In hoeverre is de Nationale Ombudsman onpartijdig ?

Hier kun je discussieren over In hoeverre is de Nationale Ombudsman onpartijdig ?.
In hoeverre is de Nationale Ombudsman onpartijdig ?

Uit de vraagstelling is al duidelijk dat ik vind dat de Nationale Ombudsman niet onpartijdig is.
Ik vind de nationale Ombudsman een verleng stuk van de Nederlandse overheden.
Zie : https://www.nationaleombudsman.nl/de-nationale-ombudsman/wat-doet-de-nat... Voortaan kort ik de Nationale Ombudsman af met N. O.
Citaat van de web site van de Nationale Ombudsman :
“ Effect van het oordeel van de Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman is geen rechter. Zijn uitspraken zijn niet bindend, wat wil zeggen dat iemand zich eraan moet houden. Een overheidsinstantie bepaalt zélf welke gevolgen het oordeel van de Nationale ombudsman heeft. Door te zorgen voor zorgvuldige onderzoeken, overtuigende beoordelingen en rapporten, heeft de Nationale ombudsman wel gezag. En kunnen zijn oordelen zorgen voor verandering bij overheden. Overheden hechten veel waarde aan het oordeel van de Nationale ombudsman, en nemen bijna altijd zijn adviezen over. “
Een klacht bij de N. O. kan een “ burger “ nog verder in de problemen brengen. Immers de N. O. kan besluiten dat een overheid juist heeft gehandeld. Als individu sta je tegen een machtige overheid en kan je alleen maar verliezen zelfs als je deels of volledig in het gelijk word gesteld door de N. O. Wraakzuchtige ambtenaren kunnen het je moeilijk maken bijv. Verder nog nieuws kan je sarcastisch stellen. Dan stel ik : je bent precair dus afhankelijk van een kleine te kleine Bijstand uitkering je kan nergens terecht en uit nood wend je je toch maar weer tot die overheid voor hulp. Vervolgens zie je zo als ik zie dat subsidies van de gemeente alleen bij een bevoorrechte groep terecht komt . Als Bijstander begin je immers niet makkelijk een stichting wat een voorwaarde is om voor subsidies in aanmerking te komen. Dan nog je bent totaal uit beeld bij ambtenaren omdat je niet tot hun netwerk behoort en nooit zal behoren want je bent een Bijstander waar bijv. veel vooroordelen over bestaan veel negativiteit over bestaat bij ambtenaren. Als je vervolgens klaagt over de gang van zaken rond subsidies kan je worden uitgesloten dat wil zeggen een brief krijgen van de gemeente met inhoud je krijgt geen antwoord meer als je contact zoekt met de gemeente want dat kost te veel tijd. Vervolgens kan je dat voorleggen aan de N. O. die dan de conclusie kan trekken dat de gemeente niet op ieder bericht hoeft te reageren. Daar mee is het klaar wat betreft de N. O.
Mijn conclusie is dat de N. O. verder bevordert met dergelijk handelen dat “ burgers “ zich van overheden afkeren en elders zoeken of in passiviteit en lethargie apathie verzinken. Nota bene zeker Bijstanders houden zich toch al gedeisd uit angst voor hun uitkering. Terecht denk ik die angst. Immers bijv. de N. O. beschermt je niet tegen die machtige overheden. Wat dan ? Een geel hesje aan trekken ? Bijstanders zijn daar niet op hun plaats denk ik sterker nog die gele hesjes zijn generaliserend anti Bijstand problematiek volgens mij. Bij wie of wat kan je dan wel terecht als Bijstander wie komt op voor je belangen samen met jou ? Ik zie niet waar je dan moet zijn zeker niet als je op basis gelijkheid wil mee praten en beslissen.
Zo als ik al eerder stelde de N. O. is een verlengstuk van de overheden. Sterker nog alle klachten procedures van overheden zijn er alleen om de stoom wat van de ketel te halen dus dat geldt niet alleen voor de N. O. De N. O. verwijst ook niet door denk ik door te stellen we kunnen geen sancties op leggen dus ga naar de rechter. Daar mee zou de N. O. het eigen bestaansrecht ontkennen. De N. O. kan zich maar beter opheffen vind ik . Uiteindelijk is het bestaan van de N. O. schadelijk voor “ burgers “ die precair zijn. Als zo veel teleurstellingen en tegenslag en dan nog moeten horen van medewerker N. O. heb geen hoge verwachtingen al bij aanvang klachten procedure. Op een gegeven moment is de energie op als je precair bent is mijn stelling. Dan word er niet meer geklaagd je word dan alleen nog maar geleefd. De N.O. gebruikt de term “ dienstverlening “. Overheden zouden diensten verlenen aan de burger. Daar mee indirect ontkennend dat er een grote machtsongelijkheid is in Nederland. Ook verhult dat soort wollig taalgebruik als “ dienstverlening “ “ client “ en dergelijke wie er werkelijk de macht heeft en voor al wie niet. Dat taalgebruik is ingevoerd in het kader van een “ terugtredende overheid “ waar bij de burger volgens de Rechtse politiek een zakenman of zakenvrouw is die in staat is zelfstandig een leven op te bouwen. Over machtsverschillen en verschillen in belangen word in dat kader niet gesproken door de Rechtse politiek en overheden.
Je kan er je schouders over ophalen onder het motto ik ga die strijd met die gezichtloze moloch overheid niet aan. Zeker niet als je ook nog eens het risico loopt met gekken en criminelen op een hoop te worden geveegd die hun gelijk denken te halen door bijv. een gemeentehuis in de brand te zetten. Alleen een voorbeeld dat afbranden dus geen oproep om dat na te volgen.
Maar als je afhankelijk bent van die overheden dan moet je uiteindelijk toch wat. Deze bijdrage van mij is maar weer eens een voorzetje in dat kader. Ik geef niet op de strijd gaat door verandering is mogelijk.

Groeten, Raymond.


Hoi Raymond Wat jammer dat je

Hoi Raymond

Wat jammer dat je contact met de gemeente en NO niet goed is verlopen. Ik heb wel eens contact met de NO en ook de gemeente. Ik kan er altijd redelijk mee communiceren.
Ik weet niet precies wat voor contact je met de gemeente hebt gehad. Ging het om een uitwerking aan te vragen? Of had je vragen over subsidies? Je hebt een brief gekregen waarin stond dat contact met jou teveel tijd kost. Hoeveel brieven en vragen heb jij de gemeente gesteld? En in welk tijdsbestek? Waarschijnlijk ben je gebombardeerd tot 'veelschrijver', zo maak ik op.

Probeer je vragen zoveel mogelijk te doseren. Misschien kan een rechtswinkel iets voor je betekenen, of een gesprek met maatschappelijk werk.

Sterkte

.

.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech