Woonactiedagen - Den Haag

Nieuws, gepost door: nn op 31/07/2020 07:03:07

Wanneer: 31/07/2020 - 13:40

[ENGLISH BELOW]

Dit weekend vindt in Den Haag de woonactie dagen plaats. Deze worden georganiseerd om onze stad terug te claimen!

Volg onze live feed op de website: https://woonactiedagen.wordpress.com/live-feed/

This weekend the housing action days takes place in The Hague. These are being organised to claim our city back!

Follow our live feed on our website: https://woonactiedagen.wordpress.com/live-feed/Langzamer hand zien we de stad die wij kennen verdwijnen voor ons ogen. Hele buurten worden
gesloopt, sociale huur wordt vervangen door private sector, gentrificatie doordrenkt onze wijken...

Op vrijdag en zaterdag 31 juli en 1 augustus vinden in Den Haag woonopstand actiedagen plaats.
Het thema voor vrijdag is sociale huur en precaire woonvormen, zaterdag is het thema het
uitverkopen van de stad en veryupping. Gedurende de twee dagen willen we collectief een vuist
maken tegen gentrificatie.

De afgelopen jaren zijn steden een sociaal strijdtoneel geworden. Woningen en de openbare ruimtes
staan steeds meer onder de directie van het kapitaal. De stad wordt omgevormd tot een winstmodel,
een nieuw apparaat om welvaart te accumuleren voor een selecte groep. Dit heeft drastische
gevolgen voor velen van ons. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen alleen maar op, de
huur is al veel te duur en de politieke onwil om het probleem aan te pakken is verstikkend. In de
binnenstad wordt de ene loft na de andere gerenoveerd en dure vrije sector woningen gebouwd. Op
straat stikt het van de dure en hippe koffietentjes en onbetaalbare eetgelegenheden. De stad willen
wij niet voor consumeren, maar voor leven.

Gepaard aan de veryupping in de stad ontwikkelt zich ook een groter net van statelijke controle in
gemeenschappelijke ruimtes. Terwijl we gedwongen worden om steeds meer huur te betalen voor
steeds kleinere woningen wordt je op straat ook niet met rust gelaten. Ons leefruimtes krimpen. Op
straat hangen maakt je bij voorbaat verdacht en word je uiteengedreven wegens samenscholing.
Alleen een park of sportveldje blijft voorlopig toegankelijk maar wel onder toeziend oog van
camera’s.

Laten we daarom 31 juli en 1 augustus actie nemen tegen de uitverkoop van onze steden, van onze
woningen en onze levens. Laat ons samen actie voeren tegen bedrijven en corporaties die ons allen in
precaire situaties brengen. We hebben geen zin meer in het falende beleid van overheid,
huisjesmelkers en vastgoedmafia. Het is tijd om ons recht op wonen en de stad op te eisen!

Wil je een actie doen, of heb je een actie gedaan neem dan contact met ons op via de mail: woonopstanddenhaag@riseup.net
Je kunt ons ook volgen op Twitter: @woonopstand070

Piece by piece we can see the city we know disappear before our eyes. Whole blocks are getting torn down, social housing is getting replaced by private sector housing, gentrification soaks through our neighbourhoods.

On Friday 31st of July and Saturday 1st of August, the Housing Action Days are taking place in The Hague. The theme for Friday is social rent and precarious housing forms. Saturday the theme is the sell out of the city and gentrification. Throughout the two days we want to make a collective fist against gentrification.

Over the course of the past few years the city has become a social battlefield. Housing and public space are increasingly led by capitalistic interests. The city is getting transformed into a profit model, a new apparatus for a select group to accumulate wealth. This has drastic consequences for many of us. The waiting times for social housing are only increasing, the rent is already way to high and the political unwillingness to tackle the problem is not existent. In the inner city one loft after the next is being renovated and expensive free market houses are being build. On the streets there is more and more expensive places to eat and hip coffee places. We don't want a city for consuming, but for living!

Side to side with gentrification in the city there is also a larger net of state control in communal spaces. While we are being forced to pay more and more rent for smaller and smaller spaces, there is also more state control on the streets. Our living space shrinks and there is no more privacy left. Just being on the street makes you suspicious and you'll be called upon. Only a park or sports area remains accessible for now, but you are still being watched by cameras.

Let us take action on July 31st and August 1st to make a statement against the sellout or our cities, our homes and our lives. Let us take action against corporations and businesses who bring us in precarious situations. We don't want a failing government and real estate mafia! It is time to reclaim our right to housing and the city!

If you have done or want to do an action get into contact with us via our email address: woonopstanddenhaag@riseup.net
You can also follow us on our twitter to stay updated about the weekend: @woonopstand070Wie: 
nn

Aftermovie about the action:

https://www.youtube.com/watch?v=8y9Dk-JqQ00&feature=youtu.be


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech