KLM, weiger medewerking aan uitzetting naar Rwanda!

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 29/07/2021 07:02:30

Het is alweer gebeurd, ondanks deze brief, maar ik memoreer het toch:
De uitzetting van een van genocide verdachte asielzoeker naar Rwanda.
Op zich prima, dat de man wordt berecht, maar in Rwanda is volgens
mensenrechtenorganisaties en vluchtelingenwerkers en het Ned Ambtsbericht
geen eerlijke rechtsgang. Dus kan uitzetten niet, berechting in Nederland wel!
KLM werk niet mee!

KLM, WEIGER MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN VENANT R NAAR GEVAARLIJK RWANDA!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/klm-weiger-medewerking-aan-de-uitzetting-van-...

AAN DE KLM

DIRECTIE EN MANAGEMENT

Onderwerp:
Dringend verzoek, niet mee te werken aan de dreigende
uitzetting van de heer Venant R naar Rwanda
Reden:
Oneerlijke rechtsgang aldaar, dreigende kans op een oneerlijk
proces, dreigende kans op foltering

Geachte Directie
Geacht Management

De tijd dringt!
Daarom is het van groot belang, dat u onderstaande goed
tot u laat doordringen!
Het betreft de dreigende uitzetting van de heer Venant R naar onveilig
Rwanda [in onderstaande licht ik dit nader toe]
De heer Venant R wordt, volgens de aan mij verstrekte betrouwbare
informatie, op maandagochtend 26 juli 11.05 op Schiphol overgedragen aan de Rwandese autoriteiten.
11.05 is tevens het tijdstip van vertrek:
KLM vluchtnummer naar Kigali: KL0537

ACHTERGROND:

De reden van de uitlevering van de heer Venant R is, volgens de mij
bereikte, betrouwbare informatie, een door de IND [Immigratie en Naturalisatiedienst] [1] geuite beschuldiging van medeplichtigheid aan
genocide.
Nog afgezien van het feit, of deze IND beschuldiging gebaseerd is op
doorwrochte feiten, is de kwestie waar het hier om gaat het feit,
dat in Rwanda van een eerlijke rechtsgang geen sprake is en in een
aantal gevallen verdachten zelfs zijn gefolterd.
Dat zo toegelicht.
Er is zelfs in 2016 door een Kamermeerderheid gepleit voor opschorting
van uitlevering van verdachten aan Rwanda, vanwege het ontbreken van
een eerlijke rechtsgang. [2]

Niet alleen de Tweede Kamer maakt gewag van de oneerlijke rechtsgang in
Rwanda:
Ook is het te lezen in het Thematische Ambtsbericht over Rwanda 2016 [3]
Ik citeer [bladzijde 27]
'' Het proces tegen Joel Mutabazi en vijftien anderen eindigde in oktober 2014. Joel Mutabazi, een voormalige lijfwacht van president Kagame, werd beschuldigd van het organiseren van aanvallen op de regering en werd veroordeeld tot levenslang. Hij kondigde aan in beroep te zullen gaan. Veel van zijn mede-aangeklaagden verklaarden voor de rechtbank dat zij waren gefolterd en waren gedwongen bekentenissen af te leggen. De rechtbank liet echter na deze aantijgingen te onderzoeken'' [4]

Ook noemt Amnesty International in haar rapportage over Rwanda [2020[
verdwijningen, excessief politiegeweld en-weer-oneerlijke processen. [5]
Kortom:
Een Gevaarlijk Land om naartoe uitgezet te worden!

Bovendien verbiedt het Anti Folterverdrag [door Nederland ondertekend
en geratificeerd]
uitzetting bij gevaar van foltering [6]

UW VERANTWOORDELIJKHEID

U, Directie en Management, hebt hierin een directe verantwoordelijkheid
omdat u de facilitator bent van het vervoer van de uit te zetten vluchteling naar een land waar een oneerlijk proces en eventuele foltering dreigt.
Een land, waarin mensen verdwijnen [7]

En komt u niet aan met het Verhaaltje, dat u vervoersplicht hebt: [8]
Dat klopt niet [zie noot 9]!

En het beste bewijs daarvan is dat u destijds geweigerd hebt, mee te werken aan de uitzetting van Lili en Howick naar Armenie [10], waarvoor
ik u nog gecomplimenteerd heb [11]

Handel nu dan ook zo als in het geval van Lili en Howick
Dat is uw humanitaire en beschavingsplicht

Zo niet, dan zal ik u mede verantwoordelijk houden voor eventuele
mensenrechtenschendingen, de heer Vincent R aangedaan.

Ik verwacht van u, dat u het juiste doet en NIET meewerkt aan
deze uitzetting.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/klm-weiger-medewerking-aan-de-uitzetting-van-...

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/klm-weiger-medewerking-aan-de-ui...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech