2 jaar Code Rood: wat nu? (Leiden meet-up)

Aankondiging, gepost door: Code Rood op 04/12/2018 12:12:39

Waar: De Ontsporing, Bielsenstraat 1b, Leiden, Netherlands
Wanneer: 14/12/2018 - 19:00

2 Jaar Code Rood - En nu?

In 2017 ontstond Code Rood als een nieuw verband van groepen en individuen uit verschillende hoeken van de Nederlandse klimaatbeweging. Het doel: directe actie voeren tegen de fossiele brandstoffen industrie in Nederland.


Samen met 350 mensen hebben we in 2017 de kolenhaven in Amsterdam voor een dag geblokkeerd. Dit jaar hebben we met 700 deelnemers business as usual in het tankenpark in Farmsum (Groningen) ontregeld om tegen de gaswinning in de regio te protesteren. Met deze massa-blokkade van 50 uur hebben we onze kracht in een jaar verdubbeld. Een aantal weken geleden voerden 6,000 mensen actie tegen energiebedrijf RWE in Duitsland, waaronder ook veel deelnemers uit Nederland.

Het is duidelijk dat er een groot momentum is voor burgerlijk ongehoorzame acties om de klimaatcrisis en kapitalisme te stoppen. Maar een aantal vragen blijven leven binnen Code Rood: Hoe kunnen we onze energie beter kanaliseren, onze structuren en vaardigheden verbeteren om een nog grotere beweging te bouwen en om efficiënt actie te voeren? Wat moet ons volgende doelwit zijn? Deze avond wordt georganiseerd om precies deze vragen te bespreken.

De avond zal deels bestaan uit reflectie over wat voor lessen we uit 2 jaar Code Rood kunnen trekken, en deels uit een brainstorm over potentiële vervolgstappen. Je bent van harte uitgenodigd om je ideeën te delen!

Er worden de komende tijd soortgelijke avonden georganiseerd op verschillende plekken in Nederland.

--------

In 2017 Code Rood emerged as a new direct action solidarity network in the Netherlands. With 350 people we successfully blocked the Amsterdam coal harbour for a whole day. This year we disrupted 'business as usual' at the 'Tankenpark' in Farmsum, in a massive 50h blockade in Groningen with 700 participants to protest against the gas extraction in the region, setting a new record for the largest civil disobedience action for climate justice in the history of the country. Only a couple of weeks ago roughly 2000 people, including many participants from the Netherlands, blocked the coal train tracks to disrupt RWE's dirty business.

There is no question that there is a huge momentum for large scale civil disobedience to stop the climate crisis and capitalism! A few questions remain: how do we best channel our energy as Code Rood? How can we improve our infrastructure and skills in order to mobilize better and to act more efficiently? What should be our next target? This evening is there to discuss exactly that.

It will partly be a reflection on the lessons we can draw from 2 seasons of Code Rood, and partly a brainstorm about next steps. We invite you to share your opinions and ideas!

Similar evenings will be organised in different places in the Netherlands.

--------

Sinds het begin van Code Rood hebben we als beweging grote successen geboekt en veel geleerd. Wie had gedacht dat we van een idee eind 2016 zouden groeien tot een actie in de Amsterdamse haven met 350 deelnemers in 2017, en een blokkade in Groningen met meer dan 700 deelnemers afgelopen zomer?

En nu?
Tijdens het kamp in augustus en in een openbare bijeenkomst in september hebben we de actie en het proces daarnaartoe geëvalueerd.

Uit het evaluatieproces is gebleken dat er veel verschillende wensen en ideeën zijn over de toekomst van Code Rood. Er zijn de afgelopen tijd veel dingen heel goed gegaan, maar er zijn ook dingen waar we nog veel kunnen verbeteren. We vinden het belangrijk om na al deze ervaringen tijd te nemen om te reflecteren op wat we hebben geleerd in twee jaar Code Rood, en waar we heen willen. Dat zouden we in klein verband kunnen beslissen, maar dat past niet bij ons vertrouwen in niet-hierarchische, horizontale manieren van organiseren!

Wat
Daarom willen we mensen uitnodigen om decentrale (dat betekent kleine, niet alleen door ons georganiseerde) bijeenkomsten te organiseren over het functioneren van Code Rood als organisatie en over de toekomst van Code Rood. Er zijn al mensen die lokale bijeenkomsten willen organiseren in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Groningen. Naast lokale bijeenkomsten kan de input van thematische groepen ook zeer waardevol zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan een women’s council.
Om te zorgen dat de verschillende groepen ideeën bespreken die enigszins overeenkomen hebben wij een vragenlijst gemaakt die je als leidraad kan gebruiken tijdens de bijeenkomst. Verder kan je nog doelen aan het eind van het document onze doelen vinden die een leidraad kunnen zijn voor jullie meet-up.
We willen alle decentrale groepen uitnodigen om hun ideeën en reflecties te delen tijdens een landelijke dag op 2 februari. In maart komen we weer samen om concrete besluiten en vervolgstappen te bepalen.

Wie
Iedereen die op enige manier bij Code Rood betrokken was of is (en bijvoorbeeld mee heeft gedaan aan de actie, bij de organisatie, of mee heeft geholpen op het kamp, etc.). Het is wel handig als er minstens een persoon bij is die iets meer ervaring met de structuur van Code Rood heeft (bijv. iemand die op een actieconferentie is geweest). Als niemand die ervaring heeft kan je een mail sturen naar coderood-mobilisatie@lists.riseup.net met een ondersteunings verzoek.

Hoe
Sluit je aan bij een van de lokale bijeenkomsten die al georganiseerd worden.
of organiseer zelf een lokale/thematische bijeenkomst:
Nodig mensen uit met wie je over Code Rood wilt praten en prik samen een datum.
Onder aan dit pad kun je zien wie er in welke stad al deel neemt en wie je eventueel kunt contacteren.
Reserveer een ruimte (of gebruik een privé ruimte).
Denk er over na of je een facilitator aan wilt wijzen die ervoor kan zorgen dat iedereen aan het woord komt.
Bespreek gezamenlijk deze vragenlijst. Zorg dat er iemand notulen maakt, en stuur deze na afloop naar coderood-mobilisatie@lists.riseup.net. Zorg dat er iemand is die wat er besproken is terug wil koppelen tijdens de bijeenkomst op 2 februari, en die eventueeltoelichting kan geven op jullie notulen.

Vragenlijst

Interne organisatie
Is het duidelijk voor jullie hoe Code Rood georganiseerd is?
Wat werkt er goed aan de organisatie vorm van Code Rood? En wat werkt er minder goed?

Bewegingsopbouw
Hoe kunnen we meer mensen bij de organisatie van Code Rood betrekken?
Hoe kunnen we het eenvoudiger en aantrekkelijker maken om mee te gaan doen?

Toekomstplannen
Willen we als Code Rood een actie organiseren in 2019? Zo ja, wordt dit weer een grote massa-actie zoals voorgaande jaren? Of organiseren we in 2019 meerdere decentrale acties (bijvoorbeeld een kleinere actie in Groningen, een in Amsterdam, een in Utrecht, etc.)? Wat zijn jullie ideeën voor de toekomst van Code Rood?
Willen we als lokale groep een rol spelen binnen Code Rood? Zo ja, welke rol kunnen we decentraal spelen voor Code Rood? Wat voor hulp/ ondersteuning hebben we nodig?
Je hoeft meteen een heel plan te verzinnen- brainstormen en de gedachten dan een beetje ordenen is voldoende!

Strategie/visie
Welke rol heeft Code Rood binnen de Nederlandse klimaatbeweging?
Welke rol heeft Code Rood binnen de linkse/revolutionaire/antikapitalistische/anti- racistische/ … beweging?
Wat is de relatie van Code Rood tot de lokale klimaatbeweging?
Overig
Andere opmerkingen of ideeën: …

Doelen van de lokale meet-ups
Duidelijk maken waar we als Code Rood heen willen en wat we in 2019 willen doen
in kleine groepen reflecteren op de evaluatie tot nu toe
de structuur en strategie van Code Rood in kleine groepen bespreken en input verzamelen
duidelijk mken wat mensen in verschillende regio’s rondom burgerlijke ongehoorzaamheid en de fossiele industrie willen gaan doen de komende tijd
Voor vragen kunnen jullie terecht bij coderood-mobilisatie@lists.riseup.net, daar kan je ook je notulen naar toe sturen.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech