motie handhaven kraakverbod aangenomen

Hier kun je discussieren over motie handhaven kraakverbod aangenomen.
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)

MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN KOERHUIS
Voorgesteld 17 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet kraken en leegstand medio 2010 is aangenomen, waarmee de norm is gesteld dat het per 01-10-2010 simpelweg verboden is om te kraken;

constaterende dat de wet niet wordt gehandhaafd zoals is vastgesteld, waarmee de facto het kraakverbod wordt uitgehold;

overwegende dat het in een democratische rechtsstaat van groot belang is dat geldende wet- en regelgeving daadwerkelijk gehandhaafd wordt;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het kraakverbod in ere wordt hersteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg
Koerhuis

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Koerhuis (31560, nr. 48).
De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

bron:https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D29169&did=2018D29169


Dit is toch bullcrap, omdat

Dit is toch bullcrap, omdat het al overruled is door ¨rechten van de mens¨, als zijnde overrulend over nationale wetgeving?

Re: motie handhaven kraakverbod aangenomen

Juist in het staatsrecht van die Democratrische rechtstaat staat dat alternatieve vormen van wonen en leven door de overheid dienen te worden beschermd.
Deze overheid gebruikt te term Democratische rechtstaat alleen nog maar om onderdrukking op te leggen en het zelfbeschikkingsrecht aan banden te leggen als in een dictatuur gehandhaafd door een Politiemacht die in strijd met deze zelfde Democratische rechtstaat niet meer onder het gedecentraliseerd burgerlijk bestuur valt!
Aangezien de legaliteit van de Regering derhalve in twijfel mag worden getrokken omdat de Regering juist van die Sociaal democratische rechtstaat nauwelijks nog wat over wil laten is de beste oplossing AUTONOMIE NU!!AUTONOMIE NU!!

Het gaat die rechtse mensen

Het gaat die rechtse mensen helemaal niks aan.
De akkumulatie bestrijden houd de sociaal democratische rechtstaat in evenwicht.

Re: motie handhaven kraakverbod aangenomen

Ik wil die stropdassen niet meer zien!
Rot toch op!!!!!

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Typisch dat ze nooit

Typisch dat ze nooit commentaar hebben op het leegstands-deel van de wet. Het deel van de wet waar daadwerkelijk helemaal niets aan gedaan word. Er is nog niemand veroordeeld voor het leeg laten staan van vastgoed. Krakers daarintegen...

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech