[020] Pand gekraakt

Nieuws, gepost door: nn op 12/07/2020 07:04:44

Wanneer: 12/07/2020 - 15:04

Sinds donderdag is er een pand gekraakt in Amsterdam op de Keizersgracht nummer 318. Deze zondag middag hebben de krakers hun aanwezigheid kenbaar gemaakt

Since thursday a building was squatted in amsterdam, on the Keizersgracht number 318. This sunday afternoon the squatters made their presence known.


---- ENGLISH BELOW ----

Hieronder volgt een statement van de krakers:
==
Sinds enige tijd verblijven wij in het pand aan de Keizersgracht nummer 318. Vandaag maken wij onze aanwezigheid kenbaar.
Het pand staat al jaren leeg. In 2015 is het al eerder gekraakt geweest. Het is toen snel weer ontruimd omdat de eigenaar claimde het toch af en toe te gebruiken. Aan de staat van het pand was dit niet erg duidelijk op te maken. Later, in 2017 word de eigenaar betrapt met het illegaal slopen van het monumentale interieur van dit pand. Er word door de gemeente een bouwstop opgelegd. De eigenaar mag verder niets doen met het pand, totdat de monumentale plafonds weer in ere hersteld worden.
We zijn inmiddels 3 jaar verder en er is niets verandert. Het pand is nog steeds leeg, niets is hersteld en de verkrotting gaat door.
Dit alles terwijl de dakloosheids cijfers in Amsterdam omhoog gaan, de huren de pan uit rijzen, de wachtrijen voor sociale huurwoningen richting de 20 jaar gaan en hotel na hotel word gebouwd.
Voor ons reden genoeg dit pand in gebruik te nemen. Wij willen wonen!
==

Er was een goede opkomst op de actie, en de 1.5 meter regels werden op creatieve wijze gehandhaafd. Met touwen en banners werd de straat bezet.
De politie is ter plaatste gekomen om de kraak te constateren. Er is de krakers mee gedeelt dat er op dit moment niet opgetreden zal worden en dat de normale procedure gevolgd zal worden. Dit hebben de krakers eerder gehoord, en men blijft dus op de hoede voor cowboy acties.
Als je langs wilt komen om te helpen baricaderen, schoonmaken, bezetten, biertje doen, dan ben je welkom.

---- ENGLISH VERSION ----

A statement from the squattsers:
==
Since some time we are living in the building at the Keizersgracht number 318. Today we make our presence known.
The building has been vacant for years. In 2015 it was also squatted. Back then it got evicted pretty quickly, because the owner claimed to still use it. Looking at the state of the building, that wasn't very apparent. Later, in 2017, the owner got caught illegally demolishing the monumental interior of this building. The municipality decided to put a building stop on the building. It was prohibited for the owner to do anything else with the building, before the monumental interior was rebuild to its original state.
Now, 3 years later, nothing has changed. The building is still empty, nothing has been restored, and the decay continues.
All this while the homelessness numbers in Amsterdam are rising, the rents are skyrocketing, the waiting lists for social rent are getting close to 20 years and hotel after hotel is being build.
For us, reason enough to start using this building, we want to have a house!
==

A lot of people showed up for the action, and the 1.5 meter rules where creatively enforced. With ropes and banners, the streets where occupied.
The police came to ascertain the fact that the building was squated. The squatters where told that for now, the police will not take action. The squatters heard this one before, so they will not let their guard down.
If you want to pass by to help barricade, clean, occupy, have a beer, you are more then welcome.Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

2015

Foto: 


Wie: 
nn

Onbewoonbaar na illegale sloop
Keizersgracht 318 gekraakt
Het pand Keizersgracht 318 is op 13 juli 2020 gekraakt. De krakers zeggen dat zij het pand weer bewoonbaar gaan maken. Dat zal niet eenvoudig zijn, want het monumentale pand werd in 2017 inwendig gesloopt en onbewoonbaar gemaakt door de verwijdering van WC's, keukens e.d.
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/nieuws/index.html?nieuws=305Wie: 
nn

On Friday and Saturday 31st of July and 1st of August, HOUSING ACTION DAYS will take place in The Hague. The theme for Friday is social housing and precarious modes of housing, and the theme for Saturday is the selling out of the city and gentrification. During these two days we will make a collective fist against precarity and the housing shortage.

Op vrijdag en zaterdag 31 juli en 1 augustus zullen in Den Haag woon actiedagen plaatsvinden. Het thema voor vrijdag is sociale huur en precaire woonvormen, zaterdag is het thema het uitverkopen van de stad en gentrificatie. Gedurende de twee dagen zullen we collectief een vuist maken tegen precariteit en woningnood.

https://woonactiedagen.wordpress.com/

Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech