Heksenjacht tegen A7 Blokkeerders/Jenny d'Arc in actie/Populistisch gejammer versus strijd Joke Kaviaar

Hier kun je discussieren over Heksenjacht tegen A7 Blokkeerders/Jenny d'Arc in actie/Populistisch gejammer versus strijd Joke Kaviaar.
HEKSENJACHT TEGEN A7 BLOKKEERDERS/JENNY D'ARC IN ACTIE/
POPULISTISCH GEJAMMER VERSUS STRIJD JOKE KAVIAAR

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/heksenjacht-tegen-a7-blokkeerders-jenny-darc-...

JENNY D'ARC [DEEL I] EN JOKE KAVIAAR [DEEL II]

DEEL I
VAN JENNY DOUWES TOT JENNY D'ARC

Je zou alles om en rond Neerlands nieuwe ''volksheldin'',
de Friese onderneemster Jenny Douwes, alias ''Jenny 'd''Arc'''[1], bijna
''Zwarte Pietenlol'' gaan noemen, als je even uit het oog verliest,
dat '''Blackface'' Zwarte Piet een racistische karikatuur is [2],
waarvan nog steeds vele zwarte kinderen last hebben rond de
Sinterklaastijd. [3]

Welnu, zoals de oplettende lezer weet, heeft deze Jenny Douwes
vorig jaar van zich laten horen, toen de Jaarlijkse Intocht van de Sint
in het Friese Dokkum zou plaatsvinden.

Ze riep op Facebook op de door de burgemeester toegestane
anti Zwarte Piet demonstratie van KOPZ [Kick Out Zwarte Piet]
''op en ludieke manier'' tegen te houden, waarbij de vreedzame KOZP
activisten [4] werden voorgesteld als ''relschoppers'', die zouden
''schreeuwen, roepen en razen'' tussen de kinderen in en volgens
Douwes en co zo een ''kinderfeest'' kwamen verpesten. [5]

Gevolg:
Op last van de politie en OM verwijderde Douwes haar Facebook oproep [6]
die echter al massaal gedeeld was, de beruchte A7 Blokkade
van een groep Boze Friezen, die de anti Zwarte Piet demonstratie
op de dag van de Intocht van de Sint blokkeerden op de A7, een
SNELWEG, waardoor levensgevaarlijke situaties ontstonden
en er zelfs enkele ongelukken gebeurden! [7]
WILD WEST gedrag dus, dat nog loonde ook, omdat de
anti Zwarte Piet demonstratie hierdoor ter plekke
werd afgelast. Verboden dus! [8]
Neem daarbij mee, dat deze demonstratie dus was toegestaan
door de burgemeester. [9]

Racisme beloond!, riepen dan ook activist, denker en publicist
Peter Storm, ondergetekende en anderen [10]

VAN JENNY D'ARC TOT JAMMERENDE JENNY

De daaropvolgende weken wist Jenny Douwes, inmiddels
door massale Friese ''volkssteun'' getransformeerd tot
''Jenny d'Arc'', de show compleet uit te buiten.
Middels optredens bij Pauw, jammerklachten
over potentieel ''agressieve'' KOPZ anti Zwarte Piet
activisten, die de Dokkumse kinderen zouden
willen ''intimideren' [ terwijl de ware agressie kwam van
de fanatieke A7 Blokkeerders] [11], demagogisch
zelfbeklag en onoprecht geleuter, dat zij toch vooral
geen raciste was en ''dat alles haar ook maar was overkomen'',
wist Jenny d'Arc [door schrijfster dezes ''Jammerende Jenny''
genoemd] de publieke aandacht te trekken. [12]
Helaas loonde deze ''zielige slachtoffer act'', zeker
omdat het ging om ''Zwarte Piet'', die voor velen
[maar gelukkig wel steeds minder] autochtone Nederlanders
nog steeds ''heilig'' is.
Dat ze zich daarbij van leugens bediende, door ondergetekende
ontmaskerd [13], leek geen indruk te maken [als ze mijn stuk al lazen]
op het achterlijke deel van Nederland, dat haar, ten onrechte, als
een ''heldin'' had uitgeroepen! [14]

Maar wie dacht dat de storm na enkele maanden wel zou overwaaien,
vergiste zich, want Jenny d'Arc heeft zich al aardig ingemoved in
het pro Zwarte Piet wereldje, met zijn rechts-extreme vriendjes.
De ''lovende'' artikelen over haar komen grotendeels van de
rechts-extreme Telegraaf journalist Weird Duk, die ook op zijn Twitter
account de oproep van Jenny d'Arc om de KOZP
anti Zwarte Piet activisten tegen te houden, had gedeeld. [15]
Zie onder noot 16 meer pro Jenny d'Arc artikelen van 's mans hand
en andere pro Jenny zaken, waarin hij de hand heeft, zoals het
zijn Twitter account met de Jenny Douwes, o pardon, Jenny 'Arc,
Oproep!

En nu dan het OM overgaat tot -terechte-vervolging van de A7 Blokkeerders [17]
en ook ''volksheldin'' Jenny d'Arc [18] vanwege haar ''heldhaftige'' oproep,
loopt deze dame op media te klagen en te jammeren, dat het een
''showproces'' is en dat zij ''opgejaagd'' wordt door het OM. [19]
Ergens anders jammert ze over een ''heksenjacht'' tegen de A7 Blokkeerders [20],
alsof het blokkeren van een snelweg geen misdrijf zou zijn! [21]
Je zou er medelijden mee krijgen.
Interessant is dat ze daarbij racistisch-populistische ophitserij niet
schuwt
Ik citeer de bespiegelingen van Neerlands volksheldin in de Telegraaf-natuurlijk
weer een stuk van Jenny's trouwe extreem-rechtse bewonderaar
Weird Duk-
''Douwes vindt het ’onverklaarbaar’ dat het Openbaar Ministerie met volle inzet de Friezen vervolgt, die vorig jaar activisten van Kick Out Zwarte Piet tegenhielden bij Joure. Zij wijst erop dat Turkse Nederlanders die de Erasmusbrug blokkeerden en Marokkaanse voetbalfans die in Amsterdam voor verkeersoverlast zorgden, de dans ontspringen'' [22]
Waarom speciaal die verwijzing naar ''Turks Nederlanders;''
en ''Marokkaanse voetbalfans''?
Je zou juist verwachten, in het kader van de Zwarte Piet Blues,
dat ze verwijst naar een moedige Blokkade -die NIET de verkeers
veiligheid bedreigde!- van de Erasmusbrug door anti Zwarte Piet
activisten van allerlei afkomsten [wit, zwart, noem maar op] [23]
Ik zal het u zeggen lezers:
Omdat zij was en is wat zij ontkent te zijn:
Een raciste, waaruit voortgekomen haar pro
Zwarte Piet activiste.
En een leugenaar.
Zie noot 24
Overigens is er inmiddels een strafeis uitgesproken tegen
de A7 Blokkeerders en onze ''volksheldin'', varierend
van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk, een
taakstraf van 250 uur en drie maanden voorwaardelijk
[tegen Jenny d'Arc], tot 120 uur werkstraf. [25]
De eis tegen onze volksheldin wordt volgens het AD als
volgt gemotiveerd:
''Jenny Douwes, die wordt gezien als de 'intellectuele dader', hoorde naast een taakstraf van 240 uur ook een celstraf van drie maanden voorwaardelijk eisen. Ze heeft een groter aandeel dan de rest, vindt justitie. Ze is vooraf gewaarschuwd niet door te gaan. ,,Toch heeft ze anderen aangezet tot strafbare feiten." Ook toonde ze volgens justitie minachting voor de demonstranten.'' [26]
Aldus berichtgeving AD, die ook meldt, dat zij wordt verdacht
van opruiing. [27]

DEEL II

JOKE KAVIAAR/STRIJD

Genoeg over volksophitser Jammerende Jenny, die ongetwijfeld
zal doorgaan stampij te maken over het haar opjagende OM, met
de ondersteunende heisa van de Friese onderbuik EN de niet aflatende
support van de extreem-rechtse volksophitsende Telegraaf ''journalist''
Weird Duk, die inmiddels zo [ideologisch] ''close'' met De Friese
Volksheldin is, dat hij gezellig samen met haar de rechtszaal [proces tegen haar
en BlokkeerFriezen] uitliep.....[28]

Ik wil het NU hebben over een ECHT geval van OM en Politie opjagerij,
waarbij ook opvalt het meten met twee maten door politie/Justitie.
Ook een geval waarbij een ''opruiings-beschuldiging/aanklacht'' lag,
met een totaal andere aanpak.
Maar ja, degene, die ik nu belicht is dan ook geen extreem-rechtse
pro Pieter, zoals Dame Jenny d'Arc, maar een strijdster tegen onrecht.
Ben ik daarbij bevooroordeeld?
Wil ik mijn eigen model van ''Recht'' en ''Onrecht'' opdringen?
Ik denk het niet.

Want het pleiten voor het recht van Bestaan van vluchtelingen
in welvaartslanden als Nederland,
ongeacht het predikaat ''politieke'' of ''economische'' vluchteling,
het ageren tegen gevangenissen waar vluchtelingen worden opgesloten,
of ze nou ruime kooien zijn [''gezinsgevangenissen]] [29], of getraliede vensters
hebben, kan toch, of je het nou met dat alles eens bent of niet, alleen
worden gezien als een strijd tegen Onrecht.
Het strijden tegen racisme, tegen etnisch profileren [30], tegen politiegeweld
waarin zwarten en mensen van kleur oververtegenwoordigd zijn [31],
kan toch niet anders worden gezien dan strijden tegen Onrecht!

Een van diegenen, die dat allemaal doet en daarvoor een hoge prijs
betaalt, is activiste, schrijfster en dichteres Joke Kaviaar.
Zie onder noot 32 haar zeer interessante en strijdbare website.
Oja, bepaald niet onbelangrijk:
Het zal u niet verbazen, waarde lezers, dat Joke Kaviaar ook actief is
in de strijd tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet. [33]
En tegen wel meer, maar dat is in dit bestek teveel om op te noemen.

JOKE KAVIAAR/VERVOLGING

Blij is de Staat natuurlijk niet met je, als je fundamenteel
en radicaal de strijdbijl oppakt en de vinger op de zere,
onrechtsplekken legt.

Een felle actie van de Staat kon dan ook niet uitblijven:

Op 13 september 2011 viel de nationale recherche met 10 man bij haar binnen met als aanklacht wegens opruiing en deed uitvoerig huiszoeking.
Zij werd drie dagen volledige beperkingen vastgehouden.[34]
Er werd van alles in beslag genomen, computer, USB sticks, CD roms en nog veel meer.
Lees meer hierover onder noot 35
Joke's eigen woorden over de arrestatie:
'' “Ik had open gedaan omdat ik meende dat het de postbode was”. Ze toonden hun legitimatie, en vertelden dat als ze mevrouw Kaviaar was, ze was aangehouden wegens opruiing. “Ik kon het niet geloven. Ik vroeg of ik een jas mocht aantrekken. Ze liepen met me mee naar boven en zeiden dat ze een huiszoeking gingen doen en alle computers in beslag gingen nemen. Ik moest mijn tandenborstel maar meenemen”. [36]
Er volgde een rechtszaak, waarbij Joke voor vier teksten
vervolgd werd:

RARA, WIENS RECHTSORDE IS HET?

NEEDERLAND WORDT SCHOONGEVEEGD

LEERS, HET VUUR EN DE DOOD

WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTAND?
Zie voor teksten noot 37

JOKE KAVIAAR/VEROORDELING

Om een lang Verhaal kort te maken:
Uiteindelijk werd Joke Kaviaar in Hoger Beroep veroordeeld tot twee
maanden voorwaardelijk [de eis was aanvankelijk
zes maanden onvoorwaardelijk], met een proeftijd
van twee jaar, waarbij twee teksten niet meer als
strafbaar [opruiend] werden beschouwd.
Dat waren ''Leers, het Vuur en de Dood'' en
''Neederland wordt schoongeveegd'' [38]

Maar dit Muisje heeft nog een Staartje, omdat
Joke zich natuurlijk -APPLAUS!- blijft verzetten!
Gevolg daarvan is, dat zij binnen haar proeftijd
heeft deelgenomen aan een actie in de Gemeenteraad
in Zeist tegen de bouw van gezinsgevangenissen
op Kamp Zeist [39], daarvoor is veroordeeld
tot twee weken gevangenisstraf plus tenuitvoerlegging
van de eerder voorwaardelijk opgelegde twee maanden wegens opruiing [40]
Hoe dit alles afloopt weten we op 18 december anno Donini 2018.
Dan doet de Hoge Raad uitspraak. [41]

JENNY D''ARC EN JOKE KAVIAAR
VERGELIJKINGEN EN METEN MET TWEE MATEN

Als we nu de gevallen Jenny d'Arc en Joke Kaviaar naast
elkaar pogen te leggen [los van alle juridisch-technische
kanten], dan vallen toch wel een aantal; zaken op.

Beide dames worden verdacht/beschuldigd van opruiing.
Maar daarmee stopt de vergelijking, want de behandeling/gang van
zaken, is wel heel anders:

Namelijk:
De aanpak van Joke Kaviaar is vele malen harder dan die van die
van Jenny d'Arc, wat opmerkelijk is, omdat onze Volksheldin heeft
opgeroepen tot zaken, die werkelijk hebben plaatsgevonden en waarvoor
zij en haar Vrienden nu terecht staan [de Snelweg Blokkade], terwijl
Joke Kaviaar geen Facebook Oproep gedaan heeft, maar OPINIESTUKKEN
heeft geschreven, waarin zou zijn ''opgeroepen'' tot dingen,
die nooit hebben plaatsgevonden!

En dan de manier van ''Justitieonderzoek'';;

Bij Joke Kaviaar viel op 13 september 2011 de nationale recherche met 10 man binnen wegens opruiing en deed uitvoerig huiszoeking.
Zij werd drie dagen in volledige beperkingen vastgehouden.
Er werd van alles in beslag genomen, computer, USB sticks, CD roms en nog veel meer.

Bij Jenny Douwes [o pardon d'Arc]?
Geen cel van binnen gezien.
Huiszoeking? Niet gedaan. Inbeslagname van de computer waarmee 'het feit gepleegd is'? Ook niet. Ze kwamen even vriendelijk vragen of ze het offline wilde halen.
Dat was alles.
Oja, en nadat de levensgevaarlijke Snelweg Blokkade had plaatsgevonden,
een dagje Verhoor op het Politiebureau en het monitoren van haar telefoon. [42]
Ik zeg niet, dat dat leuk is, maar niets in vergelijking met de Lading, die
over Joke Kaviaar heen kwam, die, want het is nog niet ten einde,
ook nog eens is gebombardeerd tot ''CTER [Contra Terrorisme Extremisme
en Radicalisering] object'' [43]
Is Madame Jenny Douwes dat ook?
Dacht ik niet, anders had ze de boel wel bij elkaar geschreeuwd!

Tot zover het verschil tussen de behandeling van een tegen extreem-rechts aanleunende
pro Zwarte Piet fanatica [44] en iemand, die het misdadige vreemdelingenbeleid,
het institutioneel racisme en het gewelddadige politiebeleid
met klinkende opiniestukken en gerechtvaardigde, pittige acties, te lijf gaat.

EPILOOG:

Jenny Douwes, alias Jenny d'Arc, alias Jammerende Jenny, ik heb nieuws
voor u en uw Vrienden.

U kunt jammeren en klagen, bedreigen en snelwegen blokkeren,
maar Zwarte Piet gaat eruit!
Het is een kwestie van Tijd en deze Racistische Karikatuur wordt
teruggebulldozerd naar waar Hij thuishoort:

Het Jaar 1850. [45]

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/heksenjacht-tegen-a7-blokkeerders-jenny-darc-...

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/10/15/heksenjac...


Ja dat is helemaal waar. Die

Ja dat is helemaal waar.
Die Jenny D. had minimaal 3 maanden onvoorwaardelijk moeten krijgen.
En waar is AFA Fryslan?
Alle fotos kan je via nu.nl bekijken ook de manifestatie fotos van die extreem rechtse pro zwarte piet beweging tijdens de 3 dagen van de recht zaak in Leeuwarden met vrijdag als hoogtepunt.
Natuurlijk krijgen zij ook voor deze 3 keren van manifesteren voor het gerechtsgebouw met foute pro zwarte piet spandoeken geen boetes opgelegd; zie art. 137 WvSr!
En dan alvast maar even stoer poseren voor het gerechtshof te Leeuwarden.
Ja als AFA Fryslan niet verschijnt kunnen ze dat wel 20x volhouden tot Leeuwarden helemaal van hun is voor zover dat niet al zo is G.V.D. stelletje scheiterts ondertussen is het zowat Beieren!
Vrijdag toonde aan dat zich een hele extreem rechtse menigte verzamelde met Friese vlaggen als we niks doen.
Dan durven ze alles te verpesten.
Zijn ze helemaal besodemieterd het wordt tijd ze een pak voor hun broek krijgen dat ze voor altijd zal heugen.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. ja ja.

"Je zet bij voetbal ook geen hooligans naast het kindervak."

VVD Zaanstad wil noodverordening tijdens landelijke Sinterklaasintocht.
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/233127/VVD-Zaanstad-wil-noodverordening-t...

Onze Surinaamse en gekleurde

Onze Surinaamse en gekleurde mensen waarvan we zo blij zijn dat ze eindelijk na al die jaren een beetje geemancipeerder zijn geworden m.b.t. hun eigen lot een stelletje hooligans noemen is exorbitante stemming makerij naar een minderheid door de conservatief liberale VVD nota bene een regering partij.
Voornoemde regering partij had alleen maar zijn handtekening hoeven te zetten om zwarte piet te veranderen in een figuur met gekleurde gezichtjes zonder wrange bijsmaak.
Het ziekelijke miskennen van het feit dat het gaat om een verwerpelijke oude racistische karikatuur uit de tijd van het conservatief liberale oude slavensysteem waarbij veel gekleurde mensen zich niet meer lekker voelen getuigd van wanbeleid van deze zelfde VVD en de Nederlandse regering!
Mensen in en om ljouwert trap niet in een stelletje extreem rechtse leugenachtige racisten die net doen of een paar allochtonen hun kinderen komen beschadigen!
En dan nog niet ophouden en net doen of ze niks fout hebben gedaan.
Smeriger reageren kunnen ze niet gedverdegadverredamme!!!

VerZ nu AFA nu!!

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Alweer off topic, r.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech