Blokkade Yara's kunstmestopslag in Denemarken

Hier kun je discussieren over Blokkade Yara's kunstmestopslag in Denemarken.
Onze solidariteit met iedereen die actie onderneemt tegen deze gevaarlijke industrie! Wanneer we onszelf organiseren kunnen we industriële landbouw beëindigen! Hieronder het vertaalde verslag van de Deense actiegroep KlimaKollektivet.

We willen jullie op de hoogte brengen van de campagne waar KlimaKollektivet bij is betrokken: "Free the Soil" is een nieuw initiatief dat de aandacht vraagt voor de vernietiging van het milieu door de industriële landbouw. De focus ligt vooral op de wijze waarom de industriële landbouw bijdraagt aan de verandering van het klimaat. Hoewel het vaak in de schaduw staat van andere klimaatcriminelen zoals de olie- en kolenindustrie, is landbouw verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Een groot deel hiervan is het gevolg van de industriële manier van werken en de grote landbouw-multinationals profiteren van de vernieling van onze planeet en haar klimaat.

De niet-duurzame praktijk van de industriële landbouw put de grond dusdanig uit dat het noodzakelijk wordt kunstmest te gebruiken om voedsel te verbouwen. In de landbouw vormen de productie en het gebruik van kunstmest de grootste bron van broeikasgassen. De ”Free the Soil”-campagne wil daarom de aandacht vragen voor de gevaarlijke consequenties van onze kunstmest-afhankelijkheid. De campagne zal actievoeren tegen de bedrijven die profiteren van de productie en grootschalige gebruik van kunstmest. De campagne werkt toe naar een klimaatkamp en massale actie in 2019 en het uiteindelijke doel is het stoppen van het industriële landbouwsysteem en de grootschalige agro-industrie.

Als eerste grote actie van deze campagne hebben we vandaag (26 maart 2018) om kwart over 7 op het Deense eiland Masnedø de opslagfaciliteit van kunstmestfabrikant Yara geblokkeerd. Met onze lichamen stoppen we deze onduurzame en gevaarlijke activiteit. Het is tijd dat de industriële landbouw en de bedrijven die hier van profiteren verantwoordelijk worden gehouden voor hun bijdrage aan het verergeren van de klimaatcrisis. Het Noorse bedrijf Yara is 's werelds grootste producent van kunstmest. Yara is deel eigendom van de Noorse overheid en is op diverse locaties in Denemarken actief. (toevoeging vertaler: Yara heeft ook grote fabrieken in Nederland.)

Te lang hebben de bedrijven die zich bezig houden met de industriële landbouw kunnen verstoppen in de schaduw van de andere klimaatcriminelen. Het is tijd om activiteiten in de industriële landbouw aan het licht te brengen. We roepen groepen en individuen op de rol van de industriële landbouw in de klimaatcrisis onder de aandacht te brengen. Onderneem actie tegen deze gevaarlijke industrie en zij die hier van profiteren. Als jij of je groep mee willen doen aan deze campagne neem dan contact met ons op. Laten we onszelf organiseren om de industriële landbouw een halt toe te kunnen roepen.

In solidarity,

KlimaKollektivet

Contact
Foto's op de website van Free the Soil: http://freethesoil.org/blocade-of-yaras-yaras-synthetic-fertilizer-stora...

www.facebook.com/freethesoil/
freethesoil@riseup.net
Twitter: @freethesoil
 
Brochure (in het Deens):
https://klimakollektivet.wordpress.com/det-industrielle-landbrug-og-klim...


De akker of het wilde groen

Natuurinclusieve en biologische landbouw hebben de wind mee. Maar is het voor de planeet niet beter om met intensieve landbouw zo veel mogelijk voedsel op zo weinig mogelijk grond te produceren?
https://www.groene.nl/artikel/de-akker-of-het-wilde-groen

Greenpeace zit ernaast, gentech is juist geweldig

Wetenschapsjournalist Hidde Boersma: de wereld is juist gebaat bij 'verbeterd voedsel'
Ooit was hij Greenpeace-fan, nu ligt wetenschapsjournalist Hidde Boersma in de clinch met de milieuorganisatie, die gentechvoedsel als schadelijk ziet.
https://www.volkskrant.nl/opinie/greenpeace-zit-ernaast-gentech-is-juist...

technofix-ideologie

copypasta Corporate Europe Observatory

In De Groene van 22 maart betogen Hidde Boersma en Jop de Vrieze dat binnen links regelmatig selectief met feiten wordt omgegaan.
Maar in hun eigen artikel lijkt alles geoorloofd, zolang het maar in het straatje van de technofix-ideologie (aka ‘ecomodernisme’) past.
Neem glyfosaat. Boersma en De Vrieze stellen dat Corporate Europe Observatory (ceo) zich ‘vastklampt’ aan het oordeel van het who-kankerinstituut iarc, dat glyfosaat kankerverwekkend kan zijn. Zij stellen dat dit niet klopt omdat het ‘onafhankelijk van concentratie’ bekeken wordt. Blijkbaar weten de schrijvers niet dat het EU-agentschap efsa precies datzelfde moet doen voor de risicoanalyse. Het verschil in conclusie lijkt vooral te zitten in efsa’s manier van werken. Dit instituut baseerde zich op niet-publieke studies van Monsanto en kopieerde grote delen van de conclusies van het bedrijf zelf. Van efsa mogen mensen nu juist aan 66 procent méér glyfosaat blootgesteld worden. En bestempelt de who/iarc werkelijk ‘zo goed als alle stoffen’ als mogelijk kankerverwekkend? Natuurlijk niet.
Met dit soort beweringen dragen de auteurs bij aan de campagne van rechtse politici en Monsantolobby’s om de reputatie van een belangrijke wetenschappelijke instantie te ondermijnen.
Vaccinatie dan? Noch de overgrote meerderheid ‘linkse’ hoogopgeleiden, noch enige linkse partij of milieuorganisatie is antivaccinatie. De schrijvers beroepen zich op het rivm als ze beweren dat de lichte daling in vaccinatiegraad te wijten is aan die hoogopgeleiden. Maar het rivm meldt juist dat het hier geen verklaring voor heeft.
Nog zoiets: geen enkele serieuze organisatie stelt dat er een verband is tussen ggo-voedsel en autisme.
Boersma en De Vrieze refereren aan het boek Science Left Behind van Alex Berezow en Hank Campbell, dat model lijkt te hebben gestaan voor hun artikel. Maar ze vermelden niet dat Berezow en Campbell vooraanstaande leden zijn van de door Big Oil en Big Tobacco gefinancierde American Council on Science and Health (acsh). Mother Jones rapporteerde hoe deze organisatie fracking, bis phenol-A en atrazine verdedigde.
Ecomodernisten zijn vervuilende multinationals opvallend behulpzaam in hun pogingen om de geloofwaardigheid van links en de milieubeweging te ondermijnen. Eerder beschuldigde Boersma met zijn documentaire Well Fed milieuorganisaties er valselijk van rampspoed te veroorzaken in arme landen. Als dit soort werk als wetenschapsjournalistiek wordt gepresenteerd, hebben we best een probleem.

„Glyfosaat toch niet kankerverwekkend”

Uit een grootschalige studie onder 54.000 boeren die jarenlang Roundup gebruikten, blijkt dat de werkzame stof glyfosaat toch niet kankerverwekkend is.
https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/glyfosaat-toch-niet-kanker...
vaccinatie:De auteurs baseren zich op het boek On Immunity van de Amerikaanse schrijver Eula Biss.

Monsanto's "Let Nothing Go" trollen zijn hier!

Monsanto Hires Internet Trolls to Cover Up Roundup’s Cancer Risk
https://www.ecowatch.com/monsanto-hires-internet-trolls-2401703407.html

Natuurlijk Monsanto trollen

Glyphosate Use and Cancer Incidence in the Agricultural Health Study
https://academic.oup.com/jnci/advance-article-abstract/doi/10.1093/jnci/...
Zet maar gauw je alu hoedje weer op.

[trollen niet voederen aub]

Een inhoudelijke reactie op het onderzoek van CEO is zeker weer teveel gevraagd?

trollen

Ook volgens het Nederlands Kankerinstituut bestaat er geen enkel statistisch verband tussen het gebruik van glyfosfaat en het ontstaan van kanker. Zullen dus ook wel op de loonlijst van Monsanto staan.

trollen

Lekker makkelijk om mensen voor troll uit te maken.
Hoeh je zelf niet na te denken.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech