[020] Always Anti-Anti-kraak

Nieuws, gepost door: nn op 06/07/2020 07:03:09

Wanneer: 05/07/2020 - 15:00

Zondag middag was er een kleine actie bij een voormalig gekraakt pand in amsterdam noord. De krakers zijn boos, omdat er in het ontruimde pand nu opeens anti kraak werkruimte zit.

Sunday afternoon there was a small action at a former squat in amsterdam noord. The squaters are angry, because in the evicted building is now and anti squat workspace


---- ENGLISH BELLOW -----

Het pand is vorige zomer na voor derde keer gekraakt te zijn geweest, ontruimd. Nu blijkt dus, ontruimd voor anti kraak. hieronder een statement van de krakers:
===
Vandaag zijn wij hier om de situatie rondom het pand midden in jullie wijk onder de aandacht te brengen. De oude pizzaria op statenjachtstraat 598.
Waarschijnlijk is jullie de geschiedenis van dit pand in de afgelopen tijd nog wel bekend, maar om het allemaal nog even op een rijtje te zetten:
Na jarenlange leegstand is het pand vorig jaar gekocht door 2 rijke vast goed handelaren, Axel Veldboom en Frans Blom. Vorige zomer is het pand herkraakt (het was al 2 maal eerder gekraakt), het was voor de krakers duidelijk dat er niet op korte termijn duidelijke plannen waren met het pand. De eigenaren kwamen wel met een plan. Een behoorlijk ambitieus en onrealistisch plan, Een enorm flatblok midden in de wijk.
De staat besloot een procedure in werking te stellen om de krakers te ontruimen, kraken is immers verboden, en de eigenaar claimt een plan te hebben. De krakers besloten dit besluit aan te vechten door de staat voor de rechter te slepen. In een dergelijke zaak word er (als het goed is) een belangenafweging gemaakt, enerzijds het belang van de staat bij een ontruiming, anderzijds het belang van de kraker om een woning te hebben.
Het verhaal van de eigenaar was simpel, er moest asbest gesaneerd worden, om vervolgens het pand te slopen, de grond bouwrijp te maken. Tegen die tijd zouden de vergunningen wel geregeld zijn, en zou er met de bouw gestart gaan worden. De staat nam deze beweringen klakkeloos aan, en vond hiermee het belang van de eigenaar zwaarder wegen dat dat van de krakers. De rechter vond dit ook, en de krakers werden ontruimd.
Inmiddels is de asbest gesaneerd, en staat het pand alweer een paar maanden ongebruikt leeg.
Dan verschijnt er vorige week opeens een advertentie op facebook dat er een “creatieve, ligt uitgeleefde, maar nog niet afgeschreven werkruimte” te huur staat in de Banne.
Het pand word als anti-kraak atelier aangeboden. Zoals door de krakers al voorspeld, bleek dat de plannen dus nog lang niet rond zijn. 7 mensen zijn hun huis kwijt geraakt. Ontruimd door de staat, om de rijke huisjesmelkers te beschermen die hier een yuppen flat willen neerzetten. En nu komt er een of ander hip atelier, met als enige doel zorgen dat het pand niet gekraakt kan worden.
Anti-kraak klinkt vaak leuk, je kunt een goedkope ruimte huren om daar iets creatiefs te doen, of te wonen. Maar het punt van anti-kraak moet niet uit het oog verloren worden. Het doel van anti kraak is zorgen dat een leegstand pand niet gekraakt word. Het word door huiseigenaren gebruikt als instrument om te speculeren en geld te verdienen. Rechten heb je niet.
Helaas kunnen wij niet veel meer doen met het pand in jullie wijk, maar we wilden niet ongezien en ongehoord blijven.
===

De actie verliep rustig, er zijn wat banners opgehangen aan de hekken rondom het pand, werd muziek gespeeld en flyers uitgedeeld aan de buren.
Enkele geintreseerde buren bleven voor een praatje.
De antikrakers waren toevallig op hetzelde moment bezig hun intrek in het pand te nemen. ze wisten niet zo goed wat ze ervan moesten vinden, van de ene kant vonden ze het wel sneu dat de krakers ontruimd waren, maar van de andere kant waren ze ook wel blij dat ze nu voor 200eu per maand een ruimte konden huren om hun meubelwerkplaats te beginnen.
De politie is even ter plaatse geweest, behalve wat kortstondig gemierenneuk werd na een kort gesprek met de woordvoerders de "demonstratie" toegestaan.

---- ENGLISH VERSION ----

The building, that had been squated allready for 3 times, got evicted last summer. Turns out it got evicted for anti-squat. Below a statement of the squaters:
===
Today we are here to put the situation surrounding the building in the middle of your neighborhood under attention. The old pizzaria on statenjachtstraat 598.
Probably the recent history of this building is still known to you, but to summarize:
After years of vacancy, last year the building got bought by to rich real estate dealers, Axel Veldboom and Frans Blom.
Last summer, the place got resquatted (it was already squated 2 times before). It was clear for the squaters that there where no short term plans for the building. But the owners did have a plan. A pretty ambitious and unrealistic plan, to build an enormous flatblock in the middle of the neigbourhood.
The state decided to start a procedure to evict the squatters, squatting is forbidden, and the owner claims to have a plan. The squatters decided to fight the state in court, to prevent the eviction. In a court case like this the importance of interests is being weighed against each other by a judge, or at least it should be. On one side the needs of the state for having the place evicted, and on the other side the needs of the squatters, to be able to have a place to live.
The story of the owner was simple, the asbestos had to be taken out of the building, in order to be able to demolish it, ready the ground for construction, and start the new building plans. By the time they would have destroyed everything, they figured they would have all the permits ready.
The state without doubt took over these statements, and the judge agreed. The squatters got evicted.
By now, the asbestos has been taken out, and the building has been empty again for couple of months.
Then all of a sudden, last week, an advertisement shows up on facebook that there is a “creative, slightly destroyed, but not lost work space” is available in the Banne.
The house is being rented out as an anti-squat atelier. As the squatters predicted, the plans are far from finished. 7 People lost their house. Evicted by the state to protect the rich housing speculators, that want to put a yuppie flat here. And now there will be some kind of hip atelier, with the only goal being the prevention of the building being squatted again.
Anti-squat might sound nice, you can get a cheap nice place to do something creative, or even live. But you shouldn't forget the point of anti-squat. The point is preventing that the building gets squatted. It's a tool that is used by real estate owners to speculate and make money. You lose all you rights.
Sadly there is not much we can do anymore with this building, but we didn't wanted to go quietly.
===

The action went pretty smooth, some banners where put on the fences surrounding the building, some music was played, flyers where handed out to the neighbors.
Some interested people stayed for a bit to discuss the sittuation.
Incidentally, the antisquaters where there at the same moment, settling in their new work space. They where not sure what to think about the situation, from one side they tought it was sad the squaters got evicted, from the other side they where happy with the new place they are renting for 200eu a month, to start their new furniture workshop.
Police came, after the usual nitpicking they gave their permission for the "demonstration"Wie: 
nn

De post op facebook..

Foto: 


Wie: 
nn

On Friday and Saturday 31st of July and 1st of August, HOUSING ACTION DAYS will take place in The Hague. The theme for Friday is social housing and precarious modes of housing, and the theme for Saturday is the selling out of the city and gentrification. During these two days we will make a collective fist against precarity and the housing shortage.

Op vrijdag en zaterdag 31 juli en 1 augustus zullen in Den Haag woon actiedagen plaatsvinden. Het thema voor vrijdag is sociale huur en precaire woonvormen, zaterdag is het thema het uitverkopen van de stad en gentrificatie. Gedurende de twee dagen zullen we collectief een vuist maken tegen precariteit en woningnood.

https://woonactiedagen.wordpress.com/

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech