Waarom boreaal geborrel vermeden dient te worden

Hier kun je discussieren over Waarom boreaal geborrel vermeden dient te worden.
Op 23 januari willen de Jonge Socialisten, afdeling Brabant gaan borrelen ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Ze willen dat gaan doen samen met de JFVD, de jongerenclub van het Forum voor Democratie. Een Buiten de Bubbel Borrel, zo noemen ze dit onzalige nieuwjaarsvoornemen. Antifascisten zijn intussen bezig met een mailcampagne om de JS Brabant van dit voornemen te doen afzien. Er is een initiatiefje gevormd, waaraan ook ik medeplichtig ben. Dat initiatiefje heeft intussen een website met daarop een ‘Open Brief aan JS Brabant: Niet borrelen met extreem-rechts!’(1) Hopelijk wordt dit initiatief wijd en zijnd opgepikt. Her en der zien we de brief, of eigen versies ervan overgenomen op andere sites en op Facebook. Mooi! Maar er kan nog meer bij, want ze zijn nog niet overstag, die Jonge Sociaaldemocraten. Ze zijn toch niet al beneveld voor de borrel goed en wel is begonnen?

Waarom is zo’n borrel een onzalig voornemen? De brief citeert een handvol uistpraken van Thierry Baudet, over zijn wens dat ‘Europa niet afrikaniseert’ bijvoorbeeld. De brief gaat dan verder: ‘Dat is onversneden racistisch. Dat verdient bestrijding, geen gezellig geborrel.’ Het gaat er om dat de normalisering van extreem-rechts wordt tegengewerkt. Van zulke normalisering is duidelijk sprake als jonge sociaaldemocraten gezellig gaan borrelen met jonge leden van een fascistenclub. Dit is boreaal geborrel. Daarmee krijgt die fascistenclub een rol toebedeeld waarin ze er onschuldig uit ziet: anders ga je er het glas toch niet mee heffen? Levensgevaarlijk om fascisten dit plezier, deze camouflage, zo te gunnen. Niet doen, dus.

Kennelijk is Antifa Brabant en degenen die haar brief helpen verspreiden, niet de enigen die dit vinden. De Open Brief dateert van 3 januari 2020. maar al op 31 december 2019 bracht de JS een verklaring naar buiten(2) waaruit bleek dat de borrel toen al onder vuur lag. Daaruit blijkt dat het al snel d na het bekend worden van de borrel reacties regende. ‘Veel van deze reacties waren positief, maar we hebben ook wat negatievere reacties gekregen. Eerder waren er binnen diverse JS-afdelingen en facebookgroepen al discussies ontstaan.’ Nadat Sylvana Simons het event ook verspreidde, kwam er nog een porties reacties.

De borrel was dus al snel omstreden. En de vragen kwamen van buiten de JS, maar dus ook vanuit afdelingen van die club zelf. Dat is een gezond teken. Het laat zien dat kritiek zoals die Open Brief van Antifa Brabant, aanknopingspunten heeft bij kritische geluiden binnen de JS. Er zit kennelijk nog enig antifascistisch bewustzijn in deze sociaaldemocratische club. Dat maakt de kansen reëel dat de JS door externe en interne druk alsnog om gaat en haar deelname aan de borrel cancelt. Dat is een argument op de druk gestaag te blijven opvoeren. Blijven mailen, mensen! Die brief overnemen, al dan niet met creatieve wijzigingen, of zelf een brief schrijven in deze geest.

De verklaring van 31 december gaat vervolgens op de kritiek in. Geruststellend klinkt het: ‘ Daarnaast willen wij benadrukken dat Forum voor Democratie in onze ogen verwerpelijke standpunten uitdraagt.’ Ja, vast. Anders had men zich wel bij de FvD aangesloten Maar het gaat om meer dan foute standpunten, Het gaat om een soort van politieke organisatie die vermomd is als reguliere politieke partij maar die neerkomt op een fascistische organisatie die, indien succesvol, andersdenkenden niet met woorden en verkiezingen, maar met intimidatie en ontslag bedreigt. Degenen met wie de JS-ers vandaag gaan borrelen, zijn overmorgen de mensen door wie dezelfde JS-ers bedreigd, afgetuigd, uit hun baan gezet kunnen worden als FvD sterk genoeg is. Dit is niet de VVD, maar dan nog wat rechtser. Dit is de NSB 2.0. Borrelen met deze lui is collabi oratie met fascisten.

Maar voor de JS Brabant is het meningsverschil juist reden om gezellig te gaan doen. ‘Dit is ook de reden waarom wij het nog steeds toegevoegde waarde vinden hebben om de borrel met de JFVD te organiseren.’ Zo kun je ‘de standpunten van de JFVD (…) leren kennen’ – alsof die zo onduidelijk zijn. Het gaat erom dat ‘partijen weten hoe hun tegenstanders in elkaar zitten’. Met alle nadruk op hoe verwerpelijk men de FvD-standpunten ook vindt, dit komt gevaarlijk in de buurt van het zoeken naar ‘wederzijds begrip’.

En moeten partijen echt altijd weten hoe hun tegenstanders in elkaar zitten’, over en weer? Willen we echt dat fascisten beter weten hoe tegenstanders van fascisten in elkaar zitten? Is dat juist niet iets waardoor we extra gevaar lopen? Ik wil graag weten hoe fascistenclubs in elkaar zitten hoe ze te werk gaan, wat ze uitdragen. Maar ik zie graag dat fascistenclubs zo min mogelijk weten en snappen van hun tegenstanders.

Weliswaar is het doel van de gezamenlijke borrel om ‘ons eigen geluid beter vorm te geven’ zodat ‘ de kiezer die het FvD als een serieuze optie ziet, te begrijpen en te overtuigen’. Dat ziet over het hoofd hoe belangrijk het is dat die ‘Nederlandse kiezer’ ervan doordrongen raakt hoe levensgevaarlijk de FvD is. Zo gevaarlijk dat je haar dus nadrukkelijk niet als een inhoudelijk serieuze optie dient te bedreigen. Net zo min als je het voor je plezier kijken naar mishandeling en misbruik van mensen, van kinderen bijvoorbeeld, als een inhoudelijk serieuze vorm van amusement neer gaat zetten. Er zijn van die dingen die je gewoon niet doet, en flirten met fascisme is daar een van.

Grappig genoeg voelt JS Brabant zelf nattigheid. ‘We kunnen het ons heel goed voorstellen dat sommige leden niet zitten te wachten op een borrel met mensen met een geheel ander wereldbeeld.’ Die leden blijven dan maar weg, daarvoor heeft JS Brabant dan blijkbaar begrip. Fijn he? Maar wederom worden de zaken onschuldiger voorgesteld dan ze zijn.

Je zal maar een JS-er zijn met een donkere huidskleur. Dan is borrelen met Forumfascisten niet alleen een samenzijn met lui die een ‘ander wereldbeeld’ hebben, met ‘verwerpelijke standpunten’. Het is borrelen met lui die eigenlijk vinden dat jij er niet hoort te zijn, want die ‘afrikanisering’ vindt Baudet immers niet okay. Witte JS-ers hebben het privilege dat ze zich zelf niet bedreigd hoeven te voelen in aanwezigheid van fascisten, zolang ze zich niet antifascistisch uiten althans. Zwarte JS-ers hebben dat privilege niet. Witte JS-ers zouden zich van dat verschil bewust horen te zijn, en hun zwarte kameraden niet op deze manier aan de giftige ‘keus’ tussen fascisten-om-je-heen enerzijds, of wegblijven uit je eigen clubfeest anderzijds, bloot dienen te stellen. Maar misschien zijn er ook wel geen zwarte JS-ers? Dan is zo’n boreale borrel een hele goede manier om dat zo te houden.

Door Forum welkom te heten, stel je dus je eigen gekleurde leden en sympathisanten bloot aan onveiligheid, niet alleen aan een botsing met verwerpelijke standpunten. JS Brabant zegt in feite: als je niet met FvD wil borrelen blijf je maar thuis, maar laat degenen die het wel willen hun gang gaan. Daarmee laat de JS Brabant zien dat politieke onderonsjes met rivaliserende partijen voor haar belangrijker zijn dan de vrijheid en veiligheid van zwarte mensen, maar ook van vrouwen. Want we zijn de neerbuigende taal die Baudet over vrouwen nu en dan bezigt, niet vergeten.

De redenen om van deze borrel af te zien gaan dus veel verder dan de ‘verwerpelijke standpunten’ van Baudets fascistenbende. Het gaat om de waardigheid en vrijheid van mensen die doelwit zijn van uitsluiting en erger door dat fascisme. Voor die mensen opkomen, naast die mensen staan, betekent: die borrel cancelen. Laten we de komende weken goed gebruiken om de druk op JS Brabant zodanig op te voeren dat ze geen andere keus meer heeft dan die borrel, of minstens haar deelname er aan, te cancelen. Als JFVD zo graag boreaal wil borrelen, dan doen ze dat maar lekker in hun eigen bubbel. Een bubbel die wat mij betreft zo klein mogelijk dient te worden gehouden.

Noten:

1 Antifa Brabant, ‘Open brief aan JS Brabant: Niet borrelen met extreem-rechts!’, 3 januari 2020, https://antifabrabant.noblogs.org/post/2020/01/03/open-brief-aan-js-brab...

2 Bestuur van de Jonge Socialisten, ‘Statement over de “kom uit je bubbel borrel”’, 31 januari 2019, https://brabant.js.nl/nieuws/statement-over-de-kom-uit-je-bubbel-borrel/ Uit de verklaring zelf maak ik op dat het hier het landelijk bestuur spreekt, niet het bestuur van de afdeling Brabant. Maar glashelder is dat niet.


veel erger is het dat

veel erger is het dat theologen het laten afweten in het diversiteits debat. de oecumene in Romeinen 16 was een heel andere dan wat wij onder diversiteit verstaan. Boreas is wel degelijk een reëel bestaand hemels wezen en volgens Psalm 96:5 een demon. Met "respect" opbrengen voor elkaar houd je geen samenleving bijeen. Ik voorspel dat het FvD een voorbode is voor wat we spoedig in Griekenland gaan zien.

moeilijk te volgen hoor die links extremisten

Als je het op deze site mag opnemen voor kalifaatgekkies, waarom zou iemand dan niet mogen borrelen met de JFvD?

@Peter Storm

Bij AFA vindt je al helemaal geen gekleurde mensen. Witte mannen die zixh vooral zelf erg stoer vinden.

moeten we

En moeten partijen echt altijd weten hoe hun tegenstanders in elkaar zitten’, over en weer? Willen we echt dat fascisten beter weten hoe tegenstanders van fascisten in elkaar zitten? Is dat juist niet iets waardoor we extra gevaar lopen?

Het is goed als MENSEN weten waarom andere mensen een bepaalde partij steunen cq een bepaalde mening hebben. Niet met iemand praten heeft nog nooit iemand op andere gedachten gebracht. Zijn onze linkse argumenten zwakker dan die van Fvd? Is de FvD een soort Borg met Thierry Baudet als Koningin? Is fascisme een soort van ongeneeslijk virus dat de eigen wil uitschakelt?
Ben ik (te) naief als ik denk dat sommige FvD-ers wel voor rede vatbaar zijn en misschien zelf geen fascist zijn?

Druk op de JS is zinloos. De FvD heeft momenteel 42.000 leden en is daarmee de grootste partij qua leden van het land. Voorzover ik kan inschatten komt dat door Wilders die geen leden wil hebben. Door D66 die de kroonjuwelen verkwanselde, door de PvdA die de ideologische veren afschudde, en door alle gevestigde partijen die alle soorten referenda tegenhielden, en de bevolking nooit om een mening vragen.

En doordat wij als links de rechtse bubbels teveel toestaan een vals beeld van links te scheppen

Die FvD leden krijgen de kous

Die FvD leden krijgen de kous nog wel op de kop als ze doorkrijgen wat Thierry met hun zorgtoeslag en huurtoeslag gaat doen. Thierry is ook een kalifaat gekkie, een kapitalistisch kalifaat gekkie. al doet hij net alsof hij de buitenstaander is.

krijgen de kous nog wel op de kop

Nou en? dan stemmen ze de keer daarop gewoon op de volgende rattenvanger/protestpartij. Of anders gezegd: op een partij die het volk nog niet verraden heeft...

Volgens de definitie die politicologen gebruiken is populisme: doen alsof je het "goede" volk wilt beschermen tegen de "corrupte" elite. Baudet zegt zelf letterlijk dat ie de zittende elite wil vervangen door een nieuwe - een allesbehalve linkse.

Je moet begrijpen dat

Je moet begrijpen dat tegenwoordig de laatste 30 jaar bijna iedereen die gaat studeren nou eenmaal weer geintroduceerd is bij die voorziening (studenten verenigingen) voor het conservatieve liberale patriarchaat die de regering voor de globale economie de laatste 30 jaar weer net als voor 1970 oplegt anders proberen ze een sexueel sanctie systeem tegen je te doen.
De meeste jonge mensen zien daardoor nauwelijks meer de zin en noodzakelijkheid van oppositie voeren tegen die voorziening in.
De meesten kennen elkaar daar al van ongeacht hoe ze denken of welke politieke overtuiging ze hebben.
Dat die voorziening zelf de ongelimiteerde groei van extreem rechts FVD teweeg brengt is voor die nieuwe jonge socialisten kennelijk niet te zien dus dat moet ze nog worden uitgelegd.

huh?

nn, ik heb even geen idee wat je probeert te zeggen. Heb je Google Translate gebruikt of zo?

ernstiger dan je denkt

Als we het over politieke sociologie hebben hetgeen ook een exacte wetenschap is zeggen jullie bijna altijd ik weet niet wat je bedoeld.
Je hebt rechtse en linkse politieke sociologie.
Ik probeer uit te leggen dat die introductie voorziening voor studenten (bij een studenten vereniging) middels de algemene introductie dagen rechtse tot extreem rechtse politieke sociologie is hetgeen door de regering wordt opgelegd en als je daar niet aan mee wilt doen of tussendoor ertussen uit knijpt je te maken krijgt met een seksueel sanctie systeem.
Het probleem is dat de studenten en alumni elkaar dus bijna allemaal van die voorziening kennen ongeacht politieke overtuiging.
Het gevolg is dat we nu zitten met allemaal geintroduceerde linkse studenten en alumni (M.Timmer, Jesse Klaver de halve SP enz.) die die rechtse politieke sociologische contour alleen maar af camoufleren zodat bijna niemand meer weet dat die introductie voorziening voor studenten wordt opgelegd door de regering voor de globale economie en het conservatieve liberale patriarchaat!
Begrijp je dat die introductie voorziening voor studenten heeft geleid en in deze tijd weer leidt tot de ongelimiteerde groei van extreem rechts.
Die introductie voorziening voor studenten moet derhalve net als tussen 1970 en 1989 weer in afschaffing worden gebracht.
Dat moet gebeuren voor het behoud van de sociaal democratische rechtstaat zelf die helaas zal verdwijnen door de ongelimiteerde groei van extreem rechts hetgeen het directe gevolg is van die (rechtse) introductie voorziening voor studenten.
Die introductie voorziening voor studenten is een door de rechtse regering oude beproefde rechts politiek sociologische en seksuele formule voor het herstellen en continueren van de rechtse macht.
En als die voorziening het einde van de sociaal democratische rechtstaat middels de democratie heeft veroorzaakt komen we als we in die voorziening niet meer veilig zijn en met onmenselijkheid worden geconfronteerd nog een keer in opstand terwijl we dan al leven in de dictatuur.
In werkelijkheid kan de ongelimiteerde groei van extreem rechts worden tegengehouden door het op tijd doorzien van de voorziening die dat veroorzaakt.
Dat is de reden dat in ieder geval de linkse studenten ook in deze tijd en in de toekomst geen introductie bij een studentenvereniging meer zouden moeten doen.
De rest van het electoraat volgt de intelligentsia in het wel of niet hebben van dat bewustzijn tegen het oude systeem.
Bewust zijn van het feit dat je niet rechts moet stemmen omdat anders de democratie leidt tot het eind van de sociaal democratische rechtstaat met alle gevolgen van dien is het electoraat al niet meer duidelijk.
Het is helaas al bijna te laat.

niet te volgen

Ik weet nog steeds niet wat je probeert te zeggen, maar Jesse Klaver heeft voorzover ik weet nooit op een universiteit gezeten en meeste PVV- en FvD-ers wekken ook niet de indruk dat ze daar ook maar in de buurt van een VWO-diploma zijn gekomen.

Cordon sanitair door

Cordon sanitair door politieke partijtjes van ander partijtje isoleren van tegenstanders en hoe zit het dan met al die stemmers op die partijtjes ? Met de stemmers op Forum en Wilders dat zouden dan de meest erge zijn geredeneerd van uit mensen die er ook bij willen horen die eigenlijk ook wel lid zouden willen worden van Forum maar ja ze zijn niet zo welkom in het boreale woud ? Er waren ook Joden lid van de NSB tot ze er uit werden gesodemieterd. Houd het dan nooit op over de w.o. 2 ?! Eine kleine diagnostisering mein Liebschen er veranderd veel mensen in Nederland zijn bezorgd over hun inkomen en het is zo druk op straat en er zijn er steeds meer met normen en waarden die niet die van hunnie zijn. Of zo. Voor dat je het weet sta je daar ook over mee te ouwehoeren. Als de wc borrelt wat doe je dan ? Ontstopper er op metalen veer er in geef het lucht zorg voor doorstroming en helderheid in dat cloaca. Bij wijze van spreken dan . Ik zie het al voor me zo van wat zit je nou eigenlijk dwarzz Formel Mormel stemmer is het toch je intelligentie die te kort schiet nee toch. Laten we allemaal vrienden zijn ik zie het niet gebeuren kortom. Hoeft ook niet met respect met elkaar omgaan . Zie ik ook niet gebeuren.
Moet ik vrienden worden met menschen die dat geleuter dag in dag uit verdragen het spektakel voorbeeld negen miljoen werkenden een record vandaag in de media maar 4 miljoen werkt dan weer niet gaat het bericht verder.
Het CBS heeft weer wat geconstateerd. Waar gaat dit allemaal over Storm kunnen we tot the point komen graag. Prioriteiten graag Storm geen anekdotes en geborrel . Waar gaat het om wat is de kern juist ja daar gaat het om.
Ach Storm kwam wat tegen en was weer zeer verontwaardigd. Ik vind het belangrijker dat mensen in Nederland het heel gewoon vinden voor " een baas " te werken . Dat is niet gewoon dat is zzziek. O jij wil ook ZZP er worden en dan zelluf rijk worden ? Patser ? Niet voor een ander werken nitwit omdat die dan rijk word van jou geploeter ? Jij wilt meteen HOOG beginnen ? Eerst leren op tijd komen voor een baas werken zal je gluipo. O je hebt een koekje met nieuwe smaak uitgevonden en daar mee wil je rijk rijk RIJK worden ? Een koekje met drop smaak lekker hoor. Nou nog in de supermarkten krijgen op oog hoogte ke je lekkuh op een dure vakantie en spulletjes kopuh. Probeer je maar te ontworstelen aan het lage aardse bestaan door spulluh kopuh. Uiteindelijk ga je toch dood fokker mogelijk over een half uur al KIJK UIT MET OVERSTEKUH.

bubbels

Bovendien beste Peter zullen die Jonge Socialisten, als ze zich een beetje verdiept hebben in het Nederlandse anarcho wereldje, het zeer vermakelijk vinden dat juist een anarchist hen zoiets verwijt als een Buiten de Bubbel Borrel. Het is niet goed te keuren maar ik begrijp wel dat die camping verkocht werd. Hier met die poen sneu stelletje! Je bent gek als je gaat actievoeren. Je wordt nog dezelfde dag gecensureerd door een politiek commissaris.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech