Directeur nazi-expo liegt en bedriegt in beste nazi-stijl

Hier kun je discussieren over Directeur nazi-expo liegt en bedriegt in beste nazi-stijl.
PERSVERKLARING NAV ONJUIST PERSBERICHT DESIGN MUSEUM JULI EN AUGUSTUS 2019

Al eerder zei deze gepromoveerder kunsthistoricus over Auschwitz:
'Apple is design, auto’s zijn design, zelfs Auschwitz is design.'

Maar Auschwitz is voor weldenkende mensen de holocaust, het dieptepunt van de westerse beschaving. Hoe het ontworpen is, doet er helemaal niets meer toe. Wie niet voelt dat de massamoord vóórgaat, heeft een probleem. En waarschijnlijk heeft De Rijk dit probleem.

De Rijk stelt in zijn publicaties ook: 'Het Design Museum wil met de tentoonstelling evenwicht aanbrengen in de manier waarop design en ontwerp geëtaleerd wordt. We zijn gewend om in musea de goede kant van cultuur te zien ' zoals hij zei in het Stadsblad Den Bosch.

O ja? En de Verzetsmusea in Amsterdam, Gouda of Leeuwarden dan? Tonen die de 'goede kanten van het nazisme? Kom nou toch... En het oorlogsmuseum Overloon? Het Bevrijdingsmuseum Groesbeek en het Joods Historisch Museum in Amsterdam dan? Of het grote US Holocaust Memorial Museum? Of de geruchtmakende en zeer belangrijke Duitse museumtentoonstelling 'Verbrechen der Wehrmacht'- oorlogsmisdaden van de Wehrmacht? Dit is geen vergissing van De Rijk meer, dit is een bewuste verdraaiing, ook wel bekend als leugen.

Een leugen komt nooit alleen... er zal ook een oude VW ter bewondering op de expo komen te staan. Maar dat is juist géén nazi-ontwerp, ontdekte de Nederlandse journalist Paul Schilperoord al in 2009, tien jaar terug, en schreef daar een boek over. De ontwerper daarvan was namelijk een Jood, Josef Ganz. De nazi's stalen zijn ontwerp, en gooiden hem het land uit. Overigens zagen alle kleine auto's in de jaren '30 er ongeveer als de kever uit. Zou De Rijk dat nou echt niet weten? Zoiets iconisch als de VW...? Hij was nota bene professor in vormgeving in zowel Delft en Leiden...

Directeur Timo de Rijk blijkt ook op andere punten een seriële oplichter. Bijvoorbeeld: in de interviews met de Volkskrant, Trouw en Nieuwsuur in 2018 en 2019 verzweeg hij maar even dat zijn museum pal tegenover de oude synagoge in Den Bosch ligt. Weten die verslaggevers daar in Amsterdam veel... Het Ned. Israëlitisch Kerkgenootschap - de grootste Joodse gemeenschap van Nederland - wist het natuurlijk wel - dat waren tenslotte hún 293 vermoorde leden die pal tegenover het museum op een plaquette staan - en vond dit alles stuitend en veroordeelde begin augustus de expositie in de Volkskrant. Op die plaquette staan ook de namen van grootvaders en -moeders van de cabaretier Micha Wertheim en de schrijver Leon de Winter. Zouden die het leuk vinden dat er 6 meter verderop hakenkruizen opgehangen worden?

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/exposeren-van-nazidesign-is-raa...

Nog meer 'verdraaiingen'?
'De nazi's waren meesters in het inzetten van vormgeving om hun doel te bereiken; massa's mensen wisten ze ermee aan hun kant te krijgen en te onderdrukken', schrijft de directeur. Helaas: fout, ernstige verdraaiing, onzin. Eerst de simpelste onzin: 'meesters in het inzetten van vormgeving'.

Hun vormgeving en de inzet daarvan was namelijk nogal doorsnee en moest vooral veel, snel klaar en simpel zijn. Ze waren beetje onmodern en vooral op resultaat uit, en het moest allemaal niet te mooi. Hun grootste propaganda-slag wonnen ze met het aanbieden van een goedkope radio, de zg. Volksempfanger, en met onophoudelijke radioredes - maar dat is natuurlijk geen design... Maar tot nu toe niets gemeld daarover op de nazi-expo.

Dan: onderdrukking door vormgeving? Posters met een razende, schuimbekkende Hitler of dreigende SS'ers? Onzin natuurlijk. 'Meesters'? Nee dus. Maar hoe deden de nazi's het dan wel? Heel simpel en voorspelbaar, heel goed onderzocht, lees 'The Rise and Fall of the Third Reich' er maar op na: Zij gebruikten vóór alles geweld, geweld en nog eens geweld - knokploegen, bedreiging, intimidatie, terreur, marteling, moord, enorme geheime diensten tot en met concentratiekampen en uiteindelijk massamoorden.

Hun openlijke terreur stamt uit de jaren '20 met de straatvechters van de SA, de Sturmabteilung, die met groot gemak honderden - jazeker, honderden - tegenstanders zoals socialisten en communisten op straat letterlijk doodschopten - natuurlijk ook Joden. Daarna kwam de SS van Himmler, nog een graadje erger, en om de baas te worden vermoordden die in 1934 de leiding van hun vrienden van de SA tijdens de 'Nacht van de lange messen'. De eerste commandant van Dachau, SS-generaal Theodor Eicke, schoot toen eigenhandig zijn colleganazi, de leider van de SA, Ernst Röhm, op direct bevel van Hitler dood. In hun publiciteit gebruikten ze verder alle mogelijke dreigementen, leugens en bedrog. Ze buitten hun gewetenloosheid met groot succes vrijwel volledig uit.

Wat er ontbreekt in Den Bosch...
Zijn er ook nog meer 'onwaarheden', in de vorm van omissies? Zeker.
Oordeel zelf: 'Naar buiten toe liet het nazisme een verleidelijk beeld zien van voorspoed en zorgeloos vertier, terwijl in 1933 al de eerste concentratiekampen werden opgezet. Samen laten deze paradoxen zien hoe het nazisme binnen twaalf jaar eerst tot een enorme ontwikkeling en vervolgens tot een daverende ineenstorting kwam. En op welke manier design in dat proces een doorslaggevende rol speelde.' Geen woord over de continue grote haatcampagnes tegen Joden, socialisten en communisten. Of over de haatfilms 'Jud Süss' en 'Der ewige Jude'. Oeps! Vergeten...

En 'Zorgeloosheid en vertier' - werkelijk? Dit is helaas een grote en bovendien pijnlijke onwaarheid. Want de nazi's voerden hele heftige en smerige campagnes in het openbaar, bij daglicht dus tegen.... Joden, en verder tegen socialisten en communisten en ook kapitalisten. Er zijn nogal wat naziposters waarop Joden en ook communisten of kapitalisten er heel slecht af komen, niet voorspoedig of zorgeloos.

Hitler noemt Joden in Mein Kampf met zeer negatieve termen, die hier niet herhaald hoeven te worden. Dat is tegenwoordig simpel na te slaan in de wetenschappelijke editie, want die heeft een zeer uitgebreid register. De nazi's citeerden graag en vaak open en bloot Luthers antisemitische tirade tegen Joden. En er was altijd ruimte voor onophoudelijke campagnes over het leger, de soldaat en de oorlog. Zoals we nu weten is de kern van fascisme agressie en de continue oorlog.

Waarom komt er niets van dit alles in Den Bosch tevoorschijn? Wat is erger: een leugen of een halve waarheid?

Wat lieten de nazi's verder naar buiten toe zien vanaf hun staatsgreep in maart 1933, toen ze het parlement (de Rijksdag) zelf in brand hadden gestoken? Zij arresteerden door het hele land met hun knokploegen toen tienduizenden (1 met vier nullen) politieke tegenstanders zoals socialisten, communisten en vakbondsmensen, veel parlementsleden, wat Joden en journalisten en sloten die op in tientallen snel opgezette concentratiekampen waar ze vrijwel elke dag slaag of erger kregen - de eerste kampen stammen allemaal uit maart en april 1933. De nazi's lieten opzettelijk, ter afschrikking, reportages maken van de gevangenen in kamp Dachau, publiceerden ettelijke foto's uit de kampen - erg zorgeloos allemaal.

Openlijke afschrikking, zo 'zorgelijk' mogelijk, was de nazibedoeling. Leuk Nederlands detail: de zogenaamde brandstichter, Marinus van der Lubbe, werd uitgebreid in de pers tentoongesteld. Ook zijn dood onder de guillotine in 1934 - het eerste buitenlandse nazislachtoffer was dus een Nederlandse communist - werd 'voorspoedig en zorgeloos' uitvoerig gepubliceerd. Nog net niet met een foto van zijn hoofd terwijl het van de moordmachine afvalt...

Daarna begonnen al snel de jaarlijkse partijdagen in Neurenberg, in het grote stadion. Daar stonden dan zorgeloos tienduizenden geüniformeerde mannen zoals van de SA knokploegen en soms vrouwen, in het gelid. En altijd in uniform, ontmenselijkt. De artikelen van vrijwel alle buitenlandse correspondenten uit die jaren gaan vaak over de militaire agressie die Hitler binnenlands en buitenlands continu toont. Want hij wilde hard maken dat het 'Herrenvolk' van 'Übermenschen' ook echt wat in de melk kon brokkelen...

In 1935 richtten de nazi's verleidelijk en zorgeloos de Wehrmacht op - dat was vooral bijzonder omdat álle militairen, van generaal tot rekruut - een persoonlijke trouw een eed aan Der Führer, ene A. Hitler, moesten zweren. Ook het herstel van de economie door de verleidelijke en zorgeloze bestellingen van duizenden kanonnen bij 'kanonnenkoning' Krupp uit WO-I, en van tanks en vliegtuigen vielen nogal op in agressieve zin. Maar het werd nog véél zorgelozer...

Daarop volgde in maart 1936 de 'verleidelijke en zorgeloze' herbezetting met nazimilitairen van het Rijnland - vooral zo leuk omdat er geen schot viel. In maart 1938 hadden we de verleidelijke en zorgeloze inval met duizenden nazimilitairen in Oostenrijk - ook weer zonder één afgeschoten kogel. In maart 1939 zelfde recept: nu viel Tsjechië, en verleidde Hitler in München Chamberlain met 'peace for our time'. En ja, toen moest er een keer geschoten worden, en wel op de Polen, en vanaf 1 september tot 1 oktober 1939 stierven 40.000 Warschauers bij de nazi-aanval. De rest van het verhaal is overbekend...

Nog meer onzin
We gaan tot de bodem, want in dit hardnekkige geval moet dat kennelijk.
De Rijk: 'De tegenstellingen die het nazisme kenmerken worden getoond aan de hand van een ruime selectie objecten uit Nederlandse en Duitse musea en verzamelingen. Zo zijn er architectuurelementen en meubels te zien uit het Haus der Deutschen Kunst en de Rijkskanselarij.'

Eh: 'tegenstellingen die het nazisme kenmerken'? Lees ik het goed? De nazi's waren populisten, dat houdt in: rechtlijnige, simpele en vooral eenduidge boodschappen zoals 'Ein Volk, ein Reich, ein Führer'. Welke tegenstelling zit daar dan nog in? Ze waren juist absolute meesters in dictatoriale eenstemmigheid (dat is in die branche zelfs een sine qua non) vooral met hun haat tegen kapitalisten, andersdenkenden en minderheden zoals Joden, homo's, Sinti en Roma maar ook van Jehova's getuigen, socialisten en communisten. Dat leidde tot eenstemmigheid bij het vernietigen van vooral Joden en Roma en Sinti.

Nog een citaat uit deze hoorn des overvloeds: 'Samen laten deze paradoxen zien hoe het nazisme binnen twaalf jaar eerst tot een enorme ontwikkeling en vervolgens tot een daverende ineenstorting kwam. En op welke manier design in dat proces een doorslaggevende rol speelde.'

Historisch totale onzin. Eerst een stylistisch puntje: het nazisme 'kwam' niet tot een 'daverende ineenstorting'. Die werd bezorgd door de Sovjets, die Stalingrad, Leningrad en Koersk met een enorm verlies aan mensen wonnen (en de rest) en verder door de RAF en de US Air Force. 'Design' gaf op geen enkele wijze de doorslag. De nazi's hadden net zo goed Donald Duck op een winterwortel als symbool kunnen gebruiken - dat had voor hun opkomst, voor de holocaust, voor hun ondergang, niets uitgemaakt. Uitsluitend geweld en nog eens geweld gaf bij dit alles de doorslag. Slaat u er welke historicus dan ook maar op na: op dit punt bestaat er een opmerkelijk grote overeenstemming.

Maar De Rijk is kunsthistoricus. Hij weet dit niet en snapt het niet - of wil het niet snappen omdat zijn plan dan vastloopt.

Hoe nodig hebben we deze expositie? Volgens De Rijk snappen velen van u en van ons nog steeds niet genoeg van de nazi's. Pardon? En de herdenking van de Februaristaking dan - we zijn mede-organisator - of de dodenherdenkingen op 4 mei of de vieringen van 5 mei dan? Of de Auschwitz-herdenking op 27 januari? Of de boekenserie van dr L. de Jong dan, 28 delen? Of Pressers 'Ondergang' - met zo'n 130.000 exemplaren, herdruk na herdruk? Of de recentere tv-serie '13 in de oorlog' van Ad van Liempt? En het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie dan? Of de tienduizenden boeken, film en tv-programma's over de oorlog? Of de Indische dodenherdenking op 15 augustus?

Zowel in Duitsland als in Oostenrijk zijn er wel degelijk exposities over nazipropaganda en ontwerp gehouden. In Oostenrijk in 1998 in de Österreiche Nationalbibliothek onder de titel 'Verführungen' en in 2001 eerst in Keulen en daarna in Hannover in het Kestnermuseum een expositie getiteld: 'SCHÖN, ORDENTLICH, DEUTSCH". DESIGN IM NATIONALSOZIALISMUS'.

Om maar te zwijgen van duizenden boeken, films, dvd's, tv-series en documentaires over nazipropaganda. As we speak biedt Amazon ruim 600 boeken over dit deelonderwerp alleen al aan.

Onze vereniging bestaat sinds 1965. Wat hebben wíj dan zoal nagelaten om zo afgerekend te worden?

- We publiceren al 55 jaar uitgebreid over nazisme en fascisme, vroeger vooral ons maandblad maar nu een grote site met veel uitleg over fascisme en nazisme, AFVN.nl.
- We hebben meegewerkt aan de oprichting van het Verzetsmuseum in Amsterdam en we ondersteunen instellingen als Kamp Amersfoort, Kamp Westerbork, Kamp Vught en oorlogsmuseum Overloon.
- We hebben met succes actie gevoerd tegen bijvoorbeeld de zanger en nazivriend Johannes Heesters, die hier een paar jaar terug optrad maar tijdens de oorlog voor de nazi's in Nazi-Duitsland - zelfs bij een bezoek aan kamp Dachau werd hij gefotografeerd.
- We traden succesvol op tegen het herdenken van nazisoldaten op 4 mei in Vorden en we voeren permanent actie tegen het herdenken van duizenden nazisoldaten en SS'ers op de nazibegraafplaats in Ysselsteyn (Venray, 31.000 nazi's, SS'ers en Nederlandse verraders en beulen). We kregen daarbij o.m. steun van ded oudste nog levende nazi-jagers van Europa, de Joods-Franse Serge en Beate Klarsfeld uit Parijs.
- We hebben met succes geprotesteerd tegen het eren van de SS-bewonderaar Armando in kamp Amersfoort en tegen de moord op de Amerikaanse activiste Heather Heyer in Charlottesville.
- We hebben twee nazibeurzen laten sluiten, in Huizen en Duiven.
- We hebben geprocedeerd tegen de vrije verkoop van Mein Kampf en gewonnen.
- We versturen ongeveer één persbericht per week, en nemen deel aan debatten en discussies op internet.
- We hebben de herdenking van de Februaristaking in het Gooi al vijf jaar georganiseerd.
- We nemen deel aan allerlei andere groepen en antifascistische en antiracistische activiteiten zoals tegen de onderdrukking van Indonesië of vervuiling van de dodenherdenking met .
- We hebben net een WO-II-tour door Den Bosch georganiseerd, op 20 juli...

Vorig jaar was er verder elf maanden lang een uitgebreide een zeer goede verantwoorde expositie over nazi-propaganda, en wel in het Europees parlement in Brussel, van het US Holocaust Memorial Museum. De Rijk beweert echter rustig dat erin Europa nog nooit één grote tentoonstelling over dit onderwerp geweest is... tsja.

Dr Timo de Rijk, de ex-professor uit Delft en Leiden komt het stedelijk museum uit zijn provinciale treurigheid verlossen, hij is een groot designkenner en gepromoveerd kunsthistoricus en nu groot museumdirecteur te Den Bosch, en bereidt een expositie over nazivormgeving voor, maar is dus niet zelfs maar een uurtje in Brussel gaan kijken, volgens Google 146,8 km bij hem vandaan. Groningen is verder...

Hij weet het allemaal al lang en als ex-professor véél beter.

Arthur Graaff, woordvoerder AFVN-BvA
vm. hoofdredacteur van website 'Nieuws-WO-II' en van BBC-maandblad Wereld in Oorlog'

Foto 1: Dit is het echte Design van het Derde Rijk: opgehangen verzetsmensen in Rusland.
Foto 2: De stoep van het Designmuseum ligt 6 m van de oude synagoge, met op de muur de plaquette van de 293 vermoorde Bossche Joden.


Arthur Graaff stalinistische dorpsgek.

Arthur Graaff vindt de honderd miljoen slachtoffers van Mao geen probleem, was tenslotte voor de goede zaak.
Zelfs binnen zijn eigen marginale organisatie omstreden.
Antifascisten verklaren Arthur Graaff voor gek.
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20180926_80004893/antifascisten-ve...

Dit soort moddergooierij

Dit soort moddergooierij kunnen we wel missen hoor. Bovendien is Arthur een socialist en zitten er bij de AFVN niet alleen maar communisten!

Over moddergooien gesproken

Directeur nazi-expo liegt en bedriegt in beste nazi-stijl

dorpsgek.... o jee!

schelden is lekker, hoef je niet na te denken. Want dat gaat sommige mensen héél moeilijk af... geeft niet hoor... Vraag anders hulp als je met a-r-g-u-m-e-n-t-e-n (is dat woord niet te lang voor je...?)wilt d-i-s-c-u-s-s-i-ë-r-e-n... Met wat goede wil kan iedereen dat...

AFVN eng stalinistisch clubje

Ontstaan omdat ze het niet eens waren met de afkeuring door de CPN van de Sovjet-invasie in Tsjecho-Slowakije.

design

Auschwitz is design haahahaaha

Duistere uitspraak . Echt, Satan gewoon. Satan, fluisterde hem dat in.

Uiteraard is het gedesignd....Iets of iemand, heeft het vorm moeten geven

:__)

Auschwitz, wel mooi boreaal design. Dat zou Therry Baudet kunnen zeggen

Die strake grijze pakjes van de Duitsers, sommige homoseksuele mannen (en hetero vrouwen ), zullen zeggen

: Wat een geile vertoning !

De band : death in june, treed op in nazi pakjes, omdat zij homoseksueel zijn en dat allemaal heel geil vinden :__)
Mannen met leren laarzen en zweepjes. Sommige mensen krijgen daar een kick van. Sterker nog, er wordt we gesuggereerd, dat
er veel homoseksuele mannen, bij de nazi's zaten. Juist omdat dat destijds niet mocht ! Dan hadden ze toch een uitlaatklep en status etc.

Het symbool van death in june, is een SS doodshoofd, in de pride vlag...

Toch komen zij gek genoeg uit de linkse hoek...Zij spelen nazi, zijn het niet. Ze geilen op nazi esthetiek, maar zijn
tegen de politiek. Uiteraard, een inktzwarte band, uit de gothic/postpunk/industrial hoek

Maar het kan, het kan. Alles kan. In de kunst mag alles, vind ik. Iets wat men controversieel vind, aan mij.

Maar het hoeft niet :) Het mag wel, maar het HOEFT niet.

Naast een synagoge, zo'n expo doen. Ik vind het smakeloos.

voedertijd

Death in June was van meet af aan nazi-gezind hoor. Oud nieuws
https://antifascistnews.net/2015/11/10/nazi-goths-fuck-off-it-is-time-to...

dont troll on me

Ik moet toegeven, het een en ander wat in dit stukje staat wist ik niet

Ik dacht dat het slechts pose was. Maar hij blijkt dus in die schimmige, links nationaal socialistische hoek te zitten.
Zogenaamd 'nationaal,pagan anarchisme' en dat soort wazige ideologie

excuses voor dat ik dit iet wist

Misschien heeft men wel een punt. Via goede. sterke muziek, kan fascisme dan binnen gesmokkeld worden

Helaas is Death in june wel een goede band

al vind ik current 93 véél beter.

kraken gaat door

En pseudofiguren als the Ex zijn wel oké natuurlijk, want die lallen in een microfoon iets over open grenzen. Maar gelet op hun reisgedrag zijn dat toch echt een stelletje milieucriminelen. Als antifa daar nou ook eens heel correct op gaat letten.

1

ik vond the Ex ook wel goed hoor

Hetze tegen de schrijver en kunstenaar Armando

De SS’ers
De bewondering voor de SS zou blijken uit dit citaat uit het voorwoord: „Toen bleek dat geen ander leger uit de Tweede Wereldoorlog zoveel soldatenroem had vergaard”. In het persbericht stopt de zin daar, terwijl hij in het boek verdergaat met: „en zich zo gehaat had gemaakt als deze Waffen SS; kort na de nederlaag werden de 900.000 man door een internationaal militair tribunaal in Neurenberg medeplichtig bevonden aan een misdadige organisatie”.

Daar verandert de betekenis nogal van, van die toevoeging, maar dat kwam niet in de antifascistische kraam te pas. Je eigen morele verontwaardiging oproepen door zelf selectief te citeren; ergens in de DSM-5 moet die geestelijke kwaal beschreven staan.
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/27/de-ssers-a3958379

Dorpsgek.... o jeetje!

Schelden is lekker hè. Vooral als je niet goed kunt d-i-s-c-u-s-s-i-e-r-e-n (is dat woord niet te lang voor je?) Vraag ander gerust hulp aan een v-o-l-w-a-s-s-e-n-e. Komt allemaal goed, ook jij kan het wel, als je maar wilt.

Nog meer leugens

De claim dat de querulant Josef Gans de VW Kever ontworpen heeft is natuurlijk ook al lang onderuitgehaald. De ontwerper blijft Ferdinand Porsche die zijn Kever op een Tatra model baseerde. Tatra is voor de inbreuk op patenten door Volkswagen schadeloos gesteld.

Schandalige laster die zo’n

Schandalige laster die zo’n De Graaff over Armando verspreidt. Inderdaad, een grote gek. Zulke figuren kun je missen als kiespijn, zeker in een tijd waarin extreemrechtse types daadwerkelijk politieke macht veroveren en intelligente weerstand geboden is. Dit soort “antifascisten” maakt de noodzakelijke strijd juist belachelijk.

'schandalige laster'zg. door Arthur Graaff

Ha Lafbek,
dus jij durft je naam niet te publiceren? Ik wel... de 'schandalige lasteraar', de 'grote gek' - ben ik hier per ongeluk in de cursus verzijld 'Schelden voor beginners zonder mavo'? Dat lijkt toch nergens op...
Lef heb je kennelijk alleen anoniem, lafbek... En waaruit bestaat die laster dan wel? Geen antwoord natuurlijk, lafbek. Dat woord bevalt me wel: LAFbek. Laf en bek. Ja.

Lezen kan je ook al niet, je maakt een fout in mijn naam. Ja, dat krijg je zonder mavo...

Ga ja aangifte doen tegen me vanwege 'laster'? Die is toch strafbaar? Durf je niet, lafbek... eigenlijk nogal zielig...vooral door de kracht van je argumenten... of moet ik schrijven a-r-g-u-m-e-n-t-e-n?

O ja: verhelderend dat Tommy Wieringa zich ook al verlaagde tot gescheld op mij in zijn column. Zoveel eer verdien ik als domme, misleide, gestoorde en vooral lasterende halve stalinistenvriend niet... ook TW had weer kei- en keiharde argumenten....

Voor alle duidelijkheid, nu we hier toch bezig zijn: een flink aantal weldenkende mensen - maar zeker niet iedereen - is tegen het vereren van SS-bewonderaar A in kamp Amersfoort - waar A niets mee te maken had. Twee van mijn ooms zaten daar, één van hen is door de nazi's vermoord. De oom van een collega zat er. Geen enkel familielid van A zat er.

John Jansen van Galen, die bij HP A als chef kunst had, bevestigde mij persoonlijk eye to eye een maand geleden dat A een egocentrische provocateur bij uitstek was, die bovendien een vreemde, sterke fascinatie voor geweld had.

En dan het motto van Adenauer het boek 'De SS'ers' (...) ‘Die Waffen-SS waren Soldaten als alle andere auch’ 'das die Waffen-SS kein Juden erschossen hat.’ We vergeten even de executies in de Oekraine... Er blijken zelfs Nederlandse SS'ers dele te hebben genomen aan massa-executies van SS'ers. De gehele motivering en inleiding van dat boek rammelt volkomen.

'De schandalige lasteraar' AG

Maak je niet druk Arthur.Er

Maak je niet druk Arthur.Er zijn genoeg mensen die je anti fascistische werk wel waarderen!!!

Tuurlijk

Iemand die de 100 miljoen slachtoffers van Mao vergoelijkt.

Het is opvallend inderdaad

Het is opvallend inderdaad dat Indymedia zoveel lafbekken anoniem herbergt. Zo kan je natuurlijk alles blaten zonder de consequenties te ervaren. Of zoals wij ze in Amsterdam noemen: Laffe tosti's.

Het enige kansloze geblaat

Het enige kansloze geblaat komt hier van Arthur Graaff en laffe tosti's komen uit Rotterdam.

Altijd handig, zulke

Altijd handig, zulke ooms.
Doe alsjeblieft geen moeite, Graaf, het is hierboven al zeer inzichtelijk aangetoond hoe jij en je medestanders selectief citeren.

-

Als jij een onderonsje had met John Jansen van Galen dan hoor jij daarover op deze plek gewoon je kop te houden.

"misselijkmakend"

Waarom zelfs de suggestie dat Armando sympathie voor het fascistische gedachtegoed gekoesterd zou hebben al misselijkmakend genoeg is.
https://www.neerlandistiek.nl/2019/04/waarom-zelfs-de-suggestie-dat-arma...

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech