Nederlanders krijgen doodstraf voor ''vergismoord'' in Marrakesh/NEEN tegen de doodstraf!!

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 31/07/2019 07:04:49

Ondanks de hittegolf gaat de strijd door! Zoals de strijd tegen de doodstraf! Nu een alarmerend bericht, dat twee Nederlanders in Marokko ter dood zijn veroordeeld vanwege
hun echte/vermeende betrokkenheid bij een ''vergismoord'' in Cafe La Creme in Marrakesh.
Het misdadige karakter hiervan [als ze schuldig zijn, er loopt nu Hoger Beroep], staat buiten kijf. Maar de doodstraf is barbaars, riskant [stel, dat je de verkeerde hebt] en verdient bestrijding! Vandaar, dat uw Wreker van het Onrecht weer ten strijde trekt!

NEDERLANDERS KRIJGEN DOODSTRAF VOOR VERGISMOORD IN
MARRAKESH/NEE TEGEN DE DOODSTRAF!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/nederlanders-krijgen-doodstraf-voor-vergismoo...

ASTRID ESSED ATTACK STRIKES AGAIN!

Beste lezers,

Er is een hittegolf gaande, maar dat is geen reden voor uw Wreker
van het Onrecht -ook al is zij, zoals iedereen, door de warmte bevangen....-
om Nieuws en Onrecht te negeren.

Zo las ik onlangs op Teletekst en in andere media een opmerkelijk Bericht, dat ik met u wil delen.

Het betrof het volgende:

In Marokko zijn twee Nederlanders onlangs veroordeeld tot de doodstraf voor een ''vergismoord'' [1] in Cafe La Creme in Marakkesh in 2017.
Het zou, de term ''vergismoord'' zegt het al, een moord [liquidatie] zijn in
het criminele circuit en wel in de zogenaamde ''Mokro Maffia'' [2]
Zie voor nadere details de nieuwsberichten onder noot 3, die het veel beter
hebben beschreven dan ik in zo'n kort tijdsbestek zou kunnen.
Ik ga ook niet nader in op alle nare details, omdat het mij niet te doen is
om de -natuurlijk-misdadige aspecten aan deze zaak -laat dat voorop staan-
maar om de opgelegde straf waartegen de veroordeelden, Shardyone S. en Edwin M, overigens in beroep zijn gegaan. [4]
Overigens is dit vonnis voor Marokko
opmerkelijk, omdat de doodstraf er al 25 jaar niet meer wordt uitgevoerd. [5]

DE DOODSTRAF/A

1

RECHT OP LEVEN

Om maar met de Deur in Huis te vallen:
Ik ben een verklaard en principieel tegenstander van de
doodstraf.
Daarvoor zijn een aantal redenen, maar in de eerste-en de
belangrijkste- een principiele, namelijk de schending van het recht op leven, zoals is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. [6]
Ik ben van mening, dat iedereen dat recht heeft, ook degenen, die tegenover anderen dat recht geschonden hebben.
Daarnaast vind ik, nog afgezien van de manier waarop de
doodstraf voltrokken wordt [van barbaars tot ''humaan''
tussen aanhalingstekens dan!], de doodstraf een barbaarse en wrede straf, die niet meer bij onze tijd past.
Deze mening wordt gedeeld door belangrijke mensenrechtenorganisaties als Amnesty International
en Human Rights Watch [7], die met mij van mening zijn,
dat de uiterste consequentie van mensenrechten, eigenlijk zogezegd de lakmoesproef [8], is, de absolute toepassing van
die mensenrechten, ook tegenover de grootste boosdoeners.
Want mensenrechten zijn universeel en gelden iedereen.
Ik kan het niet laten in dit verband de Bijbeluitspraak te citeren:
''want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.'' [9]

Ik begrijp het verlangen naar vergelding/wraak van nabestaanden van dodelijke slachtoffers, maar daarom spreken zij dan ook geen recht, maar een -hopelijk- onafhankelijke en objectieve rechter.

Overigens betekent dat niet, dat bij bewezen schuld
[en dan doel ik op hard bewijs en niet louter ''getuigenverklaringen'' zoals in sommige niet nader aangeduide zaken] aan doodslag/moord, niet stevig gestraft moet worden, maar ik hou staande het standpunt, dat de
doodstraf niet alleen wreed en barbaars is, maar dat ieder mens, ook bij levenslang, een kans moet krijgen op herstel
en om ''zijn leven te beteren''
Een ''parole board'' idee dus. [10]

2

DE STAAT DOODT WEL?

Maar er zit nog iets geks en ongerijmds aan die doodstraf.
Want doden, al dan niet met voorbedachten rade, is -NATUURLIJK terecht- strafbaar, trouwens in alle bekende
en bestaande samenlevingen, vanaf toen tot nu-, maar de Staat meent zich WEL het recht aan te meten, mensen te
doden, al is het dan vervat in ''De Wet''
Dat is tegenstrijdig en ongerijmd

DE ''VERGIS'' DOODSTRAF
WHAT IF IT IS THE WRONG PERSON?

Een ander zwaarwegend argument, dat ook voorstanders van de doodstraf
aan het denken zou moeten zetten is de zogenaamde VERGISDOODSTRAF
Een wettelijke vorm van ''vergismoord'' eigenlijk.

Ja, want wat als de verkeerde persoon is geexecuteerd?
Dan kan het Onrecht niet meer hersteld worden, wat WEL kan bij gevangenisstraf uiteraard, waarbij betrokkene -terecht- nog een fikse schadevergoeding krijgt ook.

Een hypothetisch geval, ontstapt uit een horrorstory?

HELEMAAL NIET!

Want of het nu komt door klunzigheid van rechter, politie en/of OM, door
een welbewuste en geslaagde poging van de werkelijke killer om iemand
anders erin te luizen, aggressief racisme zoals bijv in het Zuiden van de VS
of een bewuste poging van politie/Justitie, iemand of een groep mensen erin
te luizen, het komt voor en de Geschiedenis kent diverse voorbeelden
waarvan ik er enkele zal noemen:

SCOTTSBORO BOYS

The Scottsboro boys, waarbij een aantal zwarte tieners werd beschuldigd,
twee blanke vrouwen te hebben verkracht, een misdrijf waarop in het
diep racistische Alabama de doodstraf op stond.
Dankzij krachtige solidariteit van de Amerikaanse Communistische Partij
en het NAACP [National Association for the Advancement of Coloured People],
die aan deze zaak wereldwijd bekendheid gaven, werd de doodstraf voorkomen.
Later werd overtuigend bewezen, dat zij allemaal onschuldig waren. [11]
Aan het zuidelijke Amerikaanse racistische ''rechts''systeem heeft het niet gelegen, maar stel dat zij toch terechtgesteld waren.......

GUILDFORD FOUR AND MAGUIRE SEVEN

Een ander schandelijk staaltje van gerechtelijke dwaling met als overeenkomst
met de Scottsboro boys, dat ook hier ''Justitie'' de betrokkenen erin probeerde te luizen waren de cases van ''The Guildford Four'' en de ''Maguire Seven'' [12]
In beide gevallen ging het om groepen Ieren in Engeland woonachtig,
die werden beschuldigd [en veroordeeld] voor aanslagen, die door de IRA [13]
waren gepleegd en waarin zij betrokkenheid zouden hebben.
In geval van de Guildford Four was er sprake van ''police coercion'' [foltering
dus] en hebben zij onder druk daarvan ''bekend'', bij de ''Maguire Seven'' was
er bewuste tegenwerking van de politie en allerleid dwalingen in de proceszaak zelf.
Uiteindelijk werden alle nog in leven zijnde veroordeelden gerehabiliteerd, want
overduidelijk was geworden, dat zij er niets mee te maken hadden. [14]
Stel nou, dat zij ter dood gebracht waren.......

GEEXECUTEERD
TERREURVERDACHTEN IN BAHREIN

Een zaak, die ongeveer gelijktijdig met die vergismoord affaire in het nieuws
kwam, was de vermelding van de executie van drie terreurverdachten
in Bahrein door een vuurpeloton. [15]
Op zich al een eng bericht, maar daarbij kwam nog, dat volgens
Amnesty International tenminste twee mannen geen eerlijk proces heeft plaatsgevonden en dat er bij hen sprake geweest zou zijn van foltering. [16]
Dikke kans dus, dat zij nog onschuldig waren ook, nog afgezien van de
schandelijke manier, waarop ''Justitie'' gehandeld heeft

EPILOOG

De doodstraf is een schending tegen het recht op leven, onverschillig
om wie het gaat.
Als doden strafbaar is -en natuurlijk is het dat- hoort de Staat zich daaraan
ook niet te vergrijpen, ongeacht de ernst van het misdrijf.
Bovendien worden zogenaamde ''bekentenissen'' vaak onder psychologische
of fysieke dwang [foltering dus] verkregen, waardoor de kans, dat ''de verkeerde'' wordt veroordeeld, groot is en het Onrecht, in tegenstelling
tot gevangenisstraf, niet meer ongedaan kan worden gemaakt.
Wanneer de twee Nederlanders, die in Marokko ter dood veroordeeld
zijn voor die ''vergismoord'' inderdaad schuldig zijn [en het ook geen oneerlijk
proces was, zoals in de wereld [denk aan het Britse geval van de Maguire Seven en de Guildford Four], wel vaker gebeurt, is een fikse gevangenisstraf
een gerechtvaardigde sanctie genoeg.

De doodstraf is barbaars, van een andere tijd en wreed, ongeacht en al dan
niet ''barbaarse'' voltrekking.
Ongeacht aan wie opgelegd.

Ook boosdoeners en criminelen hebben recht op leven EN uitzicht om
het leven uitreindelijk opnieuw op te pakken.

WEG DUS MET DIE DOODSTRAF!
Op weg naar een menselijker Samenleving.

Astrid Essed, Wreker van het Onrecht.

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/nederlanders-krijgen-doodstraf-voor-vergismoo...

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/nederlanders-krijgen-doodstraf-voor-...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech