Demonstratie Lutkemeer | Wie repressie zaait, zal verzet oogsten

Hier kun je discussieren over Demonstratie Lutkemeer | Wie repressie zaait, zal verzet oogsten.
Ongeveer 50 buurtbewoners, tuinders en sympathisanten verzamelden om de moestuinen in de Lutkemeerpolder te verdedigen. Het mocht niet baten. Onder orders van onze ‘groene’ gemeente werd er politiemacht opgetrommeld om hardhandig te ontruimen en werden binnen vier uur tijd de pompoenen, zonnebloemen en het harde werk van tientallen tuinders vernietigd. Zes mensen zijn gearresteerd. Dit alles voor distributiecentra ten behoeve van verdere uitbreiding van Schiphol.

Op 20 juni heeft de gemeente Amsterdam een biodiversiteit- en klimaatcrisis uitgeroepen. De gemeente beloofde een einde te zullen maken aan beleid dat ingaat tegen het stoppen van de klimaatverandering. Desondanks worden destructieve projectplannen die 20 jaar geleden op de tekentafel bedacht zijn niet heroverwogen en gaat ‘business as usual’ gewoon door.

1. Wij eisen dat de gemeente Amsterdam de werkzaamheden van
Schiphol Area Development Company per direct stop zet.
2. Wij eisen dat de gemeente Amsterdam het Biopolder Plan als
uitgangspunt neemt voor verdere plannen voor de
Lutkemeerpolder. En de herziening van het bestemmingsplan,
wat besproken wordt op de raadsvergadering in september, wordt
goedgekeurd.
3. Wij eisen dat er met betrokkenen van de boerderij de Boterbloem
een voor hen bevredigende en toekomstbestendige oplossing
wordt gevonden.
4. Wij eisen dat de gemeente Amsterdam handelt naar het uitroepen
van de biodiversiteit- en klimaatcrisis.

Op vrijdag 6 september zetten wij ons verzet voort en wij roepen iedereen op zich aan te sluiten.

Vrijdag 6 september - 17:00 tot 20:00 uur - De Dokwerker, Amsterdam

Wie wind zaait, zal storm oogsten. Verwacht ons bij de Stopera.
[Meer informatie volgt]

We Squash
Extinction Rebellion Amsterdam & NL
ASEED Europe
Code Rood
FAIRcity Amsterdam
FossielVrij Nederland
Je Moeder
Free Cultural Spaces Amsterdam
Platform Eetbaar Amsterdam
City Plot
Pluk

(English)
Demonstration for the Lutkemeerpolder:
Who sows repression, shall resistance reap.

Last Monday the Lutkemeer Gardens were evicted. Evicted to facilitate the plans of the Schiphol Area Development Company to replace the last fertile clay soil of the city of Amsterdam by an unwanted businesspark. As of Saturday night, protesters attempted to protect the ecological gardens from this destruction. Around 50 neighbours, gardeners and symphatisers gathered to defend the Lutkemeerpolder gardens. It did not help. Our 'green' municipality ordered the police-force to forcefully evict and the pumpkins, sunflowers and hard work of dedicated gardeners was destroyed within four hours. Six people have been arrested, of which four are still being detained. All of this for further expansion of Schiphol airport.

On June 20th the municipality of Amsterdam proclaimed a biodiversity- and climate crisis. The municipality promised to put a stop to policies that contribute to an ecological crisis. But nevertheless, destructive project plans that have been designed 20 years ago, are not being reconsidered and 'business as usual' goes on freely.

1. We demand that the Amsterdam municipality immediately puts a
stop to the work of the Schiphol Area Development Company.
2. We demand that the municipality takes the Biopolder Plan as the
baseline for future plans for the Lutkemeerpolder. And that it
approves the proposed modification of the reallocation plan, that
will be discussing in the municipal council in september.
3. We demand that a satisfying and future-proof plan will be
developed for the people involved with the Boterbloem farm.
4. We demand that the municipality of Amsterdam acts according to
the biodiversity- and climate-crisis.

On Friday the 6th of September we will continue our resistance; We welcome everyone to join us.

Who sows wind, harvests storm.
Expect us at the Stopera.
[More to be announced]

We Squash
Extinction Rebellion Amsterdam & NL
ASEED Europe
Code Rood
FAIRcity Amsterdam
FossielVrij Nederland
Je Moeder
Free Cultural Spaces Amsterdam
Platform Eetbaar Amsterdam
City Plot
Pluk


Comment was hidden

Op seksistische wijze geuite kritiek

Comment was hidden

Bedankt voor de melding. Aangepast

de Femke Halsema fanclub

Zo hé, jullie kregen een melding van de Femke Halsema fanclub?
Dit gaat niet over sexisme, ik bedien me enkel van beeldspraak. Dan zou je hier ook niet juten uit mogen maken voor staatshoeren. Het is alleen wat uitgebreider beschreven. Maar als het over kontneuken gaat zullen sommigen zich wel persoonlijk aangesproken voelen. Maar dat lijkt me dan hun probleempje. Moeten ze maar beter lezen.

.

wat is kontneuken ?

-

En laat pseudoanarchist JK maar zelf haar bek houden. Toen ik nog geabonneerd was op Buiten de Orde hoorde ik gelukkig nooit van een JK, maar helaas ontdekte deze opportunist dit blad voor haar politiek correcte geleuter.

vrede

Toch jammer dat er zoveel infight is, onder 'ons' anarchisten

Want van een 'ons' valt niet meer te spreken

Persoon JK is waarschijnlijk erg van de ( Amsterdamse ) politiek correcte, intersectionele toer

Ik persoonlijk vind dat niet radicaal genoeg en teveel afgebogen van de klassenstrijd, waar ik dagelijks mee te maken heb.

Maar kunnen we er niet samen uit komen ? Moeten we elkaar de strot af bijten ? Hoe meer we schelden, hoe sterker rechts staat. En ja, dit geld ook voor mij. Ik heb die fout ook gemaakt

Veel artikels in de BDO, daar heb ik ook zoiets van, jezus, dit meen je niet ?

Maar, betekend dat, dat we elkaar dan maar gaan haten en doxen ?

Wilt anarchisme als beweging bestaansrecht hebben, in de 21ste eeuw, moeten deze twee ideeën( klasse oriëntatie VS intersectie/queer theory ) of uit elkaar gaan. Of eentje moet de overhand hebben.

moderne moeder

Denk je nou echt dat in zo'n driehoek de burgemeester zich alleen maar laat naaien? Die bindt voor de politiecommissaris en de hoofdofficier van justitie een joekel van een dildo voor joh! Femke Halsema is een moderne en geemancipeerde vrouw.

niet op lette

let maar niet op die vervelende reklame lieve mensen

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech