[Den Haag] Ontwikkelingen rondom De Samenscholing – Gemeente Den Haag poogt contractwijziging

Nieuws, gepost door: De Samenscholing op 25/11/2019 11:06:38

Waar: Den Haag, Netherlands
Wanneer: 25/11/2019 - 18:23

Op 16 september 2019 kreeg De Samenscholing per brief meegedeeld dat de gemeente Den Haag het huidige contract voor De Samenscholing per september 2020 opzegt. De gemeente biedt nu een nieuw contract aan in de vorm van een bijvoegsel op het oude contract.


De belangrijkste verandering in het bijvoegsel is de wijziging van de opzegtermijn aan de hand van de gemeente. Deze was voorheen een jaar, in het nieuwe contract is dit veranderd naar drie maanden. Ook is het contract op te zeggen wanneer het de gemeente zint, zonder dat de opzegging een reden of onderbouwing moet hebben.

Deze ontwikkeling weerspiegelt een trend die over heel de maatschappij gaande is; de invoering van “flexibiliteit” en precariteit. In gesprekken met de gemeente heeft zij laten weten geen plannen te hebben voor de locatie van De Samenscholing aan de Beatrijsstraat 12, maar dat de wijziging voor hun “praktisch is” en bedoeld is “om zich in te dekken voor de toekomst”. Alweer blijkt dat zogenaamde “flexibiliteit” alleen gunstig is voor zij die bovenaan staan.

Op de dag dat het contract werd opgezegd zat er volgens de gemeente geen haast achter de ontwikkelingen. Maar na aandringen van De Samenscholing om toch het desbetreffende nieuwe stukje papier te krijgen om het zo te kunnen inzien is de gemeente de druk aan het opvoeren voor de ondertekening daarvan.

Ondertussen is De Samenscholing in gesprek geweest met de gemeente en is er een alternatief voorstel opgestuurd. Of de gemeente open staat voor dialoog om zo tot een overeenkomst te komen is ons nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de gemeente dreigt haar afspraak en belofte niet na te komen dat De Samenscholing (voorheen De Vloek) het pand aan de Beatrijsstraat voor tien jaar zou kunnen gebruiken – ook al hadden sommigen niet anders verwacht.

We houden iedereen op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

Voor als het erop aankomt...

De Samenscholing

Beatrijsstraat 12, Den haag
desamenscholing(at)riseup.net
https://www.facebook.com/samenscholing/

Tags: de samenscholing den haag zelfbestuur


Wie: 
nn

Developments around De Samenscholing - the city of The Hague attempts to change contract terms

On September 16th, 2019, De Samenscholing received a letter from the city of The Hague informing us that our current contract for De Samenscholing will be terminated as of September 2020. The city is now offering a new contract in the form of an addendum to the old contract.

The most important change in this addition is the change to the cancellation period clause on the city’s end. This was previously one year, but in the new contract, it has been changed to 3 months. The contract can also be terminated on the whim of the city government, without rhyme or reason.

This development reflects a trend which is taking place across our whole society: the introduction of “flexibility” and precariousness. In conversation with the municipal government, they let us know that they didn’t have any plans for De Samenscholing’s location at Beatrijsstraat 12, but that the changes were “practical” for them and that they would like to “cover themselves in the future.” It turns out that so-called “flexibility” is only advantageous for those on the top.

On the day that the contract was cancelled, there was according to the city no hurry surrounding these developments. But after De Samenscholing’s insistence on being able to see and hold this new relevant piece of paper, the city has been increasing the pressure for us to sign it.

Meanwhile, the Samenscholing has been in discussions with the city and an alternative proposal has been sent. Whether or not the city is open to dialogue to come to an agreement is yet to be seen. What is clear is that the municipality is in danger of failing to honour its agreement and promise that De Samenscholing (formerly De Vloek) could use the building on Beatrijsstraat for ten years - even though some had not expected otherwise.

We will keep everyone posted about further developments for when it comes down to it!

De Samenscholing

Beatrijsstraat 12, Den haag

desamenscholing(at)riseup.net

https://www.facebook.com/samenscholing/


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech