Geen doorgang Pinksterlanddagen 2018 door sluiting kampeerterrein Appelscha

Nieuws, gepost door: Stichtingsbestuur op 16/04/2018 04:09:11

Wanneer: 16/04/2018 - 20:38

De Pinksterlanddagen 2018 kunnen helaas geen doorgang vinden op het kampeerterrein Tot Vrijheidsbezinning in Appelscha. Het kampeerterrein is gedurende 2018 gesloten. Financiële moeilijkheden liggen hieraan ten grondslag.

Het stichtingsbestuur van de camping heeft dit drastische besluit moeten nemen omdat de exploitatie van het terrein de laatste twee jaar zwaar verliesgevend is geweest. Het vooruitzicht van een derde zwaar verliesgevend jaar liet het bestuur geen andere keus het terrein gedurende dit jaar buiten bedrijf te stellen.

Het bestuur betreurt deze gang van zaken enorm en heeft dit besluit met pijn in het hart moeten nemen, vooral ten aanzien van de kampeerders en bezoekers die wél trouw aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan.
Wij hebben de voorbereidingsgroep van de Pinksterlanddagen (die tot de groep niet-betalers behoort) verzocht zelf de bijeenkomst af te gelasten, maar dit heeft zij niet gedaan. Integendeel; zij roept op om met Pinksteren naar Appelscha te komen. Aangezien het terrein momenteel de meest noodzakelijke voorzieningen (gas, licht en water) ontbeert, achten wij deze oproep onverantwoord.

Het bestuur verzoekt eenieder die medewerking aan de Pinksterlanddagen 2018 heeft toegezegd hiervan nota te nemen. Bezoekers worden verzocht thuis te blijven.

Het bestuur zal zich in de loop van dit jaar bezinnen op een doorstart en heropening van het kampeerterrein. Uiteraard kunnen in dat geval de Pinksterlanddagen gewoon weer doorgaan.

Bestuur Stichting Tot Vrijheidsbezinning
stichtingtotvrijheidsbezinning@gmail.comWie: 
nn

De PL gewoon door en slaat dit bericht helemaal nergens op.

Voor een ieder die van plan was te gaan, zie je daar!Wie: 
nn

wat is dit voor kul? op de website van de anarchistische camping appelscha staat helemaal niks over een eventuele sluiting en ook het email adres klopt niet. Mods, kan deze bullshit verwijderd?Wie: 
nn

Het zou netjes zijn als de voorbereidingsgroep toegeeft dat er problemen zijn, maar zoals elk meisje en jongetje inmiddels weet: Dat doet zij nooit. De PL wordt dit jaar een FB event en niets meer dan dat.Wie: 
P

Wat een machtsvertoon, en dat op een anarchistische kampeerterrein.

Het bestuur weg - Pinksterlanddagen gaan door!Wie: 
nn

Zo te horen heeft (of maakt) vooral het bestuur problemen en niet de PL. Hoe is de beslissing van het bestuur eigenlijk tot stand gekomen? Hoort zoiets niet in overleg in de kampeerders vergadering te gebeuren? Waarom denkt het bestuur dat ze als dictator kunnen optreden op een anarchistische camping?Wie: 
hihi

PL de grootste wanbetaler.

Wie had dat verwacht.Wie: 
nn

PL voorbereidingsgroep en de campers kiezen zelf om te huurstaken. Eigen keuze, eigen verantwoordelijkheid. Helaas in de grote wereld moet er af en toe betaald worden.Wie: 
nn

Anarchistencamping kampt met geldgebrek: geen Pinksterlanddagen in Appelscha?
http://www.lc.nl/friesland/Anarchistencamping-kampt-met-geldgebrek-geen-...Wie: 
nn

Mensen die ouwehoeren over het belang van de structuren van de beweging, maar nooit hun rekeningen betalen...Wie: 
dolle mina

No passage Pentecostal days 2018 due to closure of Appelscha campsite

Unfortunately, the Pentecostals days of 2018 cannot take place on the campsite Tot Vrijheidsbezinning in Appelscha. The campsite shall be closed during 2018. This is due to financial difficulties.

This drastic decision has had to be taken by the campsite's Foundation Board because the exploitation of the site has been heavily loss-making over the last two years. The prospect of a third year of heavy losses left the board with no other choice but to decommission the site during this year.

the management deeply regrets this state of affairs and has had to take this decision with great pain, especially with regard to campers and visitors who have faithfully met their financial obligations.
We have asked the Pentecostal Day Preparatory Group (which belongs to the non-payers' group) to cancel the meeting itself, but it has not done so.On the contrary; she calls to come to Appelscha with Pentecost. As the site currently lacks the most necessary facilities (gas, light and water), we consider this call irresponsible.

The Board requests all those who have agreed to cooperate with the Pentecostals for the year 2018 to take note of this. Visitors are requested to stay at home.

In the course of this year, the management will reflect on a restart and reopening of the campsite. In that case, of course, the Pentecostal days can continue as usual.

Board of the Foundation for Freedom Reflection


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech