Nationaal Comite 4 en 5 mei interviewt Thierry Baudet en noemt hem ''inspirerend''/Normalisering fascisme

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 07/05/2019 05:07:05

De normalisering van het fascisme neemt steeds griezeliger vormen aan,
zelfs op de meest onwaarschijnlijke plekken. Want geloof het of niet lezers,
ook het Comite 4 en 5 mei doet hieraan mee! Hoe? Door FvD voorman Thierry
Baudet een plek te geven in het ''Vrijheidsboek'' en een interview met hem online
op hun website te plaatsen! Dat kon ik niet voorbij laten gaan, vandaar deze brief
Ik hoop, dat ik niet de enige ben, die hen aanschrijft, want fascisme is het einde van Vrijheid en
Menselijkheid!

NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI INTERVIEWT THIERRY BAUDET VOOR
VRIJHEIDSBOEK EN NOEMT HEM ''INSPIREREND''/NORMALISERING
VAN FASCISME UIT ONVERWACHTE HOEK

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/nationaal-comite-4-en-5-mei-interviewt-thierr...

AAN
NATIONAAL COMITE
4 EN 5 MEI

Onderwerp:

BIJDRAGE FORUM VOOR DEMOCRATIE POLITICUS
THIERRY BAUDET AAN UW PUBLICATIE ''HET VRIJHEIDSBOEK''

Geacht Comite,
Geachte mevrouw G Verbeet, voorzitter van het Comite,
Geachte heer Dallinga en mevrouw Captain, auteurs van het
''Vrijheidsboek'',

Er zijn momenten waarop je steil achteroverslaat van wat je aan normalisering op het gebied van racisme, xenofobie en andere vormen van uitsluiting
ziet in ''talkshows'' op TV, leest in de media en via andere bronnen.

Maar wat u als ''4 en 5 mei Comite'' hebt gepresteerd met uw publicatie
van het zogenaamde ''Vrijheidsboek'', slaat echt alles en beschouw ik
dan ook als een absoluut moreel dieptepunt voor vrijheidslievende
mensen en een ''hoogtepunt'' voor diegenen, die haat, racisme en xenofobie
aanwakkeren.

Hoe haalt u het in uw hoofd, waarde Bestuursleden/auteurs van dit ''Vrijheidsboek'', om niet alleen Thierry Baudet ''inspirerend'' te noemen
[in uw kopje ''Achtergrond'' op uw website refereert u immers aan uw interview
met 14 ''inspirerende'' Nederlanders, waaronder Thierry Baudet] [1], maar
hem een plaats in uw ''Vrijheidsboek'' te bieden en een stukje van hem
[ik weet niet, of dat zo in uw Vrijheidsboek staat, maar in ieder geval wel
op uw website!] op uw website te plaatsen [2], alsof hij een reguliere politicus is?

Bent u wel het echte 4 en 5 mei Comite of hebben [hier kwaadaardige] aliens
uw plaats ingenomen?

GEDACHTEGOED BAUDET

Ik neem aan, dat u toch op de hoogte moet zijn van het gedachtegoed
van Baudet, waardoor het nog onbegrijpelijker is, dat hij in uw Vrijheidsboek
een plaatsje krijgt

Maar ik wil uw geheugen nog wel even opfrissen:

Enkele uitspraken van Baudet:

”’Ik wil graag, dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is”
EN ”Ik wil niet dat Europa Afrikaniseert” [3]

Baudet over de ”homeopathische verdunning van
de Nederlandse bevolking.

Ik citeer hem :
””Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wij
hebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandse
bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren
van de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,
zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaak
en die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.” [4]

Deze uitspraken zijn, moet ik dat nog zeggen? onversneden klassiek racisme, het ”blank”
willen houden van Europa, de afkeer van andere [hier Afrikaanse]
culturen, de weerzin tegen ”vermenging” van volkeren, opgemerkt
in de ”homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking. [5]

Ook is Baudet kennelijk niet vies van het Nederlandse slavernij en
koloniale verleden:

Ik citeer:

''”Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.
Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.” [6]

Nogal eng in deze tijd, vindt u niet, Geacht Comite?

ZONDEBOKKENTHEORIE

Maar het engste van het Thierry Baudet gedachtegoed -en iets, dat
evenals die obsessie met ''blank'' houden en de angst voor de
zogenaamde ''homeopathische verdunning van de Nederlandse
bevolking of whatsoever nonsense'', uitstekend past in de
fascistische ideologie van rassenwaan en ''Uber Alles'' is zijn
aanwijzen van ''zondebokken'' en dat is bij ''Vriend'' Baudet met
name, en daar windt hij geen doekjes om, de ''toestroom''
van vluchtelingen.

U citeert hem nota bene in het Thierry stukje op uw website!

''
Hij is fel tegen de Europese Unie en de “ongebreidelde” toestroom van migranten'' [7]
En dat in combinatie met zijn obsessie met de ''Westerse'' verworvenheden [8],
die overigens voor een groot deel gebaseerd zijn op oudere Beschavingen!
Er zijn historici in uw midden.
Die weten ook, dat iedere Beschaving weer zijn wortels heeft in
oudere beschavingen.
De ''Westerse'' weer gebaseerd op de Griekse, die weer zijn wortels
heeft in de Egyptisch Phoenicische, die ook weer op oudere
zijn gebaseerd.
Waarbij dan ook nog de ''Westerse'' Beschaving veel van zijn wortels
te danken heeft aan de Moors-islamitische, die in de Middeleeuwen
Spanje beheerste en een ongelooflijke cultureel-intellectuele
boost heeft gegeven. [9]

Maar dat daargelaten:
Want deze brief is niet bedoeld om de nonsens van Baudet te weerleggen,
maar u de oren te wassen over uw associatie met deze fascistische
politicus!

VLUCHTELINGEN

Baudet laat geen gelegenheid voorbijgaan om zijn bezwaren tegen
de ''ongebreidelde''; toestroom van vluchtelingen te ventileren
Zijn uitspraken, die ik niet allemaal zal noemen, zijn talrijk.
[10]
U kent ze ook, citeert hem ook op uw website.

Waarin, waarde Comitebestuursleden, verschilt dat van de weerzin
van West-Europese landen om destijds Joodse vluchtelingen,
die moesten vluchten voor de nazi-
terreur, op te vangen? [11]

En dan toch een fascistisch denker als Baudet opnemen
in uw Vrijheidsboek?
Ik vind het walgelijk, in een woord.

Ook zijn opmerkingen over de Westerse Beschaving als
''mooiste en grootste beschaving, die de wereld ooit
heeft gekend'' [12], passen in dat fascistische ''Uber Alles'' Beeld
en zijn, in combinatie met zijn zondebok ideeen en zijn
''Europa blank'' obsessie, levensgevaarlijk.

Maar hij is de enige niet.

Ook de huidige Forum voor Democratie fractievoorzitter in de Amsterdamse Gemeenteraad,
mevrouw Annabel Nanninga, vond niet alleen ''Ebola'' een uitstekende
oplossing voor het vluchtelingenprobleem uit Afrika [13], ook
maakte zij een demonische verwijzing naar de ''mooie ovens'' van
Hitler! [14]

En met dergelijk Geboefte houdt u zich op?
Het is een schande!

EPILOOG

Ik was al geen fan van uw vorm van 4 mei herdenking, waarbij
ook de Nederlanders werden herdacht, die actief waren in oorlogssituaties en
''vredesmissies'' na de Tweede Wereldoorlog [15], omdat u hierbij in feite
de koloniale politionele acties met de vele oorlogsmisdaden [16] en de Nederlandse deelname
aan de bezetting van Afghanistan en Irak goedpraatte, die qua oorlogsstatus niet verschilden
van de Duitse bezetting van Nederland. [17]

Maar dat u nu het lef gehad hebt, Forum voor Democratie leider
Thierry Baudet, met zijn hetzes tegen niet-westerse vluchtelingen,
zijn obsessie met de superioriteit van de Westerse Beschaving en
zijn racistische verlangen naar een ''blank' Europa op te voeren
in een ''Vrijheidsboek'', dat zou moeten waarschuwen tegen de gevaren
van het fascisme, slaat echt alles.

U als Comite zou juist een krachtig waarschuwingssignaal moeten
doen uitgaan tegen het nu opduikende fascisme, waarvan Baudet een van de vertegenwoordigers is.

U hebt de strijd tegen fascisme en rassenwaan een van de slechtste diensten
ooit bewezen, door fascisme zo te normaliseren.

Dikke minachting voor u!

GA U SCHAMEN!!!!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/nationaal-comite-4-en-5-mei-interviewt-thierr...

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2019/05/06/nationaal...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech