Twee statements over de opstand in Cuba

Hier kun je discussieren over Twee statements over de opstand in Cuba.
Statement over de opstand in Cuba
Door Black Rose Anarchist Federation / Rosa Negra Federaçión Anarquista Miami, vertaling door Tommy Ryan

De huidige situatie in Cuba begon in de nacht van 10 juli met berichten over spontane protesten in de stad Palma Soriano, in de provincie Santiago de Cuba. Mensen liepen met potten en pannen door de straten en protesteerden in a Cacerolazo. Er is al een tijd lang sprake van stroomuitval, voedseltekorten en van tijd tot tijd steekt een gezondheidscrisis de kop op.

Nu het aantal corona-infecties en de daarmee verbonden sterfgevallen sinds begin dit jaar stijgen, verschijnen er op internet berichten over wanhopige mensen die verstoken van enige hulp, thuis achterblijven om te sterven door een gebrek aan essentiële middelen in de ziekenhuizen. De bevolking van Cuba was in staat elkaar en de buitenwereld te informeren over het gebrek aan toegang tot voedsel en medicijnen, dat zij in lange wachtrijen stonden voor minimale en te dure goederen en langtijdig geïsoleerd zijn door het onvermogen van de staat om de samenkomende crisissen het hoofd te bieden. In de ochtend van de 11de juli verspreidde een golf van protesten zich over het gehele eiland, waarmee deze volksopstand de meest significante in decennia is.

Deze grote crisis waarmee het Cubaanse volk zich geconfronteerd ziet, wordt steeds groter. Deze is niet alleen het gevolg van de overheersing door de staat, maar ook van die andere imperialistische en antagonistische staten. Dit is vooral goed te zien als men kijkt naar het steeds sterkere embargo van de Verenigde Staten (VS), met nieuwe beperkingen op transacties, en de roep voor een ‘humanitaire interventie’. Deze overheersing over de bevolking is het daadwerkelijke nalatenschap van staten – wereldwijd en in het bijzonder in Cuba.

Als anarchisten hopen wij dat elke opstand zich ontwikkeld tot een revolutionaire kracht die de definitieve bevrijding van klasse-uitbuiting en staatsoverheersing biedt. Vanwege de autoritaire wortels van de Cubaanse staat en de systematische coöptatie van bijna elke vorm van oppositie door de regering van de VS, is het bouwen aan een autonome beweging echter een grote uitdaging.

Wat betreft de huidige sociale en humanitaire crisis is het nog te vroeg om voorspellingen te doen over het verdere verloop. Toch moeten we erkennen dat, als de volksopstand in Cuba doorzet en zich ontwikkeld tot een meer algemene opstand, de Cubaanse staat en de Communistische Partij wel eens hun laatste fase in zouden kunnen gaan. We hebben de indruk dat zich in de bevolking een kracht begint te ontwikkelen die de capaciteit heeft om diens eigen autonomie te verdedigen. Toch we vrezen ook voor de repressie van de Cubaanse staat en de mogelijke coöptatie van de volksbewegingen door de rechtse oppositie – beide zijn al begonnen.

In Miami was er op 13 juli bijvoorbeeld de blokkade van een grote snelweg, waarbij Cubaanse diaspora een militaire interventie door de VS eiste. Voor ons komt daarmee de vraag op in welke mate een regimewissel de Cubaanse bevolking, en in het bijzonder de arbeidersklasse, zal opleveren. Kijkend naar de afwezigheid van zelfgeorganiseerde organisaties in de bevolking, moeten we er vanuit gaan dat hun strijd en de huidige situatie vooral kansen bieden voor de kapitalistische klasse en rechtse belangen.

Desondanks achten we het niet onwaarschijnlijk dat als het regime verslagen wordt:

1. de Cubaanse bevolking – en in het bijzonder de werkende klasse – zichzelf als een vastberaden sociale acteur ziet, in staat om de sociale macht de hanteren – iets dat de afgelopen 60 jaar slechts spaarzaam door de generaties in Cuba ervaren is;

2. het huidige regime hoogstwaarschijnlijk vervangen zal worden door een nieuw neoliberaal en koloniaal politiek bestuur onder het mom van “democratische” retoriek. De Cubaanse uitgebuite klassen zullen hierbij echter, hoe paradoxaal dit ook zijn moge, meer ruimte krijgen om zich te organiseren en het broodnodige klassenbewustzijn te ontwikkelen waarmee authentieke revolutionair tendensen en praktijk de mogelijkheid hebben te groeien. We zijn ons er echter ook bewust van, dat dit mogelijkerwijs allemaal zal gebeuren in een klimaat waarbij de positieve sociale ontwikkelingen die met de Cubaanse Revolutie (1959) werden geïntroduceerd, afgeschaft worden of afkalven. En natuurlijk levert de werkende klasse daarbij wederom de heroïsch strijd tegen een onderdrukkende regime en zal zij daarna daar ook de zwaarste tol voor betalen.

Dit wetende, zijn we ons er bewust van, dat de weg voorwaarts geen gemakkelijke is. We sturen onze liefde en internationale solidariteit naar de Cubaanse bevolking. We eisen vrijheid voor iedereen die tijdens de protesten is gearresteerd, aansprakelijkheid voor de mishandelingen en moordgevallen, het herstellen van de internetverbinding en een einde aan de genocidale [economsiche] blokkades. Onze hoop ligt bij jullie, en we begroeten elke poging tot sociale populaire macht, elke rebellie, elke opstand en elk protest voor sociale bevrijding.

¡Arriba les que luchan! ❤️????✊????

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuba: het einde van de sociale spreuk van de “Revolutie”
De volgende tekst werd op 21 juli gepubliceerd door Taller Libertario Alfredo López, vertaling door Tommy Ryan

De repressieve sociale spreuk die een groot deel van de dinosaurussen van internationaal links gepacificeerd hield, is vervlogen. De “Cubaanse staat” is in al haar repressieve rauwheid en grandeur, vanachter de “Cubaanse Revolutie” gekomen – geheel tegen haar eigen barmhartige beeld in. Dezelfde Cubaanse staat die, om het Yankee-imperialisme te confronteren een alles-aanwezige politieke politie in het leven riep om de samenleving die zij onder haar controle had te bestrijden. Dezelfde Cubaanse staat die, in de naam van het socialisme alle organisaties van de arbeidersklasse vernietigde die, met hun strijdbare geschiedenis, de verklaarde overwinningen van het socialisme tot alledaagse werkelijkheid gemaakt zouden hebben. Dezelfde Cubaanse staat die solidariteit tot een internationale merkenidentiteit heeft gemaakt terwijl deze ons ondergedompeld houdt in wantrouwen en angst voor onze buren. Dezelfde Cubaans staat die – ten midden van een geïntensiveerd Yankee-embargo – meer hotels bouwt voor buitenlandse toeristen, dan infrastructuur om eten, fruit en melk te produceren. Dezelfde Cubaanse staat welke, als enigste land in Latijns Amerika vaccins produceerde tegen COVID-19, maar het zorgpersoneel in feite als onbetaalde leden van de politieke politie laat fungeren.

In de afgelopen dagen deze juli 1921 heeft de Cubaanse staat laten zien wat deze in werkelijkheid is: een oligarchie zoals elke andere, met volle toewijding om tegen elke prijs de absolute macht te behouden; een vulgaire kleptocratie met een verlicht, humanistisch masker; een piramide der macht, even massief en uit proportie als de piramides in Egypte, maar omringt door paradijselijke stranden.

Geopolitieke argumenten over de plek van Cuba in de imperiale globale strategie, te stellen dat de protesten tegen de overheid in Cuba onvermijdelijk betaald zijn door de Cubaanse rechter vleugel in Miami, dat de protesten simpelweg criminelen zijn die willen plunderen, dat de ware revolutionairen zich aan de zijde van de regering bevinden – al deze argumenten hebben een significante kern van waarheid, maar ze slaan allemaal op één punt de plank mis. De bevolking van Cuba heeft net zoveel recht om te protesten als die van Colombia of Chile. Wat is het verschil? Dat zij oligarchieën zijn met een andere oorsprong? Met meer of minder brute praktijken? Met meer of minder opvallende camouflage? Een meer of minder nederige houding hebben tegenover de regering van de Verenigde Staten? Meer of minder briljante ideeën om hun priviléges te rechtvaardigen? Al deze enorme verschillen tussen de Colombiaanse, Chileense en Cubaanse oligarchieën worden tot niets als je op een mooie zondagmorgen realiseert dat, naast de mafiose oligarchieën in Colombia en Chile, ook Cuba een oligarchie is die – tegenover een ongewapende bevolking – eveneens tot de tanden toe bewapend is. Dat als het je te binnen schiet om de normaliteit die zij managen in twijfel te trekken, een beetje meer of minder, om jou en je broeders, je lichaam en je geest te verpletteren.

Alle inspanningen van de Cubaanse staat om lokale vaccins te produceren tegen COVID-19, alle arbeidssubsidies, alle loonverhogingen die zij de verschillende sectoren bood ten midden van de pandemie – dit alles verdampte, niet alleen vanwege de inflatieve spiraal en de lokale voedseltekorten in Cuba, maar ook omdat het duidelijk maakte dat het allemaal onderdeel was van het macabere raamwerk van de “repressieve tolerantie”. Dit is iets dat elk gedegen persoon in Cuba nu kan ontdekken, zonder dat je hiervoor enig briljant boek hoeft te lezen over tegencultuur. We kunnen met een gerust hart stellen dat degene die met een suikerlaagje de repressieve tolerantie in dit land proberen op te poetsen en de gemilitariseerde harmonie proberen te verhullen, geen plek hebben in onze nieuwe toekomst. Diegenen die, in de naam van de toekomstige democratie of het soepel functioneren van de economie de affiniteiten, vriendschappen en de energie die vrijkwam tijdens de protesten in diskrediet willen brengen, of dat wat in die dagen gebeurde tot “eenvoudig vandalisme door sociaal gedegenereerden” reduceren, spreken in de naam en de taal van dezelfde vermolmde oligarchieën die wederom schaamteloos hun stem verheffen in dit land.

De “massa’s” zijn weer “het volk” geworden, met al diens licht en schaduwen. Dit door het verwerpen van de zware kettingen der controle en in tegenstelling daartoe te zich open te stellen voor genegenheid, affiniteit en de minimale capaciteit om gezamenlijk te denken en te handelen die zijn ontstaan tijdens de ongehoorzaamheid en solidariteit onder gelijken – ten midden van de spiraal van geweld, de pandemie en tekorten. Dit is de nieuwe realiteit die in Cuba ontstond in die dagen in juli 2021 en het is deze realiteit waar we als anarchisten in Cuba onderdeel van willen zijn.


Geen "opinie"

Waarom worden deze berichten afgeserveerd als "opinie"? Ze geven updates over de situatie in Cuba. Zo kan alles als "opinie" gecategoriseerd worden. Het zijn berichten van mensen uit de regio.

Omdat de plaatser zelf de

Omdat de plaatser zelf de categorie kiest waarin iets wordt geplaatst. Indymedia serveert niets af, de plaatser had op Nieuws publiceren moeten klikken ipv Opinie.

In dit geval is het bericht

In dit geval is het bericht verplaatst van 'nieuws' naar opinie door Indymedia. 'Nieuws' is in principe als je zelf een actie hebt gedaan, of een actie hebt meegemaakt. Dat bericht zegt zef in de titel dat het een 'statement' is (2 zelfs), duidelijk iets voor opinie. Dat jij de rubriek 'opinie' ziet als een plek waar stukken worden 'afgeserveerd', is geheel je eigen mening en die mag je hier best ventileren, maar die is weinig overtuigend.

Nieuws hoeft toch niet alleen

Nieuws hoeft toch niet alleen te gaan over een actie die je zelf hebt gedaan, of überhaupt over een actie te gaan. Informatie over bepaalde situaties, in Nederland óf in het buitenland, hebben toch net zo goed nieuwswaarde? Dat het de titel "statement" draagt, heeft toch verder niets met de inhoud te maken?

Jij snapt indymedia niet.

Jij snapt indymedia niet. Hier zijn actieverslagen en oproepen nieuws, en alles wat dat niet is, is Opinie. Statements zijn opinie.

Wat een onzin... "Jij

Wat een onzin... "Jij begrijpt Indymedia niet", ik ben al meer dan 15 jaar actief en heb dit platform al die jaren gebruikt. Dat er een beetje moderatie is vind ik helemaal niet verkeerd, het is zelfs broodnodig. Maar deze attitude vind ik erg bevreemdend en ondankbaar. Het platform leeft van bijdragen van mensen op de grond, en dit zijn precies twee stukken met nieuws en informatie van mensen op locatie.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. usual troll.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Zombie troll.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. usual troll.

Klasse uitbuiting bedoel je

Klasse uitbuiting bedoel je in klassieke Marxistische betekenis ? Dat is achterhaald denk ik. Er s steeds meer een kleine top zichtbaar met werk op HBO WO niveau veel al informatie technologie en de rest in de uitkering afgezien van de uiterste bodem van de piramide de sex werkers drugs criminelen en ... vul maar in ik ben vast nog een groep vergeten. Hoe zie je dan in dat kader klassen ? Een grote klasse van het zo door Marx verfoeide " Lompen proletariaat " en de al genoemde tech specialisten ? Marx kon deze ontwikkeling niet voorzien. Dan de zo door jou verafschuwde Staat. Wat stelt die Staat in West en Oost Europa nog voor in vergelijking met kapitaal en macht grote tech bedrijven ? Om nog maar te zwijgen van landen in het Zuiden. Uitzondering dictaturen als vaste land China en misschien Rusland ?

NS heeft moeite treinen te

NS heeft moeite treinen te laten rijden als er meer een ( 1 ) medewerker ontbreekt : https://nos.nl/artikel/2391239-vandaag-minder-treinen-rond-utrecht-door-... Ik denk dat het werk op hbo wo niveau betreft. Als je kijkt bij de vacatures van de NS bijna allemaal IT en op hbo wo niveau. MBO 4 IT daar lachen ze om bij de NS geen kans denk ik. Ik vind die ontwikkeling griezelig. Om het voorzichtig te stellen de meesten zijn niet in staat op wo of hbo IT te functioneren . Het beeld van lege fabrieken met hier en daar een "proces operator " die weinig heeft te doen die er meer is omdat het nou eenmaal is verplicht. Al heel lang realiteit. Op Youtub* staan wat mij betreft schokkende verslagen van mensen die proberen te overleven in de U.K. met of zonder uitkering vanwege bezuinigingen en zo iets absurds als de " bedroom tax " wie verzint zo iets. Je kan dan als tiener meid in de U.K. met slechte vooruitzichten " kiezen " om meerdere kinderen op de wereld te zetten in de hoop op hulp geld en een woning van de gemeente . Maar helaas ook dat is niet zeker er volgt uitsluiting of sanctie als er niet aantoonbaar word gesolliciteerd. Totaal uitzichtloos allemaal er rest alleen hardop dromen en de realiteit ontkennen.
De toon van de docu s vind ik anti arme donders desondanks het bekijken waard vind ik. Dat is het dus laaggeschoold ongeschoold fabriekswerk al lang zeker 40 jaar weggesaneerd verreweg onvoldoende dienstensector baantjes en dan nu de definitieve afrekening met de overgrote meerderheid vd bevolking ja ook artsen advocaten zullen er niet aan ontkomen door AI en automatisering. Maar voorlopig dus die arbeiders en hun nakomelingen ook in NL. En maar roepen dat er grote tekorten zijn aan arbeiders dat terwijl zo iets als de bouw ook automatiseert een huis kan en word al in de fabriek in elkaar gezet. Arbeiders daar vinden het wel prettig werken want niet in de koude buiten. maar hoe lang nog. Een robot kan dat werk ook. Alleen de rol van consument blijft nog obees door slecht voer en weinig noodzaak tot bewegen. Daar bij consumeren ? Schulden opbouwen door voortdurend te weinig inkomen zal je bedoelen waar velen nooit meer afkomen ondanks schuld sanering er komen weer nieuwe schulden. Ik zie het somber in want wat betekend een leven lang in de uitkering.
Uitsluiting o.a. stigmatisering . Hoe zo als bijna iedereen weer arm is net als in de negentiende eeuw ? Zo ver is het nog niet maar het zit er aan te komen denk ik. Arm ? Rijk zal je bedoelen in vergelijking met de negentiende eeuw. Trek zelf maar je conclusie hoe rijk de nieuwe " paupers " zijn want zeer afhankelijke en geen uitweg daar uit. Anno nu langer dan enkele maanden in de Bijstand en geen " werkgever " neemt je nog aan als je wat ouder bent. Ben je beter af als je dag bestaat uit bier drinken en tv kijken dat ligt er aan hoe je in het leven staat.
Zelf heb ik geen moeite met mn dagen vullen inde Bijstand en ik drink nauwelijks bier of andere alcohol. Ik heb medelijden met alleenstaande ouders met kinderen in de Bijstand blij dat ik alleen ben hoe wel er ongetwijfeld gezellige momenten zijn als je zo 'n alleenstaande moeder met zes kinderen ziet. Uiteindelijk zal die tech ontwikkeling ook in lage lonen landen doorzetten denk ik alleen daar geen uitkering. De U.K. industrialiseerde vroeg en zie de post industriele " samenleving ". De U.K. versus Cuba zoek de verschillen en zie de toekomst. Benefits Brittain :
https://www.youtube.com/watch?v=FCWDEZoOkdQ&list=PLxNRGjzMwCdyCiefzQDbdR...
https://www.youtube.com/watch?v=4GI-Gwyd4kM&list=PLxNRGjzMwCdxHGrglbWMQc...

alsjeblieft zeg

He heb je niet door dat je weer eens alleen met jezelf hier zit te raskalen? Hou die oninteressante off-topic gezever voor jezelf. Bovendien: "ik drink nauwelijks bier of andere alcohol", komaan... Het is heel erg voor je dat je zo eenzaam bent, maar dat is nog geen reden om Indymedia te vervuilen met de onsamenhangende gedachten van een zatlap.

ik vind het wel interessant

ik vind het wel interessant wat hij schrijft, hoezo raaskalen?

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech