Demo 14 maart "stop the war against imigrants" gecanceld

Nieuws, gepost door: AGA - Vrije Bond op 13/03/2020 03:08:32

Wanneer: 13/03/2020 - 20:47

Hereby, we inform you that this demonstration is cancelled in its’ original form. As a collective, we don’t know what the risk will be for the people that wil attend the demo. This is why we have decided to not let it go through.
Its about this call out:
DEMO in Amsterdam tegen de oorlog tegen migranten in het Griekse grensgebied
https://www.indymedia.nl/node/47516

We do understand the concerns people have about the spreading of the Corona virus, but this does not mean we can take away our attention from what’s happening at the borders of Europe, which the mainstream media seems to already have forgotten about.

Refugees stuck on the borderzones of Fortress Europe and on the Greek islands have been living in dire and inhumane circumstances for a long time. These people are already in big risk of becoming ill, and no government cares for them. The first instances of Corona have by now reached a refugee camp on Lesbos.

Corona should not be used as a xenophobic instrument to close the borders and to blame foreigners, such as some fascist governments and media are already doing.

There is already a humanitarian crisis going on in a big part of the world, and even within the confines of the European Union. There is war, climate breakdown, and poverty crisis, and people rightfully so fleeing from this. The poorest and most vulnerable will always be hit hardest and soonest by these crises.

We as social movements have to learn from these kinds of events, because this is not going to be the first and for sure not the last one. We have to find new ways to fight in solidarity with those being affected the most; the poor, the refugees, and the vulnerable. We as radicals will keep standing in solidarity with these groups.

BORDERS CONTINUE TO KILL
AND WE ALREADY KNOW THE CURE:

OPEN THE BORDERS
DEMOLISH FORTRESS EUROPE
DESTROY CAPITALISM

Anarchist Group Amsterdam - Vrije Bond
https://agamsterdam.orgWie: 
nn

Hierbij informeren we jullie dat deze demonstratie wordt geannuleerd in de oorspronkelijke vorm. Als collectief weten we niet wat het risico zal zijn voor de mensen die de demo willen bijwonen. Daarom hebben we besloten het niet door te laten gaan.

We begrijpen de zorgen die mensen hebben over de verspreiding van het Corona-virus, maar dit betekent niet dat we onze aandacht moeten laten afleiden van wat er gebeurt aan de grenzen van Europa, wat de reguliere media al lijken te zijn vergeten.

Vluchtelingen die vastzitten in de grensgebieden van Fort Europa en op de Griekse eilanden leven al lange tijd in erbarmelijke en onmenselijke omstandigheden. Deze mensen lopen al een groot risico ziek te worden, en geen enkele regering zorgt voor hen. De eerste gevallen van Corona hebben inmiddels een vluchtelingenkamp op Lesbos bereikt.

Corona mag niet worden gebruikt als xenofoob instrument om de grenzen te sluiten en buitenlanders de schuld te geven, zoals sommige fascistische regeringen en media reeds doen.

Er is al een humanitaire crisis aan de gang in een groot deel van de wereld, en zelfs binnen de grenzen van de Europese Unie. Er is oorlog, klimaatcrisis en de armoedecrisis, en mensen die dit volledig terecht ontvluchten. De armsten en meest kwetsbaren worden altijd het hardst en het snelst getroffen door dergelijke crises.

Wij als sociale bewegingen moeten leren van dit soort gebeurtenissen, want dit zal niet de eerste en zeker niet de laatste zijn. We moeten nieuwe manieren vinden om in solidariteit met degenen die het meest worden getroffen te strijden; de armen, de vluchtelingen, en de kwetsbaren. Wij als radicalen zullen solidair blijven met deze groepen.

GRENZEN BLIJVEN DODEN
EN WE KENNEN DE OPLOSSING AL:

OPEN DE GRENZEN
BREEK FORT EUROPA
VERNIETIG KAPITALISME


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech