Dader Nice is 21 jarige Tunesier/Onschuldig tot schuld bewezen!

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 31/10/2020 10:06:46

Terecht schreeuwt vrijwel iedereen moord en brand, nu er opnieuw een vermoedelijke terreuraanslag gepleegd
is op kerkgangers in Nice. Het is een ernstige schending op het recht op leven. Maar dat betekent niet, dat de Onderbuik moet prevaleren en dat andere basisrechten moeten worden losgelaten, zoals het recht, voor
onschuldig te worden gehouden tot schuld bewezen. En vooral de media moeten dat niet vergeten!/Vandaar mijn Brief.

DADER NICE IS 21 JARIGE TUNESIER/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING/OVER ONSCHULDPRESUMPTIE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/dader-nice-is-21-jarige-tunesier-commentaar-o...

AAN
NOS TELETEKST REDACTIE
Onderwerp:
Uw berichtgeving dd 29 october ''Dader Nice is 21 jarige Tunesier''

Geachte Redactie,

Zoals u weet heb ik u in het recente verleden, alsook daarvoor, regelmatig gekapitteld over onjuiste, onvolledige en/of tendentieuze berichtgeving inzake het Midden-Oostenconflict [1], maar ook wel over andere onderwerpen waarin u, naar mijn mening, de fout inging. [2]
Ook heb ik u weleens een compliment gemaakt. [3]

Wel, Redactie, van dat laatste is nu-helaas- geen sprake.

Deze keer heb ik mijn pijlen gericht op uw teletekstberichtberichtgeving dd 29
october: ''''Dader Nice is 21 jarige Tunesier''
Zie uw Teletekstberichtgeving geheel onderin, onder de noten

Waar ik over val, of liever gezegd, mij zorgen over maak, zijn de volgende zinsnedes:

Uw titel:'''Dader Nice is 21 jarige Tunesier''
Alsmede de eerste zin van de tekst:
'De terrorist, die gisteren in Nice drie kerkgangers doodde is een Tunesier van 21.''

Met dergelijke formuleringen maakt u een inbreuk op de elementaire rechtsprincipes, vastgelegd in de Nederlandse wetgeving, internationale rechtsregels en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Dat is een hele Mond vol, maar wel belangrijk:

TOELICHTING:

In uw titel hebt u het over een''dader''
In uw eerste zin over een ''terrorist'', ''die mensen doodde''

En dat, Geachte Redactie, is NIET goed.
Het is, zoals ik hierboven schreef, zelfs gevaarlijk.
Want met het betitelen van iemand, die is aangehouden wegens welk misdrijf dan ook, hier het plegen van een aanslag, als ''dader'' of ''terrorist'', bent u gevaarlijk bezig en doet u aan ''veroordeling vooraf''

Dat is slecht voor de toch al gespannen [Corona] tijd waarin wij leven, het zet mensen tegen elkaar op en maakt hen extra bang, maar het belangrijkste is, dat u een van de belangrijkste rechtsprincipes schendt, namelijk, dat iedereen onschuldig dient te worden gehouden, totdat zijn/haar schuld in de rechtbank wordt bewezen.
En voordat dat zo is, spreken we niet van ''terrorist'' [want dat moet bewezen worden] en niet van ''dader''

Dit ligt verankerd in de Franse wet, Het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, het BUPO Verdrag en ook in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. [4]

Dit ''onschuldig tot schuld bewezen'' is niet zomaar juridische scherpslijperij:
Het waarborgt de rechten van ieder mens, ongeacht waarvan hij/zij verdacht wordt, voorkomt eigenrichting en erkent het recht van iedereen, hoe erg ook de misdaad waarvan hij/zij wordt verdacht [en deze misdaad IS ernstig], op een humane behandeling, overeenkomstig de menselijke waardigheid.

Natuurlijk is de schrik en afschuw over een misdaad als in Nice gepleegd, groot, bij iedereen.
Maar juist daarom moeten zij, die het nieuws verslaan en/of beschrijven, zoals redacties, het hoofd koel houden, zich niet laten meeslepen door onderbuikgevoelens, het nieuws objectief brengen, met inachtneming van de fundamentele rechten, die voor iedereen gelden.

En daarbij hoort:
Er alert op zijn, dat in nieuwsberichtgeving zaken als het onschuldprincipe [5]
duidelijk naar voren worden gebracht.

Uw redactie is niet de enige, die zich hieraan schuldig maakt.
In het verleden heb ik hierover ook andere kranten en media aangeschreven.
En vreemd genoeg, deed uw eigen Online redactie het WEL goed, door over
''verdachte te spreken/schrijven [6]

EPILOOG

Juist als het over zoiets griezeligs gaat als een mes of ander soort aanval
op onschuldigen, is het van belang om, tegen misschien begrijpelijke neigingen in, niet mee te gaan met de onderbuik en correct te blijven in de berichtgeving

Dus voortaan een dringend verzoek/eis, aan uw redactie om niet te spreken over ''dader'', maar ''verdachte'', noch over ''aanslag'' [moet ook nog bewezen worden]
Niet over ''terrorist'', maar ''verdachte'' of eventueel ''verdacht van terrorisme''

Dat zijn de correcte bewoordingen, die impact hebben op uw lezers, die dan minder hun onderbuikgevoelens zullen laten prevaleren.

Deze 21 jarige man moet nog terecht staan, vergeet dat niet.

U noch ik zijn de rechters, gedraag u dan ook niet zo.

U hebt een voorbeeldfunctie.
Vergeet dat niet.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN EN ORIGINELE NOS TELETEKSTBERICHT

https://www.astridessed.nl/dader-nice-is-21-jarige-tunesier-commentaar-o...

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/dader-nice-is-21-jarige-tunesier...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech