NS kaartautomaten gesaboteerd /// NS ticket machines sabotaged

Nieuws, gepost door: nn op 19/12/2020 12:06:25

Wanneer: 19/12/2020 - 18:51

In de nacht van 16 december hebben wij alle 3 de kaartautomaten bij het station Laan van NOI in Den Haag buiten werking gesteld. In de opening voor de kaartverkoop zijn bundels brandbaar materiaal aangestoken. De vlammen sprongen hoog op tot aan de schermen van de automaten. We hopen dat het vuur zijn werk heeft kunnen doen.

De reden dat deze stalen dozen ons mikpunt waren is de hevige inmenging van het bedrijf Thales in het openbaar vervoer systeem in Nederland (en daarbuiten). Het bedrijf specialiseert zich in Nederland op cyber-beveiliging, veiligheid en transport en beheert de logistiek, omzet en veel van de infrastructuur van het OV-chipkaart systeem en spoornetwerk.

Thales levert ook radarapparatuur en ander oorlogsmateriaal aan de EU en militaire regime’s voor “grensbeveiliging”. Het werk van Thales houdt niet alleen Fort Europa in stand, maar schaalt deze ook op in de richting van een massa-gesurveilleerde dystopie. Onlangs kreeg Thales een contract ten waarde van 117 miljoen euro voor het plaatsen van radar systemen in een oorlogschip dat aan Egypte geleverd zal worden. De militaire dictatuur in Egypte krijgt geld, training en steun van de EU om migratie tegen te gaan over de middellandse zee. Dit soort beleid, het samenwerken met militaire dictaturen (voorheen met het regime van Gaddafi in Libië) en het ontnemen van bewegingsvrijheid, vindt ook zijn oorsprong bij Thales, dat plaatsneemt in lobbygroepen die de EU aansturen op het gebied van migratie en grensbewaking. De bommen die vallen in Yemen, Syrië, Koerdistan en Libië, de duizenden mensen die verdrinken op zee of opgesloten zitten in detentiecentra betekenen voor Thales maar een ding: winst.

Elk poortje op het station, elke beveiligingscamera, kaartautomaat, incheck scanner is een aanwezigheid van Thales en het dodelijke Europese grensbeleid in ons dagelijkse leven. Deze aanwezigheid is verspreid op duizenden locaties en is zeer kwetsbaar en op verschillende manieren te raken. Elke slag tegen deze infrastructuur is een slag tegen Thales en Fort Europa.

Ook al zijn wij honderden kilometers verwijderd van de dodelijkste Europese grenzen begint Fort Europa hier. Laten we het dan ook hier afbreken!

///

In the night of December 16th we sabotaged all 3 of the ticket vending machines at the Laan van NOI train station in The Hague. We placed flammable material in the ticket vending slots en set them alight. The flames climbed up to the screens of the machines, we hope the fire did the rest.

The reason the ticket machines were targeted is the heavy involvement of the company Thales in the public transportation system in The Netherlands (and elsewhere). The company specialises itself in cyber-security, surveillance and transportation. It controls the logistics, fare collection and infrastructure of the OV chip-card system and railinfrastructure in The Netherlands.

Thales also provides radar-systems and other war machines to the EU and military dictatorships for “border security”. Thales’ work doesn’t only keep Fortress Europe afloat but also pushes it into a mass-surveillance dystopia. Recently Thales was granted a contract worth 117 million euro’s to install radar systems in a warship that will be delivered to Egypt. Egypt’s military dictatorship receives EU funding, training and support to combat migration over the Mediterranean sea. This kind of policy, working together with military dictatorships (previously the regime of Gaddafi in Libya) also has its origins at Thales, which sits in lobby groups who push-on the EU concerning migration and border control. The bombs falling in Yemen, Syria, Kurdistan and Libya, the thousands of people drowning at sea or locked up in detention centres mean one thing for Thales: profit.

Every gate at the train station, every camera, ticket machine and check-in scanner is a presence of both Thales and Europe’s deadly border policy in our daily lives. This presence is spread over thousands of locations, vulnerable and can be targeted in numerous ways. Every blow to this infrastructure is a blow against Thales and Fortress Europe.

Even though we are hundreds of kilometres away from Europe’s deadliest borders, Fortress Europe starts here. So let’s break it down here!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech