Kan de echte PL organisatie opstaan?

Hier kun je discussieren over Kan de echte PL organisatie opstaan?.
Het is echter zo dat Pinksterlanddagen drie haar domein/hosting + e-mailadres heeft gewisseld. Waarom? Men kan alleen maar gissen. Wel consistent is het e-mailadres waarvan ik de mail krijg met het verzoek om niet te komen (https://www.indymedia.nl/node/45956): pl@puscii.nl . In mijn wereld -of die je wenselijk zou kunnen achten-, schuilt macht niet achter een masker van anonimiteit of geheime comités die oordelen of een individu welkom is of niet.

De vraag die dan ook rijst: Is pl@puscii.nl een gemachtigd account die namens de Pinksterlanddagen organisatie spreekt of is ze, zoals ik inmiddels gewend ben: een account van trollende anonieme lafbekjes die een rekening uit het verleden willen verheffen? Ik respecteer het standpunt van Indymedia om geen namen te publiceren. Wel zal ik aangeven, dat deze hetze die al van 2012 aan de gang is, keer op keer leid deze naar dezelfde personen tot ja, zelfs 1 persoon in bijzonder. Van 2DH5 tot Vrienden van Groenfront naar De Pinksterlanddagen zit dit persoon in de organisatie. En in deze organisaties neemt zij keer op keer haar persoonlijke agenda mee. Wie tegen dit persoon ageert en met name mannen, zullen zelf het veld moeten ruimen. Wat dan al diverse keren ook gebeurt is. Hoe dit allemaal toch mogelijk is, is mij ook een raadsel.

Van de week zijn er weer een paar personen naar mij toegestapt die dezelfde ervaringen hebben met dit bijzonder persoon en/of personen van de voormalige groep van de Pinksterlanddagen. Ik doe daarom een verzoek om de PL bezoekers van 2019 verhaal te halen en te onderzoeken of deze mails wel gemachtigd waren namens de PL of dat dit weer een pure vorm is van intimidatie, wat na 7 jaar(!) meer op stalking begint te lijken, dan iets anders.

Afijn, zoals al aangeven, was ik al lang breed en klaar met de PL, vanwege de stalking, de fysieke intimidaties die schijnbaar elk jaar nog voorkomen. Ware het niet, dat er weer een oude kameraad mij benaderd heeft, nu ook dezelfde behandeling krijgt. Wees je dus als bezoeker bewust van het feit, dat een ieder dit kan overkomen als je in het ongenade valt bij persoon NN. voor de hele gang van zaken: http://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/

Maikel
pl@contrast.network


Op verzoek ge-ruisd vanwege aanval op de persoon.

Niet helemaal duidelijk wat hier de bedoeling is, maar bij navraag blijkt in ieder geval het mailadres pl@puscii.nl weldegelijk en al vrij lang inderdaad de mail te zijn van de groep die de PL organiseert. Niks anoniems of geheims, gewoon een collectief email adres. Doen we bij Indymedia ook.

"NN", op wie hier insinuerend maar weinig helder op de persoon wordt gespeeld, heeft niet het alleenmacht op het PL collectief. De PL-groep 2019 wil niet nogmaals reageren. Men kan een verklaring van de PL-groep 2014 lezen op de door Maikel zelf gehoste verzameling teksten.

Wel een beetje erg makkelijk,

Wel een beetje erg makkelijk, tdebruin. Lees je zelf de stukken wel die op indymedia worden geplaatst? De reactie van Maikel zelf? De reacties van Astrid Essed en Peter Storm? Wat jij nu doet is precies het probleem: je kop in het zand steken, zoals de rest van de scene ook doet. Mooi weer spelen met Pinksteren ...

Errr, lees je wel zelf wat je

Errr, lees je wel zelf wat je schrijft? Zijn er stukken van Peter Storm of Astrid Essed in de ruis belandt? Wie steekt hier zijn kop in het zand?

Heksenjacht gaat door ondanks

Er is een terrein. De kampeerders van het terrein heten de bezoekers welkom. Na veel gedoe hebben een aantal kampeerders de heksenjacht tegen Maikel maar ook tegen anderen ter sprake gebracht in een kampeerdersvergadering. Regel is: niemand wordt van het terrein geweerd. Uitzondering is: iemand die zich op het terrein zodanig misdraagt dat het voor DAT moment beter is als die persoon vertrekt.
Vorig jaar heeft de PL voorbereidingsgroep de kampeerdersvergadering verzekert dat er geen briefjes uit waren gegaan om mensen te weren van de PL. Die bewering bleek een leugen. Tenminste twee mensen (voor zover ik weet) hebben een briefje gekregen van de PL-voorbereidingsgroep (zonder namen er onder dus dat is anoniem) dat ze niet welkom waren.
Het incident met Maikel is breeduit besproken op bijvoorbeeld Indymedia en er is door twee mensen onderzoek gedaan naar wat er nou eigenlijk was gebeurd. Dat heeft er niet toe geleid dat Maikel gerehabiliteerd is. Dat is vreemd aangezien duidelijk is geworden dat Maikel op heel onduidelijke en vage gronden was verwijderd, zonder een goed gesprek of de mogelijkheid dat Maikel zich kon verdedigen en wat erger is: Er worden mensen jaarlijks geweerd door middel van briefjes waar verder niemand van weet en waarvan ook niet duidelijk is waarom die worden gestuurd en voor hoe lang iemand wordt buitengesloten.
In mijn beleving is Anarchisme een levensbeschouwing die de eigen verantwoordelijkheid van het individu centraal stelt. Dat betekent dat je je niet kunt verschuilen achter `de voorbereidingsgroep'. Ik ben van mening dat de kampeerders en de voorbereidingsgroep voor deze heksenjachten verantwoordelijkheid dragen en die verantwoordelijkheid ook dienen te nemen. En daarin heeft Maikel helemaal gelijk: dat is tot nu toe niet aan de orde.
De vergadering heeft sinds zijn onterechte verwijdering van het terrein niet serieus willen ingaan op de heksenjacht en ook op geen enkele wijze willen meewerken aan rehabilitatie van de mensen die zijn verwijderd. Ik begrijp dat Maikel daar na al die jaren nog steeds woest over is en zeker nu die idiote briefjes maar blijven komen wil weten door wat voor enge sekte hij wordt belaagd. Voor zover mij bekend hebben de kampeerders niemand van het terrein uitgesloten dus iedereen is welkom op het terrein. Briefje of geen briefje. Je moet je alleen afvragen of je nog op een PL wil komen die zulke briefjes verstuurd. Of op een terrein wil komen dat voor dergelijke acties niet werkelijk verantwoordelijkheid wenst te nemen maar liever steeds roept niet te weten waar het over gaat.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech