demonstratie tegen forum voor democratie in drachten, friesland

Hier kun je discussieren over demonstratie tegen forum voor democratie in drachten, friesland.
Direct bij het ophangen van de spandoeken werden we geconfronteerd met enkele trouwe volgelingen
van Baudet die ons voor "communisten" uit maakten. Natuurlijk kregen ze van repliek door te stellen
dat fascisme nooit geaccepteerd zal worden.

Ook vond oud bobsleeër en aanhanger van het extreem rechtse gedachtegoed, Arend Glas, het nodig
om ons te manen dat we moesten oprotten. Ondanks zijn dreigende houding hielden we natuurlijk voet
bij stuk en adviseerden hem maar gauw weer in de rij wachtenden te gaan staan.

Wel moet gezegd worden dat we ons zorgen maken over de grote opkomst voor de campagne avond
van het FvD. Het blijft nu een maal zo dat antifascisten de natuurlijke vijand zijn van het fascisme.

Nooit weer fascisme!


gooo for it!

support local antifa!

Helemaal mee eens! Antifa

Helemaal mee eens! Antifa rise up and go for it !!

" het racistische Forum voor

" het racistische Forum voor democratie " ? Racisme is verboden in Nederland van uit Strafrecht . Dus geef voorbeelden van dat racisme van je ernstige beschuldiging. Je moet niet denken dat je praatjes door iedereen kritiekloos als zoete koek worden geslikt. dat is al heel lang de pest in Linkse kringen zelf kritiek ontbreekt volkomen. Als je kritiek hebt in ( radicaal ) Linkse kring moet je oprotten daar komt het op neer je word dan genegeerd of erger.

Forum voor Democratie zet

Forum voor Democratie zet duidelijk aan tot uitsluiting en discriminatie en Baudet goocheld met rassentheorieen en extreem rechtse
idealogien.
Als spreker op de fascistische ijzerwake in Belgie en banden met extreem rechtse politieke partijen in het buitenland , wekt hij nou niet
bepaald de indruk vies te zijn van het extreem rechtse gedachtengoed.
Voor de meeste mensen is het wel duidelijk uit welke hoek de wind waait , maar ik moet toegeven dat Baudet en Hiddema hun
crypto fascistische boodschap goed weten te verpakken !

Ja zo ken ik er ook nog "

Ja zo ken ik er ook nog " maar ik moet toegeven dat Baudet en Hiddema hun
crypto fascistische boodschap goed weten te verpakken ! " . Daar is geen weer woord mogelijk zo heb je altijd gelijk. Wat waren het er weer veel het in aantal die bezoekers. Het word echt niet drukker op je antifa vergadering of andere radicaal " Linkse " bijeenkomst door al die belangstellenden te verketteren als racist. Het grote probleem bij radicaal Links is dat jullie al die mensen tientallen jaren hebben verwaarloosd en zo Rechts aan de macht hebben geholpen en dat niet willen erkennen.
Verwaarloosd door te roepen we hebben het te druk met vluchtelingen en migranten zoek het maar uit. En dat niet een keer nee tientallen jaren en nog steeds ! Trek het je maar aan je / jullie hebben de Rechtse populisten aan de macht geholpen. Ik heb het zelf meegemaakt in Amsterdam bij de AGA en ook bij De Vrije Bond er kwam bijna niemand op georganiseerde Bijeenkomsten. Dat is dan vele jaren geleden maar ik heb goede reden aan te nemen dat dat niet is verbeterd integendeel. Jullie staan toch al ver af van al die mensen door je in de marge te bewegen.
Het is wat te makkelijk om te roepen wij zijn goed en jullie allemaal racisten. Huilen met de wolven in het bos Doorbraak is daar ook sterk in. Ik moet daar bij denken aan de CPN in de laatste dagen van dat partijtje toen de CPN zich ging richten op homo ' s " homo emancipatie ". Hoe het met de CPN is afgelopen lijkt me bekend.

Zal niet zeggen dat links het

Zal niet zeggen dat links het de laatste jaren zo goed doet,maar dat is nog geen reden om je maar aan te sluiten bij een crypto fascistische partij als het FdD!

Ja maar de CPN Nederland was

Ja maar de CPN Nederland was juist niet gerelateerd aan de comintern vanuit Moskau.
Dat negeerden ze als mensen rechten werden geschonden zie: februari staking.
Dat was 1 van de vele goede dingen van de CPN.
Jammer dat ze niet meer bestaan.
Feit is wel dat Baudet net als iedere fascist maar ook gewoon rechts het onderhuids door de regering voor de globale economie opgelegde conservatief liberale sociaal seksuele oude patriarchaat systeem wil gebruiken om aan de macht te komen.
Daarvoor laten ze bijna alle studenten sinds 1989 weer introductie doen bij een studentenvereniging of anders een seksueel sanctie systeem waardoor het heel moeilijk wordt om je diploma te halen.
Snap je dat die oude voorziening voor de globale economie heeft geleid tot steeds meer extreem rechtse producten als Baudet en dat dat oude onderhuids door de regering opgelegde conservatief liberale sociaal seksuele patriarchaat systeem zorgt dat extreem rechts ongelimiteerd kan groeien als wij niet snappen dat ze dat op die manier doen!!!
Gewoon rechts zal hem daarbij weer helpen net als gewoon rechts ook Pim Fortuyn premier had gemaakt als die niet was doodgeschoten heeft Dijkstal(VVD) zelf toegegeven.
Gewoon rechts heeft die oude conservatief liberale sociaal seksuele patriarchaat voorziening sinds Lubbers 2 weer offensief opgelegd om zelf de macht te continueren en dat ze daarbij de ongelimiteerde groei van extreem rechts veroorzaken interesseerd ze net als in het interbellum en tot 1970 helemaal niet meer.
Toen het onderhuids door de regering opgelegde sociaal seksuele oude patriarchaat systeem in afschaffing was (tussen 1970 en 1989 de zogenaamde politieke tijd in Nederland) zeiden ze wij willen geld verdienen maar wij willen niet met die oude voorziening het fascisme weer veroorzaken.
Dat was de reden dat de studenten vanaf 1970 massaal in heel west-europa geen introductie meer deden bij een studenten vereniging.
Dus omdat die voorziening zelf het fascisme had veroorzaakt!
Daar zijn we allemaal mede schuldig aan als we niet net als in de Politieke tijd snappen dat dat inderdaad zo is.
Dat is gvd de reden dat AFA nu met zo weinig mensen is omdat de meesten mensen door die rechtse politieke sociologie niet eens meer weten dat dat extreem rechts is die met behulp van gewoon rechts de sociaal democratische rechtstaat om zeep wil helpen.
Ik hoop wel dat zo dadelijk weer heel wat meer mensen doorzien dat ze zelf al slachtoffer of producten zijn van die rechtse politieke sociologie die ervoor zorgt dat jij jou politiek rechterlijke verantwoordelijkheid voor wat de regering doet op de verkeerde manier gebruikt.
We moeten met zijn allen tegen extreem rechts opstaan voordat de sociaal democratische rechtstaat om zeep is geholpen wat zolang die oude voorziening niet in afschaffing is nog maar een kwestie van tijd is!
Het moet net zo hard als tegen Mosley in 1936 in Engeland anders is het straks over met de sociaal democratische rechtstaat en kunnen rond de 5 millioen mensen of meer niet meer normaal leven in Nederland.

Ja net als met

Ja net als met studentenverenigingen legt de regering voor de globale economie die voorziening voor het oude systeem ook op met (vooral vroeger) kerken en ook met het politie geheim.
We moeten inderdaad snappen dat die voorziening de sociaal democratische rechtstaat niet is maar leid tot het einde hiervan omdat extreem recht dan ongelimiteerd kan groeien.
Extreem rechts maakt daar op hele gemene manier misbruik van door de haat tegen andere mensen en minderheden te prediken als oorzaak van problemen terwijl in het echt de sociaal democratische rechtstaat wordt uitgehold door de door de regering zelf onderhuids opgelegde oude systeem voorziening voor het conservatieve liberale patriarchaat met neo liberalisme als camouflage.

Ja we moeten nu in opstand

Ja we moeten nu in opstand komen tegen die hypocriete regering die zelf met die oude systeem voorziening extreem rechts veroorzaakt en het eind van de sociaal democratische rechtstaat .
Anders worden we straks tegen de muur gezet als je dan nog wat zegt.
Alle lof voor de dappere mensen van AFA Fryslan!!!!

zie hieronder oa racistische uitlatingen

https://valsepianobaudet.noblogs.org/ideeen/publieke-uitlatingen-en-cita...

Dit is ook algemeen bekend, dus niet gek dat men niet meteen met een bronverwijzing komt. Dat hoeft ook niet als je zegt dat water nat is, de zon warm, de lucht blauw en dat je zuurstof nodig hebt om te overleven. FvD is een openlijk racistische en sexistische partij, met op zn minst fascistische neigingen.

‘iets doen of niets doen’

... graag wil ik eventjes reageren. Het is een goede actie van afa fryslan geweest en je zou er zelfs een analyse van kunnen maken wat voor mensen met elkaar in discussie gaan, dat terzijde… Als de emoties hoog oplopen wordt het vaak ongenuanceerd. Hoezo je frustraties delen in het openbaar en wat wil je ermee bewerkstelligen? Het lijkt me dat de spandoek actie bedoeld was om de bezoek(st)ers te waarschuwen voor de onverdraagzaamheid van de heren Baudet en Hiddema. Als je hier tegen demonstreert heb je veelal geen genuanceerde mening ;) omdat bijvoorbeeld de rationaliteit van het maatschappelijk debat ontbreekt. Forum Voor Democratie provoceert met seksistisch en racistische uitlatingen; dan wordt een dialoog onmogelijk gemaakt. De crux is dat je als actievoerder, ondanks de reacties, nog steeds wel in staat bent om een dialoog te zoeken, bijvoorbeeld met de bezoek(st)ers, zoals de actievoerders in drachten hebben gedaan. Ik realiseer me hiermee wel dat actievoerders juist heel veel vaardigheden moeten hebben maar ja; als je basis-democratisch georganiseerd bent zal je ongetwijfeld vaardigheden hebben om te kunnen discussiëren. De actiebeweging leent zich bij uitstek voor scholing en bewustwording. Hoezo zou je tegen de actiebeweging willen aanschoppen als je zelf ook initiatieven kunt beginnen? De afa bijvoorbeeld is een netwerk van afzonderlijke groeperingen die streven naar samenwerking waar dat mogelijk is. Als er door een te grote afstand geen local antifa zijn kan je zelf bezig gaan en de ervaring leert dat je dan vanzelf wel mensen ontmoet. Een misverstand is dat je het met elkaar eens moet zijn. Je hoeft slechts een actie te bedenken waar iedereen graag aan mee wil doen ;) Dan ontdek je vaak ook hoe er onderling verschillend over racisme of seksisme wordt nagedacht. De meerderheid verondersteld dat je aangifte kunt doen voor discriminatie en dat dit voldoende is. Maar als je alledaagse ervaringen met racisme en bijvoorbeeld seksisme hebt dan is de links liberale oplossing voor een discriminatie meldpunt niet voldoende. Dan is het tijd voor protest tegen bijvoorbeeld Forum Voor Democratie omdat ze moedwillig provoceren met racistische en seksistische uitlatingen en morele brandstichters zijn. Alle antifa maken zich zorgen over de verrechtsing in het politieke debat en zijn solidair met iedereen die hierdoor in de verdrukking raken. Baudet, Hiddema, Wilders maar ook allerlei andere politici van links naar rechts die meehelpen aan de afbraak van de eerder genoemde sociaal democratische rechtstaat (lees! rijnlands model) zullen de komende decennia het doelwit worden van sociale strijd. Dat kunnen stakingen zijn, protesten, manifestaties, burgerlijke ongehoorzaamheid, solidariteitswerk, benefiets, weggeefwinkels enz. *no racism, no sexism, no capitalism, no pasaran!* *towards a free anarchist syndicalist society*

iets doen of niets willen

iets doen of niets willen doen een goede slogan...

Iets doen of niets doen en een speech

De speech en waardering voor dit stuk 'iets doen of niets doen'.

Dit lijkt mij eenheldere verhaal hier. Wel wil ik even opmerken dat ik geen communist ben maar dat er wel goede dingen zitten in het communisme zoals Karl Marx dat heeft bedoeld en hoe ook André Gorz daar duiding aan heeft gegeven. Wat de koekenbakkers daar in o.a. Rusland, en China toen en nu nog steeds van hebben gebakken heeft niet veel met dit communisme te maken. Verder ben ik misschien geen anarchist pur sang - wat dan dan ook precies mag zij- maar onderschrijf wel de anarchistische noodzaak om tot systeemverandering te komen. Antifa moeten zich naar mijn mening niet laten framen. Iedere groep kan autonoom opereren maar ook met elkaar optrekken. Je hoeft je niet altijd te verantwoorden ten opzichte van een andere antifagroep. Iedereen heeft zijn eigen vorm en verantwoordelijkheid. Dat samen optrekken lijk mij noodzakelijk gezien de fascistoïde en racistische neigingen van o.a. het FvD waar Baudet, Hiddema en Otten binnen de partij met een ijzeren discipline de lakens uitdelen; de partij het heeft zowel stalinistisch als ook neonazistische neigingen.

Fascisme en racisme beginnen nooit met een 'hoofdletter' maar komen om de stem van het ongenoegen sluipenderwijs om te zetten in de stem van uitsluiting. Dat is een geschiedenisles die ik al op mijn 15 begreep dankzij de uitstekende uitleg van mijn creatieve pacifistische geschiedenisleraar op een verder wat grijs christelijk schooltje. Hier mijn speech als sympathisant van de AFAF die bij Joop.nl om onduidelijke redenen is geweigerd. De positieve insteek die ik hier bedoel zou een grondhouding moeten of kunnen zijn voor iedereen ongeacht levensovertuiging geloof of ras. Vandaar uit met veel creativiteit verder werken aan systeemverandering. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Burgerlijk ongehoorzaamheid hoort daarbij want scherpt juist een democratie en kan deze doen omzetten zodat we beschaaft aan een meer rechtvaardige samenleving voor mens, dier en plant kunnen werken. Wel wat geduld hebben maar gestaag hieraan doorwerken. Zo nu en dan een schuivertje maken is niet erg. Ik heb mij voorgenomen angst en haat geen stem te geven, laat mij niet wegjagen door ultrarechtse figuren als Arend Glas(ga bobsleeën. tja het is een demo) en blijf op mijn plek staan waar ik dat nodig vind. Zo ben ik opgevoed. Systemchange- Not Climatechange ( huidige klimaatverandering en racisme hebben enorm veel met elkaar te maken).

Speech uitgesproken op 13 maart 2019 tijdens de demonstratie tegen het Forum voor Democratie bij de Lawei in Drachten
Welkom- Wolkom
AFA Fryslân en haar sympathisanten zeggen welkom…
welkom tegen vluchtelingen en arbeidsmigranten.
We zeggen welkom tegen LHBT érs,
welkom tegen moslima en moslims.
We zeggen welkom tegen christenen, joden, boeddhisten, hindoes
welkom tegen gelovigen en atheïsten.
We zeggen welkom tegen mensen met of zonder werk
welkom tegen mensen met een fysieke of een verstandelijke beperking.

We zeggen welkom tegen leven
welkom tegen samenleven
We zeggen welkom tegen onze medemens

Waar uitsluiting, vreemdelingenhaat, homofobie, xenofobie, seksisme, racisme en of fascisme een weg in onze samenleving proberen te vinden komen we in verzet.

Welkom kent geen grenzen.
Niet in Europa, niet in Nederland, niet in Friesland(Fryslân),
niet in Drachten, niet in ons hoofd, niet in ons hart
Mensen zijn niet persé helemaal goed of helemaal slecht
De ene cultuur is niet beter dan de andere
Mensen zijn mensen… zijn gelijk in waarde,

Mensen veranderen, tradities veranderen
Mensen groeien en ontwikkelen zich.
Mensen leren van elkaar.

Waar partijen als de PVV en het Forum voor Democratie met hun verziekte en verstikkende gedachtegoed van ‘vermenging’ , ‘verdunning’ en rassenonderscheid groepen proberen uit te sluiten en tegen elkaar uit te spelen komen we in verzet.

AFA Fryslân en haar sympathisanten zeggen welkom.
We zeggen welkom tegen onze medemens

Iedereen is anders, iedereen is gelijk.
Toen niet, nu niet, nooit meer racisme
Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme

Noot: Op de site van AFAF is er wat extra bij gefrutseld. Wordt aan gewerkt om dat even te veranderen.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech