Bevrijdingsdag voor Mohammed B/Inhumane detentie Mohammed B

Hier kun je discussieren over Bevrijdingsdag voor Mohammed B/Inhumane detentie Mohammed B.

RADICALE MOSLIMS VOEREN ACTIE VOOR VRIJLATING MOHAMMED B/INHUMANE
DETENTIEOMSTANDIGHEDEN MOHAMMED B

TERECHTE AANDACHT VOOR DETENTIEOMSTANDIGHEDEN MOHAMMED B/TERREUR
VEROORDEELDEN EN VERDACHTEN

'' Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. ''

Artikel 5, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

Geachte Redactie en lezers,

Op 5 mei heeft een groep moslims van de fundamentalistische organisatie ''Sharia4Belgium'' [1] voor de zwaarbeveiligde gevangenis EBI Vught actie gevoerd voor de vrijlating van Mohammed B, die op 2 november 2004 filmmaker en columnist T van Gogh heeft gedood [2]

In hun Persbericht staat o.a. te lezen

''Met trots delen wij mee dat onze broeders van Sharia4Belgium net een geslaagde actie achter de rug hebben te Vught, Nederland. Vandaag hebben de broeders zich met een 20 tal broeders gemobiliseerd naar de gevangenis te Vught in Nederland waar onder andere Mohammed Bouyeri vastzit (moge Allah hem spoedig bevrijden en beschermen). Dit naar aanleiding van de Nederlandse ‘bevrijdingsdag’.Sharia4Belgium kan niet anders dan te reageren op deze hypocriete “feestdag”, dit door middel van een manifestatie voor de gevangenis. Nederland viert haar ‘bevrijdingsdag’, over welke bevrijding hebben zij het? Zij feesten terwijl er talloze broeders onschuldig vastzitten in hun gevangenissen. Deze broeders worden ontnomen van hun vrijheid, families en van enig sociaal contact en dan gaan zij spreken over termen als ‘bevrijding en vrijheid’? [3]

INHUMANE DETENTIE MOHAMMED B
INHUMANE DETENTIE TERREURVEROORDEELDEN [VERDACHTEN]

Natuurlijk ben ik het niet met Sharia4Belgium eens, dat Mohammed B zou moeten worden vrijgelaten. Er is immers met hard bewijs bewezen, dat hij T van Gogh op 2 november 2004 om het leven heeft gebracht.

Waar Sharia 4 Belgium echter WEL een punt heeft zijn de verzwaarde detentieomstandigheden van terreurverdachten/veroordeelden, die standaard 23 uur in een cel zitten en slechts een uur luchten. [4] Het hangt dan weer van de situatie af, of zij alleen moeten luchten of als groep mogen.

Let wel:
Dit verzwaarde regime betreft dus niet het opleggen van een verzwaard regime op basis van individuele gedragscriteria, zoals in alle andere situaties wel het geval is, maar op basis van de CATEGORIE ''terrorisme''. Dit kan varieren van zware gevallen zoals voorbereidingshandelingen tot een aanslag tot zeer lichte gevallen zoals een aanklacht wegens opruiing met een terroristisch oogmerk [5]

Voor Mohammed B persoonlijk is het dan nogeens zo verzwarend, omdat hij in het geheel GEEN contact mag hebben met medegevangenen EN hij bovendien een levenslange gevangenisstraf uitzit [6]. Het is waar, dat dit contactverbod om de zes weken door Justitie wordt getoetst, maar in ieder geval was het in 2011 nog van kracht. Kortom: Dit is een vorm van isolatiefolter [7], want weinigen realiseren zich, dat het al vanaf 2005 van kracht is.

Dat is wreed en inhumaan en past niet in een samenleving, die zogenaamd ''beschaafd'' zou zijn.

METEN MET TWEE MATEN: MOHAMMED B EN VOLKERT VAN DER G

Opvallend is ook, dat Mohammed B voor dezelfde ernstige misdaad een veel zwaardere straf gekregen heeft dan Volkert van der G [moord op Fortuyn], die is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf en vervroegd in vrijheid wordt gesteld [volgens de regeling tot 2008]. Dat hierbij sprake is van grove rechtsongelijkheid moge duidelijk zijn [8]

DUBIEUZE TERREURPROCESSEN:

Er zijn de afgelopen jaren [vanaf 2006 tot heden] twee grote terreurprocessen gevoerd, namelijk het Hofstadproces en Piranha [Samir A en medeverdachten]. In geval van Piranha was sprake van zeer mager bewijs [9].

In het Hofstadproces stond feitelijk de vrijheid van meningsuiting terecht [10] aangezien door de rechtbank werd toegegeven, dat er op het moment van veroordeling geen sprake was van terroristische activiteiten/voorbereidingshandelingen maar dat de ''extreme geschriften'' die men in bezit was, misschien weleens in de toekomst zouden kunnen aanzetten tot terrorisme/radicalisering [11].

EPILOOG:

Een protest zowel tegen de aantasting van de mensenrechten van terreurverdachten/ veroordeelden is zeker op zijn plaats Sharia4Belgium zou zich daarvoor sterk kunnen maken, evenals voor het aanklagen van de oneerlijke discrepantie in het vonnis van Mohammed B [levenslang] en Volkert van der G [18 jaar], voor eenzelfde ernstige misdaad [12]

WANT DE BEHANDELING VAN TERREURVERDACHTEN EN VEROORDEELDEN IN NEDERLAND IS INHUMAAN EN IN STRIJD MET DE MENSENRECHTEN EN BESCHAVINGSREGELS

Niet voor niets heeft een wijs man eens gezegd, dat de beschaving valt af te meten aan de wijze, waarop een land zijn politieke tegenstanders behandelt.

Die beschavingstoets heeft Nederland, voor de zoveelste keer [13] niet doorstaan.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

WEBSITE SHARIA4BELGIUM

http://www.shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=frontpa...

[2]

AT5, BEVRIJDINDSDAG VOOR MOHAMMED B, 7 MEI 2012

http://www.at5.nl/artikelen/80709/bevrijdingsdag-voor-mohammed-b

[3]

SHARIA4BELGIUM, ''PERSBERICHT NAAR AANLEIDING VAN DE ACTIE OP 05-05-2012

http://www.shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article...

[4]

UITPERS.BE, EBI VUGHT/DETENTIECENTRUM OF VEREDELD CONCENTRATIEKAMP, ASTRID ESSED, FEBRUARI 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1554

[5]

DE ''ZAAK'' JOKE KAVIAAR, ONDERZOEK ZONDER EINDE?, JOKE KAVIAAR, 7 MEI 2012

https://www.indymedia.nl/node/4404

UITPERS.BE
MENSENRECHTEN ONDER DRUK/ANTITERREURMAATREGELEN, NEDERLANDSE OVERHEID, ASTRID ESSED, OCTOBER 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1793

[6]

NRC, OOK B'S GEDACHTEN ZITTEN VAST, 27 JULI 2005

http://vorige.nrc.nl/dossiers/moslimterreur/aanslagen_bedreigingen/de_mo...

''Volgens Abida, de vrouw van Samir A. wordt Mohammed B. de moordenaar van Theo van Gogh, langzaam gek. Dat komt omdat hij 23 uur per dag in eenzame opsluiting zit. Dat ene overgebleven uurtje lucht hij ook alleen omdat de gevangenisleiding vreest dat hij anders medegevangenen tot zijn versie van de islam bekeert.
.................
..................
''Wordt Mohammed B. krankzinnig? De manier waarop hij wordt vastgehouden, zou best gekmakend kunnen zijn. Juist omdat hij in tegenstelling tot Samir A. geen enkel perspectief heeft op vrijlating. In de comments van het internet lees je veel blijken van grimmige voldoening over het bericht, dat B. psychisch ontregeld begint te raken. Ik deel die voldoening niet. Als Mohammed B. gek wordt, dan moeten er maatregelen genomen worden om dat te voorkomen. Ten eerste omdat een straf alleen maar zin heeft als je hem begrijpt en ten tweede omdat het een kwestie van beschaving is, toevallig het soort beschaving dat wij tegen types als Mohammed B. en zijn medestanders verdedigen.''

Bron:
JOOP.NL, MOHAMMED B. MOET STRAF BLIJVEN BEGRIJPEN, HAN VAN DER HORST, 12 SEPTEMBER 2011

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/mohammed_b_moet_zijn_straf_bli...

ZIJN AGRESSIEVE GEDRAG TEGEN EEN MEDEGEVANGENE [DIE HIJ KENNELIJK NU WEL MOCHT ZIEN] IS BEST TE VERKLAREN VANUIT ZIJN LANGE ISOLATIE

ZIE

VRIJ NEDERLAND, MOHAMMED B SLAAT DOOR, 29 FEBRUARI 2012

http://www.vn.nl/Archief/Justitie/Artikel-Justitie/Mohammed-B.-slaat-doo...

''Mohammed B

Een bijzondere situatie wil ik nog aan de orde stellen en dat is de detentiesituatie van Mohammed B, die dd november 2004 de cineast en columnist de heer T van Gogh om het leven heeft gebracht. Hij is toen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en overgebracht naar EBI Vught. Aldaar heeft hij een individueel regime opgelegd gekregen [dus het geheel ontbreken van contact met medegevangenen], dat weliswaar om de zes weken herbekeken wordt, maar nog steeds van kracht is.
Hoewel een individueel regime gekoppeld is aan de persoonlijkheid van de gedetineerde, is het noch vanuit humanitair, noch vanuit internationaal-rechtelijk standpunt acceptabel, dat een individueel regime te lang voortduurt. Het risico op isolatiefolter is dan levensgroot aanwezig.
Ook deze wijze van detentie is mijns inziens een ernstige schending van de mensenrechten.

Bron:

UITPERS.BE, EBI VUGHT/DETENTIECENTRUM OF VEREDELD CONCENTRATIEKAMP, ASTRID ESSED, FEBRUARI 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1554

[7]

ISOLATIEFOLTER

''Gevangenisregimes kennen in de regel isolatie, d.i. het apart opsluiten van gevangenen als disciplinaire straf of omdat zij een bedreiging voor anderen vormen
................
.................
'' Het langdurig isoleren van gevangenen in centra voor maximale veiligheid (Eng: maximum security prisons), zoals van de Duitse RAF-gevangenen in de jaren zeventig, heeft aanleiding gegeven tot klachten over isolatiefolter, d.i. het stelselmatig onthouden van sensore prikkels als natuurlijk licht en geluid en van omgang met andere mensen. Gevolgen van isolatiefolter zijn o.m. algemene pijngevoelens, desoriëntatie, concentratieverlies, slapeloosheid en waandenkbeelden.''

Bron:

AMNESTY INTERNATIONAL/ISOLATIEFOLTER

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/isolatiefolter

JOOP.NL, MOHAMMED B. MOET STRAF BLIJVEN BEGRIJPEN, HAN VAN DER HORST, 12 SEPTEMBER 2011

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/mohammed_b_moet_zijn_straf_bli...

''Mohammed B

Een bijzondere situatie wil ik nog aan de orde stellen en dat is de detentiesituatie van Mohammed B, die dd november 2004 de cineast en columnist de heer T van Gogh om het leven heeft gebracht. Hij is toen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en overgebracht naar EBI Vught. Aldaar heeft hij een individueel regime opgelegd gekregen [dus het geheel ontbreken van contact met medegevangenen], dat weliswaar om de zes weken herbekeken wordt, maar nog steeds van kracht is.
Hoewel een individueel regime gekoppeld is aan de persoonlijkheid van de gedetineerde, is het noch vanuit humanitair, noch vanuit internationaal-rechtelijk standpunt acceptabel, dat een individueel regime te lang voortduurt. Het risico op isolatiefolter is dan levensgroot aanwezig.
Ook deze wijze van detentie is mijns inziens een ernstige schending van de mensenrechten.

Bron:

UITPERS.BE, EBI VUGHT/DETENTIECENTRUM OF VEREDELD CONCENTRATIEKAMP, ASTRID ESSED, FEBRUARI 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1554

[8]

NIEUWSFEIT, DE PECH VAN MOHAMMED B, MOHAMMED BENZAKOUR, 23 AUGUSTUS 2005

http://www.nieuwsfeit.nl/opinie/48-de-pech-van-mohammed-b.html

''Het verschil in straf is opmerkelijk en doet vermoeden dat het principe van 'oog om oog, tand om tand' in het ene geval wel en in het andere geval niet geldig is. Hierdoor is een ongelijkheid in de rechtspraak ontstaan die disproportioneel is. Met deze strafmaat is dan ook juist datgene gebeurt wat het openbaar ministerie wilde vermijden, namelijk de veroordeling van de islam zelf.;''

Bron

NRC
RECHTSPRAAK SLACHTOFFER VAN TERRORISME, KOOS ANDERSON EN WERNER DE GRUYTER, 27 JULI 2005

http://vorige.nrc.nl/dossiers/moslimterreur/de_rechtsstaat_in_gevaar/art...

WIKIPEDIA
VOLKERT VAN DER GRAAF

http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf

[9]

UITPERS.BE, HET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A EN MEDEVERDACHTEN, ASTRID ESSED, JANUARI 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1539

[10]

UITPERS.BE, HOFSTADPROCESSEN/RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN, ASTRID ESSED, JUNI 2006

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345

[11]

''Menno Dolman vindt het merkwaardig dat de rechter individuele leden het terroristische oogmerk zwaar aanrekent, maar dat ook wordt vastgesteld dat dit oogmerk (nog) niet was gerealiseerd. „Hun oogmerk was gericht op opruiing en bedreiging, maar zover kwamen ze niet,” zegt Dolman. Bovendien stelt de rechtbank tegelijkertijd dat de meeste afzonderlijke misdrijven geen terroristische daden waren. ''

Bron

NRC, RECHTERS VOORSPELLEN DE TOEKOMST EEN BEETJE, 11 MAART 2006

http://vorige.nrc.nl/binnenland/article1661092.ece/Rechters_voorspellen_...

UITPERS.BE
HOFSTADPROCESSEN/RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN, ASTRID ESSED, JUNI 2006

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345

[12]

NIEUWSFEIT, DE PECH VAN MOHAMMED B, MOHAMMED BENZAKOUR, 23 AUGUSTUS 2005

http://www.nieuwsfeit.nl/opinie/48-de-pech-van-mohammed-b.html

''Het verschil in straf is opmerkelijk en doet vermoeden dat het principe van 'oog om oog, tand om tand' in het ene geval wel en in het andere geval niet geldig is. Hierdoor is een ongelijkheid in de rechtspraak ontstaan die disproportioneel is. Met deze strafmaat is dan ook juist datgene gebeurt wat het openbaar ministerie wilde vermijden, namelijk de veroordeling van de islam zelf.;''

Bron

NRC, RECHTSPRAAK SLACHTOFFER VAN TERRORISME, KOOS ANDERSON EN WERNER DE GRUYTER, 27 JULI 2005

http://vorige.nrc.nl/dossiers/moslimterreur/de_rechtsstaat_in_gevaar/art...

[13]

MENSENRECHTENSCHENDINGEN NEDERLANDSE STAAT VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS:

'' SAMENVATTING:
Op dinsdagochtend 13 september werd Joke Kaviaar, activiste tegen het Nederlandse asielbeleid, door de Nationale Recherche gearresteerd op verdenking van ''opruiing''.
Dit op grond van een aantal teksten op haar website, waarbij zij zou hebben opgeroepen tot ''het onschadelijk maken van de ministerraad'' en ''gewelddadige actie tegen minister Leers [Immigratie en Asielbeleid''. [1] Na drie dagen werd zij weer vrijgelaten, maar een hernieuwde arrestatie dreigt. [2]
Niet alleen zijn deze aanklachten op zich bespottelijk, haar arrestatie en alle drukte daaromheen [3] leidt de aandacht af van diegenen, die WERKELIJK zouden moeten worden vervolgd, namelijk de Nederlandse Staat. Namelijk voor dood door schuld, vernederende en onmenselijke behandeling en discriminatie van vluchtelingen en asielzoekers.''

Bron:

UITPERS.BE, NEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD WEGENS ''OPRUIING'', ASTRID ESSED, OCTOBER 2011

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3096


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Inhoudsloos persoonlijk aanval op OP.

Astrid wijst in het artikel

Astrid wijst in het artikel op de gevaren van de Nederlandse terrorisme wetgeving en op de extreem solitaire opsluiting van terrorisme verdachten/ veroordeelden.

Dat is wèl nieuws, simpelweg omdat niemand het weten wil.

Je hoeft het niet op alle punten met haar eens te zijn, of haar manier van schrijven vervelend vinden, maar deze wetgeving blijft niet alleen toegepast op 'moslim fundamentalisten' en ik heb dit stuk met belangstelling gelezen en de stukken van Astrid zijn doorgaans weliswaar lang, maar wel goed gedocumenteerd.

Ooit zou deze wetgeving tijdelijk zijn. Als ze niet meer nodig was, zou ze worden afgeschaft. Maar dit gebeurt niet, zo blijkt. Het is namelijk veel te mooi dat het kan worden toegepast op andere groepen en individuen in de samenleving die om te beginnen maar vast worden weggezet als extremistisch (bv. 'asiel extremisten') om alvast de fundering te leggen voor het later toepassen van artikelen uit de terrorisme wetgeving, zonder dat er dan nog een haan naar kraait.

Zolang mensen dat nog niet inzien, ben ik blij dat iemand als Astrid mensen hierop wijst!

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Was reactie op verwijderde post.

mohammed B

De mensenrechten moeten ten aller tijde gewaarborgd blijven en wat dat betreft is hier door Astrid een grote misser gemaakt.
Waarom neem je iemand als voorbeeld die met zijn handlangers een ideologie aanhangt waarin mensenrechten geen enkele rol spelen.
Iemand die Theo van Gogh zijn recht op vrijheid van meningsuiting dmv een dolk in het hart voorgoed ontzegde.

Een tijd geleden is er flink kritiek geweest op de handelswijze van Kaviaar en we kunnen nu ook Astrid in het rijtje zetten van figuren die door hun persoonlijke uitingen het maatschappelijk draagvlak onder de links radicale bewegingen in discrediet brengen.
Ziek gewoon, en zeker niet in ons voordeel.

Maar ook jij Astrid, heb recht op een vrije meningsuiting die ik je zeker niet wil ontzeggen.
Maar respecteer ook mijn mening wanneer ik beweer dat figuren zoals jij in mijn visie geen enkele rol meer kunnen spelen op links.

Tja, als je je alleen maar

Tja, als je je alleen maar bezig wilt houden met de mensenrechten van de mensen met wie je het eens bent, is het ook niet veel waard. Bij de overweging of een straf humaan is maakt het natuurlijk niet uit wat iemand gedaan heeft en waarom.

mohammed b

Scoren over de rug van iemand die de mensenrechten op ludieke wijze verdedigde maak je een handlanger.
T'is duidelijk .

indycensuur te enhousiast?

ik zie dat de 1e comment verwijdert is met " Inhoudsloos persoonlijk aanval op OP."
maar waarom dan ook meteen mijn reactie hierop? daar stond toch dacht ik wel wat nuttigs in.
Dit is al de zoveelste keer dat een comment van mij verwijdert wordt zonder dat aangegeven wordt waarom. En zonder dat er ook maar iets in geschreven staat, wat aanleiding zou moeten geven tot dergelijke censuur.

Censuur ja!
Gvd zeg! als indy zo doorgaat kan het wel stoppen de naam van "open en vrije" independent media te zijn. Ik doe zelf veel moeite discussies met mensen aan te gaan die inderdaad domme dingen zeggen, als "voor mohammed B gelden geen mensenrechten en als je het daar niet mee eens bent dan ben je net zo erg als mohammed b." als dit bericht dan wordt verwijdert, ok daar kan ik nog mee leven, maar waarom dan ook gelijk reacties erop?

of indymedia zorgt ervoor dat dergelijke berichten gewoon NIET verschijnen, wat natuurlijk niet kan en wat eigenlijk misschien ook niet wenselijk is, OF indy laat gewoon reacties die gegronde kritiek leveren op dergelijke haatspuierij gewoon staan.

Ja, GvD zeg. Pfoe. Nou nou.

Ja, GvD zeg. Pfoe. Nou nou. Heel fijn dat je veel moeite doet om aan de discussie deel te nemen, zeker daar waar het om hatelijke, een- of twee-reglige comments gaan die geen discussie aangaan maar een soort gratuit vuilspuijerij. Maar het wordt wel erg onleesbaar voor de mensen die de discussie proberen te volgen als jouw reactie hierop blijft staan terwijl het gewraakte comment alsnog is weggehaald.

Jouw reactie was vrij kort en direct geadresseerd aan de poster van die verwijderde comment:

"de linkse wijsneuzen dragen jou op handen maar ik niet" [= quote uit verwijderde comment]
wie ben jij dan wel? een rechtse troll? of echt iemand die vrijheid en mensenrechten een groot goed vindt? en zo ja waarom zouden mensenrechten niet ook voor Mohammed B. gelden?

Goed stuk hoor Astrid! ga zo door!

Niet zo heel erg dat ie weg is, toch? Ik zou zeggen, blijf ajb veel moeite doen om allerlei trollen van repliek te dienen, en doe niet kleinzerig als jouw reacties, wanneer de Indymedia mods wakker geworden zijn, uiteindelijk samen met het getroll verdwijnen.

"Maar ook jij Astrid, heb

"Maar ook jij Astrid, heb recht op een vrije meningsuiting die ik je zeker niet wil ontzeggen.
Maar respecteer ook mijn mening wanneer ik beweer dat figuren zoals jij in mijn visie geen enkele rol meer kunnen spelen op links."

met andere woorden, astrid moet maar stil blijven? Wat is nu precies wat je zo stoort aan zogenaamde figuren als Astrid? Ik zie Astrid zelf namelijk als iemand die altijd opkomt voor vrijheid en mensenrechten, ongeacht door wie gepleegd en wie ontnomen. Dat is toch de kern van UNIVERSELE mensenrechten nietwaar? of gelden mensenrechten alleen voor de westerse, witte, christelijke, liefst mannelijk, werkend, rijk, en vooral gezagsgetrouwe mens?

Islam staat aan de kant van het WESTERSE kolonialisme

Volgens de Islam is het Christendom de natuurlijke bondgenoot tegen de Mushrikoon('afgodendienaars'), zoals de oorspronkelijke bevolkingen van Amerika en Afrika. Het is geen toeval dat de Christelijke elite van Amerika tijdens de Koude Oorlog nauw heeft samengewerkt met o.a. Saudi-Arabië. Volgens de NCPN heeft Saudi-Arabië meegeholpen met het neerslaan van revoluties in Zuid-Amerika. Iran heeft uiteraard een veel beter record, maar Iran is de vijand van Saudi-Arabië en de Salafisten zoals Mohammed B.

mohammed b

Astrid mag wat mij betreft stil blijven.

Er zijn genoeg andere voorbeelden die ze had kunnen gebruiken voor haar "stukje".
Dat ze daarvoor een stuk vergif zoals Mohammed B voor gebruikt zegt iets over de dame in kwestie.
Laat me dan ook even gelijk duidelijk maken dat wat mij betreft de mensenrechten gelden voor iedereen ongeacht ras,geloof of sexuele geaardheid.

Mohammed B behoort tot diegenen die elke vorm van mensenrechten afwijst en da is het toch niet gek dat er negatief gereageerd word ?
Met het kiezen voor Mohammed B heeft Astrid zich dan ook buiten de discussie geplaatst en aangegeven dat het kiezen van deze naam niets meer betekent dan een vorm van publiciteitsgeilheid is .
Daarbij is het niet geheel vreemd dat hier ook ene Joke Kaviaar aangehaald word.
Ook deze dame vind het fijn om op een dergelijke manier in het nieuws te komen.

Het word dan ook tijd dat er eens gekeken gaat worden of deze dames in kwestie niet geband moeten worden vanwege hun optreden, waarbij de geloofwaardigheid van radicaal linkse strijders word ondermijnd.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Inhoudsloos/gescheld.

"geloofwaardigheid van

"geloofwaardigheid van radicaal linkse strijders word ondermijnd."
hebben we die in Nederland dan?
welke radicaal linkse strijders denk je aan die zogenaamd in kwaad daglicht worden gezet.
Lekker radicaal trouwens je zo druk maken over het voorbeeld dat Astrid aanhaalt.

ja mohammed b is een

ja mohammed b is een klootzak, een rat, een verschrikking.
Maar dan nog. waarom zouden mensenrechten niet voor hem gelden?

Ja, laten we een

Ja, laten we een stalinistisch tribunaal oprichten, waar het politburo besluit wie er verbannen moeten worden. Ik neem aan dat jij de voorziter bent ?

Met het verwerpen van de

Met het verwerpen van de mensenrechten plaatst Mohammed B. zich wellicht zelf buiten de discussie, maar de mensen die het voor zijn rechten opnemen niet. Ik me ook af of hoeveel voorbeelden er zijn die niet iets soortgelijk verwerpelijks hebben gedaan, kun je er wellicht een paar noemen ?

Verder ben je wel voor mensenrechten voor iedereen, maar je wilt ook mensen gaan verbannen. Dat vraagt toch om een gedegen uitleg, want verbannen is niet zomaar iets. Een vermeende schade aan het imago van de links radicale beweging is wat mij betreft niet genoeg.

Ik zie ook niet waarom iemand die een dergelijk stuk plaatst meteen "publiciteitsgeil" zou zijn.

Wat Joke Kaviaar ermee van doen heeft snap ik ook niet, of het moet zijn dat die ook zonder verdere argumentatie van hetzelfde beschuldigt wordt.

mohammed b

Wanneer je binnen de links radicale beweging een dergelijk stuk schrijft en Mohammed B als voorbeeld neemt is je bovenkamer niet geheel in orde, en is dit dan ook alleen maar bedoeld om voor jezelf de nodige publiciteit te krijgen.
Kaviaar word duidelijk gelinkt in het stuk vandaar dat zij in mijn reactie ook benoemd word.
Publiciteitsgeilheid is haar nml ook niet vreemd maar dat is al een vrij oude discussie.
Haar geschreeuw dat iedereen die het met haar stellingen niet eens is dan maar doodgemaakt moet worden geef aan dat deze dame medicijnen behoeft.
Zij en niemand anders is er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat de AIVD/MID en verschillende RID's de nodige extra gelden krijgen om de links radicale bewegingen op alle fronten de voet dwars te zetten.
Zij is dus duidelijk, gezien het feit dat ze geen verantwoording neemt voor haar handelen niet geschikt om een hoofdrol te spelen in wat dan ook.

Gezien het aanhalen van de naam Mohammed B in een stuk over mensenrechten heeft ook Astrid aangegeven niet over voldoende capaciteiten te beschikken om deze te verdedigen.
Zij heeft niet stilgestaan bij het feit dat het benoemen van deze rat in haar artikel de zaak meer schaad dan baat.
Dat Indymedia nog langer het podium wil zijn voor dergelijke figuren moet nog maar eens goed bekeken worden wil je nog serieus worden genomen !

Er zijn genoeg mensen in huis die de problemen over mensenrechten enz. beter weten te verwoorden waarbij wel verantwoording word genomen voor al diegenen die met hart en ziel voor de zaak strijden.

Jammer.
Neem ook akte van het feit dat een dergelijke reactie bedoeld is als een vorm van positieve kritiek.
Misschien niet voor Joke en Astrid maar dat hebben ze aan zichzelf te wijten daar zij niet beschikken over de nodige intelligentie en zelfkritiek om het voortouw te nemen over dergelijke onderwerpen.

nogal makkelijk

hee zeg jij daar,

het is nogal makkelijk om iedereen wiens mening jou niet aanstaat af te doen als:
'bovenkamer niet geheel in orde'
'publiciteitsgeil'
'geschreeuw'
'medicijnen behoeft'
'geen verantwoording neemt' (nb. naam bekend, kan ik van jou niet zeggen - waarmee ik nadrukkelijk niet wil zeggen dat mensen niet anoniem zouden moeten kunnen schrijven op internet, maar jij opent deze deur nu zelf)
'niet over voldoende capaciteiten te beschikken'
'niet beschikken over de nodige intelligentie'

Al het hierboven genoemde haal je slechts aan om niet in discussie te hoeven over datgene wat Astrid hier schrijft. Het is het soort tactiek die we van de overheid ook maar al te goed kennen, de aandacht afleiden van het issue met non argumenten, op de persoon spelen, en mensen depolitiseren door hen rijp voor het gesticht te verklaren en/of af te doen als sensatiezoekers, relschoppers etc.

Voor het overige heb jij niet te bepalen wie hier zijn of haar mening mag uiten en je conclusies betreffende aandacht der diensten slaan al net zo hard de plank mis. En dat geldt wel voor meer van je conclusies.

Meer woorden ga ik er niet aan vuil maken.

Mohammed B.

Dat is dan geheel voor jou rekening.
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en daar maak ik dan ook gaarne gebruik van.
Ik heb zo eerlijk en duidelijk proberen te omschrijven waar volgens mij de plank word misgeslagen en het staat iedereen vrij om daar op eigen manier op te reageren.
Enige zelfkritiek zou hier op zijn plaats zijn.

Ik ben ook niet van plan om hier nog langer energie in te steken daar ik goed heb kunnen verwoorden wat me dwars zit.
En daar ben ik niet alleen in, waarvan akte.

ja ma, gelukkig maar ik kan

ja ma, gelukkig maar ik kan je gezeik missen als kiespijn.
ik weet niet wie het allemaal met je eens zijn,

"Zij en niemand anders is er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat de AIVD/MID en verschillende RID's de nodige extra gelden krijgen om de links radicale bewegingen op alle fronten de voet dwars te zetten."
"Zij is dus duidelijk, gezien het feit dat ze geen verantwoording neemt voor haar handelen niet geschikt om een hoofdrol te spelen in wat dan ook."
dus ze heeft een hoofdrol en ze is persoonlijk verantwoordelijk voor repressieve daden van de overheid naar de hele beweging. Poeh poeh. Dat is me nog al eens wat. Dan is ze zeker ook getraind in een terroristenkamp? dat is wel een hele heftige dame hoor..

"Er zijn genoeg mensen in huis die de problemen over mensenrechten enz. beter weten te verwoorden waarbij wel verantwoording word genomen voor al diegenen die met hart en ziel voor de zaak strijden."
en welke zaak is dat?
en welke mensen zijn dat dan bijv in Nederland?

"Neem ook akte van het feit dat een dergelijke reactie bedoeld is als een vorm van positieve kritiek."
en het dan hebben over iemands bovenkamer niet in orde zijn, lekker constructief zeg.

Nee ik kan me niet aan de indruk ontdoen, dat diegene die dit allemaal heeft lopen spuien (lucht het al een beetje op?) of gewoon zwaar gefrustreerd is over, ja waarover eigenlijk. Leg dat nou nog eens goed uit. Want verder dan oneliners als aandachtsgeil enzo ben je nog niet echt gekomen.
of het is gewoon een rechtse (overheids?) rat die zich als linkse voordoet.

"Dat Indymedia nog langer het podium wil zijn voor dergelijke figuren moet nog maar eens goed bekeken worden wil je nog serieus worden genomen !"
indymedia is een open platform waar verschillende meningen welkom zijn. ook jouw hatelijke berichten blijven bijv.gewoon staan.

wat is nu precies je punt?
repressie is de schuld van mensen binnen de beweging zelf? Ja das een oude discussie. we kunnen de jaren 80 radicalo's versus conformisto's nog wel eens overdoen, maar misschien is het nuttig om nog eens wat van dit soort discussies terug te lezen. zie bijv: http://zwarte.squat.net/
de algemene conclusie was toen dat er grote verschillen waren over de strategie die "de beweging" (dat heette toen nog zo, nu is het meer een inhoudsloze kreet, naar mijn idee is er nml niet echt een radicaal linkse beweging meer in NL op het moment) zou moeten volgen, maar dat deze verschillen niet mochten betekenen dat er geen onderlinge solidariteit zou mogen bestaan. En dat men elkaar vooral niet moest afvallen. de conformo's de radicalen ervan betichten repressie uit te lokken (bullshit het gaat niet om hoe radicaal of conformistisch iemand is, maar of je "effectief" bent. effectiviteit betekend staatsrepressie, je denkt toch immers niet dat de staat zich zo makkelijk haar macht laat afpakken), en dat ook de radicalos de conformisten niet moesten betichten van meewerken binnen de machinerie van de staat, niet samen 1 linie te volgen (ook binnen de staatstructuren kan je veel bereiken als tegenmacht, informatie lospeuteren, sabotage, etc).

dus ma, liever een wat meer solidaire toon. En ook liever wat duidelijker en positiever/constructiever wat je nu precies dwars zit. waar je denk dat de "beweging" staat op het moment. en wat er allemaal verder nog zou moeten gebeuren, en waarom bepaalde personen verkeerde strategieën volgen. Anders blijft het zo bij schreeuwen. Das makkelijk, maar het is nu juist waar je bepaalde mensen van beticht.

mohammed B.

Wie de bal kaatst kan hem terugverwachten :)

Even voor de duidelijkheid, aan solidariteit ontbreekt het me niet.
Kritiek uitoefenen op de dames is bij voorbaat al een probleem op Indymedia.
Onderlinge solidariteit is ook verantwoording nemen over de uitspraken die je doet naar anderen toe.

En geloof me, de links-radicale beweging die er vlgs jou niet is !!!!
Hij is er wel, en hij word groter en groter vriend :)

Nou, hopelijk heeft Joke na

Nou, hopelijk heeft Joke na het kopen van die dure medicijnen nog geld over om hoogstpersoonlijk de AIVD te sponsoren. Anders moeten we het straks enkel nog doen met jouw "positieve kritiek".

puur slecht?

"To assert in any case that a man must be absolutely cut off from society because he is absolutely evil amounts to saying that society is absolutely good, and no-one in his right mind will believe this today."

Albert Camus

op slot ivm spambot

op slot ivm spambot

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech