloniale regime werd deze als inferieur en primitief beschouwd. Als Friezen sympathiseerden Schurer en consorten bij uitstek met de Surinaamse strijd voor erkenning van de eigen taal, cultuur en identiteit. Deze speciale uitgave was, schreven zij, dan ook bedoeld als een getuigenis van wat de jonge Surinamers dreef. Ze publiceerden het als Friese groet aan Suriname en in de hoop dat de Surinaamse intelligentsia nu ook in Friesland gehoord zou worden.

Deze bijzondere uitgave verscheen in een tijd waarin Suriname nog ver van onafhankelijkheid was verwijderd. In de rest van Nederland konden Surinamers rekenen op keiharde discriminatie en uitsluiting. Maar niet bij deze Friese redacteuren. Zij waren juist trots dat zij op deze manier dit Surinaamse stemgeluid voor het eerst in het openbaar in Nederland konden presenteren. „Meer dan waar dan ook in Nederland kunnen de Surinamers in Friesland op begrip en sympathie rekenen”, schreven ze in hun voorwoord.

Het vreedzame protest dat aanstaande zaterdag in Dokkum zal plaatsvinden, wordt sterk gedreven door Surinaamse, Caribische en Ghanese Nederlanders. Vele sympathisanten van Nederlandse origine zullen aan hun zijde staan. Zij staan op tégen de pijnlijke restanten van een wreed koloniaal regime en vóór verandering en erkenning. Wij hopen dat de Dokkumers het idealisme van De Tsjerne ter harte zullen nemen en deze demonstranten aanstaande zaterdag verwelkomen met vlaggen die wapperen van begrip, sympathie en oprechte Friese solidariteit.


sorry maar dit is wel nieuws.

sorry maar dit is wel nieuws. met al dat gezeik uit friesland over 'kolonialisme uit de randstad'.

Waar is de solidariteit uit Friesland gebleven?

hallo nn, wat opmerkelijk dat je knipt en plakt uit de site van Doorbraak en zelfs nog uit de NRC ook. Is dat volgens jou de bron om te vragen waar de solidariteit omtrent 'Kick Out Zwarte Piet' in Friesland is gebleven? We wensen je veel succes met je aanzet tot de discussie waarop we vervolgens geen antwoord zullen geven omdat we vandaag de hele dag ter plekke actief en betrokken zijn geweest om nog een protest in Dokkum te laten horen en zien.

De blokkade door extreem

De blokkade door extreem Rechtse fanatici en de gebeurtenissen daar na met name de reacties door de politie en lokale overheid doen me te veel denken aan https://en.wikipedia.org/wiki/Murders_of_Chaney,_Goodman,_and_Schwerner
Er is een sfeer ontstaan in Nederland dat geweld tegen vreedzame anti rascisten is toegestaan. De blokkade is een vorm van geweld. Laat het niet zo ver komen als in :
https://www.youtube.com/watch?v=W5QmfT1Zpbc
De argumenten die de plaatselijke overheid in Friesland geeft gaan niet op. Immers het geweld kwam en komt van Rechts. Het geweld door Rechts tegen de vreedzame demo was gister al aangekondigd. Er word met twee maten gemeten in het voordeel van Rechts. Het gaat niet om een " stelletje Friezen " het was een politieke voorbereide daad. Ik ben dan ook benieuwd hoe Justitie deze blokkade van een snelweg een vorm van EIGENRICHTING en het onmogelijk maken van een legale demo gaat beoordelen.
Kleine boetes of ook werkstraffen ? Er zal een signaal functie zijn . Kunnen nu ook elders in Nederland anti rascisten en Linkse activisten door EIGENRICHTING want dat was en is het worden aangepakt. Kan de plaatselijke (hang)jeugd over gaan tot geweld tegen die mensen die maatschappelijk toch al zwak staan in bepaalde buurten en dorpen door armoede en isolement en " minderheden " homosexuelen transgenders politiek anders denkenden. https://nl.wikipedia.org/wiki/Eigenrichting Zelf merk ik dat het roepen van beledgingen af de straat als ik thuis ben vandaag weer is toegenomen na dat het een tijdje rustiger was.

wat ik niet snap...

Er is wel degelijk solidariteit met KickOutZwartePiet, ik heb/ wij hebben KOZP slaapplaatsen aangeboden in FRL om de blokkade te omzeilen..
Nooit iets van vernomen.Raar, ik had/ we hadden met gemak op meerdere adressen tientallen slapers kunnen plaatsen.
Een telefoontje is teveel gevraagd? Of werkt 't contactformulier op de site niet?

Vandaag 20 11 2017 in het

Vandaag 20 11 2017 in het nieuws dat het om 15 tot 20 ( ! ) auto s ging wbt. blokkade. Wat me opvalt daar bij is dat de omschrijving van de misdadigers die willens en wetens bewust een levens gevaarlijke situatie door blokkade uitlokken omschreven worden als " kindervrienden ". Ook werd en word er gesteld dat het niet gaat om racisten .
Dan kijk ik naar daden en ik lees dat Friese anti fascisten wel degelijk beruchte rechtse fanatici signaleerden onder de misdadige blokkeerders. Bovendien laat de blokkade zien dat er geen niet gepraat word aar geblokkeerd ook een reden voor mij om de blokkade als een racistische actie te zien en EIGENRICHTING waar bij zo als ik al eerder stelde politie en Justitie en de lokale overheid met twee maten meten. Is dit Neederland of Mississipi 1964 verdomme !? OPROTTEN RACISTEN met jullie " kinderfeest " wat al lang geen kinderfeest meer is zo het dat al ooit was. Kinderen voor hun karretje spannen walgelijk. Er is inmiddels een collecte voor de misdadigers die bewust door een blokkade mensen levens in gevaar brachten die inmiddels al bijna Euro 33.000 heeft opgehaald zie 3 : 17 https://www.npo.nl/goedemorgen-nederland/20-11-2017/POW_03598268
Wie is Robin van Pattenburg " van de inzamelingsactie " wat is zijn achtergrond wbt. politieke voorkeur ?
Het valt me op dat het altijd om min of meer extreem Rechtse types gaat wbt. " pro Pieten " zo als ze wel worden omschreven.

Er was wel degelijk

Er was wel degelijk solidariteit uit Friesland door lokale mensen en dat moet zeker niet over het hoofd worden gezien, integendeel. Het lijkt me op dit moment ook niet makkelijk bijv. in verhouding tot bijv. amsterdam om je in Friesland of andere landelijke gebieden uit te spreken tegen racisme. Maar hoe dat echt is hoor ik als randstadter graag van die mensen zelf.

Waar ik wil het wel over wil hebben zijn de mensen die nog nooit iets van zich hebben laten horen op het gebied van racisme, die nu klagen 'dat mensen uit de randstad een mars voor beschaving komen houden op het platteland'. Ten eerste : overal wonen niet witte mensen en overal wonen mensen die tegen zwarte piet zijn. Ook op het platteland. Niet in ieder dorp maar zeker in iedere gemeente. Die mensen verdienen het net zo goed als iedereen om gehoord te worden.

Ten tweede: ls je tegen uitbuiting en discriminatie bent zoals in het Friese verleden door Hollanders, dan ben je als het goed is ook tegen racisme en mensen die het nederlandse koloniale verleden verheerlijken. Zoniet dan ben je schijnbaar alleen in je eigen leed geinteresseerd en dan kun je geen solidariteit verwachten van andere onderdrukte groepen. Kom dan niet klagen als ze bij een mars geen rekening houden met jouw gevoelens.

Zoals in het tweede artikel valt te lezen was er in de jaren 50 meer besef van een band tussen Friezen en Surinamers door overeenkomsten in hun verhouding tot de hollanders.

Shoutout naar AFA Fryslan en

Shoutout naar AFA Fryslan en Bed Bad Brood Fryslan

verklaring BedBadBrood Fryslan:
https://twitter.com/bbbfrl/status/931209542880448512
(Op twitter ook in het Fries te lezen)

Aanstaande zaterdag is er een protest tegen zwarte piet, een racistisch stereotypisch beeld van 'zwarte mensen' die door het kolonialistisch verleden is overgebleven. Bed, bad, brood Friesland sympathiseert met de aktivisten omdat er onvoldoende aandacht wordt besteedt aan vooroordelen zoals buitenlander haat enz. De indruk ontstaat dat de Friese gemeenschap haar regionale identieit misbruikt om niet open te staan voor een dialoog over dagelijks racisme en het bestrijden hiervan. De huidige ophef over het sinterklaas feest is de actualiteit. In 2009 is in Leeuwarden een keer openbaar de slavernij herdacht. Het wordt tijd hier opnieuw aandacht aan te besteden. We maken ons zorgen over veiligheid van de activisten tegen zwarte piet en doen een oproep aan elke anti-racist om aanwezig te zijn.

@bbbfrl 'it frysk sil bliuwe seit Ate, at elkenien it skriuwe kin en prate'.

Observatie van AFA Fryslan wie er zoal aanwezig waren:
https://twitter.com/AFAFryslan/status/931906560443453440

Dat dus: **De indruk ontstaat

Dat dus:

**De indruk ontstaat dat de Friese gemeenschap haar regionale identieit misbruikt om niet open te staan voor een dialoog over dagelijks racisme en het bestrijden hiervan. **

Deze posting is absoluut niet

Deze posting is absoluut niet gericht op de mensen uit Friesland die zich wel hebben ingezet voor KOZP. Excuses als dat wel zo overkomt! Waarom er geen gebruik is gemaakt van slaapplaatsen, geen idee, ik ben geen betrokkkene. De posting is gericht op de Friezen in het algemeen. Maar goed, wat mij betreft kan deze posting verwijderd wroden. Groetjes. de poster.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech