Twee jaar Code Rood: en nu? – Oproep voor decentrale bijeenkomsten

Hier kun je discussieren over Twee jaar Code Rood: en nu? – Oproep voor decentrale bijeenkomsten.
En nu?
Tijdens het kamp in augustus en in een openbare bijeenkomst in september hebben we de actie en het proces daarnaartoe geëvalueerd.
Uit het evaluatieproces is gebleken dat er veel verschillende wensen en ideeën zijn over de toekomst van Code Rood. Er zijn de afgelopen tijd veel dingen heel goed gegaan, maar er zijn ook dingen waar we nog veel kunnen verbeteren. We vinden het belangrijk om na al deze ervaringen tijd te nemen om te reflecteren op wat we hebben geleerd in twee jaar Code Rood, en waar we heen willen. Dat zouden we in klein verband kunnen beslissen, maar dat past niet bij ons vertrouwen in niet-hierarchische, horizontale manieren van organiseren!

Wat
Daarom willen we mensen uitnodigen om decentrale (dat betekent kleine, niet alleen door ons georganiseerde) bijeenkomsten te organiseren over het functioneren van Code Rood als organisatie en over de toekomst van Code Rood. Er zijn al mensen die lokale bijeenkomsten willen organiseren in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Groningen. Naast lokale bijeenkomsten kan de input van thematische groepen ook zeer waardevol zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan een women’s council.
Om te zorgen dat de verschillende groepen ideeën bespreken die enigszins overeenkomen hebben wij een vragenlijst gemaakt die je als leidraad kan gebruiken tijdens de bijeenkomst. Verder kan je nog doelen aan het eind van het document onze doelen vinden die een leidraad kunnen zijn voor jullie meet-up.
We willen alle decentrale groepen uitnodigen om hun ideeën en reflecties te delen tijdens een landelijke dag op 2 februari. In maart komen we weer samen om concrete besluiten en vervolgstappen te bepalen.

Wie
Iedereen die op enige manier bij Code Rood betrokken was of is (en bijvoorbeeld mee heeft gedaan aan de actie, bij de organisatie, of mee heeft geholpen op het kamp, etc.). Het is wel handig als er minstens een persoon bij is die iets meer ervaring met de structuur van Code Rood heeft (bijv. iemand die op een actieconferentie is geweest). Als niemand die ervaring heeft kan je een mail sturen naar coderood-mobilisatie@lists.riseup.net met een ondersteunings verzoek.

Hoe
Sluit je aan bij een van de lokale bijeenkomsten die al georganiseerd worden.
of organiseer zelf een lokale/thematische bijeenkomst:
- Nodig mensen uit met wie je over Code Rood wilt praten en prik samen een datum.
- Reserveer een ruimte (of gebruik een privé ruimte).
- Denk er over na of je een facilitator aan wilt wijzen die ervoor kan zorgen dat iedereen aan het woord komt.
- Bespreek gezamenlijk deze vragenlijst. Zorg dat er iemand notulen maakt, en stuur deze na afloop naar coderood-mobilisatie@lists.riseup.net.
- Zorg dat er iemand is die wat er besproken is terug wil koppelen tijdens de bijeenkomst op 2 februari, en die eventueeltoelichting kan geven op jullie notulen.

Vragenlijst

Interne organisatie
1. Is het duidelijk voor jullie hoe Code Rood georganiseerd is?
2. Wat werkt er goed aan de organisatie vorm van Code Rood? En wat werkt er minder goed?

Bewegingsopbouw
1. Hoe kunnen we meer mensen bij de organisatie van Code Rood betrekken?
2. Hoe kunnen we het eenvoudiger en aantrekkelijker maken om mee te gaan doen?

Toekomstplannen
1. Willen we als Code Rood een actie organiseren in 2019? Zo ja, wordt dit weer een grote massa-actie zoals voorgaande jaren? Of organiseren we in 2019 meerdere decentrale acties (bijvoorbeeld een kleinere actie in Groningen, een in Amsterdam, een in Utrecht, etc.)? Wat zijn jullie ideeën voor de toekomst van Code Rood?
2. Willen we als lokale groep een rol spelen binnen Code Rood? Zo ja, welke rol kunnen we decentraal spelen voor Code Rood? Wat voor hulp/ ondersteuning hebben we nodig?
Je hoeft meteen een heel plan te verzinnen- brainstormen en de gedachten dan een beetje ordenen is voldoende!

Strategie/visie
1. Welke rol heeft Code Rood binnen de Nederlandse klimaatbeweging?
2. Welke rol heeft Code Rood binnen de linkse/revolutionaire/antikapitalistische/anti- racistische/ … beweging?
3. Wat is de relatie van Code Rood tot de lokale klimaatbeweging?

Overig
1. Andere opmerkingen of ideeën: …

Doelen van de lokale meet-ups
- Duidelijk maken waar we als Code Rood heen willen en wat we in 2019 willen doen
- in kleine groepen reflecteren op de evaluatie tot nu toe
- de structuur en strategie van Code Rood in kleine groepen bespreken en input verzamelen
- duidelijk maken wat mensen in verschillende regio’s rondom burgerlijke ongehoorzaamheid en de fossiele industrie willen gaan doen de komende tijd

Voor vragen kunnen jullie terecht bij coderood-mobilisatie@lists.riseup.net, daar kan je ook je notulen naar toe sturen.


Decentraal

Oké, de manier waarop jullie dit proberen te doen is best wel heel erg dom.

Decentraal betekent iets meer dan alleen 'klein en niet alleen (??!!!) door ons georganiseerd'. Je kan niet spreken van decentrale bijeenkomsten als je twee zinnen later een extreem rigide structuur oplegt door niet alleen een paternalistisch lijstje te geven van praktische organisatiestappen, maar ook nog eens het framework en daarmee de output onwrikbaar vastlegt. Dan zijn het gecentraliseerde bijeenkomsten, alleen wil je de moeite niet nemen om niet erg verheffende taken zoals het regelen van een ruimte en een facilitator te doen. Prima, maar wees daar dan eerlijk over en doe niet alsof het decentraal en non-hiërarchisch is. Want dat maakt het wel dom. Of schijnheilig, wat je wilt.

goed zo code rood!

Er zijn inderdaad een aantal dingen die centraal zijn opgesteld. Dat is ook logisch gezien hoe code rood op dit moment gestructureerd lijkt te zijn: een klein centraal groepje die dingen regelt, en daardoor ook bepaalt hoe ze worden geregeld en wat er wordt geregeld. Dit kleine, centrale groepje probeert nu het een en ander te decentraliseren. Dat doet ze door enerzijds duidelijkheid en structuur te geven vanuit het centrum dat ze feitelijk zijn, en anderzijds vanuit die structuur open te laten hoe die wordt ingevuld. Nou kan je twisten over de mate van structuur die wordt gegeven (ik vind het goed / jij vindt het teveel / anderen vinden het misschien te weinig), maar zolang er op de bijeenkomsten zelf de mogelijkheid bestaat dit aan te passen is er geen probleem lijkt mij.

In elk geval is dit een hele goede stap van het groepje dat hiertoe oproept, die feitelijk nu een centrale organiserende groep is. Net als deze groep en jij ben ik voor decentralisatie. Om dat goed te kunnen doen moet je wel de realiteit onder ogen komen van je organisatiestructuur. Vanuit die realiteit kan je dan decentraliserende stappen ondernemen. Dit is zo'n stap. Al valt er misschien het een en ander op aan te merken, die stap is niet dom of schijnheilig, maar dapper en juist.

Ik begrijp je kritiek Djahna,

Ik begrijp je kritiek Djahna, maar het hangt er allemaal vanaf hoe de uitvoering gaat zijn. Ik vind het best wel logisch dat mensen een handvat wordt geboden voor de structuur van een bijeenkomst, en om te zorgen dat er iets uitkomt waarmee je een gemeenschappelijke discussie kan aangaan.

De grote vragen voor mij zijn:
- Gaan de meer ervaren/betrokkken mensen bij de decentrale bijeenkomsten de minder ervareren/betrokken mensen de ruimte geven om te praten over wat zij belangrijk vinden, ook als dat afwijkt van het voorbeeld dat hier geboden wordt?
- Als bij de centrale bijeenkomst blijkt dat groepen het over iets anders hebben gehad dan de geboden voorbeelden, omdat ze bijv. andere prioriteiten hebben, gaat de facilitator daar dan ruimte voor bieden of gaat die het afkappen? Durft de coordinatiegroep lost te laten en ruimte te geven, ook als dat betekent dat Code Rood een andere kant opgaat dan zij in gedachten hadden?

Persoonlijk vind ik het een enorm goed initiatief, waarvan je als organisatie weerbaarder en minder hierarchisch kan worden. Maar wel eerst zien en dan geloven, want het zou ook niet de eerste keer zijn dat een inititatief als dit alleen voor de buhne blijkt te zijn. Ik wens iedereen veel wijsheid toe en vertrouwen in elkaar.

Ik denk dat het middel dat je

Ik denk dat het middel dat je inzet om iets te bereiken in overeenstemming moet zijn met datgene wat je wilt bereiken. Dus niet iets hiërarchisch als je doel is om minder hiërarchisch te worden, niet iets gewelddadigs als je doel een pacifistische samenleving is, en ga zo maar door met nog wat varianten. Wat dan ook: doel en middel moeten op elkaar afgestemd zijn.
Ik heb net even de tekst nog een paar keer doorgelezen: er staat trouwens nergens dat Code Rood van plan is om minder hiërarchisch te worden. Dat zit ook niet 'ingebakken' bij de vragen. Het valt me op bij beide reacties dat er wel de indruk bestaat dat dat het doel is. Dat komt m.i. vooral door het woord decentraal. Zien jullie iets in de vragen staan over hiërarchie oid? Nope. Dat, in combinatie met die voorgekauwde structuur, levert bij mij de indruk op dat het gebruik van het woord decentraal alleen voor de bühne is.
Waarom zit er eigenlijk een structuur bij? Groepen die een evaluatiebijeenkomst organiseren zijn zelf toch ook volwassen genoeg om te weten wat je dan allemaal zou kunnen evalueren? En als je als centrale groep graag input rondom thema's wilt, geef dan gewoon die thema's en laat groepen de ruimte om ermee te doen wat ze zelf willen.
Het geven van een structuur wordt in beide reacties toegejuicht (nou ja, in eentje onder voorbehoud dan), maar kijk eens kritisch, met een open mind... zou er in die behoefte aan structuur ('zo horen we het te doen') niet een element van een koloniale mindset kunnen zitten? Wat zou er gebeuren als we het wél anders zouden doen...?

p.s. ik zou het op zich na zeven jaar wel tof vinden als mensen de moeite doen om m'n naam correct te spellen. Het is heus minder moeilijk dan het lijkt.

Jezus, zet anders gewoon je

Jezus, zet anders gewoon je eigen succesvolle organisatie op voordat je gaat zeiken op die van anderen. Wat als jij het zelf eens anders zou doen? Je weet het toch allemaal zo goed, waarom doe je het dan niet?

ja, je kan natuurlijk ook

ja, je kan natuurlijk ook gewoon over de ruk gaan. Dan hoef je ook niks met kritische opmerkingen te doen.

Ik snap overigens niet waarom je je zo op je ego getrapt voelt.

goed zo code rood! (2) de

Wat heeft een behoefte aan structuur nou weer te maken met een koloniale mindset? Een bepaalde mate van structuur is absoluut noodzakelijk. Dat zie je op veel gebieden, van een dagstructuur in het leven van mensen tot een organisatiestructuur. Daarmee worden dingen begrijpelijk, overzichtelijk, en valt er doelmatig te handelen (al dan niet gezamenlijk).

Het bestaan van een centrum impliceert bovendien niet per se een afgedwongen hiërarchie, wat je lijkt te impliceren.

Natuurlijk moeten middelen in overeenstemming zijn met doelen. Tegelijkertijd kan het middel niet 100 procent overeenkomen met het doel, want dan was het doel namelijk al bereikt. Het ontkennen van de huidige situatie helpt ons niet een betere situatie te bereiken. Integendeel, wat er nu is moet erkend worden, zodat we het zo nodig kunnen veranderen. En dat zie ik in de oproep van code rood: een erkenning van een huidige gecentraliseerde besluitvorming (wat waarschijnlijk gewoon organisch zo is gegroeid), terwijl ze een decentraal ideaal hebben. Dat proberen ze met deze oproep dichterbij te brengen. En dat valt toe te juichen. Als je daar kritische kanttekeningen bij wil plaatsen is dat natuurlijk prima, maar ik vind de manier waarop je dat doet veel te aanvallend en beledigend.

- over de relatie tussen een

- over de relatie tussen een behoefte aan structuur en een koloniale mindset wil ik best wel eens een avondje discussiëren met een potje thee erbij. Misschien heeft het meer met elkaar te maken dan je denkt. Als je een tussenstap maakt via resultaatgericht denken in plaats van procesgericht denken, dan ben je er zo.
- ik heb niks tegen een bepaalde mate van structuur. Ik heb wel iets tegen overgestructureerde dingen, waarbij de structuur centraal opgelegd wordt en die als decentraal worden voorgesteld.
- een 'decentraler' middel hier zou al kunnen zijn wat ik boven voorstelde: vertrouwen op de capaciteiten van de evaluatiegroepen en ze zelf met een (al dan niet gestructureerde) output laten komen. Dat laat mensen meer tot hun recht komen en is ook uitnodigender. Dit lijstje (en ook het jip-en-janneke lijstje over hoe je zo'n avond organiseert dat daaraan vooraf ging) ontnam mij iedere behoefte om er aan mee te doen. Mocht je denken, je kan ook gewoon niet zo moeilijk doen en evalueren, want daar gaat het per slot van rekening om: mijn evaluatiepunten heb ik al gelijk na de actieweek gemaild. Nooit een reactie op gekregen.
- oke, mijn eerste commentaar ging er inderdaad met gestrekt been in. Dat had ook anders gekund en wat dat betreft heb je een punt. Maar mijn argumenten zijn niet aanvallend.

even een paar opmerkingen

even een paar opmerkingen (heb hier boven nog niet gereageerd):
- dhjana vindt de vragenlijst en structuur paternalistisch, maar het lijkt mij juist dat dit het organiseren van een bijeenkomst een heel stuk makkelijker en toegankelijker maakt. Bij een goede vergadering (of workshop) is de voorbereiding ervan heel belangrijk en neemt dit vaak meer tijd in beslag dan de daadwerkelijke vergadering zelf. En als er groepen zijn die het liever anders willen aanpakken of andere ideeën hebben dan lijkt mij dat de CR-mobilisatie werkgroep dit alleen maar goed vindt.
- ik denk dat een deel van de reden achter deze oproep voor decentrale bijeenkomsten niet persé een decentraal ideaal is (->decentralisatie is trouwens ook een vaak gebruikte term die gebruikt wordt om neoliberaal-bezuinigingsagenda te verhullen), maar ook het idee dat het ontstaan van lokale groepen/chapters een hele goede manier kan zijn om verder te groeien als beweging, en om de energie van mensen om te zetten in iets dat relatief los staat van een wat logge structuur die eens per jaar een kamp & actie organiseert.

Dhjana, weet je zeker dat

Dhjana, weet je zeker dat jouw evaluatiepunten wel zijn aangekomen? Ik heb die nooit gezien of anderen hier over gehoord, in ieder geval. Post-actie zijn veel mensen vaak een tijdje met rusten/andere dingen bezig, mogelijk dat het daardoor zoek is geraakt? Dus misschien zou het de moeite waard kunnen zijn om je punten nogmaals te sturen naar code-rood [at] riseup.net

Verder, de structuur en suggesties voor de lokale bijeenkomsten zijn vooral bedoeld als steun in de rug voor mensen die dit prettig vinden, zodat het organiseren hiervan meer laagdrempelig is. Uiteindelijk zal iedere lokale bijeenkomst natuurlijk anders zijn. En als iemand een bijeenkomst wil organiseren op basis van andere vragen dan die hier boven vermeld staan kan ik mij niet voorstellen dat dit niet verwelkomt zal worden.

Oké, ik heb ze nog een keer

Oké, ik heb ze nog een keer gemaild, met een aanvulling omdat er sindsdien wat nieuwe ontwikkelingen waren.

Ik kan me vinden in wat je zegt over een structuur aanbieden voor mensen die dat prettig vinden. Misschien zou het handig zijn om dat in de tekst meer naar voren te laten komen: doe het op je eigen manier, of, als je dat prettig vindt, gebruik dan deze structuur enz. Dan geef je wat meer ruimte en komt het minder paternalistisch over.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech