Pinksterlanddagen 2018/Kafka opnieuw in werking/Jacht na vijf jaar hervat

Hier kun je discussieren over Pinksterlanddagen 2018/Kafka opnieuw in werking/Jacht na vijf jaar hervat.
PINKSTERLANDDAGEN 2018/KAFKA OPNIEUW IN WERKING/JACHT NA VIJF JAAR HERVAT

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2018-kafka-opnieuw-in-werki...

Beste lezers,

Misschien herinnert u zich nog mijn vorige stuk over de gang van zaken
bij de Pinksterlanddagen 2013 en de unfaire bejegening van een bezielde
activist?

Het was getiteld:

''KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGE
VERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING''

https://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandeli...

Reden voor mij om dit alles weer op te rakelen, is, omdat het een naar
vervolg heeft gekregen, recentelijk, [1] reden voor mij om dan nu weer in
de pen te klimmen.

WAT IS ER NOU PRECIES GEBEURD TIJDENS DIE PINKSTERLANDDAGEN
2013?

Allereerst, de Pinksterlanddagen is
een jaarlijks tin Appelscha terugkerend door anarchisten georganiseerde event met lezingen, workshops en muziek, in de geest van solidariteit en
op weg naar een vrije samenleving. [2]
Nou, daar was, tenminste in de omgang met elkaar, in 2013 weinig
van te merken.
Ik doel hier op de behandeling van een bepaalde, bezielde activist,
Maikel genaamd.

Wat gebeurde daar dan, tijdens die Pinksterdagen [waarmee de
Pinksterlanddagen samenvallen] in 2013?

UNFAIRE BEJEGENING MAIKEL

Om iedere Pinksterlanddagen bezoeker een prettig en veilig gevoel te geven, is er
een bemiddelings of A Team in het leven geroepen, dat moet zorgen voor
”een prettige atmosfeer zonder uitsluiting” [3]

Ook heeft dat A Team tot taak te bemiddelen als mensen een conflict met anderen hebben
tijdens de Pinksterlanddagen.
Klinkt goed.

Maar dan moet het wel eerlijk en fatsoenlijk naar alle partijen worden toegepast.
Dat is hier niet het geval geweest.
En dan nu de zaak waar het om ging:

Betrokken personen/groepen

Maikel

Twee bezoekers

Het bemiddelings of A Team

In 2013 arriveren twee bezoekers op het kampeerterrein in Appelscha.

Maikel is er ook.
Onze twee bezoekers gaan naar het A Team en geven aan, de aanwezigheid van Maikel als
onveilig en/of bedreigend te ervaren.
Wat ze precies besproken hebben met het A Team doet hier niet ter zake.
Maar wel het verbijsterende verloop.
Op grond van de beweringen/beschuldigingen van de twee bezoekers wordt aan Maikel
gevraagd, het terrein te verlaten.
Zonder de betrouwbaarheid van de beweringen van de twee bezoekers ook maar
getoetst te hebben.
Zonder Maikel verteld te hebben, wat die beweringen van de twee bezoekers nu precies inhielden, waardoor hij niet de kans kreeg, zichzelf te verdedigen.
Het was [ maar dat even voor de zorgvuldigheid, niet voor het wezen van de zaak ] nog iets ingewikkelder
omdat nadat duidelijk was, dat het over Maikel ging, twee leden uit het A Team zich teruggetrokken hadden

omdat ze Maikel persoonlijk kenden en de schijn van partijdigheid wilden vermijden [4]
Maar het ging niet zuiver toe, omdat niet iedereen zich uit dat eerste A Team terugtrok.
Een lid van het [nu voormalige] A Team bleef gewoon zitten en er traden een aantal mensen
van de oorspronkelijke Voorbereidingsgroep tot het nieuwe A Team toe,
En dat nieuwe A Team vond, dat verwijdering van Maikel de beste oplossing was, vroeg
dat aan Maikel en hij vertrok [5]

ZONDER DE KANS TE HEBBEN GEKREGEN ZICHZELF TE VERDEDIGEN
ZONDER TE WETEN, WAARVAN HIJ PRECIES WERD ”BESCHULDIGD” EN WELKE
BEWERINGEN TEGEN HEM WAREN INGEBRACHT.

En dat is waar het mij om ging en daarom ook heb ik mijn stuk
''KAFKA 2013'' [Zie bovenstaand] geschreven en zulks ook
op Indymedia gepubliceerd. [6]

KAFKA

En waarom ik dat ''KAFKA'' noemde, laat zich raden, omdat de
schrijver Kafka immers in zijn wereldberoemd geworden
roman ''Het Proces' [7]', de geschiedenis vertelt van een man, Josef K
genaamd, die
wordt gearresteerd en veroordeeld door een schimmige autoriteit, terwijl noch aan hem, noch aan de lezer duidelijk gemaakt wordt, waarvan hij nu
eigenlijk wordt beschuldigd en waarvoor hij is veroordeeld.

Het eindigt dramatisch:
Hij wordt ter dood gebracht.
Zonder ooit te hebben geweten waarvan hij beschuldigd was, wat de bewijslast was. waardoor hij zich niet heeft kunnen verdedigen.

Dat A Team bij de Pinksterlanddagen stelt zich als doel te zorgen voor
een ''prettige atmosfeer zonder uitsluiting.'' [8]

Waarom werd dat Maikel dan uitgesloten?
Zonder de kans te krijgen, zichzelf te verdedigen?

Dat is de gang van zaken in dictaturen en bij autoritair geregeerde
regimes en gaat in tegen de regels van de als ''democratieen'' bekend staande
landen, laat staan dat zoiets moet voorkomen bij een event van anarchisten,
die streven naar een vrije en betere wereld! [9]
BAH!

VERVOLG

Natuurlijk kwam veel protest tegen deze gang van zaken.
Van Maikel zelf uiteraard, die een aantal zeer duidelijke vragen aan de Voorbereidingsgroep [die mensen had benaderd om de organisatie
van het A Team op zich te nemen/toevoeging Astrid Essed] stelde [10]
En in de vorm van levendige discussies op Indymedia.
En aanvankelijk bleef de reactie van de Voorbereidingsgroep, waarom herhaaldelijk was gevraagd
maar uit, totdat deze tenslotte, op de valreep, toch verscheen. [11]
Aan de discussie op deze reactie heb ik een bijdrage geleverd, zie
onder noot 12
Zie voor de hele discussie op de verklaring van het
A Team onder noot 13

Voor de rest van de gang van zaken verwijs ik naar mijn eerdere
stuk EN vooral de zeer informatieve link/informatie van Maikel zelf,
waarop een overzicht van de hele ellende. [14]

2018/OPNIEUW DE JACHT OP MAIKEL GEOPEND!
deels is gebaseerd.

Alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is:
Wie dacht, dat het hiermee afgelopen was, vergist zich deerlijk:

Want Maikel was nog niet van dat zogenaamde ''A Team Pinksterlanddagen
2013 af!
Wie schetst zijn verbazing, toen hij, nog maar kort geleden, de volgende
mail kreeg

''
Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen

. Als voormalig A-team van de Pinksterlanddagen hebben wij hier
geen kant en klare oplossing voor. Vervelende interpersoonlijke
situaties of conflicten kunnen niet op de PL worden opgelost. Het enige
wat wij nu in deze situatie kunnen doen is het verzoek van de
desbetreffende persoon of personen om niet naar de PL2018 te komen aan
jou door te sturen.

Wij hopen dat jij het verzoek van de persoon of personen in kwestie kunt
begrijpen en diegene(n) de ruimte kunt bieden die zij nodig achten.
Wellicht zijn er dingen die jij (samen met je netwerk) kan doen om te
zorgen dat de situatie volgend jaar anders is. Mocht je daar hulp bij
nodig hebben zijn er misschien ook groepen zoals de soligroep in
Nijmegen die jou daarbij kunnen helpen.

We kunnen ons voorstellen dat je de persoon of personen in kwestie wil
laten weten dat je hun vraag respecteert of dat je besluit dat je
ondanks het verzoek toch zal komen. Je kan dit doen door te reageren op
deze mail. Dan sturen wij dat weer door aan de persoon of personen in
kwestie. Wij kunnen ons voorstellen dat het wel zo prettig is om dit
vooraf te weten.

Met vriendelijke groet,
het voormalige A-team'' [15]

BUT WE STRIKE BACK!

WAT een intimidatie en LEF
Eerst Maikel beschuldigd zonder dat hij de kans had zichzelf te verdedigen, [16]
daarna komen met een verklaring van NIETS [17], nooit excuses aangeboden
voor de gang van zaken, iedere poging van Maikel om toch met deze
dictatoriale club in contact te treden, werd afgewezen [18] en dan nu,
VIJF JAAR NA DATO, opduiken en OPNIEUW over te gaan tot intimidatie
[of liever gezegd, een zielige poging daartoe]

Daarbij is het ook nogeens WEIRD, omdat de brief, die Maikel ontving, werd
ondertekend door het ''VOORMALIGE A Team'' 119]

Vraag rijst dan, wat het HUIDIGE A Team 2018 hiervan af weet en of zij
erachter staat.
Ook vraag ik mij af, waarom de mysterieuze personages, die er kennelijk
over hebben geklaagd, zich ''onveilig'' te voelen in Maikel's aanwezigheid
op de Pinksterlanddagen 2018, bij een voormalig A Team hebben geklaagd
en niet bij het huidige A Team.

Maar hoe het ook zij:

Ik vind dit een schandalige opjaagcampagne, die steeds meer de vormen
van een HEKSENJACHT aanneemt, omdat het nog doorgaat VIJF JAAR NA DATO
en Maikel al die jaren niet eens meer op die Pinksterlanddagen is geweest.

Daarom heb ik mij maar weer in het strijdgewoel begeven en op Indymedia
gereageerd.
Zie onder noot 20.

SAMENVATTEND

Je komt als niets vermoedende activist naar een vrij en anarchistisch
event, waar je al lang komt en men je daar kent en wat gebeurt er?
Er wordt je uit het niets meegedeeld, dat twee personen zich over je hebben
beklaagd, zich niet veilig voelen in je aanwezigheid, er wordt je niet
verteld waarom het gaat en/of wie betrokkenen zijn, kans om je te verdedigen
krijg je ook niet en je moet het terrein verlaten,

DAT IS KAFKA! [21]
DAT IS WILLEKEUR, TERREUR EN DICTATUUR!

Grote woorden?

Stek, dat zo'n voorbereidingsteam werkelijke MACHT
zou hebben, dan zou het er slecht voor Maikel en/of
anderen, die ze niet lusten, uitzien.

Willekeur en gedrag, dat past in dictatoriale regimes.

En dit zijn mensen, die een ''vrije en solidaire samenleving''
voorstaan.
''Een prettige sfeer zonder uitsluiting'' willen creeren?

Nu, in een zogenaamde ''vrije'' samenleving, aangestuurd
door dergelijke types, zou IK niet willen leven.
Gelukkig maar, dat ze geen ECHTE macht hebben!

TERREUR is het ook!
Want VIJF JAAR NA DATO [Ja, lezers, voor de zoveelste keer
in capital letters omdat ik het mij nog steeds niet kan voorstellen!]
proberen ze nog steeds Maikel uit te sluiten van de Pinksterlanddagen.

Dit is ongelooflijk en die Heksenjacht moet stoppen!
NU!

Wat er wel moet gebeuren is Maikel inzage geven in de ''beschuldigingen''
tegen hem, hem alsnog de kans te geven [als hij dat tenminste nog wil!]
zich te verdedigen.
Maar bovenal"
Excuses voor de schandalige bejegening en hun misselijke heksenjacht,
zelfs vijf jaar na dato!

Want niet alleen tegenover Maikel is dit gedrag respectloos en
gaat alle perken te buiten, het ondergraaft ook de kracht van de
anarchistische beweging [of delen daarvan] en ridiculariseert
de oprechte anarchistische idealen van solidariteit en een gelijke
en rechtvaardige samenleving.

Waardoor het de beweging een hoop schade kan doen.

DUS HEKSENJAGERS, STOP HIERMEE, HOU OP MAIKEL
UIT TE SLUITEN EN OP ALLERLEI MANIEREN TE BELASTEREN
EN HANDEL VOLGENS JULLIE EIGEN IDEALEN

Waarvan ik in jullie optreden weinig terugvindt.

IK HEB GEZEGD
VOER HET UIT, ALS JE GELOOFWAARDIG WILT BLIJVEN!

JUSTICE FOR ALL!

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2018-kafka-opnieuw-in-werki...


Damn wat zijn je rants altijd

Damn wat zijn je rants altijd moeilijk te lezen zeg.

Trouwens heel raar om te zeggen dat hier sprake is van een poging tot intimidatie van het toenmalige a-team. Nergens wordt met iets wat ook maar lijkt op een sanctie gedreigd, er wordt ook gewoon van de mogelijkheid uit gegaan dat maikel wel naar de PL. Er wordt alleen gesuggereerd dat het goed zou zijn hier dan, van tevoren, over te communiceren. Waarschijnlijk om verrassingen te voorkomen voor betrokkenen.

En wat het a-team van 2018 er van vindt? Er is helemaal geen a-team dit jaar.

Trouwens heel raar om te

Trouwens heel raar om te zeggen dat hier geen sprake is van een poging tot intimidatie. Volgens mij heet dat gaslighting, wat je nu doet.

Leuk met termen gooien hoor.

Leuk met termen gooien hoor. Maar leg me dan s uit hoezo Maikel met de mail van het voormalig a-team wordt geïntimideerd? Waarmee wordt gedreigd, ofwel impliciet of expliciet?

Het is alleen gaslighting als ik iets ontken wat wel echt is gebeurd. Ik zeg niet dat die mail door het voormalig a-team niet is gestuurd. Ik beweer dat het niet neerkomt op intimidatie, vanwege bovenstaande redenen.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Bij deze dan.

Het kritische artikel van

Het kritische artikel van Astrid is volkomen terecht en opmerkingen naar Indy om haar stukken maar te verwijderen
zijn respectloos !

Natuurlijk heb je het over een mening en daar zullen best hiaten inzitten, maar al met al denk ik dat Astrid een gevoelige snaar raakt
welke naar ik hoop het komende jaar opgelost gaat worden !

Ik was er dat jaar niet maar

Ik was er dat jaar niet maar ik verbaas me in dit stuk van Astrid en ook het stuk van Dhjana dat er zo gemakkelijk de kant van Maikel gekozen wordt, eigenlijk doe je daarmee hetzelfde als wat je het A-team zogezegd verwijt.
Ik denk de hele tijd aan de andere partij, die waar ik vanuit ga niet gemakzuchtig en zonder reden naar het A-team toe gegaan is. Astrid en Dhjana hebben veel vertrouwen in Maikel als kameraad, dat snap ik. Maar hoezo gaat dat gepaard met een wantrouwen naar haar, want dat is echt hoe ik deze stukken ervaar.

Ik ga er vanuit dat het moeilijk geweest is voor haar toen en nu nog steeds, als zij indymedia nu opent moet ze hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Is dat dan zo eerlijk? Ik heb zo'n vermoeden dat het allemaal behoorlijk pijnlijk is geweest wat er is gebeurd al voor het voorval op de PL. Ik heb er wel eens wat over gehoord, en het klonk wat mij betreft helemaal niet oke. Er wordt in dit stuk geschreven dat Maikel geen enkele kans heeft gekregen. Maar ik vraag me af hoeveel kans zij heeft, zij wil niet met haar verhaal naar buiten komen, wat ik haar goed recht vind. Maar haar redenen worden hier ook aan alle kanten in twijfel getrokken.

A-teams zijn alles behalve makkelijk en fouten worden er zeker gemaakt. Ik denk eerlijk gezegd dat ze het waarschijnlijk nooit op een manier hadden kunnen doen dat alle partijen tevreden waren.

Wow... wat een ongelooflijk

Wow... wat een ongelooflijk bijzondere discussie. Allereerst.. het is handig om dat NN gebeuren te vervangen door iets wat een klein beetje herkenbaar is. Al is het alleen maar om te snappen wie wat nou zegt in de discussie.

Ik geloof dat ik er weinig van begrijp. De Pinksterlanddagen zouden een anarchistisch festival zijn. Anarchisme is (volgens mij) het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven (anarchie). Waarom zijn er dan toch zoveel mensen in dit verhaal die macht willen uitoefenen op welke manier dan ook? Als twee mensen een probleem met elkaar hebben... laat ze dat dan fijn zelf uitvechten. Het idee van het A-team om in dit soort situaties bemiddelend op te treden is natuurlijk prima. Om dan maar gelijk voor rechter te spelen is bijzonder.

Fijn dat je dit zegt

Fijn dat je dit zegt. Het moeilijk om deze discussie eerlijk en respectvol te voeren. Vanuit het (wat ik voor het gamak maar zal noemen) pro-Maikel kamp is het gemakkelijk om moord en brand te schreeuwen, terwijl het voor de mensen aan de andere kant haast onmogelijk is om iets ter verdediging aan te voeren zonder daarbij noodzakelijkerwijs in vage beschuldigingen, roddel en laster te vervallen. Het siert hen dat zij dat niet doen. Kritiek op de procedure is natuurlijk mogelijk en mijn ziens zelfs terecht, maar er gaat wel erg gemakkelijk vanuit dat zijn gedrag en opstelling geen blaam treft.

Tja, zelfs zoals ik mocht

Tja, zelfs zoals ik mocht lezen in de gepubliceerde stukken waren de 'aanklagers' en het a-team zeer vaag. Hoe wil je dan dat dit zich afwikkelt? Dat Maikel zijn bek dichthoud en alles over zich heen laat komen? Waarom mis bijvoorbeeld dat gesprek er nog nooit geweest? De fout ligt altijd bij de onderdrukker in asymmetrische machtsverhouding, jammer dat deze anarchisten dat niet begrijpen.

PL

Ze verspreiden toch continu roddel en laster over Maikel. Dat is nou juist het punt.

Wat voor roddel en laster

Wat voor roddel en laster verspreiden ze dan precies? Maikel is zelf degene die er voor kiest alles te publiceren.

You played yourself

Ik denk inderdaad dat het 'voormalige' a-team deze publicaties niet hadden verwacht en noch al die documenten. Kortom, you played yourself! Maikel geeft al aan dat hij verder is en zijn jullie dat?

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech