Jan-Jaap Heij van Reporters Online weigert leugenartikelen over antifascist te verwijderen

Nieuws, gepost door: nn op 19/03/2021 03:04:41

Wanneer: 19/03/2021 - 16:18

AMSTERDAM, 19 maart 2021. - Hoofdredacteur/uitgever Jan-Jaap Heij van de website Reporters Online weigert leugenachtige artikelen over de antifascist Arthur Graaff en diens vader te verwijderen. Heij schendt volgens Graaff ook zijn auteursrecht en briefgeheim. Graaff heeft een klacht over Heij en de artikelen ingediend bij de Raad voor de Journalistiek.

Op ReportersOnline.nl (RO) publiceert Heij enkele negatieve artikelen met ettelijke leugens over Graaff en zijn vader, over Graaffs antifascistische acties, zoals tegen de handel in nazispullen en tegen het herdenken van nazi's op Ysselsteyn. Graaff heeft zich bij Heij beklaagd en met documentatie aangetoond dat daar leugens, laster en vele omissies in staan. Heij weigert echter deze artikelen te verwijderen.

Graaff werd in maart door zes linkse organisaties benoemd tot rapporteur nazisme, fascisme en racisme voor de VN. Dat blijkt o.m. uit een bericht op de website van de AFVN, maar het artikel op RO ontkent dit. https://www.afvn.nl/antifascist-rapporteur-vn/

In de voorwaarden van RO staat echter uitdrukkelijk dat Heij dat in geval van leugens wel moet doen: "Publicaties op Reporters Online moeten voldoen aan algemene journalistieke uitgangspunten: ze mogen geen aantoonbare feitelijke onjuistheden bevatten en waar nodig moet hoor en wederhoor zijn toegepast. Ze mogen niet in strijd zijn met de wet: discriminerende en lasterlijke publicaties zijn niet toegestaan. " https://reportersonline.nl/ro-information/algemene-voorwaarden-reporters...

Bovendien heeft Heij de verzoeken en documentatie van Graaff zonder diens voorkennis of instemming doorgestuurd naar de auteur van de stukken. Volgens Graaff is dat een 'schending van het briefgeheim', dat ook voor e-mail geldt. Het doorsturen van iemands mail is volgens hem ook een schending van zijn auteursrecht.

"E-mail valt onder het briefgeheim. Het zonder toestemming doorsturen van een mailtje naar derden is dan ook een schending van het briefgeheim. (...) ‘Het Europese Hof voor de bescherming van de Rechten van de Mens heeft expliciet bepaald dat een e-mail bericht onder de reikwijdte valt van art. 8 EVRM’. https://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten/194-artikel-13E-mail

Tags: antifascist graaff reportersonline


Wie: 
nn

Graaff doelt hier waarschijnlijk op de volgende twee artikelen van de hand van Bart FM Droog. Artikelen waarmee zo op het oog eigenlijk vrij weinig mis mee is.

https://reportersonline.nl/het-onzinnige-anti-fascisme-van-gemankeerd-ve...

https://reportersonline.nl/om-moet-onderzoek-naar-arthur-graaff-heropenen/


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
Arthur Graaff

Weinig mis mee is? Toch even ogen uitwassen...
- Droog stuurde het art op vrijdagavond 21:30 toe, met de eis dat ik vóór zat 12:00 zou reageren op een verhaal van 1600 woorden vol fouten
- Droog noemt mij een grafschenner (=misdrijf), maar ik ben daar nooit voor aangeklaagd of veroordeeld - dat weet hij, en daardoor is dit lasterlijk
- Droog voert een bron op, Vrolings, die van alles zegt te hebben gezien, maar daar was hij volgens twee journalisten helemaal niet bij
- Droog schrijft ook dat ik 'wist' dat ik op de beurs 'persona non grata' was - ook dat is gelogen en dus lasterlijk en Droog geeft geen bewijs
- Droog pleegt allerlei omissies: hij vermeldt niet dat NRC-fotograaf David van Dam direct bij zijn betreden van de beurs - niet in mijn aanwezigheid - bedreigd werd, 'Als je me fotografeert, krijg je een klap voor je bek' https://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/01/als-je-me-fotografeert-krijg-je-een...
- Droog noemt mij een fantast en suggeeert dat ik niet benoemd ben tot rapporteur nazisme etc - zie dit artikel https://www.afvn.nl/antifascist-rapporteur-vn/
- Droog betrekt in zijn TPO-artikel en op zijn eigen site mijn overleden vader, en stelt dat hij niet bekend is bij Yad Vashem; maar hij is zoals ik steeds heb gesteld collectief ontvanger van een YV-onderscheiding voor het redden van Joden - de Febstakers staan wel degelijk op die lijst, onder de naam Amsterdam Dock Strikers (ill. hierbij)
https://docplayer.nl/42772661-The-righteous-among-the-nations-department...
- Droog laat ook willens en wetens weg dat ik al drie keer in soortgelijke gevallen ben vrijgesproken ivm nazihandel; dat is kwaadaardige opzet
- Droog laat ook willens en wetens en weg dat ik o.m. de herdenking van de Februaristaking in het Gooi heb geinitiëerd, uitvoerig campagne heb gevoerd vóór een eer voor de grotoste Jodenredster van Nederland, tante Truus Wijsmuller, als co-auteur een boek over Rembrandt heb geschreven (2de druk), dat ik acht jaar medewerking van vakblad De Journalist was en negen jaar hoofdredacteur/uitgever van Nieuws-WO2 en vier jaar directeur-uitgever van een uitgeverij in Warschau en dat ik vijf jaar docent PR was aan de Hogeschool Holland en in Warschau.
- Droog stelt 'het is volstrekte onzin om militairiabeurzen als nazibeurzen of nazimilitariabeurzen te bestempelen'. Ik heb er echter vijf bezoeken aan gebracht samen met drie journalisten van de NH-Dagblad en de NRC en een collega en het was steeds ruwweg 75% nazirommel, waarvan veel 'replica's'. De eerste keer in 2015 in Huizen lag zelfs toen nog verboden Mein Kampf op stand 1, die van nazihandelaar Vrolings. (zie foto)
En zo gaat het maar door... geen beginnen aan om al deze kwalijke en opzettelijke leugens , verdraaiingen en laster allemaal op te sommen en te weerleggen...

Foto: 


Wie: 
nn

Beetje korrelige ouwe printer, Graaff. In de actuele database van Yad Vashem worden de Februaristakers niet op zo'n collectieve wijze genoemd, dat kan iedereen online checken. Wat ook opvalt is, dat er bij die Amsterdam Dock Workers geen jaartal staat, wanneer die toekenning is gedaan.Wie: 
Arthur Graaff

Ik neem aan dat dit Droog is die z'n naam niet durft bloot te geven...

Geen ander argument dan korrelige oude printer...? Sterk! Waar is me zakdoek?
Al geklikt op de korrelige oude link?
Google gerust op 'Amsterdam Dock Strikers' en 'Yad Vashem' - of niet natuurlijk, als je bang bent dat je dan afgaat...

En trek je gerust van mijn andere argumenten niks aan hoor.... gewoon negeren oftewel de methode-Droog.Wie: 
nn

Nee ik ben niet Droog, Graaff. Maar ik kan ook googlen. En met die link van jou kom ik niet op de site van Yad Vashem, maar op een vage archief-site met screenshots van tien jaar geleden en daar heb ik niets aan. Ik wil het graag in de actuele database van Yad Vashem kunnen nalezen, inclusief de datum of minstens het jaartal waarin deze is toegekend. Zo'n archiefsite zegt me niets.Wie: 
Bart FM Droog

Even los van de constatering dat Graaff het artikel waarop hier gereageerd wordt anoniem heeft geplaatst en daarin over zichzelf in de derde persoon praat - wat te denken geeft, even kort wat tegengas op zijn aanvullende beweringen.

Mijn recente Reporters Online-stuk gaat over een delict uit 2020, waarvoor Graff in 2020 veroordeeld is en waar nu een hoger beroep over loopt. Het is onzinnig om daarbij allerhande niet relevante zaken te vermelden.

Dat Graaff een handelaar in nazimilitaria een 'nazihandelaar' noemt is een gotspe. Het is en blijft te idioot voor woorden dat een rechter hem daarop niet veroordeld wordt, want een nazihandelaar is ofwel een handel drijvende nazi (wat bij onderhavige handelaar niet het geval is) of iemand doie in nazi's handelt. Ook dat is bij de handelaar in kwestie iet het geval.

Graaff hééft grafschennis gepleegd, en wel in 2018. Dat is op beeld vastgelegd, en hij geeft het zelf ook toe. Wie een bloemstuk van willekeurig welk graf ontvreemdt pleegt namelijk grafschennis. Dat Graff hiervoor niet is aangeklaagd of veroordeeld neemt niet weg fat hij de grafschennis wel degelijk gepleegd heeft. Zie bijv. deze uitspraak van de Hoge raad over iemand die kunstbloemen van een graf verwijderd heeft: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:1224

Graaff klaagt dat hij niet voldoende tijd heeft gekregen om met een reactie te komen. Onzin: veel media geven mensen hooguit zes uur tom op een artikelte reageren. Graaff heeft van mij 14,5 uur de tijd gekregen. Hij reageerde pas na het verstrijken van de deadline. Én zijn reactie was dermate onsamenhangend, lang en vol 'alternatieve waarheden' dat ik er een korte samenvatting van heb gemaakt.

Het riedeltje over de Yaf Vashem-onderscheiding en het VN-rapporteurschap kennen we zo onderhand. Navraag bij de Nederlandse vertegenwoordigher van Yad Vashem én het onderzoeken van de Yad Vashem-database leerde dat vander Graaff nooit enige Yad Vashem-onderscheiding dan ook heeft gekregen. Er bestaan geen collectieve Yad-Vashem-onderscheidingen - ze worden altijd aan afzonderlijke personen toegekend - ook als er sprake is van een heel dorp dat ondergedoken Joden hielp. Als Arthur Graff verder had gekeken dan het printje van die database had hij dit alles kunnen weten.
Vader Graaff was bovendien géén 'Amsterdamse dokwerker' - hij was een radiotechnicus, werkzaam in Hilversum. Vader Graaff heeft geen ondergedoken Joden geholpen - hij was al gearresteerd voordat de Jodendeportaties begonnen. Et cetera et cetera.

Maar goed, Graaff zal al deze feiten ook weer afdoen als leugens. So be it - Trump heeft waarlijk school gemaakt.Wie: 
Arthur Graaff

Droog volhardt in het draaien en liegen.

"Graaff hééft grafschennis gepleegd, en wel in 2018."
Droog wil het maar niet snappen. Geeft niks. Ik leg het nog wel eén keertje uit: de krans van de Bundeswehr/Duitse ambassadeur voor hun arme nazibroeders, de oorlogsmisdadigers en SS'ers, lag niet op een graf. Jammer hè! Ik heb dus géén grafschennis gepleegd, ben daarvoor noch aangeklaagd noch veroordeeld, en dit is dus oude, opgewarme laster.

'Graaff klaagt dat hij niet voldoende tijd heeft gekregen om met een reactie te komen. Onzin: veel media geven mensen hooguit zes uur om op een artikelte reageren. Graaff heeft van mij 14,5 uur de tijd gekregen. '
WAUWIE! Droog heeft gelijk... moet je 's-nachts maar niet naar bed gaan als je ruzie met hem hebt...
Dit is weer Droog gedraai. Op vrijdagavond om 21:30 iets sturen - dan zit ik aan het sjabatsdiner met mijn vriendin. En dan op zaterdagochtend vóór 12 uur antwoord eisen.... waarom niet? Wie weet lukt die truc...

Droog draait verder, en liegt opnieuw. 'Er bestaan geen collectieve Yad-Vashem-onderscheidingen'. Dus wel, zie document, dd 2010.

'Vader Graaff was bovendien géén 'Amsterdamse dokwerker' - nee. Sorry. Klopt. Ik heb het niet zo... maar wel een Februaristaker die in het Engels vaak als 'Amsterdam Dock Strikers' worden aangeduid - zoals ook door Yad Vashem. Als dat te moeilijk is voor Droog dan weet ik het ook niet meer...

'Maar goed, Graaff zal al deze feiten ook weer afdoen als leugens.'
Ja, en gemotiveerd ook nog. Erg hè!

'So be it - Trump heeft waarlijk school gemaakt.' Zéér hoogstaand. Zéér diep. Zéér doordacht. O, o - wat doet dat pijn!Wie: 
Bart FM Droog

Typisch, Graaff beweert nu dat ik ruzie met hem heb - een doorzichtige tactiek om zichzelf in de slachtofferrol te plaatsen. Ik bericht simpelweg over 's mans dwaze acties en het al even dwaze stalinistenclubje waar hij al dan niet woordvoeder van is. That's all.

Over de vermeende Yad Vashem-onderscheiding voor vader Bart Graaff: ik heb in het verleden zoon Graaff gevraagd me het document te tonen waaruit blijkt dat de vader een onderscheiding heeft gekregen. Dat kon hij niet laten zien. Nu toont hij een print uit 2010 - van de Yad Vashem website. Daar is inderdaad een stukje over de Februaristaking te vinden - maar nergens staat dat de Amsterdamse (of Hilversumse) Februaristakers "collectief" zijn onderscheiden. Simpelweg omdat Yad Vashem-onderscheidingen louter en alleen aan individuen worden toegekend. Bovendien alleen aan individuen die hun leven in de waagschaal stelden, waardoor Joden de oorlog overleefd hebben.

Je kan alles zeggen en vinden over de Februaristaking, maar feit is dat die staking niemand het leven gered heeft. In tegendeel zelfs - direct erna volgde een stroom aan executies.

Er is geen enkel bewijs dat vader Graaff op welke wijze dan ook betrokken was bij de Jodenhulp. Hij werd in maart 1942 - vóór de massadeportaties begonnen, zomer 1942 - gearresteerd wegens het ombouwen van een radiozender, op verzoek van een agent van de Ordedienst (OD). Een verzetsorganisatie die op dat punt in de oorlog alleen gericht was op inlichtingenwerk en op het handhaven van de orde ná de bevrijding, niet op Jodenhulp. Vader Graaff was geen lid van de OD en niet betrokken bij enig ander verzetswerk - buiten de waarschijnlijke deelname aan de staking. Dat kan met vrij grote zekerheid gesteld worden, daar die radioklus al vanaf het eerste moment verraden was, en de bezetter daardoor goed zicht had op alle activiteiten van de direct betrokkenen.

Dit alles had Arthur Graaff kunnen weten, als hij de moeite had genomen zelf bij Yad Vashem na te vragen hoe het nu precies zat. Hij heeft ook nooit serieus enig onderzoek gedaan naar wat zijn vader echt is overgekomen. Navraag bij de Arolsen Archieven had hem dat kunnen leren.

Zie: https://www.droog-mag.nl/2020/ag/bart-graaff.html

Dit alles neemt niet weg dat vader Graaff drie jaar lang gevangene is geweest van het naziregime. Dáárvoor verdient vader Graaff respect, maar dat maakt hem geenszins tot verzetsheld die Joden geholpen heeft te ontkomen aan de verschrikkingen van de Holocaust.

Het zou Arthur Graaff sieren dát te erkennen. Dat hij blijft volhouden dat zijn vader wel degelijk een Yad Vashem-onderscheiding heeft gekregen is een belediging voor allen die daadwerkelijk Joden geholpen hebben.

Foto: screenshots van juiste database.

Foto: 


Wie: 
Arthur Graaff

Sorry lezers, maar het moet even. For the record: we gaan vooruit - Droog erkent de volgende punten:

- dat hij liegt dat ik op die nazibeurs in Houten persona non grata zou zijn - ik wacht nog steeds op bewijs. Bron is aartsleugenaar en nazihandelaar Vrolings. Dat bewijs is er dus niet... Ik heb wel een briefje van BM Isabella die verklaart dat daar niet van waar is. Zie foto.
- dat de Februaristakers wel door Yad Vashem geëerd worden. Zij niet alleen: ook de groepen
* de NV
* het Drenthse dorp Nieuwlande
* het Franse dorp Le Chambon-sur-Lignon
* de Deense ondergrondse (the Danish underground)
* de Februaristakers (aka 'Amsterdam Dock Strikers')
* en de Poolse organisatie Zegota.
Zie vooral (of niet natuurlijk) deze pagina https://www.yadvashem.org/righteous/about-the-righteous/related-sites.html. Deze groepen worden niet MEER in de lijjsten vermeld, ik weet niet waarom. Dat gebeurde in 2010 nog wel met de 'NV' en de 'Amsterdam Dock Strikers' - dat is dus hetzelfde als de February strike. Jaja, heel lastig hè. Merk op dat er staat 'Amsterdam Dock Strikers' dus s t r i k e r s - oftewel personen. Zie deze pagina waar YV het allemaal opsomt. Er is ook een FebStak-plaquette in het YV-park. Maar dat eert niemand hoor! https://www.yadvashem.org/righteous/about-the-righteous/related-sites.html

- Droog vindt nu dat je op vrijdagavond je mail moet bekijken als hij wat stuurt, en op zaterdag niet mag uitslapen. Gaat allemaal van je 15,5 uur af! Zelf weten! Eigen sch...

- Droogs 'grafschennis' is gelukkig ook opgehelderd. Als je niets van een graf weghaalt of beschadigt, ben je geen grafschenner. Dat wel schrijven is laster. Ga vooral zo door!

- Droogs ongecheckte herhaalde beschuldigingen van aartsleugenaar Vrolings dat als ik kom er steeds ruzie en poliitie komt, deugen ook van geen kant. Ik ben vijf keer op beurzen geweest waar Vrolings ook was. Keer 1 bijv.: geen politie, wel een journalist.
- Droog en Vrolings: een ideale combinatie. Allebei graag bereid te konkelen, te draaien en te liegen. Vrolings stelt dat hij door critici uitgemaakt wordt voor 'fascist'. Ik ben wel dom, maar ook weer niet zó dom. Bewijs ontbreekt. Roept u maar!

En verder?
- Droog heeft een nieuwe suggestieve draai gevonden bij gebrek aan andere: 'dwaze stalinistenclubje'. Voor alle duidelijkheid: ik ben absoluut geen stalinist. Nooit geweest. De AFVN heeft bij mijn weten ook sinds mijn lidmaatschap niets over Stalin gepubliceerd. Ach ja, als je door je echte argumenten heen bent...
- Droog kan het wijzen niet laten, ivm mijn vader bijv.: 'Dit alles had Arthur Graaff kunnen weten'... Maar hoe weet Droog dat ik dat niet wist? Ik tracht contact met hem als rechtse TPO-medewerker - wat hij ook nog verhulde toen hij mij ooit begon te benaderen - te vermijden. Hij is een rechtse konkelaar, die af en toe vast wel gelijk zal hebben. Maar zoals ik al heb aangetoond: in het geval van mij en mijn vader niet.
- Droog heeft de zaak-Ad van Liempt twee keer verloren - maar blijft incidenteel roepen dat Van Liempt toch niet duegt... tsja. Sterk is dat niet. Ik heb drie rechtszaken ivm de nazihandel drie maal gewonnen. Toch een verschil...
- Psychisch gestoord: Droogs suggesties dat ik gestoord zou zijn, vind ik ook zéér hoogstaand. Ook gebaseerd op veel, en vooral keihard feitenmateriaal, diepe kennis en uitgebreid deskundigenonderzoek....
AG

Foto: 


Wie: 
Bart FM Droog

Tsja - tegen zoveel verdraaiingen is geen kruit gewassen. Gelukkig zijn de lezers van Indymedia zelf in staat deze stortvloed aan "alternatieve waarheden" op hun werkelijke waarde te schatten.Wie: 
Arthur Graaff

Hier nog een paar verdraaiingen - nl. de start van mijn correspondentie op 16 jan 2021 met de VN te Genèv, aka OHCHR (Office of the High Commissioner on Human Rights). Dat iemand op dat VN-kantoor volgens Droog zegt mij niet te kennen, kan best. Maar het zegt niks. Dat kan Droog toch ook bedenken? Of misschien wel niet, of hij wil het niet. dat laatste denk ik.

Zijn ongelijk bekennen zit er bij hem gewoon niet in. Tsja...
AG

Foto: 


Wie: 
Arthur Graaff

Hier twee verdraaide mails van mij aan en van de Vn in Genève,

Foto: 


Wie: 
nn

Graaff, je begint hilarisch te worden! Ik zie alleen maar berichten van jou aan de VN en die kan iedereen sturen. Verder zie ik automatische antwoorden van de ontvanger. Ik zie dus geen emails van de VN aan jou, Graaff! Wie verdraait hier nu wat?Wie: 
Arthur Graaff

Hier een overzichtje van de vijf groepen die collectief geëerde worden door Yad V

1 - The Amsterdam (Dock) Strike(rs) https://www.yadvashem.org/righteous/about-the-righteous/related-sites.html
2 - Le Chambon-sur-Lignon - https://www.yadvashem.org/righteous/about-the-righteous/related-sites.html
3 - Danish Underground https://www.yadvashem.org/righteous/about-the-righteous/related-sites.html
4 - het dorp Nieuwlande (Dr), waar olv Joh. Post een collectieve onderdyuikoperatie werd opgezet, waarna alle 117 inwoners Yad V kregen https://www.yadvashem.org/righteous/about-the-righteous/related-sites.html
5 - de "NV'(Naamloze Vennootschap - kinderredders) https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%205938.pdf

Het valt op, dat er drie van de vijf in Nederland zijn. Dat is logisch voor wie weet dat Nederland relatrief verreweg de meeste Yad-V onderrscheidngen ter wreeld heeft ontvangen, n. 6.200 op een bevolking van 9 miljoen toen, dus 1 op de 1500. Polen, met het grootste aantal onderscheidingen in absolute cijfers, nl. 7.200, had destijds 30 mln inwoners, wat omgerekend inhoudt 1 op de 4100 inwoners. Dat is dus bijna drie keer zo weinig als Nederland.

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech