Het bodemleven in actie: "Stop Yara!"

Hier kun je discussieren over Het bodemleven in actie: "Stop Yara!".
[Lees een versie met plaatjes en links in de tekst | Read this action report in English.]

Naar verwachting moet de aarde in 2050 tien miljard mensen voeden, op een beperkte hoeveelheid beschikbare landbouwgrond. Is het noodzakelijk om hiervoor kunstmest te gebruiken? Als je denk dat het antwoord ja is, dan ben je een slachtoffer van greenwashing. Dit is een strategie die door multinationale ondernemingen gebruikt wordt om zichzelf aan te prijzen als de duurzame oplossing voor al onze problemen. In werkelijkheid zijn hun producten en het op fossiele brandstof gebaseerde landbouwsysteem dat ze promoten juist desastreus voor het klimaat en de landbouwgrond waar we juist zo zuinig op moeten zijn.

Yara, 's werelds grote producent van stikstofkunstmest en Fertilizers Europe zijn beide actief betrokken bij de Global Alliance for Climate Smart Agriculture. Ondanks de prachtige naam zet deze door de kunstmestindustrie gedomineerde organisatie zich vooral in voor het promoten van industriële landbouw en het veiligstellen van winsten voor multinationale ondernemingen.

Gewassen hebben een goede bemesting nodig maar dit kan ook op biologische manieren gebeuren zonder bij te dragen aan klimaatverandering. Voor de productie van stikstofkunstmest wordt zeer veel aardgas gebruikt, bijvoorbeeld uit Groningen, met honderden aardbevingen tot gevolg. De toepassing van synthetische stikstofkunstmest zorgt ook voor uitstoot van krachtige broeikasgassen, zoals lachgas/N₂O.

Het gebruik van kunstmest werkt verslavend; als je het eenmaal gebruikt heb je steeds meer nodig om dezelfde gewasopbrengst te krijgen. Voor een kunstmestbedrijf is dit uiteraard een goed verdienmodel. Het milieu en de boer zijn de dupe.

Kunstmestbedrijven werken aan nieuwe producten voor precisiebemesting. Dit kan worden gezien al een stap in de juiste richting om de uitputting van de bodem, watervervuiling en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar het maakt nog geen einde aan deze negatieve effecten. Wel zorgen de bijbehorende high-tech, dure machines en gebruik van big-data voor nog meer macht van het bedrijfsleven over de boeren.

Er bestaan alternatieve vormen van landbouw die zorgen voor een gezonde, vruchtbare bodem, die koolstof in de grond opslaan en die zorgen voor een hoge opbrengst per hectare. Deze regeneratieve landbouw maakt gebruik van bestaande technieken zoals:

- Agro forestry en andere manieren van werken met meerjarige gewassen. Ook het mixen van gewassen kan zorgen voor een groter herstelvermogen van de bodem en lagere behoefte aan externe inputs.
- Groenbemesting met bijvoorbeeld klaver, wikke en peulvruchten binden op natuurlijke wijze stikstof uit de lucht. Gewassen als rogge en grassen verhogen het organische stofgehalte.
- Compost voegt veel organische stof en mineralen toe en zorgt zo voor een vruchtbare bodem. Zo kan de kringloop echt worden gesloten.

Deze verbeterde bodems maken het land en de voedselproductie weerbaarder tegen droogte en zorgen voor een vergrootte biodiversiteit, een uiterste noodzaak in tijden van klimaatverandering en het massaal verdwijnen van planten- en diersoorten.

Deze duurzame landbouwpraktijken kunnen zeker nog worden verbeterd. Hiervoor is het belangrijk dat geld dat nu wordt gebruikt voor onderzoek naar de industriële landbouw wordt overgeheveld naar deze alternatieven.

Het huidige wereldwijde voedselsysteem is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle broeikasgassen en de industriële landbouw is hier een cruciale verklaring voor.

Ook deze week was er weer negatief nieuws over klimaatverandering en het falende beleid. "Wereldwijd moeten landen hun inspanningen verdrievoudigen om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te kunnen houden. Om de opwarming te stoppen op 1,5 graad moeten de inspanningen zelfs met een factor vijf omhoog." aldus het gisteren gepubliceerde VN-rapport Emissions Gap. Het Nederlandse klimaatberaad wordt ondertussen gefrustreerd door een subgroep van de grootste vervuilers. Yara staat op nummer 7 op de lijst van Nederlandse uitstoters van broeikasgassen en zit, naast de oliemaatschappijen en chemische bedrijven, ook in deze machtige subgroep.

Actie is dus geboden! Deze keer stonden we vriendelijk en ludiek voor de ingang van een congres. Maar Fossil Free Agriculture plant, samen met het internationale Free the Soil meer acties tegen Yara. De kevers zullen terugkomen, de volgende keer met meer kameraden van de gezonde bodem.

Wij willen een compleet ander landbouwsysteem, gebaseerd op regionale biologische landbouw, agro-ecologie en voedselsoevereiniteit.

Stop Yara!
Weg met industriële landbouw!
Fossil Free Agriculture now!


Free the soil

Mensen etende kevers zijn de oplossing.

off topic

Ten eerste was dit geen actie tegen gentech. En Greenpeace heeft er ook niets mee te maken.
Ten tweede is Hidde Boersma iemand die alle oplossingen die met high-tech te maken hebben mooi vindt en zich daarom ecomodernist noemt. Hij vergeet echter vaak de sociale gevolgen van nieuwe technieken en ontwikkelingen.

Maar eigenlijk levert het verhaal over kunstmest juist een argument tegen gentech. De huidige gm-gewassen zijn allemaal bedoeld voor grootschalige industriële landbouw die juist gebaseerd is op het gebruik van kunstmest. In theorie kun je ook andere typen gewassen met gentech ontwikkelen maar dat gebeurt in de praktijk niet. De ontwikkeling is duur dus dat doe je alleen voor gewassen die je grootschalig en in veel gebieden kunt gaan verbouwen.

alternatieven

Als tuinder van onbespoten groenten zonder kunstmest, voel ik mij altijd betrokken bij discussies als deze.
begrijp me niet verkeerd, ik ben zelf afhankelijk van een goed bodemlevenin mijn bestaan . en ook ben ik tegen (overmatig) gebruik van kunstmest.
Toch bij de hier aangedragen alternatieven voor kunstmest , heb ik mijn bedenkingen.

Groen bemesting.
De heilige graal van de bio land bouw, erg in trek als wissel gewas en ook geschikt voor het onderdrukken van onkruid ,maar:
Het jaar na jaar inwerken van niet volwassen planten leidt ook tot stress voor het bodemleven vanwege het moeten verteren en omzetten van vaak grote hoeveelheden organisch materiaal die nog nul procent vercomposteerd is, tevens kunnen deze hoeveelheden organisch materiaal leiden tot verzuring. De ph waarde van de grond zal gecorrigeerd moeten worden met kalk. Ook een hele industrie met bijpassende uitwassen en carbon footprint, die kalkwinning.

tevens is zeker in noord europa zaaien van groen bemester na een teelt als mais of bieten lastig daar er pas in de herfst geoogst word en het vaak al te koud is en de dagen te kort zijn voor een gewas om aan te slaan . los van de problemen met bodembewerking qua nattigheid in de herfst.
Dus voor een succesvolle groen bemesting zal je in de lente zaaien, en kan je pas laat in de zomer iets gaan zetten om te oogsten, lastig. Feitelijk ligt je grond zo een seizoen braak. Op deze wijze verklein je het areaal en zal je nog beter moeten presteren op de grond die dat jaar wel in cultuur is om nog wat te verdienen.
tevens is de stikstof bindende capaciteit van klaver e.d een meer jaren plan. klaver zetten in augustus om het in maart weer inte werken, is minder renderend als het een of meerdere jaren te laten staan en zodoende een goed wortel stel te creeren waar de plant de stikstof aan de bodem kan afgeven of kan opslaan zoals bij wikke.Eigenlijk alleen een oplossing voor de veeteelt dus die zouden het een paar keer kunnen maaien.

Koolstof:
de hier als waardevol beschreven koolstof in de grond is iets wat je juist absoluut NIET wil in je grond.
Het omzetten van koolstof naar elementen die planten op kunnen nemen vreet al de in bodem aanwezige stikstof op.Later zal deze weer vrijkomen maar naargelang regen en temperatuur zit je op z'n minst een seizoen met verarmde grond (tot de koolstof is omgezet),dus ook hier verklein je weer je beschikbare grond.Daarom laat je compost of mest eerst goed verteren voor je het uitrijd op je land ,de koolstof is dan al omgezet.

Wat me steekt is dat vaak "de boer "wordt afgeschilderd als iemand die met een demonisch genoegen de grond vernielt en vervuilt met gif en chemicalien.
deels waar, maar waarom doet men dat? Simpel, de (westerse) mens wil GOEDKOOP vervetten, een boer krijgt geen fuck voor zijn producten omdat het consumerende klapvee niet bereid of in staat is om minimaal 2x zoveel te betalen voor hun eten.
De inkoop organisaties (de tussenhandel )gaat er met de buit vandoor. Dus als je iets goedkoop moet verpatsen dan kan je maar beter veel hebben te verkopen denkt de ondernemer dan. dus er word naar allerlei tovermiddeltjes gegrepen om net ff wat meer uit een hectare te persen om toch nog wat te verdienen
.
Dit is k#t
ben je hier ook tegen ? ga dan actie voeren bij de super bij jou in de buurt en stel de belachelijke marges van de tussenhandel en supermarkt aan de kaak.
koop lokaal, steun de mensen die bezig gaan met keinschalige en of alternatieve landbouw. nog beter neem een volkstuin en knal er STALMEST in dan heb je alles: lokaal, organisch materiaal wat snel beschikbaar is voor planten, en hergebruik van stoffen uit de veeteelt/-houderij. Stop met euroshopper bier en bio melk van de appie het is de zelfde ellende alleen met een mooier etiket.
Hier zeggen ze "eten is stemmen"
het zijn jullie/ onze euros die bepalen welke kant het opgaat met de landbouw.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech