Financialisering begrijpen: Over (woon)ruimte als winstobject

Aankondiging, gepost door: globalhousingdebt op 28/02/2019 02:04:16

Wanneer: 02/03/2019 - 16:06

Een serie zaterdagmiddagbijeenkomsten, waarvan de 1e op zaterdag 2 maart bij d’Oude Stad (Kerkstraat 123 Amsterdam) van 14-17 uur zal geschieden.


Volgens de Belgische psycholoog Paul Verhaege worden we massaal gestoord en depressief van de neoliberale maatschappij en economie.

Dat geldt zeker voor de zorgen die men tegenwoordig heeft als het om woonruimte gaat. Voor zover men nog toegang tot die ‘markt’ kan krijgen, wordt de prijs die ervoor moet worden betaald zo hoog dat je hele inkomen er aan opgaat. Vaak ben je ook je huis kwijt als je ziek wordt of je baan kwijt raakt. Degenen die – voor steeds hogere prijzen – kunnen huren, kunnen dat steeds vaker alleen nog doen met tijdelijke contracten en andere precaire omstandigheden.

Daar komt bij dat de financialisering van de woningmarkt ongekende proporties aan het aannemen is. Beleggingsmaatschappijen en buitenlandse hedge funds kopen massaal woningen op om er mee te speculeren of de huren zo hoog mogelijk op te drijven. Dit proces wordt aangejaagd door een overmaat aan voor hen beschikbaar goedkoop krediet.

Politici en vastgoedjongens maken de bezorgde burger wijs dat het niet anders kan en dat iedereen blij moet zijn met de brokstukken die er nog toegeworpen worden. Maar het is natuurlijk allemaal geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van politiek en economisch (wan)beleid. Om dat te kunnen begrijpen, en onderbouwd voor alternatieven te kunnen pleiten, moet we kennis en informatie vergaren en met elkaar delen.

Een eerste bijeenkomst om dat te doen is op zaterdag 2 maart, in de nieuwe ruimte van Wijkcentrum d’Oude Stadt in Amsterdam (Kerkstraat 123, website).

Te gast zal zijn dan de financieel geograaf Rodrigo Fernandez, die onder werkzaam is bij het onderzoeksproject “the real estate/financial complex” (REFCOM) aan de Universiteit van Leuven. Hij zal uitleggen wat financialisering precies is, en waarom het fenomeen belangrijk is.

Daarnaast zullen we ingaan op specifieke ‘hot spots’ in de stad waar financialisering toeslaat, met als meest actuele voorbeeld de actie tegen uitverkoop van sociale huurwoningen door Ymere in de Stadionbuurt. Maar ook zoeken we naar de ‘politieke economie’ achter de ontruiming van het ADM-terrein, de bedreiging van de Lutkemeerpolder, de commotie over het Tolhuistuin-complex, en de specifieke vormen van gentrificatie die in alle buurten plaatvinden. Als derde onderdeel van de serie bijeenkomsten spreken we ook over acties en alternatieven, zoals het voorstel om aan te sluiten bij de internationale actiedag ‘Tegen Ontruimingen en Huurwaanzin’ op 6 april.

De bijeenkomst is zaterdag 2 maart van 14-17 uur, en is onderdeel van het project ‘globalhousingdebt’ over financialisering en schulden bij woonruimte. De toegang is gratis. Zie voor meer informatie de website: https://www.globalhousingdebt.org/nl/

(Met medewerking van Fair City, Wijkcentrum d’Oude Stadt en Bond Precaire Woonvormen)


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech