'Nazistische methoden': Gemeente en Houtense media censureren protesten tegen illegale nazibeurs

Hier kun je discussieren over 'Nazistische methoden': Gemeente en Houtense media censureren protesten tegen illegale nazibeurs.
Het ging om het bericht 'Landelijke nazibeurs blijkt illegaal' (via Google cache hier nog te zien). De betrokken redacteur van omroep Houten, Jasper de Bruijn, zei dat hij van de voorzitter Paul van Ruitenbeek zelfs een verbod kreeg om verder over de illegale nazibeurs schrijven. Hij heeft daarop ontslag genomen. De Houtense gemeentevoorlichter Jeroen Pater stelt in een toelichting dat het bericht 'Landelijke nazibeurs blijkt illegaal' onjuist was. Om die reden heeft hij vrijdagavond de twee publicaties tot censuur overgehaald.

Vijf groepen ondertekenden het bericht: de AFVN-BvA, het Comité van Waakzaamheid, AFA Fryslân, de Werkgroep 'Herdenk nazi's niet' en de federatie van Europees verzet FIR uit Berlijn.

Deze protesterende groepen noemen de persbreidel van de gemeente en Houtense media 'pure overheidscensuur die onmiddellijk aan het nazisme doen denken. We hebben ons bericht voorzien van twee bronnen. Het is dus totaal geen fake-news. Dit is diep treurig.'

Dat bericht verwees naar de plaatselijke verordening van Houten waarin staat:

"AFDELING 5. SNUFFELMARKTEN - (...) Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt - 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren."
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR73718/3

Ook noemde het bericht van de critici het 'nazidolkenarrest' van het Hof in Arnhem uit 2012. Het Hof bepaalde dat het openbaar tonen van nazi- en SS-dolken een daad van discriminatie is. Beursdeelnemers bieden vrijwel altijd nazidolken aan.


Re: 'Nazistische methoden': Gemeente en Houtense media censurer

Het verwijderen van een onjuist bericht zijn tegenwoordig volgens Arthur Graaff ook al nazimethoden.;

Alweer een Trumpiaans persbericht van Arthur Graaff

Het is me wat: vorige week verstuurde Graaff een persbericht met de misleidende kop: "Landelijke nazibeurs blijkt illegaal".

De beurs in kwestie, Militaria Houten, is overigens géén nazibeurs, maar een militariabeurs gespecialiseerd in voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog, zowel Geallieerd als Duits. Daarnaast waren er ook veel handelaren met 18de en 19de eeuws materiaal, met spullen uit de Eerste Wereldoorlog en ook dingen uit de Koude Oorlog, zowel van Nato- als Warschaupactzijde.

Een nazibeurs zou een beurs zijn waar mensenhandelaren nazi's verhandelen. Men denke aan de handel in Hitlerjugendjongens en Bund Deutscher Mädel-meisjes, die, zoals iedereen weet, erg in trek zijn bij de beruchte pizzaetende pedofielen in de gasmijnen onder Slochteren. Maar daar was in Houten geen sprake van, zo constateerde ik met eigen ogen, afgelopen zondag, op de bewuste beurs.

De beurs was óók niet illegaal en er gebeurde niets illegaals. Dat eerste is het standpunt van de gemeente Houten, en het tweede constateerde ik met eigen ogen Als oud-barkeeper van een legendarisch Groninger nachtcafé weet ik waar ik op moet letten. En als actief 18de eeuws re-enactor heb ik kennis van de huidige wapenwetgeving.

De site Houtens Nieuws.nl heeft het bericht, waar Graaff het over heeft, niet op aandrang van de gemeente Houten verwijderd, maar op eigen initiatief , na bij de gemeente Houten geïnformeerd te hebben wat klopte van Graaffs eerste bericht. Niets, dus. En hoe ik dat weet? Omdat een redacteur van Houten Nieuws me dat meedeelde.

Dat een redacteur van Omroep Houten ontslag zou hebben genomen, omdat hij een schrijfverbod opgelegd zou hebben gekregen lijkt me heel sterk. Ik wacht evenwel nog op antwoord van omroep Houten daarover.

Van de vijf groepen waar hij mee schermt is maar één een serieuze, AFA Fryslân. AFVN-BvA bestaat uit een drietal lieden die zich oud-verzetsstrijders noemen, maar in 1939-1945 nog niet eens geboren waren. En een van die drie is Arthur Graaff. Het Comité van Waakzaamheid bestond in 1936-1940. Een tweede comité van die naam werd opgericht in 2014, maar viel direct weer uiteen, waarna een eenzame Putinist er met de naam vandoor ging. De 'Werkgroep 'Herdenk nazi's niet''bestaat uit eveneens uit één persoon, wiens voornaam Arthur en wiens achternaam Graaff luidt. De federatie van Europees verzet FIR bestaat uit evenveel oud-verzetslieden als de AFVN-BvA. Ik vraag me bij dit alles wel af of de Friese antifascisten er wijs aan doen om zich met Graaffs dwaze acties in verband te laten brengen. Maar goed, dat moeten ze zelf weten.

Graaff voert ook weer eens het 'nazidolkenarrest' van het Hof in Arnhem, 2012, waaruit zou blijken "dat het openbaar tonen van nazi- en SS-dolken een daad van discriminatie is.'Ook dat is larie.

Die uitspraak was een slotstuk van een jaren voortslepende zaak, waarbij een partij replica nazidolken op Schiphol in beslag werd genomen, van een handelaar die ze in de US had gekocht en van plan was ze via zijn webshop te verkopen. De Hoge Raad verwees in mei 2012 de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem – dat met volgende definitieve oordeel kwam.

------------------
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak 08-11--2012
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARN:2012:BY2774

"Partij inbeslaggenomen replica’s van dolken van het nazi-regime. Hoewel de in beslag genomen dolken op zichzelf niet per definitie voorwerpen zijn waarin een uitlating als bedoeld in artikel 137e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht is vervat, is het hof van oordeel dat, gelet op de overwegingen van de Hoge Raad in zijn beschikking van 29 mei 2012, alsmede de specifieke omstandigheden in deze zaak, in casu sprake is van voorwerpen waarin uitlatingen als bedoeld in artikel 137e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht zijn vervat. Daarmee is ongecontroleerde verkrijgbaarheid c.q. ongecontroleerd bezit van deze voorwerpen in strijd met de wet."

7. (...) De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat de dolken van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang. Hij heeft zich daarbij gebaseerd op een aan het hof overgelegd rapport van 20 december 2007 van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD) van het Openbaar Ministerie. Kort samengevat wordt in dit rapport gesteld dat op zichzelf geen enkel symbool, ook niet het hakenkruis, strafbaar is op grond van een van de discriminatieartikelen. Het hakenkruis en andere symbolen die aan het Nazi-gedachtegoed kunnen worden gerelateerd, zijn pas beledigend over een groep als het nationaal-socialistisch gedachtegoed wordt uitgedragen. (...) Voorts heeft belanghebbende bij verkoop via internet geen enkele controle op de kopers en wat de kopers met de dolk(en) van plan zijn. Dat belanghebbende de intentie heeft uitgesproken alleen aan verzamelaars van historische of militaire curiosa te verkopen is derhalve niet van belang. (...)

12. (...) Het hof kent daarbij gewicht toe aan de omstandigheid dat de symbolen en uitlatingen zoals beschreven onder 1. zijn aangebracht op geweldsvoorwerpen die bovendien replica’s zijn van dolken van het nazi-regime en daardoor een associatie oproepen met een racistisch en/of discriminatoir gedachtengoed. Nu de dolken door belanghebbende zijn ingevoerd met het oog op de verkoop aan willekeurige derden via het internet wordt voldaan aan de criteria van artikel 137e eerste lid WvSr. Daarmee is ongecontroleerde verkrijgbaarheid c.q. ongecontroleerd bezit van deze dolken in strijd met de wet. Dat zou anders kunnen zijn wanneer die verkrijgbaarheid wordt beperkt zoals in verband met het vormen van een collectie van historische wapens of een collectie van daarop gelijkende nabootsingen.

---------------
Op een militariabeurs met deurbeleid mogen ze dus gewoon verhandeld worden. In een museum mogen ze getoond worden.

Dat mensen veel geld voor nazidolken is gek. Nog gekker is het dat zulke dolken snel het twintigvoudige opbrengen van dolken en messen van Geallieerde makelij. Maar goed - het staat iedereen vrij ze te verzamelen.

Graaff schrijft ook: "Beursdeelnemers bieden vrijwel altijd nazidolken aan." Wederom een leugen. Ik ben zondag alle circa 120 kraampjes bij langs gelopen, en als bij vijf ervan 'nazidolken (lees: SS-, SA- en/of Hitlerjugend-dolken' lagen, is dat veel. Er zullen bij wat meer kraampjes Duitse legerbajonetten etc. gelegen hebben, maar zeker niet bij vrijwel allen en/of "vrijwel altijd" - al was het maar omdat bij meer dan de helft van de kramen vooral geallieerd spul werd aangeboden.

Om het nog vreemder te maken: bij het nieuwe bericht dat Graaff vandaag op Houtens Nieuws plaatste, heeft hij een foto geplaatst van een neo-nazi, met als onderschrift: "De veroordeelde neonazi R.J. Koelewaard bij het verlaten van de nazibeurs in de Expo Houten." Dit is Robert Jan Koelewaard, inderdaad een neonazi. Maar... op de foto is duidelijk te zien dat het boompje op de achtergrond kaal is. Ook is de neonazi wel erg warm gekleed. Dat alles wijst erop dat die foto niét op 27 juni 2021, een zeer warme dag, genomen is, maar véél ouder is. Ook wel logisch, want die Koelewijn heeft, net als de wegens huisvredebreuk veroordeelde Graaff, een toegangsverbod tot de Militariabeurs Houten.

En voordat Graaff begint te miepen: Graaff is in beroep gegaan tegen zijn veroordeling. Maar dat neemt niet weg dat hij wel degelijk veroordeeld is.

Enfin - Graaff wordt al gekker en gekker. Dat blijkt uit zijn idiote aanbelactie bij André van Duin (waarover hij verslag deed op: http://www.konfrontatie.nl/blog/ontkende-andre-van-duin-bewust-de-holoca... ). Dat blijkt ook uit zijn tirade tegen Srebrenica-veteranen. Die hadden zich volgens hem moeten doodvechten: "Jazeker: je doodvechten. Dan hadden we nu op het Malieveld op V-dag een prachtig Bernhardloos en zodoende eervol monument gehad voor de Nederlandse helden van Sbre die zich opofferden voor hun beschermelingen – ik bedoel op hadden moeten offeren" (deze zieke praat staat op https://www.krapuul.nl/blog/2762040/open-briefje-aan-ken-en-andere-vets-... ).

Maar dit terzijde.

Er is ongetwijfelt veel ruis

Er is ongetwijfelt veel ruis op Graaffs antifascistisch pad
en het is ook terrecht dat onwaarheden of fantasie verhalen
worden weerlegt !
Toch blijft Graaff vanuit een antifascistisch perspectief handelen en is zijn bovengemiddelde gedrevenheid niet
gefeinst.
Jammer dat oorlogstrauma's in de 2e graad niet zo gauw
worden (h) erkend.

Dit is onzin. Graaff DENKT

Dit is onzin. Graaff DENKT misschien dat hij een tweede-generatie oorlogstrauma heeft. Alles wat hij over het oorlogsverleden van zijn familie vertelt, blijkt echter nogal te rammelen. Het lijkt eerder op het dikke-duim-syndroom.

Dat zijn ook kenmerken van

Dat zijn ook kenmerken van iemand met een oorlogstrauma
in de 2e graad !

Re: 'Nazistische methoden': Gemeente en Houtense media censurer

Graaff, je slaat nu echt door. Iets met een kat en in het nauw zitten?

Het is toch logisch dat een gemeentevoorlichter bij een evenementenlocatie met doorlopende vergunning, feitencontrole uitvoert als Arthur de Graaff weer de zoveelste onjuiste beschuldigingen uit. Natuurlijk zal de gemeente bij navraag vertellen dat Graaffs hersenspinsels op fantasie berusten en dat zijn schrijfsels dat ook zijn. Ze weten inmiddels in heel Nederland dat waar Graaff komt er GEEN sprake is van nazisme maar dat dit alleen in zijn hoofd bestaat. Er is in Nederland veel mis, maar "illegale" evenementen pakt men wel zeker aan. Er is een reden dat demos vooraf moeten worden aangevraagd. Hier op Indymedia weten we daar alles van. Graaff zul je daar echter nooit zien.

Hoeveel schade gaat deze man het antifascisme en onschuldige mensen nog berokkenen? Ik ben er wel klaar mee.

Militariabeurs Houten

Uiteindelijk moet ik de heer Graaff bedanken voor zijn voortdurende moord- en brandgeschreeuw. Mede daardoor de Militariabeurs in Houten bezocht. Met dit als gevolg: https://reportersonline.nl/militariebeurs-houten-2021-een-impressie/

Mag dit ook in het

Mag dit ook in het Frans, Duits en Farsi? Dank u!

Jij hebt echt nix beters te

Jij hebt echt nix beters te doen he?

2 dingen

ten eerste is het nu vastgesteld dat jij absoluut geen gevoel voor humor hebt, noch om jezelf kan lachen.

Ten tweede, de Kinkerbuurt, waar ik zelf in de jaren tachtig heel lang met veel plezier heb gewoond, was toen al, en is nu nog steeds, een transit buurt.

Geef nou maar gewoon toe dat je je als "nederlandstalige amsterdamse arbeider" daar niet meer lekker voelt, omdat 90 procent van de mensen om je heen jouw taal (nog) niet spreken.

Geloof me, is in mijn buurt in Brussel niet anders.

Deal with it

Ontslag redacteur Omroep Houten?

Graaff berichtte op 28 juni 2021: "De betrokken redacteur van omroep Houten, Jasper de Bruijn, zei dat hij van de voorzitter Paul van Ruitenbeek zelfs een verbod kreeg om verder over de illegale nazibeurs schrijven. Hij heeft daarop ontslag genomen."

Ik keek juist op de site van Omroep Houten, en zag dat Jasper de Bruijn tal van Omroep Houten-programma´s heeft verzorgd, van 28 juni 2021 t-m 19 september 2021: https://www.omroephouten.nl/author/jasper/

Het is me wat.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech