Wet handhaving kraken

Hier kun je discussieren over Wet handhaving kraken .
Op 9 maart 2021 is er een deskundigheidsbijeenkomst geweest over het, toen nog, initiatiefvoorstel Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod. Bij dit voorstel waren aanwezig Jeroen van der Poel van Leegstandsbeheer, Carla van Aert (OM), Michiel de Ridder (Raad voor de Rechtsspraak), Annemiek Noordermeer (Vastgoed Belang) en Marq Wijngaarden (Prakken d’ Oliviera human rights lawyers).

In de deskundigheidsbijeenkomst gaven Carla van Aert en Michiel de Ridder aan niet voor het voorstel te zijn omdat het meer rompslomp met zich meebrengt en de juiste afweging huisvrede of tot ontruimen overgaan niet binnen 72 uur gemaakt kan worden. Ook politie en burgermeesters zitten niet op extra werk te wachten zoals directe ontruimingen.

Dat is ook niet zo gek want hoe kan een huis überhaupt leegstaan tijdens woningnood en een wachtlijst van ruim 17 jaar? Waanzin! Daarnaast beschermt de wet vooral de huiseigenaren volgens Marq van Wijngaarden. Dit zal niet alleen krakers in een positie brengen waar er voor hen weinig ruimte is voor verdediging. Ze zullen daarnaast alsnog een civiele procedure starten om zichzelf te verdedigen waardoor het toch uitkomt op een kort geding. Die mogelijkheid is er al.

Over woningnood wordt nauwelijks gesproken maar over leegstand wel en vooral in beheertaal. Jeroen van der Poel die de anti-kraak klootzakken vertegenwoordigd (in managerstaal: Vereniging Leegstandbeheerders in Nederland) mocht een zegje doen. Jeroen eert het oorspronkelijke idee van kraken. Tegenwoordig zijn het volgens hem vooral criminelen en de vastgoedtypes zijn slachtoffers die ècht niet voor hun plezier iets leeg laten staan. Daarnaast creëert leegstandsbeheer leefbaarheid in de wijk en zorgt het voor maatschappelijke waarden. Yeah right...de vooravond van gentrificatie is echt maatschappelijke waarden creëren Jeroen!

Jeroen blijkt een idealist te zijn die zich schatplichtig voelt aan de oude kraakidealen. Hij roept op om leegstand niet lang te laten duren en vooral te investeren in tijdelijk gebruik. Wat deze idealist niet noemt is dat leegstandsbeheer, wonen precair maakt doordat het huurrecht ontneemt en dat het een discriminerende policy heeft. Mensen met kinderen of een beperking kunnen niet anti-kraak wonen. Ook wordt het recht op privacy ontnomen omdat deze idealisten, anti-kraak klootzakken zijn die ieder moment je huis binnentreden. In plaats van een antikraak klootzak, hadden ze beter iemand van de Bond Precaire Woonvormen a seat at the table kunnen geven.

De wet is aangenomen door politieke partijen die geen binding hebben met mensen die in woningnood verkeren zoals studenten, ongedocumenteerden of bewoners in de randstad die al 17 jaar op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Deze politieke partijen hebben vooral binding met vastgoedtypes, projectontwikkelaars, makelaars, boomers die hun pensioen in vastgoed investeren en bedrijven die aan leegstandsbeheer doen en daar tijdens een deskundigheidsbijeenkomst een verkooppraatje doen.

Die kraakwet kan de tering krijgen! Wonen is nog steeds een grondrecht en wat niet mag, kan nog steeds!

Kraken gaat door!

Bronnen:
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35296_initiatiefvoorstel_koerhuis
https://www.youtube.com/watch?v=DXST3QpzNTs
https://www.parool.nl/amsterdam/waarom-is-amsterdam-tegen-de-nieuwe-kraa...


Zouden we niet beter

Zouden we niet beter praktisch gaan praten over hoe we deze wet weer van tafel krijgen?

LANDELIJK OVER KRAAKGROEPEN

Als het beter is om praktisch te praten: organiseer een LOK.

We kunnen ook gaan kraken

We kunnen ook gaan kraken ONDANKS het feit dat het eigenlijk niet mag, toch ?

De staat verdrukt...

Voorbij de details van de wetswijziging is het toch echt de vraag of en waarom er veel minder gekraakt wordt, dan wel waarom de kraakgroepen hun bezettingen niet (meer) zo kunnen doorvoeren, dat ze niet direct ontruimd kunnen worden als de wijkagent dat vindt.

Het eerste wat opvalt is dat er wel degelijk veel minder woningen en panden leegstaan, dan 20 dan wel 10 jaar geleden. Dit is volledig buiten de sfeer van invloede door de kraakbeweging, maar zorgt wel ervoor dat de groep van diegene , die voor hun woning afhankelijk zijn van succesvolle (en wat langdurigere) bezettingen veel kleiner is, en daarom minder druk kan uitoefenen.

Het feit dat er nauwelijks nog wat leegstaat, blijkt verder problematisch uit te pakken, omdat, sinds de inceptie van het kraakverbod, ook vanuit de kraakgroepen zelf steeds met de 'strijd tegen de leegstand' is geargumenteerd. Dit was altijd al een propagandaleugen natuurlijk (welke krakers is er nou tegen echt leegstand ?), aanzich niet een dik probleem, als het niet de eigenlijke onderliggende motieven buiten beschouwing en discussie zou houden.
Het debat met rechts-liberal en hun 'ze willen ons het priveeigendom afpakken' is toen al vermeden en wordt nu noch niet aangegaan.

Het fundamenteel debat rond het prive eigendom en diens rechtvaardiging is echter vermeden omdat men toen dacht, en nog steeds denkt, dit niet kunnen winnen op brede (of ten minste wat breder) maatschappelijk vlak. Men koos dus ervoor om kraken af te schilderen als een nuttige aanvulling, dan wel een correctief van de uitwassen van het aan zich wel aanvaardbare stelsel van eigendom als basis van recht op woonruimte en maatschappelijke positie.
Daarop aanvullend werd de (sub)culturele waarde van de activiteiten van krakers voorop gesteld.

Wat rest is dus de optie om niet meer bestaande leegstand te kraken als correctief van een economie van verspilling die niets meer verspilt, met als tegenprestatie een subcultuur zonder economische eisen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat hiervoor mensen bereid zijn om de wet te overtreden en de bijhorende consequenties te aanvaarden.

Ondertussen zijn de nadelen, welke diegene zonder relevante hoeveelheden aan priveeigendom ondervinden wel voelbaar. Gezien het feit dat er niet eens in radicale kringen genoeg draagvlak is om dit als een stelselmatig onrecht te aanvaarden en te bestrijden, valt men terug om andere bij voorbaat culturele identiteiten (veganisme, religie e.d) en wordt het tekort komen in de maatschappelijke competitie verklaard als een mixture van ongelijke kansen
en persoonlijke tekortkomingen.

Deze crisis is uiteraard niet beperkt tot de kraakbeweging of het 'anarchisme' aan zich. Van de vakbeweging tot zo een beetje alle 'socialistische' partijen hebben er evengoed last van. Wel is de kans om de debat als nog te kunnen voeren binnen radicale kringen wat groter, vooral omdat er geen tot (klein)eigenaars opgestegen partij of bondsleden zijn, die men zodanig op kast zou kunnen jagen.

Vooralsnog zijn het meer de 'investeringen' in het zelfbeeld, die snel aan 'waarde' zouden kunnen verliezen als men niet alleen economische analyse op de eigen situatie los laat, maar de (voorlopige) resultaten ervan ook nog in een open debat (helemaal geen 'safe space' dus) met de politieke tegenstander moet verdedigen.

Tis maar net het kraken zelf: het uitzoekwerk is al moeilijk genoeg, de resultaten ervan zijn vak niet makkelijk te interpreteren, de deur gaat niet vanzelf open (allen omdat wonen een recht is ofzo;) en dan moet je nog de smeris, de eigenaar, de buren en vaak ook nog je eigen vriendjes weten te handhaven.

Affijn: voor een gratis huis doe je dat niet zomaar (want das een heleboel werk dan). Maar als onderdeel van een strijd voor een beter wereld (zonder prive eigendom bv) kan het wel

idd!

idd!

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech