25-4-2019: De Stille Storm - Trouble #19 & Discussie

Hier kun je discussieren over 25-4-2019: De Stille Storm - Trouble #19 & Discussie.
[ENGLISH BELOW]

De Stille Storm: Vertoning Trouble episode 19 & discussie over technologie en sociale controle.

Sommigen noemen het de Vierde Industriële Revolutie, in de laatste twee decennia zijn de vooruitgangen in technologie – vooral consumenten technologie – enorm geweest. Van bankkaarten tot smartphones en sociale media; technologie heeft onze manier van leven veranderd.

Technologie wordt vooral met de komst van sociale media geprezen als een spreekbuis voor de onderdrukten, als een middel om opstanden en dissidentie te organiseren, van Occupy tot de Arabische Lente. Maar in een wereld verdeeld tussen arm en rijk, overheersers en overheersten, moeten we de technologische vooruitgangen van de afgelopen decennia plaatsen in haar autoritaire, en vaak totalitaire, oorsprong.

Technologie speelt een cruciale rol in gentrificatie, loonarbeid en de handhaving van de wet. Nooit tevoren heeft de heersende klasse – door middel van de staat – zoveel controle gehad over diegene die ze domineert, en nooit tevoren hebben wij onze onderdrukking zo omarmd en bevordert als vandaag de dag.

Na de vertoning van de 19e episode van Trouble zullen we de rol van technologie in haar relatie tot sociale controle, staat en kapitaal bediscussiëren. En natuurlijk wat ons te doen staat, en hoe.

Voor een verdere verdieping in het onderwerp verwijzen we ook naar deze twee teksten:

Als betonnen woestijnen intelligent worden. Slimme controle en de technologisering van de stad.

https://autonomendenhaag.wordpress.com/2018/05/22/als-betonnen-woestijne...

At the beginning of the river. The struggle against the Google Campus in Berlin. P.10 (Engels)

https://avalanche.noblogs.org/files/2017/08/Avalanche-EN-11.pdf

Tijd: 19.00

Locatie: Anarchistische Boekenwinkel Opstand, Beatrijsstraat 12, Den Haag

-----------------------------------------------------------------------------

Quiet Storm: Screening of Trouble episode 19 & discussion on technology and social control.

Some call it a Fourth Industrial Revolution, in the past two decades the advances in technology – especially consumer technology – have been enormous. From bankcards to smart-phones and social media, technology has altered our way of life.

Technology, especially with the arrival of social media, has sometimes been hailed as a tool for the oppressed to speak out, and a way for people to organize uprisings, from Occupy to the Arab Spring. But in a world split between rich and poor, rulers and oppressed, we must view this technological development within its authoritarian, and often totalitarian, nature and origin.

Technology plays a key role in gentrification, wage-labour and the implementation of state laws. Never has the ruling class – through the state – had so much control over those it dominates, and never have we embraced and wilfully aided our domination and oppression as we do now.

After the screening of the 19th Trouble episode we will discuss the role of technology in its relation to social control, the state and capital. And, of course, what is to be done and how.

For further info about the subject we refer to these two texts:

At the beginning of the river. The struggle against the Google campus in Berlin. – P.10

https://avalanche.noblogs.org/files/2017/08/Avalanche-EN-11.pdf

When concrete deserts become intelligent. Smart control and the technification of the city. – P.8

https://avalanche.noblogs.org/files/2018/04/Avalanche-EN-13.pdf

Time: 19.00

Location: Anarchist Bookshop Opstand, Beatrijsstraat 12, Den Haag


Wat is de link tussen

Wat is de link tussen https://crimethinc.com/ en submedia ? .com ook weer zo iets.

Ik denk dat crimethinc en

Ik denk dat crimethinc en submedia het zelfde zijn.

https://sub.media/video/troub

https://sub.media/video/trouble-19-quiet-storm/
Irritante achtergrond " muziek ". Waarom moet dat ? Is er een versie zonder die " muziek ".
Het leid alleen maar naar af.

Re: 25-4-2019: De Stille Storm - Trouble #19 & Discussie

Dit is mogelijk door al die mensen die de software schrijven programma s niet zelden tegenwoordig uit India. India heeft de westerse tech omarmt en heeft tegelijk een realiteit die word gedomineerd door mens vijandige denkbeelden van duizenden jaren geleden vraag dat maar aan de " onaanraakbaren " die in het kastenstelsel onder aan staan en aan vrouwen uit welke kaste dan ook. Ook in vaste land China overheersen achterlijk denkbeelden zo als infanticide moord op meisjes babies en ongeborenen als die niet van het mannelijk geslacht zijn . Tech is dus niet verantwoordelijk voor vooruitgang hoog uit voor voortgang is mijn idee. Dat tech misbruikt word voor controle is niet onverwacht in een wereld waar basis democratie een noodlijdend bestaan lijd in de marge hoog uit.
Tsja die " coders " oproepen hun verantwoordelijkheid te nemen wat zou dat uitmaken ? Die expats zijn druk met het betalen van hun veel te hoge huur als in NL en deels hun gezin naar NL krijgen. Maakt het ze voor de rest wat uit wie hun brood heren zijn ? Nee daar in zijn ze niet anders dan andere werknemers. Het verschil is wel denk ik dat de verantwoordelijkheid wat groter is ? Ik denk dat ook de ontwerpers van de hardware een grote verantwoordleijkheid hebben een computer als hardware is alleen nog niet te traceren als zelfgebouwd met niet traceerbaar als uitgangspunt of "antiek " naar huidige maatstaven. Maar daar ben ik niet zeker ik heb daar bijv. geen rencente kennis. " Ons "word nooit wat gevraagd de eerste home computer was helemaal niet interessant voor de meesten hoogui voor het huis houdboekje en het ding verdween al snel naar de kelder. Wat betreft computerisering automatisering er is in Nederland nooit gevraagd op wat voor manier dan ook willen we jullie dat ?
Ook niet vreemd we kunnen alleen onze arbeid verkopen verder hebben we niks. Als we aan de criteria voldoen dus aangepast gedisciplineerd de juiste leeftijd het juiste uiterlijk het juiste geslacht enzv. Zelf doe ik niet meer mee ben afhankelijk van liefdadigheid en de Staat en niet vrijwillig. Ik zie voor me zelf en velen geen alternatief die verschrikking te ontlopen. Bestempeld worden als anti door de gevestigde orde is een enorm stigma als je dan niet in een netwerk zit niemand kent dan heb je een verschrikkelijk leven ook in NL . Dat is iets wat meer onderkend moet worden . Tot slot Submedia zou op de website alternatieven voor f*ceb**k en dergelijke moeten promoten en gebruiken het zou de kritiek op bijv. kapitalisme geloofwaardiger maken.

Techniek is waarde vrij ?

Techniek is waarde vrij ? Als je kijkt naar de tegenstand van de Rooms Katholieke kerk tegen wetenschap ?
Dat begon al in de Klassieke oudheid toen die in oorsprong christelijke secte aan macht ging winnen en heel agressief in de aanval kond tegen aanhangers van het klassieke goden pantheon maar ook klassieke filosofie en wetenschap. Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypatia
Wat is dan de rol van het Protestantisme geweest ? In de ontwikkeling van wetenschap en kapitalisme ?
Maar het Katholicisme kende vele heiligen die allemaal hun eigen " feestdag " hadden. Het was niet allemaal ellende ? Ora et Labora ? Het Protestantisme heeft dat wel wat veranderd geen heilige dagen meer een keihard arbeids ethos wie niet werkt zal niet eten en het is en was altijd werken voor een baas.

London was toch vooral

London was toch vooral plunderen door criminele bendes georganiseerd en in de docu word het afgeschilderd door submedia als een soort volks opstand zonder verder commentaar. De boekhandel werd overgeslagen fijn voor de boekhandel maar het zegt toch wel wat. Een annecdote een niet ter zake verhaaltje dat de boekhandel werd overgeslagen ?
Een fles water werd niet overgeslagen en dat zonder betalen meenemen had grote gevolgen namelijk gevangenis straf. Ook maar een verhaaltje ? Ik kan me voorstellen dat het echt is gebeurd.

Ik snap dat niet iedereen een

Ik snap dat niet iedereen een IT'er is, maar my god, wat een onzin en foutieve dingen staan er in dit artikel:
https://autonomendenhaag.wordpress.com/2018/05/22/als-betonnen-woestijne...

"WI-FI (hun IP adres) signalen van mobiele apparaten; uiteindelijk zullen deze straatlampen hoogst waarschijnlijk met camera’s worden uitgerust." Incorrect, dit zijn mac-adressen.

"Dit nieuwe WI-FI netwerk is het grondconcept van de nieuwe slimme stad." Incorrect. Wifi is fout gevoelig, heeft geen groot bereik en kost ontzettend veel vermogen. Je moet het zoeken in de hoek van LoRa netwerken.

“slimme” aannemers de influx van yuppen en IT-tuig zal verhogen. De constructie van nieuwe slikke en “slimme” yuppie buurten en het aanbod van nieuwe woon en werkplekken, gefocust op flexibiliteit (dat betekent: het samenvoegen van werktijden en vrije tijd, van de woonruimte en de werkplek, van collega’s en vrienden en ook de beweging tussen steden***), is een nieuwe charme. Lokale IT start-ups worden gefinancierd door de lokale overheid en de staat."

Denk dat deze dan ook op deze IT'er slaat, toch een tikje ironisch dat je het nu leest van een website dat onderhouden wordt door IT'tuig om maar niet te spreken van wordpress.com. Allemaal IT tuig en diegene die dit stukje proza tikte maakte er gewillig gebruik van :-).

"Waarom ontwikkelen we niet de nodige vaardigheden om deze levensvijandige technocratie aan te vallen en te saboteren? " Je zou het geeneens weten te herkennen. De technische vaardigheden van deze 'scene' zijn van Flintstone formaat. Afijn, mooi stukje hoor. Ik zou het een 7 geven als maatschappij leraar. Al was het maar om het feit, dat het allemaal nogal aandoenlijk naïef en gebrekkig is. Dus Fret en Irma, aan de slag!

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech