In de Noordzee met alle standbeelden van koloniale misdadigers,HI/HA/HO!!

Hier kun je discussieren over In de Noordzee met alle standbeelden van koloniale misdadigers,HI/HA/HO!!.
GEMEENTE UTRECHT STOPT SAMENWERKING MET ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW/
KOLONIALE MISDADIGERS, HUN STRATEN EN STANDBEELDEN/IN
DE NOORDZEE ERMEE!!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/gemeente-utrecht-stopt-samenwerking-met-actie...

INLEIDING:

''Jan Pieterszoon Coenstraat'', ''Van Heutszstraat'', ''Van Riebeeckstraat'',
''Pieter Bothstraat'', ''Abel Tasmanstraat'' en locaties/plaatsnamen,
die verwijzen naar Neerlands koloniale verleden [1] ,
dat zijn de namen, waarmee je wordt geconfronteerd wanneer
je ANNO 2017 door de Utrechtse Lombok buurt loopt.......

''Ongelooflijk'' , gaat dan door je heen, dat namen van dergelijke misdadigers,
aan straten gegeven in een tijd, dat het koloniale superioriteitsdenken
nog hoogtij vierde, anno 2017 nog steeds bestaan.
Dat een van schaamte vervuld Gemeentebestuur niet jaren geleden
al besloten heeft, deze verfoeilijke bewijzen van massamoord en rassenwaan
te vervangen door de namen van hun slachtoffers, of van vrijheidsstrijders
tegen dit onrecht.
Desnoods planten en bloemennamen, maar niet die van koloniaal
Tuig.
Iedereen dus, die vandaag, morgen, overmorgen of wanneer ook, die
koloniale straatborden bekladt of van de muur rukt, heeft mijn adhesie
en respect!
Maar nee, de heren/dames Gemeentebestuur laten alles voor wat het was....

Tot zover dat.

HET NIEUWSBERICHT

Nu het bericht waarop ik wil reageren:
In de nieuwsmedia las ik, dat de Gemeente Utrecht haar overleg met
de Actiegroep De Grauwe Eeuw heeft beeindigd.[2]
Actiegroep ''De Grauwe Eeuw'' ageert tegen het verheerlijken van
Neerlands koloniale verleden, of dat nu gebeurt door het handhaven van
het koloniale gedrocht ''De Gouden Koets'' [waarin koninklijke
huwelijken plaatsvinden en dat dienst doet bij de jaarlijkse
aanbieding van de miljoenennota ''Prinsjesdag''], de aanwezigheid van
straatnamen van koloniale figuren, de ''Indie'' Veteranendag, de verheerlijkende
film over de slavenhandel admiraal Michiel de Ruyter of anderszins. [3]

In Utrecht ging dit overleg over de aanwezigheid van die
koloniale namen in het straatbeeld [Lombok], aldus de nieuwsmedia. [4]

Reden [door de Gemeente opgegeven] voor de beeindiging van dit overleg
was de vermeende bedreiging, door Actiegroep ''De Grauwe Eeuw''
van de directeur generaal van Rijkswaterstaat, in een brief
waarin zou staan

''Wij verzoeken de Nederlandse staat om per onmiddellijk te stoppen met het verheerlijken van massamoordenaar Jan Pieterszoon Coen d.m.v. van de tunnel die u naar hem vernoemd heeft. Dit verzoek is maar op één manier in te willigen en dat is via een naamsverandering van de desbetreffende tunnel. Komt de Nederlandse Staat ons niet tegemoet met dit verzoek dan zullen er acties volgen waarmee wij zullen trachten om alsnog het stopzetten van dit soort koloniale verheerlijking af te dwingen. De acties zullen ook gericht zijn aan uw persoon, aangezien u de enige bent die het besluit hierover kunt nemen.''"[5]

https://eenvandaag.avrotros.nl /item/actiegroep-de-grauwe-eeu w-geweerd-uit-straatnamen-over leg-gemeente-utrecht/

Nu geloof ik in hoor en wederhoor, en heb daarom de Facebookpagina van
''De Grauwe Eeuw'' bezocht en de brief aan de directeur generaal Rijkswaterstaat
gelezen.
Zeer omstandig worden de bezwaren tegen de naam ''Coentunnel''
uitgelegd en inderdaad komt de gewraakte passage waarover de
Gemeente is gevallen, voor. [6]

Voordat ik daar op inga, eerst dit.
De Gemeente heeft dus het overleg stopgezet. [7]
Zoals ik echter al eerder schreef:
DAT er uberhaupt een overleg nodig is en de Gemeente Utrecht [en dat geldt
ook voor andere Gemeenten] niet veel eerder deze wangedrochten van namen
uit een koloniaal verleden heeft veranderd, is al schande genoeg!

Maar goed:
Die ''bedreiging''

Wat ''De Grauwe Eeuw'' bedoeld met ''acties tegen uw persoon'',
weet ik natuurlijk niet.
Het kan best om een beetje verf tegen een deur zijn.
Zie ik absoluut geen Kwaad in, zoals ik ook heb betoogd
in geval van de verfbekladders van mooi boy en chique fascist
Thierry Baudet. [8]
En wanneer de directeur Rijkswaterstaat echt de beslisser is en weigert, de naam van bloedjas
J.P. Coen te veranderen, mag hij/zij daarvan wat mij betreft best wat ongemak
ondervinden.
Weegt niet op tegen massamoord, toch?

Een ECHTE bedreiging, dat wordt natuurlijk een andere zaak.
Maar sorry, een beetje verf?
Of een taart?

Geen zaken, waarmee we in de 70er/80er jaren mee zaten.
Maar nu, in dit hypernationalistische en xenofobe klimaat....[9]

Natuurlijk brengt de Gemeente dit bericht met een hoop drukte naar
buiten met maar een doel:
De aandacht afleiden van haar kwalijke rol in het blijven veerheerlijken
van koloniale bloedjassen.

En daarom presenteer ik hier een klein overzicht van de misdaden van deze lieden.
We beginnen bij Jan Pieterszoon Coen:

BLOEDJAS 1
JAN PIETERSZOON COEN
May I present to you J.P. Coen, massmurder and criminal to humanity.....

De gehele geschiedenis van deze koloniale gangster is te lezen op
Wikipedia, zowel een Nederlandse als een Engelse. [10]
In het kort:
Geboren in Hoorn in 1587 als zoon van Pieter Willemsz, een
koopman [11], heeft hij ''carriere'' gemaakt als koopman, boekhouder-generaal (1613), directeur-generaal (1614) en vanaf 1617 Gouverneur Generaal
in dienst van de in 1602 opgerichte V.O.C. [Vereenigde Oostindische
Compagnie] [12]
Daarbij had hij maar een opdracht en Doel:
Met alle middelen,
ervoor zorgen, dat de VOC een monopolie-
positie kreeg in de specerijenhandel met ''Indie'' [13]
Als ik schrijf: ''Met alle middelen'', heb ik het over de meest
agressief militaire en barbaarse middelen, namelijk een bloedige
oorlog tegen een weerloze burgerbevolking!
Tegen het ''verbod'' van de VOC in om nootmuskaat te verkopen aan
de Portugezen en de Engelsen [nota bene in hun EIGEN LAND], deden
de bewoners van de Banda eilanden dat natuurlijk toch.
Daarop kwam J.P. Coen in actie:
Met een expeditieleger van 2000 soldaten viel hij de Banda
eilanden aan [nootmuskaat kwam namelijk alleen daar voor] en richtte
een massamoord aan onder meer dan 15 000 Bandanezen.
In feite kwam vrijwel de hele bevolking om.
Zo kwam moordenaar Coen aan zijn bijnaam ''De Slachter van Banda'' [14]
Over zijn misdadige optreden schreef hij zelf:
'' 'De inboorlingen sijn meest allen door den oorloch, armoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse op de omliggende eilanden ontcomen.' [15]

VOLKERENMOORD en GENOCIDE dus.
Zie ook een commentaar, dat ik plaatste op
de website van ''Binnenlands Bestuur''
Sneu genoeg is mijn reactie verwijderd [maar wel
door mij opgeslagen hahahahaha], wat alleen
maar mijn gelijk bevestigt! [16]

De weinigen, die het wel overleefden [ongeveer 500], werden als slaaf
naar Batavia gedeporteerd. [17]
De uitgemoorde bewoners werden vervangen door ''betrouwbare onderdanen''
uit andere delen van de Indonesische Archipel [18]

KRITIEK OP COEN DOOR TIJDGENOTEN EN IN DE 19 E EEUW

Het argument van pro Coeners als de voorzitter van de Stichting Viering
400 jaar VOC, dat de ''nuances'' in het oog gehouden moeten worden [19]
of , dat het ''in zijn tijd'' moet worden gezien, crush ik hier en nu.
Want niet alleen is uitmoording van volkeren en bevolkingsgroepen
in geen enkele tijd als ''normaal'' gezien, ook tijdgenoten hadden kritiek
op het misdadige optreden van Coen en niet zo zuinig ook!

Zo merkte een toenmalige VOC officier op
''Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden'' [20]
Ook zijn opdrachtgevers, de Heeren Zeventien van de VOC, hadden kritiek. [21]
Daar bleef het niet bij:
De voorganger van Coen, voormalig Gouverneur Generaal Laurens Reaal, moest
niets van hem hebben:
Nederland zal voortaan bekend staan als de '' "de allerwreedste natie van de hele wereld", aldus Reaal. [22]

Daar bleef het niet bij:
Ook historici hadden kritiek:
In 1887 schreef de historicus J.A. Van der Chijs over de
mogelijkheid van een standbeeld voor J.P. Coen
[dat in 1893 helaas in Hoorn werd opgericht]: “Ik betwijfel of zulks nog zou verrijzen. Aan zijn naam kleeft bloed.” [23]
Schrijver en criticus Busken Huet was ook niet mals voor
Coen en zijn wandaden:
Hij schreef:
''"De daden van geweld, waardoor men oudtijds zich van Banda en van zoveel andere punten in de Archipel heeft meester gemaakt, gaan zozeer de maat te buiten van hetgeen ons heden ten dage toeschijnt zelfs met de hardste en minst nauwgezette staatkunde bestaanbaar te zijn, dat de toestand van uitdroging en kwijning, waarin de Moluksche Eilanden in later tijd allengs geraakt zijn, verkieslijk moet schijnen boven de vroegere vruchtbaarheid." [24]

VOC/COEN

In nota bene de 21ste eeuw lijkt er haast wel een herwaardering te zijn
voor koloniale schurken en de bloedige Nederlandse koloniale periode.
Ik noem de film over Michiel de Ruyter, die geen ''held'' was, maar zetbaas
van de Nederlandse slavenhandel. [25]
Gelukkig is daartegen fel actie gevoerd, ook weer door actiegroep
''De Grauwe Eeuw'', die terecht Michiel de Ruyter'', Michiel
de Rover'' noemde. [26]
GOED ZO!

Om op de VOC/Coen terug te komen:
In 2002 had de Nederlandse Staat de schaamteloosheid om
te ''vieren'' dat 400 jaar geleden de VOC werd opgericht. [27]
Terecht schrijven de activisten van Doorbraak/Geb;laderte hierover
''De VOC kolonialen hebben gemoord, geroofd, geplunderd,
verkracht, gehandeld in slaven en ontelbare mensen uitgebuit.'' [28]
En dat is precies wat er is gebeurd.
Je zou dus verwachten, dat men hier maar het zwijgen toe deed, maar neen,
een grootse viering.
De ''nationale viering'' door een officiele herdenking in de Ridderzaal [29],
het gehele spectakel georganiseerd en voorbereid door de Stichting
''400 jaar VOC'' [30]

Gelukkig is daartegen een fel protest geweest van officiele
Indonesische zijde [men had het lef gehad, Indonesie voor deze
viering uit te nodigen!] en van Indonesische en Molukse activisten
en van Nederlandse links-progressieve kant.
HEEL GOED [31]

PROTEST TEGEN COEN/GEMEENTE HOORN

Terug naar koloniale bloedjas J.P. Coen.
Van de man is een standbeeld opgericht in 1893 [32], dus
hoog tijd om het van zijn sokkel te stoten en hetzij in
de Noordzee te smijten, hetzij in een museum op te bergen!
Ieder zichzelf respecterend Gemeentebestuur zou dat uit
zichzelf gedaan hebben, maar net als de Gemeente Utrecht moesten
deze lieden tot actie worden gedwongen!
Nadat dat wangedrocht/beeld van zijn sokkel gevallen was
[HAHAHAHAHA] [33], kwam er burgerinitiatief met een petitie om het
standbeeld NIET terug te plaatsen. [34]

Er kwamen de gebruikelijke idiote reacties van racisten en ander
geboefte [35], maar gelukkig ook reacties van weldenkenden, die
schande spraken van een beeld van een massamoordenaar
Ik citeer
''“Deze man heeft een eiland van 15 duizend mensen uitgemoord en er duizend over gelaten. Om te zorgen dat hij de macht had over de specerijenhandel daar. Ik ben niet links, maar hier kan je niet trots op zijn” [36]
Een ander
''“Voor geen enkele slavendrijver en uitbuiter een standbeeld in mijn land”''
[37]
En weer een ander
'' “Zijn daden zijn te vergelijken met de gruweldaden van Saddam Hoessein, Idi Amin, Adolf Hitler, enz. Macht en rijkdom ten koste van anderen. Ken je geschiedenis, mensen” [38]
MOOI ZO!

Na een hoop onwaardig gemarchandeer van de kant van de
Gemeente Hoorn, heeft zij ervoor gekozen het standbeeld te
laten staan, maar te voorzien van een kritische tekst. [39]
So far, so good [eigenlijk niet: dat standbeeld moet weg!],
maar vervolgens weigerde zij de termen ''genocide'' en
''volkerenmoord'' te vermelden.[40]
Waarom niet?
In mijn commentaar op de website van''Binnenlands Bestuur''
heb ik uitgelegd, hoe absurd dat is [41] en Erik van de Beek,
indiener van het burgerinitiatief tegen dat standbeeld,
legt dat nog eens heel overtuigend uit in een artikel
in de Volkskrant. [42]

Volgens van de Beek had feitelijk het standbeeld van de volgende
kritische tekst moeten worden voorzien:

''“Coen ontvolkte in 1621 de Banda-eilanden, nadat de inwoners tegen het verbod van de VOC in nootmuskaat hadden geleverd aan de Engelsen. Duizenden Bandanezen kwamen hierbij om het leven. Honderden werden als slaaf naar Batavia gedeporteerd, waar ze alsnog werden gedood of van ellende omkwamen. Aan deze volkerenmoord ontleent Coen zijn bijnaam ‘de slachter van Banda’. De gemeente Hoorn, die het door Ferdinand Leenhoff vervaardigde standbeeld plaatste in 1893, ziet het niet langer als eerbetoon.” [43]

Dit steun ik voor de volle honderd procent, maar opbergen in
het museum of in de Noordzee ermee, was mij NOG
liever geweest!
GO GO GRAUWE EEUW/DOWN WITH COEN!

In 2016 heeft de Actiegroep de Grauwe Eeuw het standbeeld
van Coen ''beklad'' en voorzien van de terechte tekst
''GENOCIDE! [44]
KUDOS!

En nu moet het nog definitief neergehaald en in de Noordzee
gesmeten!

BLOEDJAS NUMMER 2/VAN HEUTSZ EN RECHTERHAND H. COLIJN

Bloedjas nummer 2, naar wie in de Lombok buurt een straat is genoemd
is militair en aarts-koloniaal J.B, van Heutsz.
Geboren in Coevorden in een militaire familie, maakte de man carriere
in het ''Nederlands Indische'' leger, ontwikkelde zich al snel
tot een militaire hardliner [geen civiele, maar militaire ''oplossing''
voor Atjeh, dat zich niet wilde onderwerpen aan het Nederlandse
koloniale gezag] [45] en nam ''enthousiast'' als militair commandant
deel aan de onderwerping van Atjeh, bekend als de ''Atjeh oorlog'' [1873-
1914] [46]
Dit heerschap, dat vanaf 1897 tot 1903 als
commandant de Atjeh persoonlijk de oorlog heeft geleid [47]
[daarvoor had hij ook al gevochten in Atjeh] [48]
is samen met zijn rotgenoten als luitenant kolonel van Daalen [49], verantwoordelijk
voor duizenden doden. [50]
Als ''beloning'' voor zijn beulswerk heeft Van Heutsz het nog tot
Gouverneur Generaal van ''Nederlands Indie'' geschopt. [51]

Rechterhand van van Heutsz werd Hendrikus Colijn [52], een Nederlands
militair en premier tijdens de crisisjaren [jaren dertig], ook een
koloniale Bloedjas, zoals we zullen zien.
Hij was al actief geweest, lang voordat hij zichzelf aan van
Heutsz verbond, namelijk in de Lombok oorlog
in 1894, waarin vele burgerslachtoffers vielen. [53]
Een inkijke in de misdaden van de man geeft hij zelf, in
een brief aan zijn vrouw:

''Ik heb er een vrouw gezien die, met een kind van ongeveer 1/2 jaar op den linkerarm, en een lange lans in de rechterhand op ons aanstormde. Een kogel van ons doodde moeder en kind. We mochten toen geen genade meer geven. Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten, en zo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar 't kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten. 't Was een verschrikkelijk werk. Ik zal er maar over eindigen'' [54]

Hier past zwijgen.

TERUG NAAR BLOEDJAS VAN HEUTSZ
ONTHULLING MONUMENT/HET VERZET

Er zijn voor Bloedjas van Heutsz talloze monumenten en standbeelden
gebouwd. [55]
Maar het meest geruchtmakende is het Van Heutsz monument
in Amsterdam, dat in 1935 werd onthuld door Koningin
Wilhelmina. [56]
Dat monument is een gevaarte, dat een vrouw voorstelt met
daaronder een plaquette van Van Heutsz en het verheugt mij te
zeggen, dat het idee van een monument voor deze massamoordenaar
voor zijn totstandkoming al fel werd bestreden, vooral in socialistische kringen
voor zijn totstandkoming al fel omstreden was. [57]
Het monument is dan ook [GOED ZO!] doelwit geweest van
demonstraties, bekladdingen
en zelfs twee heuse bomaanslagen. [58]
In 1984 werd de plaquette met de beeltenis van van Heutsz
gestolen [HAHAHAHAHA].
De plaquette en ook de letters van zijn naam, zijn nooit
teruggevonden. [59]
Ook tegen andere monumenten voor van Heutsz, waaronder
dat in zijn geboortestad Coevorden [60] was fel protest,
onder andere van twee studenten, van wie een, Relus ter Beek,
het nog geschopt heeft tot minister van Defensie en commissaris
van de Koningin in Drente. [61]

Wat het Van Heutsz monument in Amsterdam betreft:
In 2004 werd de naam veranderd in ''Monument
Indie-Nederland 1596-1949''
Alle verwijzingen naar Van Heutsz werden verwijderd. [62]
Okay, maar de tekst ''Monument
Indie-Nederland 1596-1949'' is nog steeds
een verwijzing naar een besmet koloniaal verleden!
Belangrijk is nog te noemen, dat tegen het Van Heutsz
monument krachtig protest van een aantal buurtbewoners
geweest is. [63]
Het hele Onding had natuurlijk gesloopt moeten worden
en wat mij betreft, had dat al lang moeten gebeueren.
IN DE NOORDZEE ERMEE!!

BLOEDJAS NUMMER 3/JAN VAN RIEBEECK

Een derde koloniale Bloedjas naar wie een straat is genoemd in
de Lombokbuurt is Jan van Riebeeck, koopman in dienst van de VOC,
die de eerste Nederlandse nederzetting stichtte in ''Kaap de Goede
Hoop'' in Zuid Afrika, de basis voor het
latere Zuid Afrika van de apartheid. [64]
Deze nederzetting was bedoeld als verversingsstation voor
Nederlandse handelsschepen op weg naar ''Nederlands Indie'' [65]
Deze Van Riebeeck was hoofdverantwoordelijk voor de landonteigeningen
en etnische zuiveringen van de KhoiKhoi [denigrerend
''Hottentotten'' genoemd door de Nederlandse kolonisten] [66] en
de San [''Bosjesmannen'', zoals ze denigrerend
werden genoemd door de Nederlandse kolonialisten en hun ''erfgenamen''
de Zuid Afrikaanse Boeren] [67]
Ook werden KhoiKhoi [naast het bezwijken aan de pokken] [68],
evenals de San, massaal door de Nederlandse kolonisten afgeslacht,
toen ze zich verzetten tegen de kolonialistische expansiepolitiek. [69]

VERZET TEGEN DE ZUID AFRIKAANSE VOC VIERING
VERZET TEGEN STANDBEELD JAN VAN RIEBEECK

En gelukkig!
Ook in Zuid-Afrika, JUIST in Zuid-Afrika met zijn apartheidsgeschiedenis,
acties tegen het [of moet ik zeggen, een van de vele] standbeeld van schurk
Jan van Riebeeck!
Dit verzet viel samen met de herdenking van 400 jaar VOC in 2002 waartegen,
zoals ik reeds heb geschreven, in Nederland ook fel is geprotesteerd van
de zijde van Indonesisch-Molukse en Nederlands progressieve kant [70]
De protesterende groep :
Citizens for Truth en die Waarheid, die zowel geprotesteerd heeft tegen
de [voor Zuid Afrika] 350 jaar VOC herdenking als tegen het standbeeld
van Bloedjas Jan van Riebeeck! [71]
Voor Citizens for Truth was niet alleen van belang, dat dat standbeeld
aan de ''Heerengracht'..... in Kaapstad weg
moet [naar de Pollsmoor gevangenis [72], HAHAHAHAHA], maar vooral, dat er nu
eens aandacht moest komen voor de misdaden tegen de Khoisan
[''Bosjesmannen''] [73]
Overigens moge duidelijk zijn, dat die VOC herdenking NIET door de post
apartheid Zuid-Afrikaanse regering is georganiseerd, maar door een stel
particulieren. [74]
Hoe dan ook

KUDOS voor het protest van Citizens for Truth en die Waarheid!
Er is in Zuid Afrika niet zo hard gestreden tegen de apartheid [75] om
symbolen van de vroegere onderdrukkers als zo'n standbeeld
overeind te laten staan of de grondslag van die onderdrukking, de VOC
te vieren!

TENSLOTTE

Lopend door de Lombokbuurt in Utrecht, maar ook in
talloze andere steden in Nederland, word je om de oren
geslagen met straatnamen van koloniale misdadigers.
Beelden van Bloedjassen als J.P. Coen en Van Heutsz ontsieren
pleinen en geven de slachtoffers van deze beulen nog een trap na.
De Gouden Koets, symbool van kolonialisme en slavernijverleden [76]
rijdt door Den Haag.
Zeeschurken als Michiel de Ruyter, zetbaas van de slavenhandel,
worden verheerlijkt in films en evenementen als Sail. [77]

Dat men die idiotie uithaalde in 1917 is een ding.
Dat dat vandaag de dag niet alleen gebeurt, maar een kennelijke
revival beleeft, is een SCHANDE en niet los te zien van de toename
van extreem-rechts gedachtegoed in de Nederlanden, niet alleen
de PVV, Pegida en Forum voor Democratie [78], maar ook in de huidige
koers van Rutte III, die het Wilhelmus en museumbezoek aan het
Rijksmuseum, met zijn 17 e eeuwse werken, promoot. [79]
Dezelfde premier vsn ''Pleur op'' [80], die recentelijk nog van
leer is getrokken tegen tegenstanders van de racistische karikatuur
Zwarte Piet. [81]

FEL moet dat afglijden naar extreem-rechts worden bestreden en dat
doet de Actiegroep de Grauwe Eeuw prima door te blijven ijveren voor
het dekoloniseren van de naar Bloedjassen vernoemde straten en pleinen etc
EN het verwijderen van de standbeelden van koloniale misdadigers.

Natuurlijk is er kritiek mogelijk opActiegroep De Grauwe Eeuw [82], maar niet
vanuit het goedpraten van misdadigers.

GRAUWE EEUW KUDOS!
VAN HIERUIT EEN ADHESIEBETUIGING!

VERANDEREN DIE STRAATNAMEN, TUNNELS, PLEINEN ETC

EN DIE STANDBEELDEN VAN KOLONIAAL GETEISEM?
IN DE NOORDZEE ERMEE!!!!!!!!

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/gemeente-utrecht-stopt-samenwerking-met-actie...

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/11/21/gemeente-...


bedreigingen

Mizhael van Zeijk van de grauwe eeuw over Sinterklaas:"We moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten. Dubbele prijs als het tijdens de Nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersen en botsplinters bedenkt{1) zitten." Logisch dat de gemeente Utrecht niet verder gaat met deze totaal malloten.(1)spelfout M.Z.

herstel

Michael van Zeijl

bron?

Michael van Zeijl zou dit best gezegd kunnen hebben. Maar misschien ook wel niet. Een bronvermelding bij zo'n grof citaat is toch wel netjes.

'Dreigingsbeeld Terrorisme'

Grauwe Eeuw en KOZP staan vermeld in het rapport 'Dreigingsbeeld Terrorisme' over het actuele dreigingsbeeld van november 2017 uitgegeven door de rijksoverheid.

Eea te vinden op

Eea te vinden op https://www.nctv.nl/onderwerpen_a_z/dtn/index.aspx (gewoon openbare informatie, maar als je last hebt van paranoide gevoelens gebruik dan Tor oid).

Uit de samenvatting:
"Enkele relatief nieuwe extreemlinkse antiracistische actiegroepen bestaan voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond. Zij strijden tegen (in hun ogen) racistische en koloniale symbolen in de Nederlandse maatschappij, zoals Zwarte Piet, de VOC, straatnamen en standbeelden. De bekendste actiegroepen hiervan zijn Kick Out Zwarte Piet en De Grauwe Eeuw.
Anarchistische actievoerders uit heel Europa, ook Nederland, onderhouden contacten met elkaar en werken soms samen. Tijdens de G20-top in Hamburg begin juli hebben honderden linksextremisten enkele dagen veldslagen geleverd met de politie en vernielingen aangericht in de stad. Daar waren ook Nederlanders bij betrokken. Extreemlinkse asielrechtenextremisten hebben in de afgelopen maanden minder buitenwettelijke protestacties uitgevoerd dan in de jaren daarvoor. Desondanks moet nog steeds rekening worden gehouden met bekladdingen, vernielingen en ‘home visits’ jegens politici en (medewerkers van) instanties en bedrijven die dit beleid bedenken, uitvoeren en faciliteren zoals bijvoorbeeld bleek in oktober met het online publiceren van een namenlijst van medewerkers van de dienst Terugkeer en Vertrek. Milieu- en dierenrechtenextremisme zijn in Nederland in deze DTN-periode niet waargenomen."

Duidelijk: eigenlijk gebeurt er weinig spannends op links, dus gooit men in een grote mengsel KOZP met G20 gangers met 'huisbezoeken'. Lekker makkelijk.

Ook de gebruikelijke onverholen racistische benadering: KOZP en Grauwe Eeuw worden gebrandmerkt als gevaarlijk omdat... ze zouden bestaan uit actievoerders met een migrantenachtergrond. Kots-emmer anyone?

indymedia is een netwerk

indymedia is een netwerk geworden van mensen die hun eigen obsessie nastreven. Beelden van helden in zee kukelen, dan ook zelf benoemde protest figuren die nooit eens aandacht besteden aan de Wajongers, herkeuringen en mensen in de Bijstand. Waar was Astrid Essed gisteren? Blijkbaar vindt ze stenen beelden belangrijker dan de mensen helpen die echt hulp nodig hebben. Het anarchisme is wat mij betreft failliet en Indymedia ook.

Die aandacht voor Wajongers

Die aandacht voor Wajongers en mensen in de Bijstand vind je bij Rechtse Trollen die direct roepen als ze iets lezen wat tegen hun idee ingaat je zal wel een uitkering hebben. Tot slot don't feed the Troll.

wie ben jij om me troll te

wie ben jij om me troll te noemen, omdat mijn mening afwijkt van jouw mening? Meneer "snotneus". Ik draai het om: jullie zijn ordinaire meelopers met Kaviaar en Essed.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech