Israelische bezetting en Palestijnse rechten/Brief aan de leden van de Tweede Kamer

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 01/02/2019 02:05:39

Het Jaar 2019 is pas begonnen en mijns inziens een goede gelegenheid
voor de Nederlandse parlementariers om eindelijk, na 52 jaar [eigenlijk na
71 jaar, maar laat dat] aan het massale onrecht van de Israelische bezetting
en kolonisatie een einde te maken! Daartoe geef ik ze in een felle brief handvaten
met als Opdracht, die ook op te volgen! Te lang is om de hete brij heengedraaid.
Geen woorden, maar daden! Leve een vrij Palestina!

ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEF AAN
DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/israelische-bezetting-en-palestijnse-rechten-...

VOORAF

Deze brief is verzonden aan de Tweede Kamerleden van alle
politieke partijen, behalve de fascistische partijen de PVV en
het Forum voor Democratie.
Ook is deze brief niet verzonden aan de SGP [Staatkundig
Gereformeerde Partij] vanwege hun fanatiek pro Israel
standpunt

Zie eerdere correspondentie met de SGP

https://www.astridessed.nl/ahed-tamini-moet-vrij-brief-aan-de-tweede-kam...

EN

https://www.astridessed.nl/de-zaak-ahed-tamini-antwoord-aan-de-sgp-staat...

Astrid Essed

AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER

Onderwerp:

Einde aan Israelische bezetting en kolonisatie
Voor gelijke rechten Palestijnen

NB
Een brief van dezelfde strekking is gestuurd aan uw collegae van'
de andere politieke partijen

Geachte dames en heren,

''THE STATE OF ISRAEL will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles; it will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants; it will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions; and it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations.''

DECLARATION OF ESTABLISHMENT OF STATE OF ISRAEL

https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%...

Het Jaar 2019 kan een ommekeer betekenen
voor een langer dan vijftig jaar durend onrecht,
waarvan het hoog tijd is, dat er een einde aan gemaakt
wordt!
U las het al in mijn onderwerp:
De Israelische bezetting en kolonisatie van de
Palestijnse bezette gebieden.

Maar ook, en daarmee begon ik mijn brief aan u, de erkenning
van gelijke rechten voor de Palestijnen, het meest elementaire
mensenrecht, dat Israel ook [in algemene zin] in haar Onafhankelijkheids
verklaring heeft opgenomen [1], maar niet naleeft.
Sterker nog:
Onlangs [december 2018] heeft de Knesset, Israel's Parlement,
zelfs TEGEN gelijkheid voor de Palestijnse inwoners gestemd! [2]
Hieraan ging vooraf, dat de Knesset in juli van datzelfde jaar de
Wet op de Joodse Natiestaat aannam, die feitelijk de rechten van
de niet-joodse bewoners in een klap wegvaagde [3] en daarmee inging
tegen de eigen, in mei 1948 aangenomen Onafhankelijkheids
verklaring [4] waarmee ik de brief begon.
Een verbijsterende schending op het meest elementaire gelijkheids-
principe, waarin alle burgers van een land gelijke rechten hebben!

Wordt het niet hoog tijd, Tweede Kamerleden, dat u daartegenop komt
en Israel in daad [en niet alleen in woord] laat zien, dat zoiets
ondemocratisch en discriminerends gevolgen heeft?
Hoe u dat kunt doen, doe ik aan het eind van deze brief uit de doeken.

ONGELIJK RECHTSSYSTEEM/MILITAIRE RECHTBANKEN
VOOR BURGERS

Nou was die ongelijkheid er feitelijk al, al was het nog niet zo schaamteloos
en openlijk geformuleerd als in deze Wet op de Joodse Natiestaat.
Ja, er was feitelijk al apartheid, doordat er twee ongelijke rechtssystemen
werkzaam zijn.
Namelijk het ''gewone'' [vergelijkbaar met de onze] in Israel zelf, en
de militaire rechtbanken voor de Palestijnen in de Bezette Gebieden. [5]
Militaire rechtbanken voor burgers zijn sowieso ''not done'', maar hier
is ook nog de ongelijke behandeling van de Palestijnen in de bezette gebieden!
Want de Joodse kolonisten, die zich hebben ''gesettled'' in de bezette
gebieden, vallen niet onder die militaire rechtbanken! [6]

BEZETTING

Ongelijkheid tussen Joodse Israeli's en Palestijnen dus, nu
bekrachtigd door de Wet op de Joodse Natiestaat, militaire rechtbanken
voor Palestijnse burgers in de Bezette Gebieden, waarvan ook
minderjarige kinderen slachtoffer zijn [7] en extreem Israelisch geweld
tegen de Palestijnse burgerbevolking [zie de schokkende aantallen
uit 2018 onder noot 8], het heeft een voornaamste oorzaak:

De nu al langer dan 50 jaar durende Israelische bezetting van de
Palestijnse gebieden, met zijn schokkende oogst aan onderdrukking,
vernederingen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. [9]

Misdaden tegen de menselijkheid zoals de jarenlange Gaza Blokkade [10],
die feitelijk gericht is tegen de Gazaanse burgerbevolking, die zo
verstoken blijft van elementaire basisbehoeften, vaak verstoken
van medische hulp [11] wordt vernederd [12] en langzaam gewurgd.

Regelmatig wordt door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International,
Human Rights Watch, Btselem, maar ook door het Rode Kruis, de noodklok
over deze misdadige Blokkade geluid, die mensenlevens eist [13], vooralsnog
zonder veel resultaat.

NEDERZETTINGEN

Een ander kwaadaardig effect van die bezetting zijn de nederzettingen.
illegaal volgens het Internationaal Recht [14], die niet alleen landdiefstal
zijn, maar door de ongebreidelde uitbreiding [15] in feite bijna al het bezette
Palestijnse land in snel tempo aan het inpikken zijn, waardoor israel
facts on the ground tracht te scheppen en een onafhankelijke, levensvatbare
Palestijnse Staat feitelijk de nek omdraait.
Daarnaast neemt het kolonistengeweld hand over hand toe [16], wat leidt
tot steeds meer terreur en geweld tegen de bezette Palestijnse bevolking.
Dit moet gestopt worden.
NU!

ANDER ONRECHT

Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.
Bijvoorbeeld over de illegale Israelische Muur [17],
die niet alleen bezet Palestijns gebied heeft ingepikt, maar ook
het dagelijks leven van de Palestijnen ernstig bemoeilijkt. [18]

Over de vele militaire aanvallen op Gaza, die in feite een oorlog
tegen de burgerbevolking waren [19] en duizenden doden en gewonden
heeft veroorzaakt, zijn boekdelen te schrijven en hebben -terecht- geleid
tot scherpe veroordelingen van mensenrechtenorganisaties. [20]

TENSLOTTE

Veel meer kan gezegd en geschreven worden over de terreur van deze
in juni 52 jaar durende bezetting met als desctructieve neveneffecten, naast
de oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen, de illegale nederzettingen
en de bouw van de eveneens illegale Muur.
Ik laat het hierbij, omdat het duidelijk genoeg is.
Even duidelijk is, dat hier een einde aan moet komen en wel zo snel
mogelijk!

Daarom roep ik u op tot het volgende

OPROEP AAN U:

Zet u in voor:

De erkenning van gelijke rechten voor ALLE inwoners in Israel.
Zoals u weet en in bovenstaande is vermeld, is een voorstel
daartoe door de Knesset verworpen [21], wat ingaat tegen de
Israelische Onafhankelijkheidsverklaring [22]

Een direct einde aan de Israelische bezetting van de Bezette Palestijnse
gebieden de Westbank, Oost-Jeruzalem en Gaza [23], zoals in 1967
geeist in VN Veiligheidsraadsresolutie 242 en daarna vele malen
herhaald en bevestigd door de VN.

Een directe ontmanteling van ALLE in Bezet Palestijns Gebied gebouwde
nederzettingen, als zijnde in strijd met het Internationaal Recht.

Ontmanteling van de illegale Israelische Muur.

Waarvan natuurlijk het belangrijkste en de bron van alle ellende:

De beeindiging van de bezetting.

Zet uw invloed in om ervoor te zorgen, dat er in EU verband

Als parlementsleden mag ik dat van u verwachten, aangezien in
de Grondwet staat [artikel 90], dat de regering de Internationale
Rechtsorde bevordert. [24]

Aangezien Nederland en welk ander land ook is gehouden aan
het Internationaal Recht, dat zowel bezetting als nederzettingen
heeft veroordeeld. [25]

EU ASSOCIATIEVERDRAG

En hiervoor zijn handvaten aanwezig!

Want bij niet naleving van zijn internationaalrechtelijke
verplichtingen, kan aan Israel gedreigd worden met de
opschorting, dan wel opzegging, van het Associatieverdrag met
de EU, dat, zoals u weet, een mensenrechtencalusule heeft. [26]

Ook kan in het uiterste geval gedreigd worden met ecomische sancties.

EPILOOG

Het is 2019
De maat is vol!

Het is te gek voor woorden, dat Israel al bijna 52 jaar de Palestijnse
gebieden bezet houdt, illegale nederzettingen bouwt, een illegale
Muur bouwt en een eveneens illegale uithongeringsblokkade'
van Gaza handhaaft, oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad stapelt
en daarmee straffeloos wegkomt.

Dit kan niet meer en er moet per direct een einde aan komen.

Het Jaar 2019 kan een ommekeer betekenen en daarin
kunt u, dames en heren parlementariers, een belangrijke rol
spelen.

Speel die dan ook en maak een einde aan dit straffeloos gepleegde
onrecht, dat al decennia voortduurt.

Ik reken op u

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/israelische-bezetting-en-palestijnse-rechten-...

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2019/01/30/israelisc...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech